Turniej par na maxy

"poniedziałki" Gliwice 8.01.2007r.

Turniej długofalowy nr 13

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  16   1  650     100.0   0.0    16   1  110      71.4  28.6 

   3   6     -130   7.1  92.9     3   6     -500   0.0 100.0 

   8  11  100      64.3  35.7     8  11     -300  14.3  85.7 

  10   4      -50  28.6  71.4    10   4  500     100.0   0.0 

  12   2     -130   7.1  92.9    12   2     -200  28.6  71.4 

   9  13  100      64.3  35.7     9  13  140      85.7  14.3 

  14   5   50      42.9  57.1    14   5     -100  50.0  50.0 

   7  15  590      85.7  14.3     7  15     -100  50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  16   1     -630  57.1  42.9     8  15  930      71.4  28.6 

   3   6     -630  57.1  42.9    16   2     -670   0.0 100.0 

   8  11     -630  57.1  42.9     4   7  200      28.6  71.4 

  10   4     -660  21.4  78.6     9  11  790      42.9  57.1 

  12   2     -660  21.4  78.6     1   5  850      57.1  42.9 

   9  13  200     100.0   0.0    12   3     -200  14.3  85.7 

  14   5     -600  85.7  14.3    10  13  990      85.7  14.3 

   7  15     -690   0.0 100.0    14   6 1130     100.0   0.0 

 

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   8  15     -430  42.9  57.1     8  15  480      35.7  64.3 

  16   2     -430  42.9  57.1    16   2  480      35.7  64.3 

   4   7     -490   7.1  92.9     4   7  510      71.4  28.6 

   9  11     -430  42.9  57.1     9  11  980     100.0   0.0 

   1   5   50     100.0   0.0     1   5  900      85.7  14.3 

  12   3     -150  85.7  14.3    12   3      -50   0.0 100.0 

  10  13     -420  71.4  28.6    10  13  480      35.7  64.3 

  14   6     -490   7.1  92.9    14   6  480      35.7  64.3 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  14   7  200      85.7  14.3    14   7  180     100.0   0.0 

   9  15     -650   0.0 100.0     9  15     -500  42.9  57.1 

  16   3     -140  50.0  50.0    16   3     -300  57.1  42.9 

   5   8     -230  28.6  71.4     5   8     -800  28.6  71.4 

  10  11  400     100.0   0.0    10  11     -920   7.1  92.9 

   2   6     -620  14.3  85.7     2   6  100      85.7  14.3 

  12   4  100      71.4  28.6    12   4     -920   7.1  92.9 

   1  13     -140  50.0  50.0     1  13   50      71.4  28.6 

 

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  14   7  110      78.6  21.4     2  13     -650  64.3  35.7 

   9  15      -50  21.4  78.6    14   8     -200 100.0   0.0 

  16   3      -50  21.4  78.6    10  15     -800  28.6  71.4 

   5   8     -100   0.0 100.0    16   4     -990  14.3  85.7 

  10  11  110      78.6  21.4     6   9    -1700   0.0 100.0 

   2   6   90      42.9  57.1     1  11     -650  64.3  35.7 

  12   4  110      78.6  21.4     3   7     -650  64.3  35.7 

   1  13  110      78.6  21.4    12   5     -650  64.3  35.7 

 

ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   2  13      -50  57.1  42.9     2  13  110      85.7  14.3 

  14   8  430     100.0   0.0    14   8     -110   0.0 100.0 

  10  15     -100   7.1  92.9    10  15  100      71.4  28.6 

  16   4      -50  57.1  42.9    16   4   50      42.9  57.1 

   6   9      -50  57.1  42.9     6   9      -90  14.3  85.7 

   1  11      -50  57.1  42.9     1  11   50      42.9  57.1 

   3   7      -50  57.1  42.9     3   7  730     100.0   0.0 

  12   5     -100   7.1  92.9    12   5   50      42.9  57.1 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  12   6  500      21.4  78.6    12   6  110      85.7  14.3 

   3  13  680      50.0  50.0     3  13     -180   0.0 100.0 

  14   9  500      21.4  78.6    14   9   50      42.9  57.1 

   1  15  200       0.0 100.0     1  15  100      71.4  28.6 

  16   5  680      50.0  50.0    16   5  300     100.0   0.0 

   7  10 1050      85.7  14.3     7  10      -50  21.4  78.6 

   2  11 1400     100.0   0.0     2  11   90      57.1  42.9 

   4   8  800      71.4  28.6     4   8      -50  21.4  78.6 

 

ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  12   6     -200  35.7  64.3     5   9  450       0.0 100.0 

