TURNIEJ BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE

             BIELSKO-B    17.01.2011

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2                 ROZDANIE NR  3

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1   2  430      12.0   4.0     1   2  990      12.0   4.0     1   2  120      13.0   3.0 

   3   4  140       6.0  10.0     3   4  800       9.0   7.0     3   4   90       5.0  11.0 

   5   6     -530   1.0  15.0     5   6 1100      15.0   1.0     5   6  120      13.0   3.0 

   7   8  430      12.0   4.0     7   8  100       0.0  16.0     7   8   90       5.0  11.0 

   9  10     -300   4.0  12.0     9  10  800       9.0   7.0     9  10   90       5.0  11.0 

  11  12     -530   1.0  15.0    11  12 1100      15.0   1.0    11  12  120      13.0   3.0 

  13  14  430      12.0   4.0    13  14  150       3.0  13.0    13  14     -100   0.0  16.0 

  15  16  430      12.0   4.0    15  16  170       6.0  10.0    15  16  120      13.0   3.0 

  17  18  430      12.0   4.0    17  18  150       3.0  13.0    17  18   90       5.0  11.0 

  19  20  średnia   8.0   8.0    19  20  średnia   8.0   8.0    19  20  średnia   8.0   8.0 

 

ROZDANIE NR  4                 ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1  11     -180  12.0   4.0     1  11     -170  10.0   6.0     1  11  460       7.0   9.0 

   2  12     -690   0.0  16.0     2  12     -140  12.0   4.0     2  12  490      14.0   2.0 

   3  13     -170  15.0   1.0     3  13  100      16.0   0.0     3  13  460       7.0   9.0 

   4  14     -620   7.0   9.0     4  14     -110  14.0   2.0     4  14  490      14.0   2.0 

   5  15     -620   7.0   9.0     5  15     -590   0.0  16.0     5  15  460       7.0   9.0 

   6  16     -620   7.0   9.0     6  16     -450   2.0  14.0     6  16  430       1.0  15.0 

   7  17     -170  15.0   1.0     7  17     -420   4.0  12.0     7  17  430       1.0  15.0 

   8  18     -620   7.0   9.0     8  18     -200   7.0   9.0     8  18  490      14.0   2.0 

   9  19     -630   2.0  14.0     9  19     -200   7.0   9.0     9  19  460       7.0   9.0 

  10  20  średnia   8.0   8.0    10  20  średnia   8.0   8.0    10  20  średnia   8.0   8.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8                 ROZDANIE NR  9

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1  14  110      12.0   4.0     1  14     -150   0.0  16.0     1  14  480      14.0   2.0 

  15   8     -200   5.0  11.0    15   8  430      13.0   3.0    15   8  440       3.0  13.0 

  10  11     -650   1.0  15.0    10  11  400       7.0   9.0    10  11  450       8.0   8.0 

   5  19  110      12.0   4.0     5  19  430      13.0   3.0     5  19  420       0.0  16.0 

  18   4  110      12.0   4.0    18   4  430      13.0   3.0    18   4  480      14.0   2.0 

  17   3  110      12.0   4.0    17   3      -50   4.0  12.0    17   3  450       8.0   8.0 

   6  12     -650   1.0  15.0     6  12  430      13.0   3.0     6  12  450       8.0   8.0 

   9  16     -200   5.0  11.0     9  16     -100   2.0  14.0     9  16  480      14.0   2.0 

   7  13  110      12.0   4.0     7  13  400       7.0   9.0     7  13  440       3.0  13.0 

   2  20  średnia   8.0   8.0     2  20  średnia   8.0   8.0     2  20  średnia   8.0   8.0 

 

ROZDANIE NR 10                 ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1  15  110      13.0   3.0     1  15  średnia   8.0   8.0     1  15  250      16.0   0.0 

   4  19     -100   9.0   7.0     4  19  430      13.6   2.4     4  19     -990   1.0  15.0 

   8  10     -840   0.0  16.0     8  10  800      15.9   0.1     8  10   50      10.0   6.0 

   3  16  200      16.0   0.0     3  16      -50   4.6  11.4     3  16  100      13.0   3.0 

  17  11     -200   4.0  12.0    17  11  110       9.1   6.9    17  11  100      13.0   3.0 

