KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 7 LETNI

Bytom 31.08.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 1  J Wituszyński-B Nazarewicz    3.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   3 A Pasek-J Pasek               5.0 SL       1  NS   +500       12.00

                                                2  NS        -100   8.00

  11 J Wagner-J Pawlas             3.0 SL       3  NS        -100   0.00

                                                4  NS   +620        4.00

   5 I Poziemba-M Kostka           5.0 SL       5  EW        +110   3.67

                                                6  EW   -110        6.00

  14 A Geisler-R Łazikiewicz       6.5 SL       7  EW        +670  12.00

                                                8  EW   -140        6.00

   4 E Furowicz-J Furowicz             NZ       9  EW        +620   8.00

                                               10  EW        +660   5.00

   9 Z Urbańczyk-D Warzecha        8.0 SL      11  EW   -110        4.00

                                               12  EW        +460   9.00

  13 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL      13  EW        +130   8.00

                                               14  EW        +140   5.00

   2 T Bednarek-J Radomski         8.0 SL      15  NS   +630        7.00

                                               16  NS        -600   5.00

  10 A Szwankowski-T Nędzi         8.0 SL      17  EW        +140  12.00

                                               18  EW   -600        3.00

  16                                           19  NS     średnia   6.00

                                               20  NS     średnia   6.00

   6 J Radomski-I Sapota           9.5 SL      21  NS        -100   6.00

                                               22  NS        -140   4.00

  12 R Kościelny-E Warecki         2.0 SL      23  EW        +100  10.00

                                               24  EW        +100  10.00

  15 P Matkowski-K Tomsia         14.0 SL      25  NS        -170   6.00

                                               26  NS       -1370   1.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    166.67

                                                           +/-      2.40

                                                                   ------

                                                         RAZEM    169.07

                                                                %= 54.19

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 7 LETNI

Bytom 31.08.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 2  T Bednarek-J Radomski         8.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   6 J Radomski-I Sapota           9.5 SL       1  NS   +480        7.00

                                                2  NS        -200   2.00

   4 E Furowicz-J Furowicz             NZ       3  NS   +110        8.00

                                                4  NS   +620        4.00

  12 R Kościelny-E Warecki         2.0 SL       5  NS        -500   0.17

                                                6  NS   +110        6.00

   5 I Poziemba-M Kostka           5.0 SL       7  EW   -100        8.00

                                                8  EW        +100  10.00

  14 A Geisler-R Łazikiewicz       6.5 SL       9  EW        +200   6.00

                                               10  EW        +660   5.00

  15 P Matkowski-K Tomsia         14.0 SL      11  EW   -140        2.00

                                               12  EW        +430   2.00

  10 A Szwankowski-T Nędzi         8.0 SL      13  EW        +110   3.00

                                               14  EW        +100   2.00

   1 J Wituszyński-B Nazarewicz    3.0 SL      15  EW   -630        5.00

                                               16  EW        +600   7.00

   3 A Pasek-J Pasek               5.0 SL      17  NS        -100   2.00

                                               18  NS   +600        9.00

  11 J Wagner-J Pawlas             3.0 SL      19  EW        +650  10.00

                                               20  EW   -140        2.00

  16                                           21  NS     średnia   6.00

                                               22  NS     średnia   6.00

   7 A Śmieszkoł-T Kapera          3.0 SL      23  NS        -120   0.00

                                               24  NS   +110       11.00

  13 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL      25  EW        +630   8.00

                                               26  EW   -100        4.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    135.17

                                                           +/-      2.40

                                                                   ------

                                                         RAZEM    137.57

                                                                %= 44.09

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 7 LETNI

Bytom 31.08.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 3  A Pasek-J Pasek               5.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   1 J Wituszyński-B Nazarewicz    3.0 SL       1  EW   -500        0.00

                                                2  EW        +100   4.00

   7 A Śmieszkoł-T Kapera          3.0 SL       3  NS         -50   2.00

                                                4  NS   +850       12.00

  15 P Matkowski-K Tomsia         14.0 SL       5  NS       60/40   7.20

                                                6  NS       60/40   7.20

  13 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL       7  NS   +100        4.00

