KOPS12   liczył: A.Żywiec'2006r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na MAXY

"poniedziałki" gliwice 28.08.2006r.

Turniej długofalowy nr 12

 

WYNIKI PARY NR 1  Z Gieras-K Gwóźdź             1.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   3 J Prijma-J Pudlik             8.0 SL       1  NS        -420  10.00

                                                2  NS        -940  50.00

                                                3  NS   +510       20.00

  11 A Żywiec-M Mizgalski          5.0 SL       4  EW   -630       50.00

                                                5  EW   -620       50.00

                                                6  EW         +50  50.00

   9 J Lassota-J Michalski         9.5 SL       7  NS        -140  70.00

                                                8  NS   +420       30.00

                                                9  NS   +130       50.00

   2 T Parylak-Z Górski            8.0 SL      10  EW   -690       10.00

                                               11  EW        +170  10.00

                                               12  EW        +420  60.00

   6 K Serwińska-R Serwiński       5.0 SL      13  EW   -100       40.00

                                               14  EW   -110        0.00

                                               15  EW        +400  50.00

  10 A Mączyński-W Łyskawa        19.0 SL      16  EW   -500        0.00

                                               17  EW    -50       40.00

                                               18  EW        +140  60.00

  12 M Ropska-G Parjaszewski       6.5 SL      19  NS       -1460  40.00

                                               20  NS   +680       40.00

                                               21  NS   +600       80.00

   8 M Niedbach-J Żydzik           2.5 SL      22  EW   -170       60.00

                                               23  EW   -100       30.00

                                               24  EW   -140       20.00

   5 J Stempak-W Wójtowicz         1.5 SL      25  NS        -110  60.00

                                               26  NS        -110  20.00

                                               27  NS   +100       90.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     40.37%

                                                           +/-      0.00%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     40.37%

 

KOPS12   liczył: A.Żywiec'2006r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na MAXY

"poniedziałki" gliwice 28.08.2006r.

Turniej długofalowy nr 12

 

WYNIKI PARY NR 2  T Parylak-Z Górski            8.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   6 K Serwińska-R Serwiński       5.0 SL       1  NS        -420  10.00

                                                2  NS        -940  50.00

                                                3  NS  +1010       70.00

   4 J Biernat-C Michalak         11.0 SL       4  NS   +630       50.00

                                                5  NS  +1080       80.00

                                                6  NS   +590      100.00

  11 A Żywiec-M Mizgalski          5.0 SL       7  EW        +140  30.00

                                                8  EW   -480        0.00

                                                9  EW   -500        0.00

   1 Z Gieras-K Gwóźdź             1.5 SL      10  NS   +690       90.00

                                               11  NS        -170  90.00

                                               12  NS        -420  40.00

   3 J Prijma-J Pudlik             8.0 SL      13  EW        +670 100.00

                                               14  EW        +100  30.00

                                               15  EW   -100        0.00

   7 I Kaczyńska-T Kaczyńska           SL      16  EW        +140 100.00

                                               17  EW        +400  80.00

                                               18  EW        +140  60.00

  10 A Mączyński-W Łyskawa        19.0 SL      19  EW       +1460  60.00

                                               20  EW   -680       60.00

                                               21  EW   -600       20.00

  12 M Ropska-G Parjaszewski       6.5 SL      22  NS         -90   0.00

                                               23  NS   +100       70.00

                                               24  NS        -470   0.00

   9 J Lassota-J Michalski         9.5 SL      25  EW        +140  80.00

                                               26  EW   -110       20.00

                                               27  EW   -100       10.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     48.15%

                                                           +/-      0.00%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     48.15%

 

KOPS12   liczył: A.Żywiec'2006r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na MAXY

"poniedziałki" gliwice 28.08.2006r.