  18  14     -200   4.0  12.0    18  14     -100   0.1  15.9    18  14     -920   4.0  12.0 

   5  12     -100   9.0   7.0     5  12      -50   4.6  11.4     5  12     -490   6.0  10.0 

   7   2  110      13.0   3.0     7   2  180      11.4   4.6     7   2     -990   1.0  15.0 

   9   6     -200   4.0  12.0     9   6      -50   4.6  11.4     9   6     -170   8.0   8.0 

  13  20  średnia   8.0   8.0    13  20  średnia   8.0   8.0    13  20  średnia   8.0   8.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14                 ROZDANIE NR 15

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1  18  średnia   8.0   8.0     1  18     -150   2.0  14.0     1  18  100      13.0   3.0 

  15  19  średnia   8.0   8.0    15  19     -130   7.0   9.0    15  19     -110   3.0  13.0 

   8   3  200      14.4   1.6     8   3  100      16.0   0.0     8   3  150      16.0   0.0 

  16  11  200      14.4   1.6    16  11      -90  14.0   2.0    16  11   50       8.0   8.0 

  10   4     -620   2.9  13.1    10   4     -130   7.0   9.0    10   4   50       8.0   8.0 

  17   5     -500   9.3   6.7    17   5     -500   0.0  16.0    17   5     -800   0.0  16.0 

  14  12     -500   9.3   6.7    14  12     -130   7.0   9.0    14  12  100      13.0   3.0 

   2   9     -620   2.9  13.1     2   9     -100  12.0   4.0     2   9     -110   3.0  13.0 

  13   6     -620   2.9  13.1    13   6     -130   7.0   9.0    13   6   50       8.0   8.0 

   7  20  średnia   8.0   8.0     7  20  średnia   8.0   8.0     7  20  średnia   8.0   8.0 

 

ROZDANIE NR 16                 ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1   3      -90   6.0  10.0     1   3     -100  14.0   2.0     1   3   50      10.0   6.0 

   8  19     -110   1.0  15.0     8  19     -430   4.0  12.0     8  19     -120   2.0  14.0 

  14  11  100       9.0   7.0    14  11     -460   0.0  16.0    14  11     -110   5.0  11.0 

  17  10     -110   1.0  15.0    17  10     -400   9.0   7.0    17  10  180      16.0   0.0 

  16   4  200      15.0   1.0    16   4     -430   4.0  12.0    16   4     -130   0.0  16.0 

  15  12  140      12.0   4.0    15  12     -430   4.0  12.0    15  12     -110   5.0  11.0 

  18   2  200      15.0   1.0    18   2   50      16.0   0.0    18   2   50      10.0   6.0 

   5   7     -100   4.0  12.0     5   7     -400   9.0   7.0     5   7   50      10.0   6.0 

  13   9  100       9.0   7.0    13   9     -150  12.0   4.0    13   9  100      14.0   2.0 

   6  20  średnia   8.0   8.0     6  20  średnia   8.0   8.0     6  20  średnia   8.0   8.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20                 ROZDANIE NR 21

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   8   1  450       7.0   9.0     8   1  100       8.0   8.0     8   1  100      12.0   4.0 

  14  19  480      14.0   2.0    14  19  100       8.0   8.0    14  19     -110   4.0  12.0 

  16   5  450       7.0   9.0    16   5  100       8.0   8.0    16   5  100      12.0   4.0 

   4  12  480      14.0   2.0     4  12  100       8.0   8.0     4  12  100      12.0   4.0 

  18   3  450       7.0   9.0    18   3  100       8.0   8.0    18   3   50       8.0   8.0 

  10  15  420       2.0  14.0    10  15     -620   2.0  14.0    10  15  300      16.0   0.0 

  11   7      -50   0.0  16.0    11   7  150      14.0   2.0    11   7     -510   0.0  16.0 

   6  17  480      14.0   2.0     6  17  200      16.0   0.0     6  17     -100   6.0  10.0 

   2  13  450       7.0   9.0     2  13     -790   0.0  16.0     2  13     -300   2.0  14.0 

   9  20  średnia   8.0   8.0     9  20  średnia   8.0   8.0     9  20  średnia   8.0   8.0 