                                                8  NS   +300       10.00

   5 I Poziemba-M Kostka           5.0 SL       9  EW        +650  10.00

                                               10  EW        +660   5.00

  14 A Geisler-R Łazikiewicz       6.5 SL      11  EW         +50   9.00

                                               12  EW        +430   2.00

   6 J Radomski-I Sapota           9.5 SL      13  EW        +120   6.00

                                               14  EW   -110        0.00

  11 J Wagner-J Pawlas             3.0 SL      15  EW        +100  12.00

                                               16  EW        +630  12.00

   2 T Bednarek-J Radomski         8.0 SL      17  EW        +100  10.00

                                               18  EW   -600        3.00

   4 E Furowicz-J Furowicz             NZ      19  NS        -100  12.00

                                               20  NS        -100   2.00

  12 R Kościelny-E Warecki         2.0 SL      21  EW        +150  12.00

                                               22  EW        +170  12.00

  16                                           23  NS     średnia   6.00

                                               24  NS     średnia   6.00

   8 M Grzybczyk-J Czekalski           NZ      25  NS        -650   1.00

                                               26  NS        -640   4.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    170.40

                                                           +/-      2.40

                                                                   ------

                                                         RAZEM    172.80

                                                                %= 55.38

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 7 LETNI

Bytom 31.08.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 4  E Furowicz-J Furowicz             NZ  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   9 Z Urbańczyk-D Warzecha        8.0 SL       1  NS   +480        7.00

                                                2  NS    +50       12.00

   2 T Bednarek-J Radomski         8.0 SL       3  EW   -110        4.00

                                                4  EW   -620        8.00

   8 M Grzybczyk-J Czekalski           NZ       5  NS         -90  11.83

                                                6  NS   +140       11.83

   6 J Radomski-I Sapota           9.5 SL       7  NS   +200       10.00

                                                8  NS   +170        8.00

   1 J Wituszyński-B Nazarewicz    3.0 SL       9  NS        -620   4.00

                                               10  NS        -660   7.00

   5 I Poziemba-M Kostka           5.0 SL      11  EW         +50   9.00

                                               12  EW        +460   9.00

  14 A Geisler-R Łazikiewicz       6.5 SL      13  EW   -100        0.00

                                               14  EW        +140   5.00

   7 A Śmieszkoł-T Kapera          3.0 SL      15  EW   -660        1.00

                                               16  EW        +600   7.00

  12 R Kościelny-E Warecki         2.0 SL      17  EW         +50   5.00

                                               18  EW        +100  10.00

   3 A Pasek-J Pasek               5.0 SL      19  EW        +100   0.00

                                               20  EW        +100  10.00

  15 P Matkowski-K Tomsia         14.0 SL      21  NS   +140       12.00

                                               22  NS        -140   4.00

  13 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL      23  EW   -120        6.00

                                               24  EW         +50   6.00

  16                                           25  NS     średnia   6.00

                                               26  NS     średnia   6.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    179.66

                                                           +/-      2.40

                                                                   ------

                                                         RAZEM    182.06

                                                                %= 58.35

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 7 LETNI

Bytom 31.08.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 5  I Poziemba-M Kostka           5.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  12 R Kościelny-E Warecki         2.0 SL       1  NS   +450        1.00

                                                2  NS        -100   8.00

  13 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL       3  NS    +80        5.00

