KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

JESIEŃ 15 IMPY

 

WYNIKI PARY NR 1  R SAMOJEDNY-H WRóBEL          3.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  16 A FIGIEL-J KUBIK              3.0 SL       1  EW        +400   2.00

                                                2  EW        +300   6.00

                                                3  EW   -420        2.00 =10.00

   3 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA            /SL      4  NS   +620        0.00

                                                5  NS   +680       -1.00

                                                6  NS        -100  -3.00 =-4.00

   8 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL       7  EW        +100   3.00

                                                8  EW        +430   5.00

                                                9  EW   -140        0.00 =8.00

  14 B JAGUŚ-S CZERWIK                         10  EW   -100       -5.00

                                               11  EW        +170  -2.00

                                               12  EW    -50        1.00 =-6.00

  12 Z CZAPLA-J KORASADOWICZ       1.5 /SL     13  EW        +690   0.00

                                               14  EW        +430   0.00

                                               15  EW        +140   0.00 =0.00

  13 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI    2.5 SL      16  NS        -130  10.00

                                               17  NS   +170        6.00

                                               18  NS        -130   5.00 =13.00

   5 A BREWCZYŃSKI-P JAGUŚ         5.0 SL      19  NS        -680   0.00

                                               20  NS        -690   0.00

                                               21  NS        -170   3.00 =3.00

  11 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL      22  NS         -50   3.00

                                               23  NS   +140        4.00

                                               24  NS   +550       10.00 =13.00

   2 B NAZAREWICZ-J WITUSZYŃSKI    3.0 SL      25  EW   -200        0.00

                                               26  EW   -600      -12.00

                                               27  EW         +90   1.00 =-11.00

  15 J JACIUK-J SYNOWIEC           9.5 SL      28  NS        -420  -7.00

                                               29  NS        -620  -4.00

                                               30  NS         -50   0.00 =-11.00

  10 J REICH-I SAPOTA              5.0 SL      31  EW   -300       -6.00

                                               32  EW         +50  -4.00

                                               33  EW        +100   0.00 =-10.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK      5.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM      5.00

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

JESIEŃ 15 IMPY

 

WYNIKI PARY NR 2  B NAZAREWICZ-J WITUSZYŃSKI    3.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  11 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL       1  EW        +800  10.00

                                                2  EW        +100   2.00

                                                3  EW   -980      -11.00 =1.00

  16 A FIGIEL-J KUBIK              3.0 SL       4  EW   -620        0.00

                                                5  EW   -680        1.00

                                                6  EW   -140       -4.00 =-3.00

   4 S KUŚMIERZ-R ZWONEK           1.0 /SL      7  NS   +110        3.00

                                                8  NS   +100        8.00

                                                9  NS        -300 -10.00 =1.00

   9 E WARECKI-H MIZERKIEWICZ      1.5 SL/     10  EW  -1100      -15.00

                                               11  EW        +170  -2.00

                                               12  EW   -100       -1.00 =-18.00

  14 B JAGUŚ-S CZERWIK                         13  EW        +720   1.00

                                               14  EW        +460   1.00

                                               15  EW        +140   0.00 =2.00

  12 Z CZAPLA-J KORASADOWICZ       1.5 /SL     16  EW        +600  -1.00

                                               17  EW         +50  -1.00

                                               18  EW        +460   4.00 =2.00

  13 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI    2.5 SL      19  NS        -690   0.00

                                               20  NS        -690   0.00

                                               21  NS        -420  -4.00 =-4.00

   6 E WAGNER-R HARDYK             4.0 SL      22  NS        -150   0.00

                                               23  NS        -100  -3.00

                                               24  NS   +100        0.00 =-3.00

   1 R SAMOJEDNY-H WRóBEL          3.0 SL      25  NS   +200        0.00

                                               26  NS   +600       12.00

                                               27  NS         -90  -1.00 =11.00

   3 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA            /SL     28  EW        +420   7.00

                                               29  EW        +500   1.00

                                               30  EW         +50   0.00 =8.00

  15 J JACIUK-J SYNOWIEC           9.5 SL      31  NS   +500        9.00

                                               32  NS        -500  -7.00

                                               33  NS        -100   0.00 =2.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     -1.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     -1.00

 

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

JESIEŃ 15 IMPY

 

WYNIKI PARY NR 3  J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA            /SL 