Turniej długofalowy nr 12

 

WYNIKI PARY NR 3  J Prijma-J Pudlik             8.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   1 Z Gieras-K Gwóźdź             1.5 SL       1  EW        +420  90.00

                                                2  EW        +940  50.00

                                                3  EW   -510       80.00

   7 I Kaczyńska-T Kaczyńska           SL       4  NS   +630       50.00

                                                5  NS   +620       50.00

                                                6  NS   +150       80.00

   5 J Stempak-W Wójtowicz         1.5 SL       7  NS        -170  20.00

                                                8  NS   +450       80.00

                                                9  NS   +130       50.00

  11 A Żywiec-M Mizgalski          5.0 SL      10  EW   -650       70.00

                                               11  EW        +420  70.00

                                               12  EW   -200        0.00

   2 T Parylak-Z Górski            8.0 SL      13  NS        -670   0.00

                                               14  NS        -100  70.00

                                               15  NS   +100      100.00

   4 J Biernat-C Michalak         11.0 SL      16  EW        +100  60.00

                                               17  EW   -200        0.00

                                               18  EW        +100  20.00

   8 M Niedbach-J Żydzik           2.5 SL      19  EW       +1440  10.00

                                               20  EW  -1430        0.00

                                               21  EW   -600       20.00

  10 A Mączyński-W Łyskawa        19.0 SL      22  EW   -170       60.00

                                               23  EW   -100       30.00

                                               24  EW         +50  80.00

  12 M Ropska-G Parjaszewski       6.5 SL      25  NS        -140  20.00

                                               26  NS        -200   0.00

                                               27  NS    +50       60.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     45.19%

                                                           +/-      0.00%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     45.19%

 

KOPS12   liczył: A.Żywiec'2006r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na MAXY

"poniedziałki" gliwice 28.08.2006r.

Turniej długofalowy nr 12

 

WYNIKI PARY NR 4  J Biernat-C Michalak         11.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  12 M Ropska-G Parjaszewski       6.5 SL       1  NS   +140       90.00

                                                2  NS        -940  50.00

                                                3  NS  +1020      100.00

   2 T Parylak-Z Górski            8.0 SL       4  EW   -630       50.00

                                                5  EW  -1080       20.00

                                                6  EW   -590        0.00

   8 M Niedbach-J Żydzik           2.5 SL       7  NS        -170  20.00

                                                8  NS         -50   0.00

                                                9  NS         -50  10.00

   6 K Serwińska-R Serwiński       5.0 SL      10  NS   +680       60.00

                                               11  NS        -170  90.00

                                               12  NS        -430  20.00

  11 A Żywiec-M Mizgalski          5.0 SL      13  EW   -100       40.00

                                               14  EW        +120  70.00

                                               15  EW        +400  50.00

   3 J Prijma-J Pudlik             8.0 SL      16  NS        -100  40.00

                                               17  NS   +200      100.00

                                               18  NS        -100  80.00

   5 J Stempak-W Wójtowicz         1.5 SL      19  EW       +1460  60.00

                                               20  EW   -680       60.00

                                               21  EW   -250       60.00

   9 J Lassota-J Michalski         9.5 SL      22  EW   -200       10.00

                                               23  EW   -100       30.00

                                               24  EW   -300        0.00

  10 A Mączyński-W Łyskawa        19.0 SL      25  EW        +140  80.00

                                               26  EW        +100  60.00

                                               27  EW        +630 100.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     50.00%

                                                           +/-      0.00%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     50.00%

 

KOPS12   liczył: A.Żywiec'2006r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na MAXY

"poniedziałki" gliwice 28.08.2006r.

Turniej długofalowy nr 12

 

WYNIKI PARY NR 5  J Stempak-W Wójtowicz         1.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  10 A Mączyński-W Łyskawa        19.0 SL       1  EW    -50       60.00

                                                2  EW        +940  50.00

                                                3  EW   -260      100.00

  12 M Ropska-G Parjaszewski       6.5 SL       4  NS   +630       50.00

                                                5  NS   +300       20.00

                                                6  NS        -100  10.00

   3 J Prijma-J Pudlik             8.0 SL       7  EW        +170  80.00

                                                8  EW   -450       20.00

                                                9  EW   -130       50.00

   9 J Lassota-J Michalski         9.5 SL      10  NS   +650       30.00

                                               11  NS        -420  30.00

                                               12  NS        -800   0.00

   7 I Kaczyńska-T Kaczyńska           SL      13  NS   +100       60.00

                                               14  NS        -150   0.00

                                               15  NS        -400  50.00

  11 A Żywiec-M Mizgalski          5.0 SL      16  EW        +110  80.00

                                               17  EW    -50       40.00

                                               18  EW    -50        0.00

   4 J Biernat-C Michalak         11.0 SL      19  NS       -1460  40.00

                                               20  NS   +680       40.00

                                               21  NS   +250       40.00

   6 K Serwińska-R Serwiński       5.0 SL      22  EW   -170       60.00

                                               23  EW        +650  90.00

                                               24  EW   -100       50.00

   1 Z Gieras-K Gwóźdź             1.5 SL      25  EW        +110  40.00

                                               26  EW        +110  80.00

                                               27  EW   -100       10.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     43.70%

                                                           +/-      0.00%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     43.70%

 

KOPS12   liczył: A.Żywiec'2006r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na MAXY

"poniedziałki" gliwice 28.08.2006r.