                                                4  NS   +790       10.00

   1 J Wituszyński-B Nazarewicz    3.0 SL       5  NS        -110   8.33

                                                6  NS   +110        6.00

   2 T Bednarek-J Radomski         8.0 SL       7  NS   +100        4.00

                                                8  NS        -100   2.00

   3 A Pasek-J Pasek               5.0 SL       9  NS        -650   2.00

                                               10  NS        -660   7.00

   4 E Furowicz-J Furowicz             NZ      11  NS         -50   3.00

                                               12  NS        -460   3.00

  15 P Matkowski-K Tomsia         14.0 SL      13  NS        -600   1.00

                                               14  NS        -420   0.00

   6 J Radomski-I Sapota           9.5 SL      15  NS   +600        3.00

                                               16  NS   +200       12.00

   7 A Śmieszkoł-T Kapera          3.0 SL      17  NS         -50   7.00

                                               18  NS    +50        4.00

   8 M Grzybczyk-J Czekalski           NZ      19  NS        -620   7.00

                                               20  NS   +110        6.00

   9 Z Urbańczyk-D Warzecha        8.0 SL      21  NS   +110        9.00

                                               22  NS   +100       10.00

  10 A Szwankowski-T Nędzi         8.0 SL      23  NS   +200       11.00

                                               24  NS        -140   0.00

  11 J Wagner-J Pawlas             3.0 SL      25  NS        -140  10.00

                                               26  NS   +100        8.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    147.33

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    147.33

                                                                %= 47.22

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 7 LETNI

Bytom 31.08.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 6  J Radomski-I Sapota           9.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   2 T Bednarek-J Radomski         8.0 SL       1  EW   -480        5.00

                                                2  EW        +200  10.00

  16                                            3  NS     średnia   6.00

                                                4  NS     średnia   6.00

  11 J Wagner-J Pawlas             3.0 SL       5  NS        -110   8.33

                                                6  NS   +110        6.00

   4 E Furowicz-J Furowicz             NZ       7  EW   -200        2.00

                                                8  EW   -170        4.00

  10 A Szwankowski-T Nędzi         8.0 SL       9  NS   +200       12.00

                                               10  NS        -660   7.00

   8 M Grzybczyk-J Czekalski           NZ      11  NS   +100        6.00

                                               12  NS        -430  10.00

   3 A Pasek-J Pasek               5.0 SL      13  NS        -120   6.00

                                               14  NS   +110       12.00

   5 I Poziemba-M Kostka           5.0 SL      15  EW   -600        9.00

                                               16  EW   -200        0.00

  14 A Geisler-R Łazikiewicz       6.5 SL      17  EW   -100        0.00

                                               18  EW   -130        6.00

   9 Z Urbańczyk-D Warzecha        8.0 SL      19  EW        +140   2.00

                                               20  EW   -140        2.00

   1 J Wituszyński-B Nazarewicz    3.0 SL      21  EW        +100   6.00

                                               22  EW        +140   8.00

  15 P Matkowski-K Tomsia         14.0 SL      23  EW   -150        4.00

                                               24  EW         +50   6.00

   7 A Śmieszkoł-T Kapera          3.0 SL      25  NS   +100       12.00

                                               26  NS   +300       12.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    167.33

                                                           +/-      2.40

                                                                   ------

                                                         RAZEM    169.73

                                                                %= 54.40

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 7 LETNI

Bytom 31.08.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 7  A Śmieszkoł-T Kapera          3.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   8 M Grzybczyk-J Czekalski           NZ       1  NS   +480        7.00

                                                2  NS        -200   2.00

   3 A Pasek-J Pasek               5.0 SL       3  EW         +50  10.00

                                                4  EW   -850        0.00

  16                                            5  NS     średnia   6.00

                                                6  NS     średnia   6.00

  12 R Kościelny-E Warecki         2.0 SL       7  NS   +200       10.00

                                                8  NS        -100   2.00

  15 P Matkowski-K Tomsia         14.0 SL       9  EW        +170   4.00

                                               10  EW        +660   5.00

  11 J Wagner-J Pawlas             3.0 SL      11  NS   +180       12.00

                                               12  NS        -460   3.00

   9 Z Urbańczyk-D Warzecha        8.0 SL      13  NS        -600   1.00

                                               14  NS        -170   3.00

   4 E Furowicz-J Furowicz             NZ      15  NS   +660       11.00

                                               16  NS        -600   5.00

   5 I Poziemba-M Kostka           5.0 SL      17  EW         +50   5.00

                                               18  EW    -50        8.00

  14 A Geisler-R Łazikiewicz       6.5 SL      19  EW        +650  10.00

                                               20  EW   -140        2.00

  10 A Szwankowski-T Nędzi         8.0 SL      21  EW        +130   9.00

                                               22  EW        +140   8.00

   2 T Bednarek-J Radomski         8.0 SL      23  EW        +120  12.00

                                               24  EW   -110        1.00

   6 J Radomski-I Sapota           9.5 SL      25  EW   -100        0.00

                                               26  EW   -300        0.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    142.00

                                                           +/-      2.40

                                                                   ------

                                                         RAZEM    144.40

                                                                %= 46.28

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 7 LETNI

Bytom 31.08.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 8  M Grzybczyk-J Czekalski           NZ  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   7 A Śmieszkoł-T Kapera          3.0 SL       1  EW   -480        5.00

