KOPS12   liczył: A.Żywiec'2008r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par Cavendish uśredniony

Gliwice 24.11.2008r.

Turniej Długofalowy

Edycja XXVI  Turniej nr 08/17

 

WYNIKI PARY NR 1  Z Gieras-K Gwóźdź             2.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   4 T Żurawski-W Wójtowicz        5.5 SL       1  NS    +50        7.00

                                                2  NS        -200  -4.33

                                                3  NS        -120  -5.33 =-2.67

   3 J Szwajkosz-T Parylak         5.0 SL       4  EW   -620       -2.67

                                                5  EW        +420   1.67

                                                6  EW        +990   8.00 =7.00

  10 M Ropska-M Niedbach           5.5 SL       7  EW        +170  -5.33

                                                8  EW   -140        0.33

                                                9  EW        +130   1.33 =-3.67

   9                                           10  EW     średnia   0.00

                                               11  EW     średnia   0.00

                                               12  EW     średnia   0.00 =0.00

   6 K Kempa-D Potuszyński         4.0 SL      13  EW       +1370   0.00

                                               14  EW        +100  -1.00

                                               15  EW        +480   3.67 =2.67

   2 Z Rożniatowska-M Mizgalski    5.0 SL      16  NS   +990        3.00

                                               17  NS   +300       -2.33

                                               18  NS        -420  -9.00 =-8.33

   7 H Wanatowicz-E Kazieczko      3.0 SL      19  EW   -130        0.67

                                               20  EW  -1440        4.33

                                               21  EW    -50       -2.00 =3.00

   5 G Parjaszewski-Z Górski       8.0 SL      22  NS   +100        0.67

                                               23  NS        -300  -2.67

                                               24  NS    +50        2.00 =0.00

   8 J Lassota-B Garbicz          12.0 SL      25  NS   +500        9.33

                                               26  NS        -170   3.00

                                               27  NS         -90  -3.00 =9.33

                                                                   ------

                                                         WYNIK      7.33

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM      7.33

 

KOPS12   liczył: A.Żywiec'2008r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par Cavendish uśredniony

Gliwice 24.11.2008r.

Turniej Długofalowy

Edycja XXVI  Turniej nr 08/17

 

WYNIKI PARY NR 2  Z Rożniatowska-M Mizgalski    5.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   9                                            1  NS     średnia   0.00

                                                2  NS     średnia   0.00

                                                3  NS     średnia   0.00 =0.00

   5 G Parjaszewski-Z Górski       8.0 SL       4  NS   +130      -10.67

                                                5  NS        -450  -2.67

                                                6  NS        -650   2.67 =-10.67

   4 T Żurawski-W Wójtowicz        5.5 SL       7  EW        +200  -4.33

                                                8  EW   -500       -9.67

                                                9  EW        +170   3.00 =-11.00

   7 H Wanatowicz-E Kazieczko      3.0 SL      10  EW   -140        3.67

                                               11  EW        +150   0.67

                                               12  EW   -500       -9.33 =-5.00

  10 M Ropska-M Niedbach           5.5 SL      13  EW       +1370   0.00

                                               14  EW   4 pasy     -4.33

                                               15  EW        +450   2.67 =-1.67

   1 Z Gieras-K Gwóźdź             2.5 SL      16  EW   -990       -3.00

                                               17  EW   -300        2.33

                                               18  EW        +420   9.00 =8.33

   3 J Szwajkosz-T Parylak         5.0 SL      19  NS   +100       -1.33

                                               20  NS  +2220       13.00

                                               21  NS   +380       10.33 =22.00

   8 J Lassota-B Garbicz          12.0 SL      22  EW   -100       -0.67

                                               23  EW        +140  -3.00

                                               24  EW   -100       -4.33 =-8.00

   6 K Kempa-D Potuszyński         4.0 SL      25  NS        -100  -8.00

                                               26  NS        -620 -10.00

                                               27  NS    +50        2.33 =-15.67

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -21.67

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -21.67

 

KOPS12   liczył: A.Żywiec'2008r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par Cavendish uśredniony

Gliwice 24.11.2008r.

