Turniej o Puchar Końca Świata. 21.05.2011 r. o godzinie 10:00 .Turniej na maksy.
Restauracja Monika przy ul. Styczyńskiego 65 w Chorzowie. Puchary i nagrody pieniężne.
2 sesje ok. 40 rozdań. Wpisowe 25 zł. Koniec Świata ok. 17:00.

 

WYNIKI PARY NR 1  Lassota-Maczynski            19.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   8 Nicieja-Pudlik               11.0 SL       1  EW   -170       66.67

                                                2  EW   -300        0.00

                                                3  EW   -510       33.33

                                                4  EW        +300  66.67

   6 Dunin-Mrozek                               5  NS   +150       33.33

                                                6  NS        -620  83.33

                                                7  NS   +630      100.00

                                                8  NS        -100  33.33

   4 Kempa-Niedbach                4.0 SL       9  NS   +430       66.67

                                               10  NS   +150       33.33

                                               11  NS   +460      100.00

                                               12  NS        -450 100.00

   3 Wojtowicz-Zurawski            6.5 SL      13  EW   -120       33.33

                                               14  EW        +450  50.00

                                               15  EW   -300        0.00

                                               16  EW        +130  50.00

   7 Durczynski-Skowron                        17  NS   +180       33.33

                                               18  NS    +50       83.33

                                               19  NS        -630  66.67

                                               20  NS   +680      100.00

   2 Michalski-Ujma               11.0 SL      21  EW   -200        0.00

                                               22  EW        +750 100.00

                                               23  EW        +100 100.00

                                               24  EW        +170  33.33

   5 Macior-Piecuch               25.0 SL      25  EW   -140       50.00

                                               26  EW        +600  33.33

                                               27  EW        +400   0.00

                                               28  EW   -790        0.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     51.79%

                                                           +/-      0.00%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     51.79%


 

 

WYNIKI PARY NR 2  Michalski-Ujma               11.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   6 Dunin-Mrozek                               1  EW    -50      100.00

                                                2  EW    -50       50.00

                                                3  EW   -490       66.67

                                                4  EW        +200  33.33

   8 Nicieja-Pudlik               11.0 SL       5  EW   -580        0.00

                                                6  EW        +650  83.33

                                                7  EW   -600       66.67

                                                8  EW   -150        0.00

   7 Durczynski-Skowron                         9  NS   +400       33.33

                                               10  NS   +150       33.33

                                               11  NS         -50  66.67

                                               12  NS        -480  50.00

   5 Macior-Piecuch               25.0 SL      13  NS   +120       66.67

                                               14  NS        -450  50.00

                                               15  NS   +150       66.67

                                               16  NS         -50 100.00

   4 Kempa-Niedbach                4.0 SL      17  EW    -90      100.00

                                               18  EW         +90 100.00

                                               19  EW        +660  66.67

                                               20  EW   -650       50.00

   1 Lassota-Maczynski            19.0 SL      21  NS   +200      100.00

                                               22  NS        -750   0.00

                                               23  NS        -100   0.00

                                               24  NS        -170  66.67

   3 Wojtowicz-Zurawski            6.5 SL      25  EW   -140       50.00

                                               26  EW        +660  66.67

                                               27  EW        +800  83.33

                                               28  EW        +140 100.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     58.93%

                                                           +/-      0.00%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     58.93%


 

 

WYNIKI PARY NR 3  Wojtowicz-Zurawski            6.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   4 Kempa-Niedbach                4.0 SL       1  EW   -420       16.67