                                                2  EW        +200  10.00

   9 Z Urbańczyk-D Warzecha        8.0 SL       3  NS   +180       10.00

                                                4  NS   +200        0.00

   4 E Furowicz-J Furowicz             NZ       5  EW         +90   0.17

                                                6  EW   -140        0.17

  16                                            7  NS     średnia   6.00

                                                8  NS     średnia   6.00

  13 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL       9  NS   +100       10.00

                                               10  NS        -660   7.00

   6 J Radomski-I Sapota           9.5 SL      11  EW   -100        6.00

                                               12  EW        +430   2.00

  12 R Kościelny-E Warecki         2.0 SL      13  NS        -110   9.00

                                               14  NS        -170   3.00

  10 A Szwankowski-T Nędzi         8.0 SL      15  NS   +660       11.00

                                               16  NS        -600   5.00

  15 P Matkowski-K Tomsia         14.0 SL      17  NS         -50   7.00

                                               18  NS        -200   0.00

   5 I Poziemba-M Kostka           5.0 SL      19  EW        +620   5.00

                                               20  EW   -110        6.00

  14 A Geisler-R Łazikiewicz       6.5 SL      21  EW        +130   9.00

                                               22  EW   -100        2.00

  11 J Wagner-J Pawlas             3.0 SL      23  EW   -200        1.00

                                               24  EW         +50   6.00

   3 A Pasek-J Pasek               5.0 SL      25  EW        +650  11.00

                                               26  EW        +640   8.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    145.34

                                                           +/-      2.40

                                                                   ------

                                                         RAZEM    147.74

                                                                %= 47.35

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 7 LETNI

Bytom 31.08.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 9  Z Urbańczyk-D Warzecha        8.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   4 E Furowicz-J Furowicz             NZ       1  EW   -480        5.00

                                                2  EW    -50        0.00

   8 M Grzybczyk-J Czekalski           NZ       3  EW   -180        2.00

                                                4  EW   -200       12.00

  10 A Szwankowski-T Nędzi         8.0 SL       5  NS        -480   2.50

                                                6  NS   +110        6.00

  15 P Matkowski-K Tomsia         14.0 SL       7  EW   -100        8.00

                                                8  EW        +100  10.00

  16                                            9  NS     średnia   6.00

                                               10  NS     średnia   6.00

   1 J Wituszyński-B Nazarewicz    3.0 SL      11  NS   +110        8.00

                                               12  NS        -460   3.00

   7 A Śmieszkoł-T Kapera          3.0 SL      13  EW        +600  11.00

                                               14  EW        +170   9.00

  13 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL      15  NS   +600        3.00

                                               16  NS        -600   5.00

  11 J Wagner-J Pawlas             3.0 SL      17  NS         -50   7.00

                                               18  NS   +660       12.00

   6 J Radomski-I Sapota           9.5 SL      19  NS        -140  10.00

                                               20  NS   +140       10.00

   5 I Poziemba-M Kostka           5.0 SL      21  EW   -110        3.00

                                               22  EW   -100        2.00

  14 A Geisler-R Łazikiewicz       6.5 SL      23  EW    -90        8.00

                                               24  EW   -110        1.00

  12 R Kościelny-E Warecki         2.0 SL      25  EW        +650  11.00

                                               26  EW       +1370  11.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    171.50

                                                           +/-      2.40

                                                                   ------

                                                         RAZEM    173.90

                                                                %= 55.74

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 7 LETNI

Bytom 31.08.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 10  A Szwankowski-T Nędzi         8.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  13 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL       1  EW   -450       11.00