Turniej Długofalowy

Edycja XXVI  Turniej nr 08/17

 

WYNIKI PARY NR 3  J Szwajkosz-T Parylak         5.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   7 H Wanatowicz-E Kazieczko      3.0 SL       1  NS        -450  -8.67

                                                2  NS    +90        5.67

                                                3  NS   +200        5.33 =2.33

   1 Z Gieras-K Gwóźdź             2.5 SL       4  NS   +620        2.67

                                                5  NS        -420  -1.67

                                                6  NS        -990  -8.00 =-7.00

   6 K Kempa-D Potuszyński         4.0 SL       7  NS        -170   5.33

                                                8  NS        -110  -8.00

                                                9  NS        -150  -2.00 =-4.67

  10 M Ropska-M Niedbach           5.5 SL      10  EW   -170        2.67

                                               11  EW        +300   5.67

                                               12  EW   -170       -0.33 =8.00

   5 G Parjaszewski-Z Górski       8.0 SL      13  EW       +1370   0.00

                                               14  EW        +200   2.67

                                               15  EW        +500   4.67 =7.33

   8 J Lassota-B Garbicz          12.0 SL      16  EW  -1020       -4.33

                                               17  EW   -300        2.33

                                               18  EW   -150       -7.33 =-9.33

   2 Z Rożniatowska-M Mizgalski    5.0 SL      19  EW   -100        1.33

                                               20  EW  -2220      -13.00

                                               21  EW   -380      -10.33 =-22.00

   4 T Żurawski-W Wójtowicz        5.5 SL      22  NS   +200        4.33

                                               23  NS        -170   2.33

                                               24  NS        -300  -8.33 =-1.67

   9                                           25  EW     średnia   0.00

                                               26  EW     średnia   0.00

                                               27  EW     średnia   0.00 =0.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -27.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -27.00

 

KOPS12   liczył: A.Żywiec'2008r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par Cavendish uśredniony

Gliwice 24.11.2008r.

Turniej Długofalowy

Edycja XXVI  Turniej nr 08/17

 

WYNIKI PARY NR 4  T Żurawski-W Wójtowicz        5.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   1 Z Gieras-K Gwóźdź             2.5 SL       1  EW    -50       -7.00

                                                2  EW        +200   4.33

                                                3  EW        +120   5.33 =2.67

   8 J Lassota-B Garbicz          12.0 SL       4  NS   +650        4.00

                                                5  NS        -200   6.00

                                                6  NS        -650   2.67 =12.67

   2 Z Rożniatowska-M Mizgalski    5.0 SL       7  NS        -200   4.33

                                                8  NS   +500        9.67

                                                9  NS        -170  -3.00 =11.00

   6 K Kempa-D Potuszyński         4.0 SL      10  EW   -140        3.67

                                               11  EW        +150   0.67

                                               12  EW   -170       -0.33 =4.00

   7 H Wanatowicz-E Kazieczko      3.0 SL      13  NS       -1370   0.00

                                               14  NS        -200  -2.67

                                               15  NS    +50       11.00 =8.33

  10 M Ropska-M Niedbach           5.5 SL      16  EW   -520       10.33

                                               17  EW   -450       -3.00

                                               18  EW    -50       -4.33 =3.00

   9                                           19  EW     średnia   0.00

                                               20  EW     średnia   0.00

                                               21  EW     średnia   0.00 =0.00

   3 J Szwajkosz-T Parylak         5.0 SL      22  EW   -200       -4.33

                                               23  EW        +170  -2.33

                                               24  EW        +300   8.33 =1.67

   5 G Parjaszewski-Z Górski       8.0 SL      25  NS   +110       -2.33

                                               26  NS        -170   3.00

                                               27  NS         -90  -3.00 =-2.33

                                                                   ------

                                                         WYNIK     41.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     41.00

 

KOPS12   liczył: A.Żywiec'2008r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par Cavendish uśredniony

Gliwice 24.11.2008r.

