Turniej 7 JESIENNY

Bytom, 22.11.2007r.

 

ROZDANIE NR1†††††††††††††††† ROZDANIE NR2

††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY††††††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY

NSEW†† NSEW††† NS†† EW†††† NSEW†† NSEW††† NS†† EW

----------------------------------------------------------

†† 1†† 2††††† -50-2.9†† 2.9†††† 1†† 2 1440†††††† 5.0-5.0

1922úrednia††††††††††††††† 1922úrednia†††††††††††††

1320††††† -50-2.9†† 2.9††† 1320 1440†††††† 5.0-5.0

17†† 4150†††††† 2.6-2.6††† 17†† 4 1440†††††† 5.0-5.0

1514††††† -50-2.9†† 2.9††† 1514 1370†††††† 3.3-3.3

1116130†††††† 2.3-2.3††† 1116 1440†††††† 5.0-5.0

†† 812††††† -50-2.9†† 2.9†††† 812660††††† -7.1†† 7.1

1021††††† -50-2.9†† 2.9††† 1021 1370†††††† 3.3-3.3

†† 718420†††††† 8.9-8.9†††† 718 1680†††††† 9.6-9.6

†† 9†† 6††††† -50-2.9†† 2.9†††† 9†† 6†††† -200 -15.015.0

†† 3†† 5170†††††† 3.6-3.6†††† 3†† 5†††† -100 -14.114.1

 

ROZDANIE NR3†††††††††††††††† ROZDANIE NR4

††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY††††††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY

NSEW†† NSEW††† NS†† EW†††† NSEW†† NSEW††† NS†† EW

----------------------------------------------------------

†† 3†† 4†††† -620-7.1†† 7.1†††† 3†† 4†††† -110 -12.912.9

†† 119†††† -620-7.1†† 7.1†††† 119800†††††† 4.4-4.4

1022úrednia††††††††††††††† 1022úrednia†††††††††††††

†† 920†††† -200†† 2.1-2.1†††† 920980†††††† 8.3-8.3

1716†††† -150†† 3.6-3.6††† 1716630††††† -0.6†† 0.6

1518†††† -120†† 4.3-4.3††† 1518660†††††† 0.4-0.4

†† 221†††† -600-6.6†† 6.6†††† 221650†††††† 0.4-0.4

†† 512†††† -130†† 3.9-3.9†††† 512660†††††† 0.4-0.4

1411200††††† 10.3 -10.3††† 1411630††††† -0.6†† 0.6

†† 713†††† -620-7.1†† 7.1†††† 713660†††††† 0.4-0.4

†† 8†† 6†††† -140†† 3.7-3.7†††† 8†† 6630††††† -0.6†† 0.6

 

ROZDANIE NR5†††††††††††††††† ROZDANIE NR6

††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY††††††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY

NSEW†† NSEW †††NS†† EW†††† NSEW†† NSEW††† NS†† EW

----------------------------------------------------------

†† 5†† 6†† 50†††††† 4.6-4.6†††† 5†† 6†††† -110-1.6†† 1.6

†† 316†††† -550-9.9†† 9.9†††† 316†††† -110-1.6†† 1.6

†† 110†††† -110†† 0.2-0.2†††† 110†††† -100-1.4†† 1.4

1422úrednia††††††††††††††† 1422úrednia†††††††††††††

†† 820††††† -90†† 0.8-0.8†††† 820200†††††† 5.7-5.7

1721†††† -130-0.3†† 0.3††† 1721†††† -110-1.6†† 1.6

1513†††† -400-7.0†† 7.0††† 1513510††††† 11.3 -11.3

1911†††† -120-0.1†† 0.1††† 1911†††† -500 -10.110.1

†† 412†††† -120-0.1†† 0.1†††† 412100†††††† 3.4-3.4

18†† 2110†††††† 6.0-6.0††† 18†† 2†††† -150-2.7†† 2.7

†† 7†† 9100†††††† 5.9-5.9†††† 7†† 9†††† -110-1.6†† 1.6

 

ROZDANIE NR7†††††††††††††††† ROZDANIE NR8

††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY††††††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY

NSEW†† NSEW††† NS†† EW†††† NSEW†† NSEW††† NS†† EW

----------------------------------------------------------

†† 7†† 8†††† -800 -12.012.0†††† 7†† 8100†††††† 6.3-6.3

†† 4†† 6†††† -130†† 1.2-1.2†††† 4†† 6†††† -100†† 1.4-1.4

†† 321†††† -200-0.4†† 0.4†††† 321†††† -140†† 0.3-0.3

†† 114200†††††† 8.6-8.6†††† 114†††† -100†† 1.4-1.4

1822úrednia††††††††††††††† 1822úrednia†††††††††††††

†† 520†††† -300-3.1†† 3.1†††† 520†††† -170-0.7†† 0.7

1711110†††††† 6.4-6.4††† 1711†††† -100†† 1.4-1.4

15†† 9140†††††† 7.3-7.3††† 15†† 9100†††††† 6.3-6.3

10†† 2†††† -200-0.4†† 0.4††† 10†† 2†††† -630 -10.210.2

1612†††† -200-0.4†† 0.4††† 1612†††† -140†† 0.3-0.3

1319†††† -500-7.1†† 7.1††† 1319†††† -420-6.8†† 6.8

 

ROZDANIE NR9†††††††††††††††† ROZDANIE NR 10

††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY††††††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY

NSEW†† NSEW††† NS†† EW†††† NSEW†† NSEW††† NS†† EW

----------------------------------------------------------

†† 910100†††††† 4.2-4.2†††† 910100†††††† 6.7-6.7

†† 7†† 5†††† -790 -12.012.0†††† 7†† 5†††† -600-9.2†† 9.2

16†† 6420††††† 10.4 -10.4††† 16†† 6†††† -130†† 1.0-1.0

†† 311††††† -50†† 0.8-0.8†††† 311†††† -130†† 1.0-1.0

†† 118†††† -620-9.7†† 9.7†††† 118†††† -630 -10.110.1

1322úrednia††††††††††††††† 1322úrednia†††††††††††††

†† 420110†††††† 4.4-4.4†††† 420†††† -130†† 1.0-1.0

17†† 2††††† -50†† 0.8-0.8††† 17†† 2†††† -130†† 1.0-1.0

15†† 8†††† -170-1.9†† 1.9††† 15†† 8†††† -130†† 1.0-1.0

1419100†††††† 4.2-4.2††† 1419100†††††† 6.7-6.7

2112†††† -140-1.3†† 1.3††† 2112†††† -130†† 1.0-1.0

 

ROZDANIE NR 11†††††††††††††††† ROZDANIE NR 12

††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY††††††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY

NSEW†† NSEW††† NS†† EW†††† NSEW†† NSEW††† NS†† EW

----------------------------------------------------------

1112††††† -50-5.6†† 5.6††† 1112†† 50††††† -0.3†† 0.3

†† 814400†††††† 5.4-5.4†††† 814††††† -90-4.2†† 4.2

†† 7†† 4400†††††† 5.4-5.4†††† 7†† 4†† 50††††† -0.3†† 0.3

21†† 6400†††††† 5.4-5.4††† 21†† 6 1160††††† 15.0 -15.0

†† 3†† 2†† 90††††† -1.9†† 1.9†††† 3†† 2130†††††† 1.7-1.7

†† 113†††† -100-7.1†† 7.1†††† 113††††† -80-4.1†† 4.1

†† 922úrednia†††††††††††††††† 922úrednia†††††††††††††

1620400†††††† 5.4-5.4††† 1620†† 50††††† -0.3†† 0.3

1719††††† -50-5.6†† 5.6††† 1719†††† -200-6.7†† 6.7

15†† 5400†††††† 5.4-5.4††† 15†† 5†† 50††††† -0.3†† 0.3

1810†††† -100-7.1†† 7.1††† 1810†† 50††††† -0.3†† 0.3

 

ROZDANIE NR 13†††††††††††††††† ROZDANIE NR 14

††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY††††††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY

NSEW†† NSEW††† NS†† EW†††† NSEW†† NSEW††† NS†† EW

----------------------------------------------------------

1314†††† -140†† 1.6-1.6††† 1314†††† -450-1.4†† 1.4

†† 212†††† -170†† 0.7-0.7†††† 212†††† -420-0.4†† 0.4

†† 518†††† -170†† 0.7-0.7†††† 518†††† -450-1.4†† 1.4

†† 716†††† -170†† 0.7-0.7†††† 716†† ††-450-1.4†† 1.4

11†† 6†††† -300-3.4†† 3.4††† 11†† 6†††† -420-0.4†† 0.4

†† 319†††† -300-3.4†† 3.4†††† 319†††† -300†† 2.6-2.6

†† 1†† 9†††† -140†† 1.6-1.6†††† 1†† 9†††† -800-9.6†† 9.6

†† 822úrednia†††††††††††††††† 822úrednia†††††††††††††

2120†††† -200-0.4†† 0.4††† 2120†††† -420-0.4†† 0.4

1710†††† -100†† 2.7-2.7††† 1710500††††† 14.1 -14.1

15†† 4†††† -200-0.4†† 0.4††† 15†† 4†††† -450-1.4†† 1.4

 

ROZDANIE NR 15†††††††††††††††† ROZDANIE NR 16

††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY††††††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY

NSEW†† NSEW††† NS†† EW†††† NSEW†† NSEW††† NS†† EW

----------------------------------------------------------

1516†††† -400-0.2†† 0.2††† 1516200†††††† 5.7-5.7

†† 918†††† -500-3.4†† 3.4†††† 918†††† -620-9.6†† 9.6

1912†††† -400-0.2†† 0.2††† 1912200†††††† 5.7-5.7

†† 413†††† -400-0.2†† 0.2†††† 413200†††††† 5.7-5.7

†† 721†††† -400-0.2†† 0.2†††† 721200†††††† 5.7-5.7

†† 2†† 6†††† -400-0.2†† 0.2†††† 2†† 6100†††††† 3.1-3.1

†† 310†††† -400-0.2†† 0.2†††† 310†††† -200-2.8†† 2.8

†† 1†† 8†††† -430-1.3†† 1.3†††† 1†† 8200†††††† 5.7-5.7

†† 522úrednia†††††††††††††††† 522úrednia†††††††††††††

1120†††† -400-0.2†† 0.2††† 1120†††† -620-9.6†† 9.6

1714†††† -140†† 6.3-6.3††† 1714†††† -620-9.6†† 9.6

 

ROZDANIE NR 17†††††††††††††††† ROZDANIE NR 18

††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY††††††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY

NSEW†† NSEW††† NS†† EW†††† NSEW†† NSEW††† NS†† EW

----------------------------------------------------------

1718†††† -490-1.6†† 1.6††† 1718†††† -400-9.0†† 9.0

1521†††† -460-0.4†† 0.4††† 1521100†††††† 3.3-3.3

†† 813†††† -490-1.6†† 1.6†††† 813100†††††† 3.3-3.3

1012†††† -430†† 0.7-0.7††† 1012140†††††† 4.2-4.2

16†† 9†††† -400†† 1.8-1.8††† 16†† 9100†††††† 3.3-3.3

†† 711†††† -430†† 0.7-0.7†††† 711†† 50†††††† 1.4-1.4

19†† 6†††† -400†† 1.8-1.8††† 19†† 6†††† -200-4.3†† 4.3

†† 314†††† -460-0.4†† 0.4†††† 314100†††††† 3.3-3.3

†† 1†† 5†††† -460-0.4†† 0.4†††† 1†† 5†††† -400-9.0†† 9.0

†† 422úrednia†††††††††††††††† 422úrednia†††††††††††††

†† 220†††† -460-0.4†† 0.4†††† 220100†††††† 3.3-3.3

 

ROZDANIE NR 19†††††††††††††††† ROZDANIE NR 20

††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY††††††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY

NSEW†† NSEW††† NS†† EW†††† NSEW†† NSEW††† NS†† EW

----------------------------------------------------------

1920†††† -650-4.3†† 4.3††† 1920600†††††† 7.6-7.6

1713†††† -650-4.3†† 4.3††† 1713†††† -100-6.0†† 6.0

1511†††† -500-0.6†† 0.6††† 1511630†††††† 8.0-8.0

†† 5†† 9†††† -100†† 8.1-8.1†††† 5†† 9†††† -100-6.0†† 6.0

1412†††† -200†† 6.2-6.2††† 1412†††† -100-6.0†† 6.0

21†† 8100††††† 11.2 -11.2††† 21†† 8150††††† -1.1†† 1.1

†† 7†† 2†††† -650-4.3†† 4.3†††† 7†† 2†††† -100-6.0†† 6.0

10†† 6†††† -650-4.3†† 4.3††† 10†† 6600†††††† 7.6-7.6

†† 318†††† -650-4.3†† 4.3†††† 318630†††††† 8.0-8.0

†† 1†† 4†††† -620-3.3†† 3.3†††† 1†† 4†††† -100-6.0†† 6.0

1622úrednia††††††††††††††† 1622úrednia†††††††††††††

 