                                                2  EW        +100   4.00

  15 P Matkowski-K Tomsia         14.0 SL       3  EW   -460        0.00

                                                4  EW   -620        8.00

   9 Z Urbańczyk-D Warzecha        8.0 SL       5  EW        +480   9.50

                                                6  EW   -110        6.00

  11 J Wagner-J Pawlas             3.0 SL       7  NS   +200       10.00

                                                8  NS   +430       12.00

   6 J Radomski-I Sapota           9.5 SL       9  EW   -200        0.00

                                               10  EW        +660   5.00

  16                                           11  NS     średnia   6.00

                                               12  NS     średnia   6.00

   2 T Bednarek-J Radomski         8.0 SL      13  NS        -110   9.00

                                               14  NS        -100  10.00

   8 M Grzybczyk-J Czekalski           NZ      15  EW   -660        1.00

                                               16  EW        +600   7.00

   1 J Wituszyński-B Nazarewicz    3.0 SL      17  NS        -140   0.00

                                               18  NS   +600        9.00

  12 R Kościelny-E Warecki         2.0 SL      19  NS        -620   7.00

                                               20  NS        -110   0.00

   7 A Śmieszkoł-T Kapera          3.0 SL      21  NS        -130   3.00

                                               22  NS        -140   4.00

   5 I Poziemba-M Kostka           5.0 SL      23  EW   -200        1.00

                                               24  EW        +140  12.00

  14 A Geisler-R Łazikiewicz       6.5 SL      25  EW        +150   4.00

                                               26  EW   -100        4.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    148.50

                                                           +/-      2.40

                                                                   ------

                                                         RAZEM    150.90

                                                                %= 48.37

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 7 LETNI

Bytom 31.08.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 11  J Wagner-J Pawlas             3.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  14 A Geisler-R Łazikiewicz       6.5 SL       1  EW   -480        5.00

                                                2  EW        +200  10.00

   1 J Wituszyński-B Nazarewicz    3.0 SL       3  EW        +100  12.00

                                                4  EW   -620        8.00

   6 J Radomski-I Sapota           9.5 SL       5  EW        +110   3.67

                                                6  EW   -110        6.00

  10 A Szwankowski-T Nędzi         8.0 SL       7  EW   -200        2.00

                                                8  EW   -430        0.00

  12 R Kościelny-E Warecki         2.0 SL       9  NS       -1100   0.00

                                               10  NS        -690   0.00

   7 A Śmieszkoł-T Kapera          3.0 SL      11  EW   -180        0.00

                                               12  EW        +460   9.00

  16                                           13  NS     średnia   6.00

                                               14  NS     średnia   6.00

   3 A Pasek-J Pasek               5.0 SL      15  NS        -100   0.00

                                               16  NS        -630   0.00

   9 Z Urbańczyk-D Warzecha        8.0 SL      17  EW         +50   5.00

                                               18  EW   -660        0.00

   2 T Bednarek-J Radomski         8.0 SL      19  NS        -650   2.00

                                               20  NS   +140       10.00

  13 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL      21  NS   +110        9.00

                                               22  NS   +100       10.00

   8 M Grzybczyk-J Czekalski           NZ      23  NS   +200       11.00

                                               24  NS         -50   6.00

   5 I Poziemba-M Kostka           5.0 SL      25  EW        +140   2.00

                                               26  EW   -100        4.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    126.67

                                                           +/-      2.40

                                                                   ------

                                                         RAZEM    129.07

                                                                %= 41.37

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 7 LETNI

Bytom 31.08.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 12  R Kościelny-E Warecki         2.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   5 I Poziemba-M Kostka           5.0 SL       1  EW   -450       11.00

                                                2  EW        +100   4.00

  14 A Geisler-R Łazikiewicz       6.5 SL       3  EW    -80        7.00

                                                4  EW   -650        4.00

   2 T Bednarek-J Radomski         8.0 SL       5  EW        +500  11.83

                                                6  EW   -110        6.00

   7 A Śmieszkoł-T Kapera          3.0 SL       7  EW   -200        2.00

                                                8  EW        +100  10.00

  11 J Wagner-J Pawlas             3.0 SL       9  EW       +1100  12.00

                                               10  EW        +690  12.00

  13 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL      11  NS         -90   0.00