Turniej długofalowy nr 12

 

WYNIKI PARY NR 6  K Serwińska-R Serwiński       5.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   2 T Parylak-Z Górski            8.0 SL       1  EW        +420  90.00

                                                2  EW        +940  50.00

                                                3  EW  -1010       30.00

  10 A Mączyński-W Łyskawa        19.0 SL       4  EW        +100 100.00

                                                5  EW  -1100        0.00

                                                6  EW         +50  50.00

  12 M Ropska-G Parjaszewski       6.5 SL       7  NS        -170  20.00

                                                8  NS   +430       60.00

                                                9  NS         -50  10.00

   4 J Biernat-C Michalak         11.0 SL      10  EW   -680       40.00

                                               11  EW        +170  10.00

                                               12  EW        +430  80.00

   1 Z Gieras-K Gwóźdź             1.5 SL      13  NS   +100       60.00

                                               14  NS   +110      100.00

                                               15  NS        -400  50.00

   8 M Niedbach-J Żydzik           2.5 SL      16  NS   +200       80.00

                                               17  NS        -590   0.00

                                               18  NS        -140  40.00

  11 A Żywiec-M Mizgalski          5.0 SL      19  EW       +1440  10.00

                                               20  EW   -680       60.00

                                               21  EW        +100  80.00

   5 J Stempak-W Wójtowicz         1.5 SL      22  NS   +170       40.00

                                               23  NS        -650  10.00

                                               24  NS   +100       50.00

   7 I Kaczyńska-T Kaczyńska           SL      25  EW   -100       20.00

                                               26  EW   -110       20.00

                                               27  EW        +170  80.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     45.93%

                                                           +/-      0.00%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     45.93%

 

KOPS12   liczył: A.Żywiec'2006r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na MAXY

"poniedziałki" gliwice 28.08.2006r.

Turniej długofalowy nr 12

 

WYNIKI PARY NR 7  I Kaczyńska-T Kaczyńska           SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   8 M Niedbach-J Żydzik           2.5 SL       1  EW   -100       40.00

                                                2  EW       +1090 100.00

                                                3  EW   -940       60.00

   3 J Prijma-J Pudlik             8.0 SL       4  EW   -630       50.00

                                                5  EW   -620       50.00

                                                6  EW   -150       20.00

  10 A Mączyński-W Łyskawa        19.0 SL       7  EW   -100        0.00

                                                8  EW   -420       70.00

                                                9  EW   -430       20.00

  12 M Ropska-G Parjaszewski       6.5 SL      10  NS   +620        0.00

                                               11  NS        -420  30.00

                                               12  NS    +50       80.00

   5 J Stempak-W Wójtowicz         1.5 SL      13  EW   -100       40.00

                                               14  EW        +150 100.00

                                               15  EW        +400  50.00

   2 T Parylak-Z Górski            8.0 SL      16  NS        -140   0.00

                                               17  NS        -400  20.00

                                               18  NS        -140  40.00

   9 J Lassota-J Michalski         9.5 SL      19  NS       -2210   0.00

                                               20  NS   +680       40.00

                                               21  NS        -200   0.00

  11 A Żywiec-M Mizgalski          5.0 SL      22  EW   -200       10.00

                                               23  EW        +650  90.00

                                               24  EW   -100       50.00

   6 K Serwińska-R Serwiński       5.0 SL      25  NS   +100       80.00

                                               26  NS   +110       80.00

                                               27  NS        -170  20.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     42.22%

                                                           +/-      0.00%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     42.22%

 

KOPS12   liczył: A.Żywiec'2006r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na MAXY

"poniedziałki" gliwice 28.08.2006r.

