Turniej par na maxy

Gliwice "ponedziałki" 28.04.2008r.

Turniej długofalowy

Edycja XXV turniej nr 10/18

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   5  12     -120  60.0  40.0     5  12  120      26.0  74.0 

  13  10  średnia  50.0  50.0    13  10  średnia  50.0  50.0 

   2   6     -110  90.0  10.0     2   6  630      98.0   2.0 

   4   9     -130  40.0  60.0     4   9  140      50.0  50.0 

  14  11     -150  20.0  80.0    14  11  średnia  50.0  50.0 

   7   8     -460   0.0 100.0     7   8  600      74.0  26.0 

   1   3     -110  90.0  10.0     1   3     -100   2.0  98.0 

 

ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   2   4     -150  10.0  90.0     2   4  110      40.0  60.0 

   6  13  średnia  50.0  50.0     6  13  średnia  50.0  50.0 

   1  11     -150  10.0  90.0     1  11  600      80.0  20.0 

   3   7  110      60.0  40.0     3   7     -100  10.0  90.0 

   5  10      -50  40.0  60.0     5  10     -100  10.0  90.0 

  14  12  170     100.0   0.0    14  12  600      80.0  20.0 

   8   9  140      80.0  20.0     8   9  600      80.0  20.0 

 

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   9  10     -400  40.0  60.0     9  10  100      80.0  20.0 

   3   5     -400  40.0  60.0     3   5      -50  50.0  50.0 

   7   1  100      80.0  20.0     7   1     -100  20.0  80.0 

   2  12  200     100.0   0.0     2  12     -150   0.0 100.0 

   4   8     -460   0.0 100.0     4   8      -50  50.0  50.0 

   6  11     -400  40.0  60.0     6  11  800     100.0   0.0 

  14  13  średnia  50.0  50.0    14  13  średnia  50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  14   1     -140  20.0  80.0    14   1     -150  20.0  80.0 

  10  11     -110  40.0  60.0    10  11  110     100.0   0.0 

   4   6     -620   0.0 100.0     4   6      -50  40.0  60.0 

   8   2  500     100.0   0.0     8   2   50      70.0  30.0 

   3  13  średnia  50.0  50.0     3  13  średnia  50.0  50.0 

   5   9  100      70.0  30.0     5   9   50      70.0  30.0 

   7  12  100      70.0  30.0     7  12     -200   0.0 100.0 

 

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   8  13  średnia  50.0  50.0     8  13  średnia  50.0  50.0 

  14   2     -300  80.0  20.0    14   2  950      50.0  50.0 

  11  12     -660   0.0 100.0    11  12 1540     100.0   0.0 

   5   7     -630  30.0  70.0     5   7  620      10.0  90.0 

   9   3     -150 100.0   0.0     9   3  620      10.0  90.0 

   4   1     -600  60.0  40.0     4   1  950      50.0  50.0 

   6  10     -630  30.0  70.0     6  10 1400      80.0  20.0 

 

ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   7  11  480      70.0  30.0     7  11     -140  60.0  40.0 

   9   1  480      70.0  30.0     9   1     -100  80.0  20.0 

  14   3  460      20.0  80.0    14   3  790     100.0   0.0 

  12  13  średnia  50.0  50.0    12  13  średnia  50.0  50.0 

   6   8  480      70.0  30.0     6   8     -800   0.0 100.0 

  10   4  480      70.0  30.0    10   4     -200  40.0  60.0 

   5   2  450       0.0 100.0     5   2     -450  20.0  80.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   6   3      -80  60.0  40.0     6   3     -690  20.0  80.0 

   8  12     -110   0.0 100.0     8  12  300     100.0   0.0 

  10   2     -100  30.0  70.0    10   2     -800   0.0 100.0 

  14   4     -100  30.0  70.0    14   4     -300  80.0  20.0 

  13   1  średnia  50.0  50.0    13   1  średnia  50.0  50.0 

   7   9  100      90.0  10.0     7   9     -450  40.0  60.0 

  11   5  100      90.0  10.0    11   5     -420  60.0  40.0 

 

ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   7   4  630      80.0  20.0     7   4  200      80.0  20.0 

   9  13  średnia  50.0  50.0     9  13  średnia  50.0  50.0 

  11   3  650     100.0   0.0    11   3  800     100.0   0.0 

  14   5     -200  20.0  80.0    14   5   90      10.0  90.0  

   1   2     -100  50.0  50.0     1   2  100      50.0  50.0 

   8  10     -100  50.0  50.0     8  10  100      50.0  50.0 

  12   6     -500   0.0 100.0    12   6   90      10.0  90.0 

 

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   8   5  430      60.0  40.0     8   5  650      70.0  30.0 

  10   1  150      40.0  60.0    10   1  650      70.0  30.0 

  12   4  550      80.0  20.0    12   4  650      70.0  30.0 

  14   6     -100   0.0 100.0    14   6     -100   0.0 100.0 

   2   3  800     100.0   0.0     2   3  500      20.0  80.0 

   9  11  130      20.0  80.0     9  11  650      70.0  30.0 

  13   7  średnia  50.0  50.0    13   7  średnia  50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   9   6  200      80.0  20.0     9   6  170      80.0  20.0 

  11   2     -150  20.0  80.0    11   2     -100  20.0  80.0 

  13   5  średnia  50.0  50.0    13   5  średnia  50.0  50.0 

  14   7     -200   0.0 100.0    14   7     -100  20.0  80.0 

   3   4      -50  40.0  60.0     3   4     -100  20.0  80.0 

  10  12  400     100.0   0.0    10  12  620     100.0   0.0 

   1   8   90      60.0  40.0     1   8  140      60.0  40.0 

 

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   7     -110  60.0  40.0    10   7  450      90.0  10.0 

  12   3     -130  20.0  80.0    12   3  450      90.0  10.0 

   1   6     -100  80.0  20.0     1   6  400      40.0  60.0 

  14   8     -200   0.0 100.0    14   8  230      20.0  80.0 

   4   5   50     100.0   0.0     4   5      -50   0.0 100.0 

  11  13  średnia  50.0  50.0    11  13  średnia  50.0  50.0 

   2   9     -120  40.0  60.0     2   9  430      60.0  40.0 

 

ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  11   8  650      80.0  20.0    11   8     -110  30.0  70.0 

  13   4  średnia  50.0  50.0    13   4  średnia  50.0  50.0 

   2   7  620      30.0  70.0     2   7     -200   0.0 100.0 

  14   9  500       0.0 100.0    14   9      -50  60.0  40.0 

   5   6  650      80.0  20.0     5   6     -110  30.0  70.0 

  12   1  620      30.0  70.0    12   1   90     100.0   0.0 

   3  10  650      80.0  20.0     3  10   80      80.0  20.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  12   9     -120  60.0  40.0    12   9  680      60.0  40.0 

   1   5  200      80.0  20.0     1   5     -100   0.0 100.0 

   3   8     -300   0.0 100.0     3   8  650      20.0  80.0 

  14  10     -150  40.0  60.0    14  10 1430      90.0  10.0 

   6   7     -200  20.0  80.0     6   7 1430      90.0  10.0 

  13   2  średnia  50.0  50.0    13   2  średnia  50.0  50.0 

   4  11  800     100.0   0.0     4  11  660      40.0  60.0