Turniej Długofalowy

Edycja XXVI  Turniej nr 08/17

 

WYNIKI PARY NR 5  G Parjaszewski-Z Górski       8.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   6 K Kempa-D Potuszyński         4.0 SL       1  NS        -200  -1.00

                                                2  NS        -110  -0.67

                                                3  NS   +200        5.33 =3.67

   2 Z Rożniatowska-M Mizgalski    5.0 SL       4  EW   -130       10.67

                                                5  EW        +450   2.67

                                                6  EW        +650  -2.67 =10.67

   9                                            7  NS     średnia   0.00

                                                8  NS     średnia   0.00

                                                9  NS     średnia   0.00 =0.00

   8 J Lassota-B Garbicz          12.0 SL      10  NS   +620       10.00

                                               11  NS   +110        7.00

                                               12  NS        -200 -10.00 =7.00

   3 J Szwajkosz-T Parylak         5.0 SL      13  NS       -1370   0.00

                                               14  NS        -200  -2.67

                                               15  NS        -500  -4.67 =-7.33

   7 H Wanatowicz-E Kazieczko      3.0 SL      16  EW   -990       -3.00

                                               17  EW   -420       -1.67

                                               18  EW        +170   2.67 =-2.00

  10 M Ropska-M Niedbach           5.5 SL      19  EW   -510      -10.00

                                               20  EW  -1440        4.33

                                               21  EW        +400  10.00 =4.33

   1 Z Gieras-K Gwóźdź             2.5 SL      22  EW   -100       -0.67

                                               23  EW        +300   2.67

                                               24  EW    -50       -2.00 =0.00

   4 T Żurawski-W Wójtowicz        5.5 SL      25  EW   -110        2.33

                                               26  EW        +170  -3.00

                                               27  EW         +90   3.00 =2.33

                                                                   ------

                                                         WYNIK     18.67

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     18.67

 

KOPS12   liczył: A.Żywiec'2008r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par Cavendish uśredniony

Gliwice 24.11.2008r.

Turniej Długofalowy

Edycja XXVI  Turniej nr 08/17

 

WYNIKI PARY NR 6  K Kempa-D Potuszyński         4.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   5 G Parjaszewski-Z Górski       8.0 SL       1  EW        +200   1.00

                                                2  EW        +110   0.67

                                                3  EW   -200       -5.33 =-3.67

   7 H Wanatowicz-E Kazieczko      3.0 SL       4  NS   +650        4.00

                                                5  NS        -420  -1.67

                                                6  NS        -650   2.67 =5.00

   3 J Szwajkosz-T Parylak         5.0 SL       7  EW        +170  -5.33

                                                8  EW        +110   8.00

                                                9  EW        +150   2.00 =4.67

   4 T Żurawski-W Wójtowicz        5.5 SL      10  NS   +140       -3.67

                                               11  NS        -150  -0.67

                                               12  NS   +170        0.33 =-4.00

   1 Z Gieras-K Gwóźdź             2.5 SL      13  NS       -1370   0.00

                                               14  NS        -100   1.00

                                               15  NS        -480  -3.67 =-2.67

   9                                           16  NS     średnia   0.00

                                               17  NS     średnia   0.00

                                               18  NS     średnia   0.00 =0.00

   8 J Lassota-B Garbicz          12.0 SL      19  EW        +130   8.00

                                               20  EW  -1440        4.33

                                               21  EW        +100   2.33 =14.67

  10 M Ropska-M Niedbach           5.5 SL      22  EW        +110   5.67

                                               23  EW        +300   2.67

                                               24  EW    -50       -2.00 =6.33

   2 Z Rożniatowska-M Mizgalski    5.0 SL      25  EW        +100   8.00

                                               26  EW        +620  10.00

                                               27  EW    -50       -2.33 =15.67

                                                                   ------

                                                         WYNIK     36.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     36.00

 

KOPS12   liczył: A.Żywiec'2008r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par Cavendish uśredniony

Gliwice 24.11.2008r.