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  15 J JACIUK-J SYNOWIEC           9.5 SL       1  NS   +590       14.00

                                                2  NS   +140        5.00

                                                3  NS   +450       -1.00 =13.00

   1 R SAMOJEDNY-H WRóBEL          3.0 SL       4  EW   -620        0.00

                                                5  EW   -680        1.00

                                                6  EW        +100   3.00 =4.00

  16 A FIGIEL-J KUBIK              3.0 SL       7  EW        +100   3.00

                                                8  EW   -200       -9.00

                                                9  EW   -140        0.00 =-6.00

   5 A BREWCZYŃSKI-P JAGUŚ         5.0 SL      10  NS        -380  -7.00

                                               11  NS        -170   2.00

                                               12  NS        -100  -5.00 =-10.00

  10 J REICH-I SAPOTA              5.0 SL      13  EW        +660  -1.00

                                               14  EW        +430   0.00

                                               15  EW        +140   0.00 =-1.00

  14 B JAGUŚ-S CZERWIK                         16  EW        +660   1.00

                                               17  EW         +50  -1.00

                                               18  EW        +130  -5.00 =-5.00

  12 Z CZAPLA-J KORASADOWICZ       1.5 /SL     19  EW       +1430  12.00

                                               20  EW       +1440  13.00

                                               21  EW    -50       -8.00 =13.00

  13 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI    2.5 SL      22  NS        -600 -10.00

                                               23  NS   +100        3.00

                                               24  NS    +50       -2.00 =-9.00

   7 Z URBAŃCZYK-Z CYSEWSKI        5.5 SL      25  NS   +200        0.00

                                               26  NS        -100   0.00

                                               27  NS        -100  -1.00 =-1.00

   2 B NAZAREWICZ-J WITUSZYŃSKI    3.0 SL      28  NS        -420  -7.00

                                               29  NS        -500  -1.00

                                               30  NS         -50   0.00 =-8.00

   4 S KUŚMIERZ-R ZWONEK           1.0 /SL     31  EW    -50        1.00

                                               32  EW        +300   3.00

                                               33  EW   -110       -5.00 =-1.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -11.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -11.00

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

JESIEŃ 15 IMPY

 

WYNIKI PARY NR 4  S KUŚMIERZ-R ZWONEK           1.0 /SL 

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   5 A BREWCZYŃSKI-P JAGUŚ         5.0 SL       1  EW        +300  -2.00

                                                2  EW        +100   2.00

                                                3  EW   -450        1.00 =1.00

  15 J JACIUK-J SYNOWIEC           9.5 SL       4  NS   +620        0.00

                                                5  NS   +680       -1.00

                                                6  NS         -50  -2.00 =-3.00

   2 B NAZAREWICZ-J WITUSZYŃSKI    3.0 SL       7  EW   -110       -3.00

                                                8  EW   -100       -8.00

                                                9  EW        +300  10.00 =-1.00

  16 A FIGIEL-J KUBIK              3.0 SL      10  EW         +90   0.00

                                               11  EW        +170  -2.00

                                               12  EW   -100       -1.00 =-3.00

   6 E WAGNER-R HARDYK             4.0 SL      13  NS        -690   0.00

                                               14  NS        -430   0.00

                                               15  NS    +50        5.00 =5.00

  11 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL      16  EW        +130 -10.00

                                               17  EW        +100   1.00

                                               18  EW        +400   2.00 =-7.00

  14 B JAGUŚ-S CZERWIK                         19  EW       +1430  12.00

                                               20  EW   -100      -13.00

                                               21  EW        +420   4.00 =3.00

  12 Z CZAPLA-J KORASADOWICZ       1.5 /SL     22  EW        +600  10.00

                                               23  EW   -140       -4.00

                                               24  EW    -50        2.00 =8.00

  13 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI    2.5 SL      25  NS   +100       -3.00

                                               26  NS        -100   0.00

                                               27  NS    +50        3.00 =0.00

   8 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL      28  NS        -140   0.00

                                               29  NS        -170   7.00

                                               30  NS         -50   0.00 =7.00

   3 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA            /SL     31  NS    +50       -1.00

                                               32  NS        -300  -3.00

                                               33  NS   +110        5.00 =1.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     11.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     11.00

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

JESIEŃ 15 IMPY

 