ROZDANIE NR 21†††††††††††††††† ROZDANIE NR 22

††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY††††††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY

NSEW†† NSEW††† NS†† EW†††† NSEW†† NSEW††† NS†† EW

----------------------------------------------------------

2122úrednia††††††††††††††† 2122úrednia†††††††††††††

1020110†††††† 3.9-3.9††† 1020 1100††††† 13.7 -13.7

17†† 9110†††††† 3.9-3.9††† 17†† 9800††††† 10.6 -10.6

15†† 2†††† -100-1.7†† 1.7††† 15†† 2††††† -50-3.0†† 3.0

†† 4†† 8†† 90†††††† 3.4-3.4†††† 4†† 8†††† -100-4.2†† 4.2

1812†††† -100-1.7†† 1.7††† 1812400†††††† 5.0-5.0

11†† 5110†††††† 3.9-3.9††† 11†† 5†††† -730 -13.613.6

†† 719†††† -300-6.8†† 6.8†††† 719†††† -100-4.2†† 4.2

14†† 6†††† -100-1.7†† 1.7††† 14†† 6500†††††† 6.4-6.4

†† 313†††† -100-1.7†† 1.7†††† 313†††† -150-5.3†† 5.3

†† 116†††† -100-1.7†† 1.7†††† 116†††† -150-5.3†† 5.3

 

ROZDANIE NR 23†††††††††††††††† ROZDANIE NR 24

††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY††††††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY

NSEW†† NSEW††† NS†† EW†††† NSEW†† NSEW††† NS†† EW

----------------------------------------------------------

1122úrednia††††††††††††††† 1122úrednia†††††††††††††

1420200†††††† 6.0-6.0††† 1420†††† -250-9.8†† 9.8

17†† 8100††††† 3.2-3.2††† 17†† 8100††††† -2.8†† 2.8

1519†††† -200-4.4†† 4.4††† 1519300†††††† 2.6-2.6

16†† 5100†††††† 3.2-3.2††† 16†† 5430†††††† 5.6-5.6

1312†††† -200-4.4†† 4.4††† 1312230†††††† 0.9-0.9

†† 2†† 4†††† -100-1.8†† 1.8†††† 2†† 4420†††††† 5.4-5.4

†† 710150†††††† 4.7-4.7†††† 710170††††† -0.8†† 0.8

18†† 6†††† -400-8.9†† 8.9††† 18†† 6130††††† -1.8†† 1.8

†† 3†† 9120†††††† 4.1-4.1†††† 3†† 9480†††††† 6.9-6.9

†† 121††††† -90-1.7†† 1.7†††† 121††††† -50-6.2†† 6.2

 

ROZDANIE NR 25†††††††††††††††† ROZDANIE NR 26

††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY††††††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY

NSEW†† NSEW††† NS†† EW†††† NSEW†† NSEW††† NS†† EW

----------------------------------------------------------

†† 222úrednia†††††††††††††††† 222úrednia†††††††††††††

1820†††† -100†† 1.9-1.9††† 1820200†††††† 0.6-0.6

17†† 5†††† -140†† 1.0-1.0††† 17†† 5200†††††† 0.6-0.6

1510†††† -790 -10.910.9††† 1510 200†††††† 0.6-0.6

21†† 4†††† -140†† 1.0-1.0††† 21†† 4300†††††† 3.6-3.6

†† 912300††††† 10.0 -10.0†††† 912300†††††† 3.6-3.6

1916†††† -620-8.2†† 8.2††† 1916300†††††† 3.6-3.6

†† 714100†††††† 6.0-6.0†††† 714†††† -110-6.9†† 6.9

13†† 6†††† -140†† 1.0-1.0††† 13†† 6300†††††† 3.6-3.6

†† 3†† 8150†††††† 7.2-7.2†††† 3†† 8†††† -110-6.9†† 6.9

†† 111†††† -650-9.0†† 9.0†††† 111100††††† -2.1†† 2.1