Turniej Długofalowy

Edycja XXVI  Turniej nr 08/17

 

WYNIKI PARY NR 7  H Wanatowicz-E Kazieczko      3.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   3 J Szwajkosz-T Parylak         5.0 SL       1  EW        +450   8.67

                                                2  EW    -90       -5.67

                                                3  EW   -200       -5.33 =-2.33

   6 K Kempa-D Potuszyński         4.0 SL       4  EW   -650       -4.00

                                                5  EW        +420   1.67

                                                6  EW        +650  -2.67 =-5.00

   8 J Lassota-B Garbicz          12.0 SL       7  NS       -1370 -15.00

                                                8  NS   +110       -1.33

                                                9  NS   +100        6.33 =-10.00

   2 Z Rożniatowska-M Mizgalski    5.0 SL      10  NS   +140       -3.67

                                               11  NS        -150  -0.67

                                               12  NS   +500        9.33 =5.00

   4 T Żurawski-W Wójtowicz        5.5 SL      13  EW       +1370   0.00

                                               14  EW        +200   2.67

                                               15  EW    -50      -11.00 =-8.33

   5 G Parjaszewski-Z Górski       8.0 SL      16  NS   +990        3.00

                                               17  NS   +420        1.67

                                               18  NS        -170  -2.67 =2.00

   1 Z Gieras-K Gwóźdź             2.5 SL      19  NS   +130       -0.67

                                               20  NS  +1440       -4.33

                                               21  NS    +50        2.00 =-3.00

   9                                           22  NS     średnia   0.00

                                               23  NS     średnia   0.00

                                               24  NS     średnia   0.00 =0.00

  10 M Ropska-M Niedbach           5.5 SL      25  EW   -200       -1.00

                                               26  EW        +140  -4.00

                                               27  EW    -90       -3.67 =-8.67

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -30.33

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -30.33

 

KOPS12   liczył: A.Żywiec'2008r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par Cavendish uśredniony

Gliwice 24.11.2008r.

Turniej Długofalowy

Edycja XXVI  Turniej nr 08/17

 

WYNIKI PARY NR 8  J Lassota-B Garbicz          12.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  10 M Ropska-M Niedbach           5.5 SL       1  EW         +80  -2.67

                                                2  EW        +110   0.67

                                                3  EW        +130   5.33 =3.33

   4 T Żurawski-W Wójtowicz        5.5 SL       4  EW   -650       -4.00

                                                5  EW        +200  -6.00

                                                6  EW        +650  -2.67 =-12.67

   7 H Wanatowicz-E Kazieczko      3.0 SL       7  EW       +1370  15.00

                                                8  EW   -110        1.33

                                                9  EW   -100       -6.33 =10.00

   5 G Parjaszewski-Z Górski       8.0 SL      10  EW   -620      -10.00

                                               11  EW   -110       -7.00

                                               12  EW        +200  10.00 =-7.00

   9                                           13  NS     średnia   0.00

                                               14  NS     średnia   0.00

                                               15  NS     średnia   0.00 =0.00

   3 J Szwajkosz-T Parylak         5.0 SL      16  NS  +1020        4.33

                                               17  NS   +300       -2.33

                                               18  NS   +150        7.33 =9.33

   6 K Kempa-D Potuszyński         4.0 SL      19  NS        -130  -8.00

                                               20  NS  +1440       -4.33

                                               21  NS        -100  -2.33 =-14.67

   2 Z Rożniatowska-M Mizgalski    5.0 SL      22  NS   +100        0.67

                                               23  NS        -140   3.00

                                               24  NS   +100        4.33 =8.00

   1 Z Gieras-K Gwóźdź             2.5 SL      25  EW   -500       -9.33

                                               26  EW        +170  -3.00

                                               27  EW         +90   3.00 =-9.33

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -13.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -13.00

 

KOPS12   liczył: A.Żywiec'2008r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par Cavendish uśredniony

Gliwice 24.11.2008r.