                                               12  NS        -460   3.00

   8 M Grzybczyk-J Czekalski           NZ      13  EW        +110   3.00

                                               14  EW        +170   9.00

  16                                           15  NS     średnia   6.00

                                               16  NS     średnia   6.00

   4 E Furowicz-J Furowicz             NZ      17  NS         -50   7.00

                                               18  NS        -100   2.00

  10 A Szwankowski-T Nędzi         8.0 SL      19  EW        +620   5.00

                                               20  EW        +110  12.00

   3 A Pasek-J Pasek               5.0 SL      21  NS        -150   0.00

                                               22  NS        -170   0.00

   1 J Wituszyński-B Nazarewicz    3.0 SL      23  NS        -100   2.00

                                               24  NS        -100   2.00

   9 Z Urbańczyk-D Warzecha        8.0 SL      25  NS        -650   1.00

                                               26  NS       -1370   1.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    138.83

                                                           +/-      2.40

                                                                   ------

                                                         RAZEM    141.23

                                                                %= 45.27

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 7 LETNI

Bytom 31.08.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 13  Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  10 A Szwankowski-T Nędzi         8.0 SL       1  NS   +450        1.00

                                                2  NS        -100   8.00

   5 I Poziemba-M Kostka           5.0 SL       3  EW    -80        7.00

                                                4  EW   -790        2.00

  14 A Geisler-R Łazikiewicz       6.5 SL       5  EW        +120   7.17

                                                6  EW         +50  11.83

   3 A Pasek-J Pasek               5.0 SL       7  EW   -100        8.00

                                                8  EW   -300        2.00

   8 M Grzybczyk-J Czekalski           NZ       9  EW   -100        2.00

                                               10  EW        +660   5.00

  12 R Kościelny-E Warecki         2.0 SL      11  EW         +90  12.00

                                               12  EW        +460   9.00

   1 J Wituszyński-B Nazarewicz    3.0 SL      13  NS        -130   4.00

                                               14  NS        -140   7.00

   9 Z Urbańczyk-D Warzecha        8.0 SL      15  EW   -600        9.00

                                               16  EW        +600   7.00

  16                                           17  NS     średnia   6.00

                                               18  NS     średnia   6.00

  15 P Matkowski-K Tomsia         14.0 SL      19  NS        -650   2.00

                                               20  NS   +100        4.00

  11 J Wagner-J Pawlas             3.0 SL      21  EW   -110        3.00

                                               22  EW   -100        2.00

   4 E Furowicz-J Furowicz             NZ      23  NS   +120        6.00

                                               24  NS         -50   6.00

   2 T Bednarek-J Radomski         8.0 SL      25  NS        -630   4.00

                                               26  NS   +100        8.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    149.00

                                                           +/-      2.40

                                                                   ------

                                                         RAZEM    151.40

                                                                %= 48.53

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 7 LETNI

Bytom 31.08.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 14  A Geisler-R Łazikiewicz       6.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  11 J Wagner-J Pawlas             3.0 SL       1  NS   +480        7.00

                                                2  NS        -200   2.00

  12 R Kościelny-E Warecki         2.0 SL       3  NS    +80        5.00

                                                4  NS   +650        8.00

  13 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL       5  NS        -120   4.83

                                                6  NS         -50   0.17

   1 J Wituszyński-B Nazarewicz    3.0 SL       7  NS        -670   0.00

                                                8  NS   +140        6.00

   2 T Bednarek-J Radomski         8.0 SL       9  NS        -200   6.00

                                               10  NS        -660   7.00

   3 A Pasek-J Pasek               5.0 SL      11  NS         -50   3.00

                                               12  NS        -430  10.00

   4 E Furowicz-J Furowicz             NZ      13  NS   +100       12.00

                                               14  NS        -140   7.00

  15 P Matkowski-K Tomsia         14.0 SL      15  NS   +630        7.00

                                               16  NS        -150  10.00

   6 J Radomski-I Sapota           9.5 SL      17  NS   +100       12.00

                                               18  NS   +130        6.00

   7 A Śmieszkoł-T Kapera          3.0 SL      19  NS        -650   2.00

                                               20  NS   +140       10.00

   8 M Grzybczyk-J Czekalski           NZ      21  NS        -130   3.00

                                               22  NS   +100       10.00

   9 Z Urbańczyk-D Warzecha        8.0 SL      23  NS    +90        4.00

                                               24  NS   +110       11.00

  10 A Szwankowski-T Nędzi         8.0 SL      25  NS        -150   8.00

                                               26  NS   +100        8.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    169.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    169.00