 

ROZDANIE NR 22                 ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1  19     -650  10.0   6.0     1  19  100       4.0  12.0     1  19     -420  11.0   5.0 

   8   4     -800   2.0  14.0     8   4  500      16.0   0.0     8   4     -450   3.0  13.0 

  18  16     -650  10.0   6.0    18  16  200      10.0   6.0    18  16     -450   3.0  13.0 

  14   5     -800   2.0  14.0    14   5  100       4.0  12.0    14   5     -420  11.0   5.0 

  11   6     -650  10.0   6.0    11   6  200      10.0   6.0    11   6     -170  16.0   0.0 

  12   7     -650  10.0   6.0    12   7     -130   0.0  16.0    12   7     -420  11.0   5.0 

  10  13     -800   2.0  14.0    10  13  200      10.0   6.0    10  13     -450   3.0  13.0 

   3   9     -650  10.0   6.0     3   9  100       4.0  12.0     3   9     -420  11.0   5.0 

  15   2     -500  16.0   0.0    15   2  300      14.0   2.0    15   2     -450   3.0  13.0 

  17  20  średnia   8.0   8.0    17  20  średnia   8.0   8.0    17  20  średnia   8.0   8.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26                 ROZDANIE NR 27

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1   4     -100  15.0   1.0     1   4     -140   8.0   8.0     1   4  430       2.0  14.0 

  19  18     -200   8.0   8.0    19  18  100      14.0   2.0    19  18  450      10.0   6.0 

   8  16     -100  15.0   1.0     8  16     -140   8.0   8.0     8  16  450      10.0   6.0 

   6  14     -650   1.0  15.0     6  14  100      14.0   2.0     6  14  450      10.0   6.0 

   7  15     -620   4.0  12.0     7  15     -200   4.0  12.0     7  15  450      10.0   6.0 

  13   5     -650   1.0  15.0    13   5  100      14.0   2.0    13   5  450      10.0   6.0 

  11   3     -200   8.0   8.0    11   3     -140   8.0   8.0    11   3  450      10.0   6.0 

  10   2     -170  12.0   4.0    10   2     -730   2.0  14.0    10   2  450      10.0   6.0 

  17   9     -200   8.0   8.0    17   9     -800   0.0  16.0    17   9  420       0.0  16.0 

  12  20  średnia   8.0   8.0    12  20  średnia   8.0   8.0    12  20  średnia   8.0   8.0 

 

 

 

 

 

 

| # 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT || # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   || # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  A82                 ||         P  AQJ9863             ||         P  942                 |

|         C  AK                  ||         C  4                   ||         C  QJ8                 |

|         K  K762                ||         K  A1085               ||         K  AKQJ                |

|         T  QJ104               ||         T  2                   ||         T  AQ6                 |

|  P  106543      P  7           ||  P  K2          P  105         ||  P  875         P  KQJ6        |

|  C  2        N  C  Q10986543   ||  C  986      N  C  AQJ73       ||  C  A53      N  C  K96         |

|  K  98      W E K  A3          ||  K  J       W E K  KQ42        ||  K  976     W E K  1054        |

|  T  AK862    S  T  93          ||  T  KQ108543 S  T  J9          ||  T  10843    S  T  K97         |

|         P  KQJ9                ||         P  74                  ||         P  A103                |

|         C  J7                  ||         C  K1052               ||         C  10742               |

|         K  QJ1054        170111||         K  9763          170111||         K  832           170111|

|         T  75                  ||         T  A76                 ||         T  J52                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE || # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   || # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  K8                  ||         P  1082                ||         P  K852                |

|         C  83                  ||         C  864                 ||         C  82                  |

|         K  KQJ63               ||         K  K1094               ||         K  KQJ6                |

|         T  J752                ||         T  AKJ                 ||         T  K87                 |

|  P  532         P  A1064       ||  P  KQ93        P  A54         ||  P  A764        P  J93         |

|  C  AKJ62    N  C  1074        ||  C  J32      N  C  Q10975      ||  C  AQ7      N  C  109654      |

|  K  42      W E K  A75         ||  K  AQJ653  W E K  7           ||  K  97      W E K  10543       |

|  T  KQ3      S  T  A109        ||  T  ==       S  T  Q1054       ||  T  10962    S  T  4           |

|         P  QJ97                ||         P  J76                 ||         P  Q10                 |

|         C  Q95                 ||         C  AK                  ||         C  KJ3                 |

|         K  1098          170111||         K  82            170111||         K  A82           170111|

|         T  864                 ||         T  987632              ||         T  AQJ53               |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE || # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT || # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  A108                ||         P  4                   ||         P  64                  |