Turniej Długofalowy

Edycja XXVI  Turniej nr 08/17

 

WYNIKI PARY NR 9                                         

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   2 Z Rożniatowska-M Mizgalski    5.0 SL       1  EW     średnia   0.00

                                                2  EW     średnia   0.00

                                                3  EW     średnia   0.00 =0.00

  10 M Ropska-M Niedbach           5.5 SL       4  EW     średnia   0.00

                                                5  EW     średnia   0.00

                                                6  EW     średnia   0.00 =0.00

   5 G Parjaszewski-Z Górski       8.0 SL       7  EW     średnia   0.00

                                                8  EW     średnia   0.00

                                                9  EW     średnia   0.00 =0.00

   1 Z Gieras-K Gwóźdź             2.5 SL      10  NS     średnia   0.00

                                               11  NS     średnia   0.00

                                               12  NS     średnia   0.00 =0.00

   8 J Lassota-B Garbicz          12.0 SL      13  EW     średnia   0.00

                                               14  EW     średnia   0.00

                                               15  EW     średnia   0.00 =0.00

   6 K Kempa-D Potuszyński         4.0 SL      16  EW     średnia   0.00

                                               17  EW     średnia   0.00

                                               18  EW     średnia   0.00 =0.00

   4 T Żurawski-W Wójtowicz        5.5 SL      19  NS     średnia   0.00

                                               20  NS     średnia   0.00

                                               21  NS     średnia   0.00 =0.00

   7 H Wanatowicz-E Kazieczko      3.0 SL      22  EW     średnia   0.00

                                               23  EW     średnia   0.00

                                               24  EW     średnia   0.00 =0.00

   3 J Szwajkosz-T Parylak         5.0 SL      25  NS     średnia   0.00

                                               26  NS     średnia   0.00

                                               27  NS     średnia   0.00 =0.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK      0.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM      0.00

 

KOPS12   liczył: A.Żywiec'2008r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par Cavendish uśredniony

Gliwice 24.11.2008r.

Turniej Długofalowy

Edycja XXVI  Turniej nr 08/17

 

WYNIKI PARY NR 10  M Ropska-M Niedbach           5.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   8 J Lassota-B Garbicz          12.0 SL       1  NS         -80   2.67

                                                2  NS        -110  -0.67

                                                3  NS        -130  -5.33 =-3.33

   9                                            4  NS     średnia   0.00

                                                5  NS     średnia   0.00

                                                6  NS     średnia   0.00 =0.00

   1 Z Gieras-K Gwóźdź             2.5 SL       7  NS        -170   5.33

                                                8  NS   +140       -0.33

                                                9  NS        -130  -1.33 =3.67

   3 J Szwajkosz-T Parylak         5.0 SL      10  NS   +170       -2.67

                                               11  NS        -300  -5.67

                                               12  NS   +170        0.33 =-8.00

   2 Z Rożniatowska-M Mizgalski    5.0 SL      13  NS       -1370   0.00

                                               14  NS   4 pasy      4.33

                                               15  NS        -450  -2.67 =1.67

   4 T Żurawski-W Wójtowicz        5.5 SL      16  NS   +520      -10.33

                                               17  NS   +450        3.00

                                               18  NS    +50        4.33 =-3.00

   5 G Parjaszewski-Z Górski       8.0 SL      19  NS   +510       10.00

                                               20  NS  +1440       -4.33

                                               21  NS        -400 -10.00 =-4.33

   6 K Kempa-D Potuszyński         4.0 SL      22  NS        -110  -5.67

                                               23  NS        -300  -2.67

                                               24  NS    +50        2.00 =-6.33

   7 H Wanatowicz-E Kazieczko      3.0 SL      25  NS   +200        1.00

                                               26  NS        -140   4.00

                                               27  NS    +90        3.67 =8.67

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -11.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -11.00