                                                                %= 54.17

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 7 LETNI

Bytom 31.08.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 15  P Matkowski-K Tomsia         14.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  16                                            1  NS     średnia   6.00

                                                2  NS     średnia   6.00

  10 A Szwankowski-T Nędzi         8.0 SL       3  NS   +460       12.00

                                                4  NS   +620        4.00

   3 A Pasek-J Pasek               5.0 SL       5  EW       60/40   4.80

                                                6  EW       60/40   4.80

   9 Z Urbańczyk-D Warzecha        8.0 SL       7  NS   +100        4.00

                                                8  NS        -100   2.00

   7 A Śmieszkoł-T Kapera          3.0 SL       9  NS        -170   8.00

                                               10  NS        -660   7.00

   2 T Bednarek-J Radomski         8.0 SL      11  NS   +140       10.00

                                               12  NS        -430  10.00

   5 I Poziemba-M Kostka           5.0 SL      13  EW        +600  11.00

                                               14  EW        +420  12.00

  14 A Geisler-R Łazikiewicz       6.5 SL      15  EW   -630        5.00

                                               16  EW        +150   2.00

   8 M Grzybczyk-J Czekalski           NZ      17  EW         +50   5.00

                                               18  EW        +200  12.00

  13 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL      19  EW        +650  10.00

                                               20  EW   -100        8.00

   4 E Furowicz-J Furowicz             NZ      21  EW   -140        0.00

                                               22  EW        +140   8.00

   6 J Radomski-I Sapota           9.5 SL      23  NS   +150        8.00

                                               24  NS         -50   6.00

   1 J Wituszyński-B Nazarewicz    3.0 SL      25  EW        +170   6.00

                                               26  EW       +1370  11.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    182.60

                                                           +/-      2.40

                                                                   ------

                                                         RAZEM    185.00

                                                                %= 59.29

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 7 LETNI

Bytom 31.08.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 16                                        

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  15 P Matkowski-K Tomsia         14.0 SL       1  EW     średnia   6.00

                                                2  EW     średnia   6.00

   6 J Radomski-I Sapota           9.5 SL       3  EW     średnia   6.00

                                                4  EW     średnia   6.00

   7 A Śmieszkoł-T Kapera          3.0 SL       5  EW     średnia   6.00

                                                6  EW     średnia   6.00

   8 M Grzybczyk-J Czekalski           NZ       7  EW     średnia   6.00

                                                8  EW     średnia   6.00

   9 Z Urbańczyk-D Warzecha        8.0 SL       9  EW     średnia   6.00

                                               10  EW     średnia   6.00

  10 A Szwankowski-T Nędzi         8.0 SL      11  EW     średnia   6.00

                                               12  EW     średnia   6.00

  11 J Wagner-J Pawlas             3.0 SL      13  EW     średnia   6.00

                                               14  EW     średnia   6.00

  12 R Kościelny-E Warecki         2.0 SL      15  EW     średnia   6.00

                                               16  EW     średnia   6.00

  13 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL      17  EW     średnia   6.00

                                               18  EW     średnia   6.00

   1 J Wituszyński-B Nazarewicz    3.0 SL      19  EW     średnia   6.00

                                               20  EW     średnia   6.00

   2 T Bednarek-J Radomski         8.0 SL      21  EW     średnia   6.00

                                               22  EW     średnia   6.00

   3 A Pasek-J Pasek               5.0 SL      23  EW     średnia   6.00

                                               24  EW     średnia   6.00

   4 E Furowicz-J Furowicz             NZ      25  EW     średnia   6.00

                                               26  EW     średnia   6.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    156.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    156.00

                                                                %= 50.00