WYNIKI PARY NR 5  A BREWCZYŃSKI-P JAGUŚ         5.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   4 S KUŚMIERZ-R ZWONEK           1.0 /SL      1  NS        -300   2.00

                                                2  NS        -100  -2.00

                                                3  NS   +450       -1.00 =-1.00

   6 E WAGNER-R HARDYK             4.0 SL       4  EW   -620        0.00

                                                5  EW  -1430      -12.00

                                                6  EW   -590      -11.00 =-23.00

  15 J JACIUK-J SYNOWIEC           9.5 SL       7  NS   +110        3.00

                                                8  NS        -400  -5.00

                                                9  NS        -100  -6.00 =-8.00

   3 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA            /SL     10  EW        +380   7.00

                                               11  EW        +170  -2.00

                                               12  EW        +100   5.00 =10.00

  16 A FIGIEL-J KUBIK              3.0 SL      13  EW        +660  -1.00

                                               14  EW        +430   0.00

                                               15  EW        +170   1.00 =0.00

   7 Z URBAŃCZYK-Z CYSEWSKI        5.5 SL      16  NS        -660  -1.00

                                               17  NS        -100  -1.00

                                               18  NS        -400  -2.00 =-4.00

   1 R SAMOJEDNY-H WRóBEL          3.0 SL      19  EW        +680   0.00

                                               20  EW        +690   0.00

                                               21  EW        +170  -3.00 =-3.00

  14 B JAGUŚ-S CZERWIK                         22  EW        +150   0.00

                                               23  EW        +110   3.00

                                               24  EW   -150       -1.00 =2.00

  12 Z CZAPLA-J KORASADOWICZ       1.5 /SL     25  EW   -500       -7.00

                                               26  EW        +100   0.00

                                               27  EW        +110   2.00 =-5.00

  13 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI    2.5 SL      28  NS        -140   0.00

                                               29  NS        -170   7.00

                                               30  NS         -50   0.00 =7.00

   9 E WARECKI-H MIZERKIEWICZ      1.5 SL/     31  NS    +50       -1.00

                                               32  NS        -300  -3.00

                                               33  NS        -150  -2.00 =-6.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -31.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -31.00

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

JESIEŃ 15 IMPY

 

WYNIKI PARY NR 6  E WAGNER-R HARDYK             4.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  10 J REICH-I SAPOTA              5.0 SL       1  NS   +300       12.00

                                                2  NS   +140        5.00

                                                3  NS   +510        1.00 =13.00

   5 A BREWCZYŃSKI-P JAGUŚ         5.0 SL       4  NS   +620        0.00

                                                5  NS  +1430       12.00

                                                6  NS   +590       11.00 =13.00

   7 Z URBAŃCZYK-Z CYSEWSKI        5.5 SL       7  EW   -110       -3.00

                                                8  EW   -100       -8.00

                                                9  EW   -140        0.00 =-11.00

  15 J JACIUK-J SYNOWIEC           9.5 SL      10  NS         -90   0.00

                                               11  NS        -430  -5.00

                                               12  NS   +100        1.00 =-4.00

   4 S KUŚMIERZ-R ZWONEK           1.0 /SL     13  EW        +690   0.00

                                               14  EW        +430   0.00

                                               15  EW    -50       -5.00 =-5.00

  16 A FIGIEL-J KUBIK              3.0 SL      16  EW        +620   0.00

                                               17  EW        +300   6.00

                                               18  EW        +460   4.00 =10.00

   8 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL      19  NS        -690   0.00

                                               20  NS        -680   0.00

                                               21  NS        -140   4.00 =4.00

   2 B NAZAREWICZ-J WITUSZYŃSKI    3.0 SL      22  EW        +150   0.00

                                               23  EW        +100   3.00

                                               24  EW   -100        0.00 =3.00

  14 B JAGUŚ-S CZERWIK                         25  EW   -200        0.00

                                               26  EW   -110       -5.00

                                               27  EW        +130   2.00 =-3.00

  12 Z CZAPLA-J KORASADOWICZ       1.5 /SL     28  EW        +140   0.00

                                               29  EW        +170  -7.00

                                               30  EW   -450      -11.00 =-18.00

  13 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI    2.5 SL      31  NS   +110        1.00

                                               32  NS   +200        9.00

                                               33  NS        -550 -10.00 =0.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK      2.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM      2.00

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

JESIEŃ 15 IMPY

 