|         C  J5                  ||         C  AKJ4                ||         C  A62                 |

|         K  10972               ||         K  K9432               ||         K  J95                 |

|         T  Q1074               ||         T  AQ8                 ||         T  A10975              |

|  P  95          P  J76         ||  P  63          P  J10872      ||  P  85          P  K72         |

|  C  K63      N  C  A108742     ||  C  98732    N  C  Q6          ||  C  KQ10983  N  C  J754        |

|  K  AQ654   W E K  K8          ||  K  Q6      W E K  AJ8         ||  K  A874    W E K  K1032       |

|  T  953      S  T  A8          ||  T  9743     S  T  J102        ||  T  8        S  T  64          |

|         P  KQ432               ||         P  AKQ95               ||         P  AQJ1093             |

|         C  Q9                  ||         C  105                 ||         C  ==                  |

|         K  J3            170111||         K  1075          170111||         K  Q6            170111|

|         T  KJ62                ||         T  K65                 ||         T  KQJ32               |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  KQJ                 ||         P  AK10                ||         P  K75                 |

|         C  J97                 ||         C  K5                  ||         C  Q9643               |

|         K  973                 ||         K  AK876               ||         K  J1097               |

|         T  6543                ||         T  Q87                 ||         T  10                  |

|  P  532         P  9           ||  P  86432       P  ==          ||  P  A92         P  QJ          |

|  C  AK653    N  C  Q82         ||  C  107      N  C  AJ9642      ||  C  AJ10     N  C  87          |

|  K  KJ4     W E K  Q10652      ||  K  105     W E K  Q932        ||  K  A       W E K  KQ6542      |

|  T  Q2       S  T  A987        ||  T  AK43     S  T  J62         ||  T  KQJ742   S  T  A63         |

|         P  A108764             ||         P  QJ975               ||         P  108643              |

|         C  104                 ||         C  Q83                 ||         C  K52                 |

|         K  A8            170111||         K  J4            170111||         K  83            170111|

|         T  KJ10                ||         T  1095                ||         T  985                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #13   ROZD. N   PO PARTII OBIE || #14   ROZD. E   PO PARTII NIKT || #15   ROZD. S   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  A                   ||         P  Q9765               ||         P  QJ9                 |

|         C  4                   ||         C  J75                 ||         C  10                  |

|         K  QJ7642              ||         K  1096                ||         K  87632               |

|         T  A10954              ||         T  53                  ||         T  KQ107               |

|  P  72          P  J8654       ||  P  K1032       P  8           ||  P  85          P  K764        |

|  C  KJ7      N  C  AQ10853     ||  C  10       N  C  K862        ||  C  AK42     N  C  J8653       |

|  K  AK8     W E K  9           ||  K  KQJ7    W E K  843         ||  K  KJ95    W E K  104         |

|  T  KQ632    S  T  7           ||  T  J842     S  T  AKQ76       ||  T  AJ9      S  T  82          |

|         P  KQ1093              ||         P  AJ4                 ||         P  A1032               |

|         C  962                 ||         C  AQ943               ||         C  Q97                 |

|         K  1053          170111||         K  A52           170111||         K  AQ            170111|

|         T  J8                  ||         T  109                 ||         T  6543                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #16   ROZD. W   PO PARTII EW   || #17   ROZD. N   PO PARTII NIKT || #18   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  10752               ||         P  J3                  ||         P  7543                |