Turniej długofalowy nr 12

 

WYNIKI PARY NR 8  M Niedbach-J Żydzik           2.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   7 I Kaczyńska-T Kaczyńska           SL       1  NS   +100       60.00

                                                2  NS       -1090   0.00

                                                3  NS   +940       40.00

   9 J Lassota-J Michalski         9.5 SL       4  EW   -660        0.00

                                                5  EW        +200 100.00

                                                6  EW        +100  90.00

   4 J Biernat-C Michalak         11.0 SL       7  EW        +170  80.00

                                                8  EW         +50 100.00

                                                9  EW         +50  90.00

  10 A Mączyński-W Łyskawa        19.0 SL      10  EW   -690       10.00

                                               11  EW        +420  70.00

                                               12  EW        +400  40.00

  12 M Ropska-G Parjaszewski       6.5 SL      13  NS   +100       60.00

                                               14  NS        -120  30.00

                                               15  NS        -430   0.00

   6 K Serwińska-R Serwiński       5.0 SL      16  EW   -200       20.00

                                               17  EW        +590 100.00

                                               18  EW        +140  60.00

   3 J Prijma-J Pudlik             8.0 SL      19  NS       -1440  90.00

                                               20  NS  +1430      100.00

                                               21  NS   +600       80.00

   1 Z Gieras-K Gwóźdź             1.5 SL      22  NS   +170       40.00

                                               23  NS   +100       70.00

                                               24  NS   +140       80.00

  11 A Żywiec-M Mizgalski          5.0 SL      25  EW   -200        0.00

                                               26  EW   -110       20.00

                                               27  EW        +130  60.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     55.19%

                                                           +/-      0.00%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     55.19%

 

KOPS12   liczył: A.Żywiec'2006r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na MAXY

"poniedziałki" gliwice 28.08.2006r.

Turniej długofalowy nr 12

 

WYNIKI PARY NR 9  J Lassota-J Michalski         9.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  11 A Żywiec-M Mizgalski          5.0 SL       1  EW   -140       10.00

                                                2  EW        +440   0.00

                                                3  EW  -1010       30.00

   8 M Niedbach-J Żydzik           2.5 SL       4  NS   +660      100.00

                                                5  NS        -200   0.00

                                                6  NS        -100  10.00

   1 Z Gieras-K Gwóźdź             1.5 SL       7  EW        +140  30.00

                                                8  EW   -420       70.00

                                                9  EW   -130       50.00

   5 J Stempak-W Wójtowicz         1.5 SL      10  EW   -650       70.00

                                               11  EW        +420  70.00

                                               12  EW        +800 100.00

  10 A Mączyński-W Łyskawa        19.0 SL      13  EW   -100       40.00

                                               14  EW        +100  30.00

                                               15  EW        +400  50.00

  12 M Ropska-G Parjaszewski       6.5 SL      16  NS   +100       60.00

                                               17  NS    +50       60.00

                                               18  NS        -500   0.00

   7 I Kaczyńska-T Kaczyńska           SL      19  EW       +2210 100.00

                                               20  EW   -680       60.00

                                               21  EW        +200 100.00

   4 J Biernat-C Michalak         11.0 SL      22  NS   +200       90.00

                                               23  NS   +100       70.00

                                               24  NS   +300      100.00

   2 T Parylak-Z Górski            8.0 SL      25  NS        -140  20.00

                                               26  NS   +110       80.00

                                               27  NS   +100       90.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     55.19%

                                                           +/-      0.00%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     55.19%

 

KOPS12   liczył: A.Żywiec'2006r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na MAXY

"poniedziałki" gliwice 28.08.2006r.

Turniej długofalowy nr 12

 

WYNIKI PARY NR 10  A Mączyński-W Łyskawa        19.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   5 J Stempak-W Wójtowicz         1.5 SL       1  NS    +50       40.00

