Turniej par na maxy

"poniedziałki" Gliwice 3.12.2007r.

Turniej długofalowy

Edycja XXIV  nr 10

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   2   6  210       0.0 100.0     2   6  620      25.0  75.0 

  10   5  460      62.5  37.5    10   5  690      50.0  50.0 

  11   9  średnia  50.0  50.0    11   9  średnia  50.0  50.0 

   4  12  460      62.5  37.5     4  12 1440     100.0   0.0 

   1   3  460      62.5  37.5     1   3  300       0.0 100.0 

   8   7  460      62.5  37.5     8   7  720      75.0  25.0 

 

ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   2   6     -100   0.0 100.0     9   8  średnia  50.0  50.0 

  10   5  430     100.0   0.0     3   7  110      75.0  25.0 

  11   9  średnia  50.0  50.0    10   6  200     100.0   0.0 

   4  12      -50  37.5  62.5    11   1     -120  25.0  75.0 

   1   3  400      75.0  25.0     5  12     -500   0.0 100.0 

   8   7      -50  37.5  62.5     2   4   90      50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   9   8  średnia  50.0  50.0     9   8  średnia  50.0  50.0 

   3   7     -100  50.0  50.0     3   7  150      50.0  50.0 

  10   6     -100  50.0  50.0    10   6  500     100.0   0.0 

  11   1     -100  50.0  50.0    11   1     -300   0.0 100.0 

   5  12     -100  50.0  50.0     5  12  200      75.0  25.0 

   2   4     -100  50.0  50.0     2   4  100      25.0  75.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   5     -360   0.0 100.0     3   5  420      12.5  87.5 

   1   9  średnia  50.0  50.0     1   9  średnia  50.0  50.0 

   4   8  600     100.0   0.0     4   8  420      12.5  87.5 

  10   7     -200  25.0  75.0    10   7  430      62.5  37.5 

  11   2     -100  62.5  37.5    11   2  430      62.5  37.5 

   6  12     -100  62.5  37.5     6  12  450     100.0   0.0 

 

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   5  100      87.5  12.5     7  12 1470      75.0  25.0 

   1   9  średnia  50.0  50.0     4   6 1440      25.0  75.0 

   4   8  100      87.5  12.5     2   1 1390       0.0 100.0 

  10   7     -600  12.5  87.5     5   9  średnia  50.0  50.0 

  11   2     -130  50.0  50.0    10   8 1470      75.0  25.0 

   6  12     -600  12.5  87.5    11   3 1470      75.0  25.0 

 

ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   7  12     -920  62.5  37.5     7  12  100      62.5  37.5 

   4   6     -490 100.0   0.0     4   6  100      62.5  37.5 

   2   1     -980  12.5  87.5     2   1   50       0.0 100.0 

   5   9  średnia  50.0  50.0     5   9  średnia  50.0  50.0 

  10   8     -920  62.5  37.5    10   8  100      62.5  37.5 

  11   3     -980  12.5  87.5    11   3  100      62.5  37.5 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  11   4     -300  12.5  87.5    11   4   50      25.0  75.0 

   8  12     -100  50.0  50.0     8  12  100      62.5  37.5 

   5   7     -300  12.5  87.5     5   7      -50   0.0 100.0 

   3   2  660     100.0   0.0     3   2  170     100.0   0.0 

   6   1  600      75.0  25.0     6   1  100      62.5  37.5 

  10   9  średnia  50.0  50.0    10   9  średnia  50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  11   4     -140  50.0  50.0    10   1     -140  12.5  87.5 

   8  12     -110  75.0  25.0    11   5     -110  62.5  37.5 

   5   7     -150  25.0  75.0     9  12  średnia  50.0  50.0 

   3   2  100     100.0   0.0     6   8     -110  62.5  37.5 

   6   1     -460   0.0 100.0     4   3     -140  12.5  87.5 

  10   9  średnia  50.0  50.0     7   2  110     100.0   0.0 

 

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   1  450      75.0  25.0    10   1     -530  12.5  87.5 

  11   5  450      75.0  25.0    11   5   50      75.0  25.0 

   9  12  średnia  50.0  50.0     9  12  średnia  50.0  50.0 

   6   8  450      75.0  25.0     6   8  110     100.0   0.0 

   4   3  420      25.0  75.0     4   3     -140  50.0  50.0 

   7   2  170       0.0 100.0     7   2     -530  12.5  87.5 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   2  140     100.0   0.0    10   2  110      75.0  25.0 

  11   6     -300   0.0 100.0    11   6  100      50.0  50.0 

   1  12      -50  25.0  75.0     1  12     -200  25.0  75.0 

   7   9  średnia  50.0  50.0     7   9  średnia  50.0  50.0 

   5   4  110      75.0  25.0     5   4     -300   0.0 100.0 

   8   3  100      50.0  50.0     8   3  120     100.0   0.0 

 

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   2  600      25.0  75.0    10   3  110      50.0  50.0 

  11   6  600      25.0  75.0    11   7     -100   0.0 100.0 

   1  12  630      87.5  12.5     2  12  120      87.5  12.5 

   7   9  średnia  50.0  50.0     8   1      -50  25.0  75.0 

   5   4  630      87.5  12.5     6   5  120      87.5  12.5 

   8   3  600      25.0  75.0     9   4  średnia  50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   3     -110  37.5  62.5    10   3     -400   0.0 100.0 

  11   7      -90  75.0  25.0    11   7     -300  25.0  75.0 

   2  12     -110  37.5  62.5     2  12   50      87.5  12.5 

   8   1     -120   0.0 100.0     8   1     -100  50.0  50.0 

   6   5  100     100.0   0.0     6   5   50      87.5  12.5 

   9   4  średnia  50.0  50.0     9   4  średnia  50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   4  140      37.5  62.5    10   4     -850   0.0 100.0 

  11   8  140      37.5  62.5    11   8     -680  25.0  75.0 

   3  12  130       0.0 100.0     3  12     -650  62.5  37.5 

   9   2  średnia  50.0  50.0     9   2  średnia  50.0  50.0 

   7   6  500     100.0   0.0     7   6     -650  62.5  37.5 

   1   5  420      75.0  25.0     1   5     -500 100.0   0.0 

 

ROZDANIE NR 27

            ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------

  10   4      -50  25.0  75.0 

  11   8  530     100.0   0.0 

   3  12  100      62.5  37.5 

   9   2  średnia  50.0  50.0 

   7   6     -110   0.0 100.0 

   1   5  100      62.5  37.5