WYNIKI PARY NR 7  Z URBAŃCZYK-Z CYSEWSKI        5.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  13 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI    2.5 SL       1  NS        -400  -2.00

                                                2  NS   +170        5.00

                                                3  NS   +480        0.00 =3.00

  11 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL       4  NS   +620        0.00

                                                5  NS  +1430       12.00

                                                6  NS        -300  -7.00 =5.00

   6 E WAGNER-R HARDYK             4.0 SL       7  NS   +110        3.00

                                                8  NS   +100        8.00

                                                9  NS   +140        0.00 =11.00

   8 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL      10  EW         +90   0.00

                                               11  EW   -150       -9.00

                                               12  EW    -50        1.00 =-8.00

  15 J JACIUK-J SYNOWIEC           9.5 SL      13  NS        -690   0.00

                                               14  NS        -430   0.00

                                               15  NS        -140   0.00 =0.00

   5 A BREWCZYŃSKI-P JAGUŚ         5.0 SL      16  EW        +660   1.00

                                               17  EW        +100   1.00

                                               18  EW        +400   2.00 =4.00

  16 A FIGIEL-J KUBIK              3.0 SL      19  EW        +680   0.00

                                               20  EW        +170 -11.00

                                               21  EW        +420   4.00 =-7.00

   9 E WARECKI-H MIZERKIEWICZ      1.5 SL/     22  NS         -90   2.00

                                               23  NS   +100        3.00

                                               24  NS   +150        1.00 =6.00

   3 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA            /SL     25  EW   -200        0.00

                                               26  EW        +100   0.00

                                               27  EW        +100   1.00 =1.00

  14 B JAGUŚ-S CZERWIK                         28  EW        +140   0.00

                                               29  EW        +600   4.00

                                               30  EW   -460      -11.00 =-7.00

  12 Z CZAPLA-J KORASADOWICZ       1.5 /SL     31  EW   -100       -1.00

                                               32  EW        +300   3.00

                                               33  EW         +50  -1.00 =1.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK      9.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM      9.00

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

JESIEŃ 15 IMPY

 

WYNIKI PARY NR 8  P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  12 Z CZAPLA-J KORASADOWICZ       1.5 /SL      1  EW        +300  -2.00

                                                2  EW        +300   6.00

                                                3  EW   -450        1.00 =5.00

  13 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI    2.5 SL       4  NS   +620        0.00

                                                5  NS   +800        3.00

                                                6  NS         -50  -2.00 =1.00

   1 R SAMOJEDNY-H WRóBEL          3.0 SL       7  NS        -100  -3.00

                                                8  NS        -430  -5.00

                                                9  NS   +140        0.00 =-8.00

   7 Z URBAŃCZYK-Z CYSEWSKI        5.5 SL      10  NS         -90   0.00

                                               11  NS   +150        9.00

                                               12  NS    +50       -1.00 =8.00

   9 E WARECKI-H MIZERKIEWICZ      1.5 SL/     13  EW        +690   0.00

                                               14  EW        +430   0.00

                                               15  EW        +170   1.00 =1.00

  15 J JACIUK-J SYNOWIEC           9.5 SL      16  NS        -630   0.00

                                               17  NS        -150  -2.00

                                               18  NS        -400  -2.00 =-4.00

   6 E WAGNER-R HARDYK             4.0 SL      19  EW        +690   0.00

                                               20  EW        +680   0.00

                                               21  EW        +140  -4.00 =-4.00

  16 A FIGIEL-J KUBIK              3.0 SL      22  EW        +150   0.00

                                               23  EW        +140   4.00

                                               24  EW   -150       -1.00 =3.00

  10 J REICH-I SAPOTA              5.0 SL      25  NS   +200        0.00

                                               26  NS        -100   0.00

                                               27  NS        -110  -2.00 =-2.00

   4 S KUŚMIERZ-R ZWONEK           1.0 /SL     28  EW        +140   0.00

                                               29  EW        +170  -7.00

                                               30  EW         +50   0.00 =-7.00

  14 B JAGUŚ-S CZERWIK                         31  EW        +110   5.00

                                               32  EW        +100  -3.00

                                               33  EW        +100   0.00 =2.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     -5.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     -5.00

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

JESIEŃ 15 IMPY

 

WYNIKI PARY NR 9  E WARECKI-H MIZERKIEWICZ      1.5 SL/ 

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  14 B JAGUŚ-S CZERWIK                          1  EW        +400   2.00