                                                2  NS        -940  50.00

                                                3  NS   +260        0.00

   6 K Serwińska-R Serwiński       5.0 SL       4  NS        -100   0.00

                                                5  NS  +1100      100.00

                                                6  NS         -50  50.00

   7 I Kaczyńska-T Kaczyńska           SL       7  NS   +100      100.00

                                                8  NS   +420       30.00

                                                9  NS   +430       80.00

   8 M Niedbach-J Żydzik           2.5 SL      10  NS   +690       90.00

                                               11  NS        -420  30.00

                                               12  NS        -400  60.00

   9 J Lassota-J Michalski         9.5 SL      13  NS   +100       60.00

                                               14  NS        -100  70.00

                                               15  NS        -400  50.00

   1 Z Gieras-K Gwóźdź             1.5 SL      16  NS   +500      100.00

                                               17  NS    +50       60.00

                                               18  NS        -140  40.00

   2 T Parylak-Z Górski            8.0 SL      19  NS       -1460  40.00

                                               20  NS   +680       40.00

                                               21  NS   +600       80.00

   3 J Prijma-J Pudlik             8.0 SL      22  NS   +170       40.00

                                               23  NS   +100       70.00

                                               24  NS         -50  20.00

   4 J Biernat-C Michalak         11.0 SL      25  NS        -140  20.00

                                               26  NS        -100  40.00

                                               27  NS        -630   0.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     50.37%

                                                           +/-      0.00%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     50.37%

 

KOPS12   liczył: A.Żywiec'2006r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na MAXY

"poniedziałki" gliwice 28.08.2006r.

Turniej długofalowy nr 12

 

WYNIKI PARY NR 11  A Żywiec-M Mizgalski          5.0 SL   

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   9 J Lassota-J Michalski         9.5 SL       1  NS   +140       90.00

                                                2  NS        -440 100.00

                                                3  NS  +1010       70.00

   1 Z Gieras-K Gwóźdź             1.5 SL       4  NS   +630       50.00

                                                5  NS   +620       50.00

                                                6  NS         -50  50.00

   2 T Parylak-Z Górski            8.0 SL       7  NS        -140  70.00

                                                8  NS   +480      100.00

                                                9  NS   +500      100.00

   3 J Prijma-J Pudlik             8.0 SL      10  NS   +650       30.00

                                               11  NS        -420  30.00

                                               12  NS   +200      100.00

   4 J Biernat-C Michalak         11.0 SL      13  NS   +100       60.00

                                               14  NS        -120  30.00

                                               15  NS        -400  50.00

   5 J Stempak-W Wójtowicz         1.5 SL      16  NS        -110  20.00

                                               17  NS    +50       60.00

                                               18  NS    +50      100.00

   6 K Serwińska-R Serwiński       5.0 SL      19  NS       -1440  90.00

                                               20  NS   +680       40.00

                                               21  NS        -100  20.00

   7 I Kaczyńska-T Kaczyńska           SL      22  NS   +200       90.00

                                               23  NS        -650  10.00

                                               24  NS   +100       50.00

   8 M Niedbach-J Żydzik           2.5 SL      25  NS   +200      100.00

                                               26  NS   +110       80.00

                                               27  NS        -130  40.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     62.22%

                                                           +/-      0.00%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     62.22%

 

KOPS12   liczył: A.Żywiec'2006r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na MAXY

"poniedziałki" gliwice 28.08.2006r.

Turniej długofalowy nr 12

 

WYNIKI PARY NR 12  M Ropska-G Parjaszewski       6.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   4 J Biernat-C Michalak         11.0 SL       1  EW   -140       10.00

                                                2  EW        +940  50.00

                                                3  EW  -1020        0.00

   5 J Stempak-W Wójtowicz         1.5 SL       4  EW   -630       50.00

                                                5  EW   -300       80.00

                                                6  EW        +100  90.00

   6 K Serwińska-R Serwiński       5.0 SL       7  EW        +170  80.00

                                                8  EW   -430       40.00

                                                9  EW         +50  90.00

   7 I Kaczyńska-T Kaczyńska           SL      10  EW   -620      100.00

                                               11  EW        +420  70.00

                                               12  EW    -50       20.00

   8 M Niedbach-J Żydzik           2.5 SL      13  EW   -100       40.00

                                               14  EW        +120  70.00

                                               15  EW        +430 100.00

   9 J Lassota-J Michalski         9.5 SL      16  EW   -100       40.00

                                               17  EW    -50       40.00

                                               18  EW        +500 100.00

   1 Z Gieras-K Gwóźdź             1.5 SL      19  EW       +1460  60.00

                                               20  EW   -680       60.00

                                               21  EW   -600       20.00

   2 T Parylak-Z Górski            8.0 SL      22  EW         +90 100.00

                                               23  EW   -100       30.00

                                               24  EW        +470 100.00

   3 J Prijma-J Pudlik             8.0 SL      25  EW        +140  80.00

                                               26  EW        +200 100.00

                                               27  EW    -50       40.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     61.48%

                                                           +/-      0.00%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     61.48%