   3  13     -200  35.7  64.3    12   7  480      42.9  57.1 

  14   9     -200  35.7  64.3     4  13  480      42.9  57.1 

   1  15     -200  35.7  64.3    14  10  480      42.9  57.1 

  16   5     -300   0.0 100.0     2  15  510      92.9   7.1 

   7  10  300      85.7  14.3    16   6  510      92.9   7.1 

   2  11  110      71.4  28.6     8   1  480      42.9  57.1 

   4   8  600     100.0   0.0     3  11  480      42.9  57.1 

 

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   5   9     -420  14.3  85.7     5   9  140      57.1  42.9 

  12   7  100      71.4  28.6    12   7      -80  28.6  71.4 

   4  13  100      71.4  28.6     4  13  730      92.9   7.1 

  14  10   50      42.9  57.1    14  10  100      42.9  57.1 

   2  15  100      71.4  28.6     2  15     -500   0.0 100.0 

  16   6     -420  14.3  85.7    16   6  300      71.4  28.6 

   8   1  420     100.0   0.0     8   1     -100  14.3  85.7 

   3  11     -420  14.3  85.7     3  11  730      92.9   7.1 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   4  11  200     100.0   0.0     4  11     -140  78.6  21.4 

   6  10      -50  57.1  42.9     6  10     -620   0.0 100.0 

  12   8      -50  57.1  42.9    12   8     -140  78.6  21.4 

   5  13     -500   7.1  92.9     5  13     -170  28.6  71.4 

  14   1     -500   7.1  92.9    14   1     -170  28.6  71.4 

   3  15      -50  57.1  42.9     3  15     -140  78.6  21.4 

  16   7   90      85.7  14.3    16   7     -170  28.6  71.4 

   9   2     -110  28.6  71.4     9   2     -140  78.6  21.4 

 

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   4  11  150     100.0   0.0    10   3     -100  71.4  28.6 

   6  10     -100  21.4  78.6     5  11  100      92.9   7.1 

  12   8   90      64.3  35.7     7   1  100      92.9   7.1 

   5  13      -90  42.9  57.1    12   9     -170  42.9  57.1 

  14   1  100      85.7  14.3     6  13     -200  21.4  78.6 

   3  15     -200   0.0 100.0    14   2     -600   0.0 100.0 

  16   7     -100  21.4  78.6     4  15     -200  21.4  78.6 

   9   2   90      64.3  35.7    16   8     -130  57.1  42.9 

 

ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   3  120      85.7  14.3    10   3  300      85.7  14.3 

   5  11     -300   7.1  92.9     5  11  470     100.0   0.0 

   7   1  600     100.0   0.0     7   1      -50  14.3  85.7 

  12   9     -100  50.0  50.0    12   9   50      50.0  50.0 

   6  13     -100  50.0  50.0     6  13  150      71.4  28.6 

  14   2     -300   7.1  92.9    14   2      -50  14.3  85.7 

   4  15     -100  50.0  50.0     4  15      -50  14.3  85.7 

  16   8     -100  50.0  50.0    16   8   50      50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   1   4     -600  21.4  78.6     1   4     -200  21.4  78.6 

   6  11     -150  50.0  50.0     6  11     -100  85.7  14.3 

   8   2     -130  78.6  21.4     8   2     -110  50.0  50.0 

  12  10     -630   0.0 100.0    12  10     -300   0.0 100.0 

   7  13     -130  78.6  21.4     7  13     -100  85.7  14.3 

  14   3     -600  21.4  78.6    14   3     -100  85.7  14.3 

   5  15     -150  50.0  50.0     5  15     -110  50.0  50.0  

  16   9  100     100.0   0.0    16   9     -200  21.4  78.6 

 

ROZDANIE NR 27                 ROZDANIE NR 28

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   1   4     -140  35.7  64.3     2   5  680      78.6  21.4 

   6  11     -120  71.4  28.6     7  11  680      78.6  21.4 

   8   2     -140  35.7  64.3     9   3  230       0.0 100.0 

  12  10     -420   0.0 100.0    12   1  650      35.7  64.3 

   7  13  100     100.0   0.0     8  13  680      78.6  21.4 

  14   3     -140  35.7  64.3    14   4  650      35.7  64.3 

   5  15     -140  35.7  64.3     6  15  620      14.3  85.7 

  16   9   50      85.7  14.3    16  10  680      78.6  21.4 

 

ROZDANIE NR 29                 ROZDANIE NR 30

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   2   5     -300   0.0 100.0     2   5     -100  28.6  71.4 

   7  11  660     100.0   0.0     7  11  150     100.0   0.0 

   9   3  200      28.6  71.4     9   3     -100  28.6  71.4 

  12   1  600      64.3  35.7    12   1     -100  28.6  71.4 

   8  13  200      28.6  71.4     8  13     -250   0.0 100.0 

  14   4  600      64.3  35.7    14   4  130      71.4  28.6 

   6  15  200      28.6  71.4     6  15  130      71.4  28.6 

  16  10  630      85.7  14.3    16  10  130      71.4  28.6