                                                2  EW    -50       50.00

                                                3  EW   -520        0.00

                                                4  EW   -800        0.00

   7 Durczynski-Skowron                         5  EW    -50      100.00

                                                6  EW        +620  16.67

                                                7  EW   -600       66.67

                                                8  EW        +100  66.67

   8 Nicieja-Pudlik               11.0 SL       9  EW    -80      100.00

                                               10  EW   -630        0.00

                                               11  EW        +100  83.33

                                               12  EW        +980 100.00

   1 Lassota-Maczynski            19.0 SL      13  NS   +120       66.67

                                               14  NS        -450  50.00

                                               15  NS   +300      100.00

                                               16  NS        -130  50.00

   6 Dunin-Mrozek                              17  NS   +400       83.33

                                               18  NS    +50       83.33

                                               19  NS        -620 100.00

                                               20  NS   +650       50.00

   5 Macior-Piecuch               25.0 SL      21  EW        +100 100.00

                                               22  EW         +50  33.33

                                               23  EW   -170       33.33

                                               24  EW        +420  83.33

   2 Michalski-Ujma               11.0 SL      25  NS   +140       50.00

                                               26  NS        -660  33.33

                                               27  NS        -800  16.67

                                               28  NS        -140   0.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     54.76%

                                                           +/-      0.00%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     54.76%


 

 

WYNIKI PARY NR 4  Kempa-Niedbach                4.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   3 Wojtowicz-Zurawski            6.5 SL       1  NS   +420       83.33

                                                2  NS    +50       50.00

                                                3  NS   +520      100.00

                                                4  NS   +800      100.00

   5 Macior-Piecuch               25.0 SL       5  EW   -200       33.33

                                                6  EW        +650  83.33

                                                7  EW   -600       66.67

                                                8  EW        +100  66.67

   1 Lassota-Maczynski            19.0 SL       9  EW   -430       33.33

                                               10  EW   -150       66.67

                                               11  EW   -460        0.00

                                               12  EW        +450   0.00

   8 Nicieja-Pudlik               11.0 SL      13  EW        +100 100.00

                                               14  EW        +500 100.00

                                               15  EW   -100       66.67

                                               16  EW        +130  50.00

   2 Michalski-Ujma               11.0 SL      17  NS    +90        0.00

                                               18  NS         -90   0.00

                                               19  NS        -660  33.33

                                               20  NS   +650       50.00

   7 Durczynski-Skowron                        21  NS   +110       50.00

                                               22  NS        -600  33.33

                                               23  NS   +620      100.00

                                               24  NS        -420  16.67

   6 Dunin-Mrozek                              25  EW   -140       50.00

                                               26  EW        +150   0.00

                                               27  EW        +800  83.33

                                               28  EW   -300       33.33

                                                                   ------

                                                         WYNIK     51.79%

                                                           +/-      0.00%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     51.79%


 

 

WYNIKI PARY NR 5  Macior-Piecuch               25.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   7 Durczynski-Skowron                         1  EW   -420       16.67

                                                2  EW        +140 100.00

                                                3  EW   -480      100.00

                                                4  EW        +750 100.00

   4 Kempa-Niedbach                4.0 SL       5  NS   +200       66.67

                                                6  NS        -650  16.67

                                                7  NS   +600       33.33

                                                8  NS        -100  33.33

   6 Dunin-Mrozek                               9  EW   -800        0.00

                                               10  EW   -150       66.67

                                               11  EW        +100  83.33

                                               12  EW        +480  50.00

   2 Michalski-Ujma               11.0 SL      13  EW   -120       33.33

                                               14  EW        +450  50.00

                                               15  EW   -150       33.33

                                               16  EW         +50   0.00

   8 Nicieja-Pudlik               11.0 SL      17  EW   -400       16.67

                                               18  EW   4 pasy     66.67

                                               19  EW       +1370 100.00

                                               20  EW        +200 100.00

   3 Wojtowicz-Zurawski            6.5 SL      21  NS        -100   0.00

                                               22  NS         -50  66.67

                                               23  NS   +170       66.67

                                               24  NS        -420  16.67

   1 Lassota-Maczynski            19.0 SL      25  NS   +140       50.00

                                               26  NS        -600  66.67

                                               27  NS        -400 100.00

                                               28  NS   +790      100.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     54.76%

                                                           +/-      0.00%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     54.76%


 

 

WYNIKI PARY NR 6  Dunin-Mrozek                          

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   2 Michalski-Ujma               11.0 SL       1  NS    +50        0.00