|         C  Q102                ||         C  AJ985               ||         C  KJ105               |

|         K  J107                ||         K  A832                ||         K  853                 |

|         T  AK6                 ||         T  108                 ||         T  A3                  |

|  P  A           P  K96         ||  P  A4          P  K1065       ||  P  Q1092       P  A86         |

|  C  AJ84     N  C  95          ||  C  Q10764   N  C  3           ||  C  94       N  C  A873        |

|  K  A854    W E K  K932        ||  K  Q1064   W E K  K           ||  K  KJ1094  W E K  A72         |

|  T  10974    S  T  J852        ||  T  A5       S  T  KQJ9643     ||  T  54       S  T  QJ6         |

|         P  QJ843               ||         P  Q9872               ||         P  KJ                  |

|         C  K763                ||         C  K2                  ||         C  Q62                 |

|         K  Q6            170111||         K  J975          170111||         K  Q6            170111|

|         T  Q3                  ||         T  72                  ||         T  K109872             |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #19   ROZD. S   PO PARTII EW   || #20   ROZD. W   PO PARTII OBIE || #21   ROZD. N   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  Q104                ||         P  KQ63                ||         P  AJ974               |

|         C  Q7652               ||         C  975                 ||         C  K984                |

|         K  QJ8                 ||         K  64                  ||         K  QJ                  |

|         T  K9                  ||         T  KQ54                ||         T  A7                  |

|  P  A932        P  6           ||  P  A875        P  10942       ||  P  5           P  KQ10863     |

|  C  98       N  C  J103        ||  C  10       N  C  KQJ         ||  C  Q5       N  C  A76         |

|  K  32      W E K  A1097654    ||  K  Q985    W E K  AKJ72       ||  K  K742    W E K  8           |

|  T  107542   S  T  Q6          ||  T  AJ62     S  T  10          ||  T  KQ9643   S  T  J85         |

|         P  KJ875               ||         P  J                   ||         P  2                   |

|         C  AK4                 ||         C  A86432              ||         C  J1032               |

|         K  K             170111||         K  103           170111||         K  A109653       170111|

|         T  AJ83                ||         T  9873                ||         T  102                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #22   ROZD. E   PO PARTII EW   || #23   ROZD. S   PO PARTII OBIE || #24   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|         P  A2                  ||         P  98                  ||         P  Q1095               |

|         C  75                  ||         C  AK3                 ||         C  K4                  |

|         K  AQJ8752             ||         K  1092                ||         K  J86                 |

|         T  85                  ||         T  K10863              ||         T  10432               |

|  P  KQ3         P  9865        ||  P  ==          P  A107653     ||  P  KJ3         P  A62         |

|  C  AJ963    N  C  K1082       ||  C  Q1072    N  C  6           ||  C  Q75      N  C  J98632      |

|  K  9       W E K  K4          ||  K  AQ753   W E K  KJ84        ||  K  K75     W E K  AQ94        |

|  T  AK92     S  T  Q63         ||  T  A754     S  T  J9          ||  T  KJ75     S  T  ==          |

|         P  J1074               ||         P  KQJ42               ||         P  874                 |

|         C  Q4                  ||         C  J9854               ||         C  A10                 |

|         K  1063          170111||         K  6             170111||         K  1032          170111|

|         T  J1074               ||         T  Q2                  ||         T  AQ986               |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #25   ROZD. N   PO PARTII EW   || #26   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #27   ROZD. S   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|         P  J832                ||         P  10843               ||         P  K1073               |

|         C  Q7                  ||         C  J109852             ||         C  A5                  |

|         K  6542                ||         K  87                  ||         K  J76                 |

|         T  1054                ||         T  8                   ||         T  K1032               |

|  P  Q           P  1094        ||  P  AKJ75       P  Q92         ||  P  654         P  98          |

|  C  AK109654 N  C  J3          ||  C  AK6      N  C  43          ||  C  Q8       N  C  KJ1072      |

|  K  K8      W E K  A107        ||  K  K43     W E K  QJ5         ||  K  A9543   W E K  K1082       |

|  T  Q92      S  T  KJ863       ||  T  102      S  T  97643       ||  T  J97      S  T  85          |

|         P  AK765               ||         P  6                   ||         P  AQJ2                |

|         C  82                  ||         C  Q7                  ||         C  9643                |

|         K  QJ93          170111||         K  A10962        170111||         K  Q             170111|

|         T  A7                  ||         T  AKQJ5               ||         T  AQ64                |

|________________________________||________________________________||________________________________|