                                                2  EW         +90   2.00

                                                3  EW   -480        0.00 =4.00

  12 Z CZAPLA-J KORASADOWICZ       1.5 /SL      4  EW   -650       -1.00

                                                5  EW   -680        1.00

                                                6  EW         +50   2.00 =2.00

  13 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI    2.5 SL       7  NS   +110        3.00

                                                8  NS        -430  -5.00

                                                9  NS   +140        0.00 =-2.00

   2 B NAZAREWICZ-J WITUSZYŃSKI    3.0 SL      10  NS  +1100       15.00

                                               11  NS        -170   2.00

                                               12  NS   +100        1.00 =13.00

   8 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL      13  NS        -690   0.00

                                               14  NS        -430   0.00

                                               15  NS        -170  -1.00 =-1.00

  10 J REICH-I SAPOTA              5.0 SL      16  EW        +630   0.00

                                               17  EW         +50  -1.00

                                               18  EW        +130  -5.00 =-6.00

  15 J JACIUK-J SYNOWIEC           9.5 SL      19  NS        -680   0.00

                                               20  NS        -690   0.00

                                               21  NS        -420  -4.00 =-4.00

   7 Z URBAŃCZYK-Z CYSEWSKI        5.5 SL      22  EW         +90  -2.00

                                               23  EW   -100       -3.00

                                               24  EW   -150       -1.00 =-6.00

  16 A FIGIEL-J KUBIK              3.0 SL      25  EW   -200        0.00

                                               26  EW        +100   0.00

                                               27  EW   -400      -10.00 =-10.00

  11 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL      28  NS   +100        6.00

                                               29  NS        -630  -4.00

                                               30  NS         -50   0.00 =2.00

   5 A BREWCZYŃSKI-P JAGUŚ         5.0 SL      31  EW    -50        1.00

                                               32  EW        +300   3.00

                                               33  EW        +150   2.00 =6.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     -2.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     -2.00

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

JESIEŃ 15 IMPY

 

WYNIKI PARY NR 10  J REICH-I SAPOTA              5.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   6 E WAGNER-R HARDYK             4.0 SL       1  EW   -300      -12.00

                                                2  EW   -140       -5.00

                                                3  EW   -510       -1.00 =-18.00

  14 B JAGUŚ-S CZERWIK                          4  EW   -620        0.00

                                                5  EW   -680        1.00

                                                6  EW   -140       -4.00 =-3.00

  12 Z CZAPLA-J KORASADOWICZ       1.5 /SL      7  EW        +140   4.00

                                                8  EW        +180  -1.00

                                                9  EW   -170       -1.00 =2.00

  13 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI    2.5 SL      10  NS        -110   0.00

                                               11  NS        -450  -5.00

                                               12  NS   +100        1.00 =-4.00

   3 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA            /SL     13  NS        -660   1.00

                                               14  NS        -430   0.00

                                               15  NS        -140   0.00 =1.00

   9 E WARECKI-H MIZERKIEWICZ      1.5 SL/     16  NS        -630   0.00

                                               17  NS         -50   1.00

                                               18  NS        -130   5.00 =6.00

  11 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL      19  EW        +650  -1.00

                                               20  EW       +1440  13.00

                                               21  EW    -50       -8.00 =4.00

  15 J JACIUK-J SYNOWIEC           9.5 SL      22  NS        -150   0.00

                                               23  NS        -200  -5.00

                                               24  NS    +50       -2.00 =-7.00

   8 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL      25  EW   -200        0.00

                                               26  EW        +100   0.00

                                               27  EW        +110   2.00 =2.00

  16 A FIGIEL-J KUBIK              3.0 SL      28  EW        +140   0.00

                                               29  EW        +620   4.00

                                               30  EW         +50   0.00 =4.00

   1 R SAMOJEDNY-H WRóBEL          3.0 SL      31  NS   +300        6.00

                                               32  NS         -50   4.00

                                               33  NS        -100   0.00 =10.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     -3.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     -3.00

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

JESIEŃ 15 IMPY

 

WYNIKI PARY NR 11  D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   2 B NAZAREWICZ-J WITUSZYŃSKI    3.0 SL       1  NS        -800 -10.00