                                                2  NS    +50       50.00

                                                3  NS   +490       33.33

                                                4  NS        -200  66.67

   1 Lassota-Maczynski            19.0 SL       5  EW   -150       66.67

                                                6  EW        +620  16.67

                                                7  EW   -630        0.00

                                                8  EW        +100  66.67

   5 Macior-Piecuch               25.0 SL       9  NS   +800      100.00

                                               10  NS   +150       33.33

                                               11  NS        -100  16.67

                                               12  NS        -480  50.00

   7 Durczynski-Skowron                        13  EW   -120       33.33

                                               14  EW        +400   0.00

                                               15  EW    -50      100.00

                                               16  EW        +150 100.00

   3 Wojtowicz-Zurawski            6.5 SL      17  EW   -400       16.67

                                               18  EW    -50       16.67

                                               19  EW        +620   0.00

                                               20  EW   -650       50.00

   8 Nicieja-Pudlik               11.0 SL      21  EW   -110       50.00

                                               22  EW   -200        0.00

                                               23  EW   -140       66.67

                                               24  EW   -110        0.00

   4 Kempa-Niedbach                4.0 SL      25  NS   +140       50.00

                                               26  NS        -150 100.00

                                               27  NS        -800  16.67

                                               28  NS   +300       66.67

                                                                   ------

                                                         WYNIK     41.67%

                                                           +/-      0.00%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     41.67%


 

 

WYNIKI PARY NR 7  Durczynski-Skowron                    

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   5 Macior-Piecuch               25.0 SL       1  NS   +420       83.33

                                                2  NS        -140   0.00

                                                3  NS   +480        0.00

                                                4  NS        -750   0.00

   3 Wojtowicz-Zurawski            6.5 SL       5  NS    +50        0.00

                                                6  NS        -620  83.33

                                                7  NS   +600       33.33

                                                8  NS        -100  33.33

   2 Michalski-Ujma               11.0 SL       9  EW   -400       66.67

                                               10  EW   -150       66.67

                                               11  EW         +50  33.33

                                               12  EW        +480  50.00

   6 Dunin-Mrozek                              13  NS   +120       66.67

                                               14  NS        -400 100.00

                                               15  NS    +50        0.00

                                               16  NS        -150   0.00

   1 Lassota-Maczynski            19.0 SL      17  EW   -180       66.67

                                               18  EW    -50       16.67

                                               19  EW        +630  33.33

                                               20  EW   -680        0.00

   4 Kempa-Niedbach                4.0 SL      21  EW   -110       50.00

                                               22  EW        +600  66.67

                                               23  EW   -620        0.00

                                               24  EW        +420  83.33

   8 Nicieja-Pudlik               11.0 SL      25  EW   -140       50.00

                                               26  EW        +670 100.00

                                               27  EW        +430  33.33

                                               28  EW   -100       66.67

                                                                   ------

                                                         WYNIK     42.26%

                                                           +/-      0.00%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     42.26%


 

 

WYNIKI PARY NR 8  Nicieja-Pudlik               11.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   1 Lassota-Maczynski            19.0 SL       1  NS   +170       33.33

                                                2  NS   +300      100.00

                                                3  NS   +510       66.67

                                                4  NS        -300  33.33

   2 Michalski-Ujma               11.0 SL       5  NS   +580      100.00

                                                6  NS        -650  16.67

                                                7  NS   +600       33.33

                                                8  NS   +150      100.00

   3 Wojtowicz-Zurawski            6.5 SL       9  NS    +80        0.00

                                               10  NS   +630      100.00

                                               11  NS        -100  16.67

                                               12  NS        -980   0.00

   4 Kempa-Niedbach                4.0 SL      13  NS        -100   0.00

                                               14  NS        -500   0.00

                                               15  NS   +100       33.33

                                               16  NS        -130  50.00

   5 Macior-Piecuch               25.0 SL      17  NS   +400       83.33

                                               18  NS   4 pasy     33.33

                                               19  NS       -1370   0.00

                                               20  NS        -200   0.00

   6 Dunin-Mrozek                              21  NS   +110       50.00

                                               22  NS   +200      100.00

                                               23  NS   +140       33.33

                                               24  NS   +110      100.00

   7 Durczynski-Skowron                        25  NS   +140       50.00

                                               26  NS        -670   0.00

                                               27  NS        -430  66.67

                                               28  NS   +100       33.33

                                                                   ------

                                                         WYNIK     44.05%

                                                           +/-      0.00%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     44.05%