                                                2  NS        -100  -2.00

                                                3  NS   +980       11.00 =-1.00

   7 Z URBAŃCZYK-Z CYSEWSKI        5.5 SL       4  EW   -620        0.00

                                                5  EW  -1430      -12.00

                                                6  EW        +300   7.00 =-5.00

  14 B JAGUŚ-S CZERWIK                          7  EW        +200   5.00

                                                8  EW        +400   5.00

                                                9  EW   -140        0.00 =10.00

  12 Z CZAPLA-J KORASADOWICZ       1.5 /SL     10  EW        +600  11.00

                                               11  EW        +450   5.00

                                               12  EW    -50        1.00 =13.00

  13 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI    2.5 SL      13  NS        -660   1.00

                                               14  NS        -430   0.00

                                               15  NS        -140   0.00 =1.00

   4 S KUŚMIERZ-R ZWONEK           1.0 /SL     16  NS        -130  10.00

                                               17  NS        -100  -1.00

                                               18  NS        -400  -2.00 =7.00

  10 J REICH-I SAPOTA              5.0 SL      19  NS        -650   1.00

                                               20  NS       -1440 -13.00

                                               21  NS    +50        8.00 =-4.00

   1 R SAMOJEDNY-H WRóBEL          3.0 SL      22  EW         +50  -3.00

                                               23  EW   -140       -4.00

                                               24  EW   -550      -10.00 =-17.00

  15 J JACIUK-J SYNOWIEC           9.5 SL      25  NS        -150  -8.00

                                               26  NS        -200  -3.00

                                               27  NS   +110        5.00 =-6.00

   9 E WARECKI-H MIZERKIEWICZ      1.5 SL/     28  EW   -100       -6.00

                                               29  EW        +630   4.00

                                               30  EW         +50   0.00 =-2.00

  16 A FIGIEL-J KUBIK              3.0 SL      31  EW    -50        1.00

                                               32  EW   -200       -9.00

                                               33  EW         +50  -1.00 =-9.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -13.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -13.00

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

JESIEŃ 15 IMPY

 

WYNIKI PARY NR 12  Z CZAPLA-J KORASADOWICZ       1.5 /SL 

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   8 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL       1  NS        -300   2.00

                                                2  NS        -300  -6.00

                                                3  NS   +450       -1.00 =-5.00

   9 E WARECKI-H MIZERKIEWICZ      1.5 SL/      4  NS   +650        1.00

                                                5  NS   +680       -1.00

                                                6  NS         -50  -2.00 =-2.00

  10 J REICH-I SAPOTA              5.0 SL       7  NS        -140  -4.00

                                                8  NS        -180   1.00

                                                9  NS   +170        1.00 =-2.00

  11 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL      10  NS        -600 -11.00

                                               11  NS        -450  -5.00

                                               12  NS    +50       -1.00 =-17.00

   1 R SAMOJEDNY-H WRóBEL          3.0 SL      13  NS        -690   0.00

                                               14  NS        -430   0.00

                                               15  NS        -140   0.00 =0.00

   2 B NAZAREWICZ-J WITUSZYŃSKI    3.0 SL      16  NS        -600   1.00

                                               17  NS         -50   1.00

                                               18  NS        -460  -4.00 =-2.00

   3 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA            /SL     19  NS       -1430 -12.00

                                               20  NS       -1440 -13.00

                                               21  NS    +50        8.00 =-17.00

   4 S KUŚMIERZ-R ZWONEK           1.0 /SL     22  NS        -600 -10.00

                                               23  NS   +140        4.00

                                               24  NS    +50       -2.00 =-8.00

   5 A BREWCZYŃSKI-P JAGUŚ         5.0 SL      25  NS   +500        7.00

                                               26  NS        -100   0.00

                                               27  NS        -110  -2.00 =5.00

   6 E WAGNER-R HARDYK             4.0 SL      28  NS        -140   0.00

                                               29  NS        -170   7.00

                                               30  NS   +450       11.00 =13.00

   7 Z URBAŃCZYK-Z CYSEWSKI        5.5 SL      31  NS   +100        1.00

                                               32  NS        -300  -3.00

                                               33  NS         -50   1.00 =-1.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -36.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -36.00

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

JESIEŃ 15 IMPY

 

WYNIKI PARY NR 13  J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI    2.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   7 Z URBAŃCZYK-Z CYSEWSKI        5.5 SL       1  EW        +400   2.00

                                                2  EW   -170       -5.00

                                                3  EW   -480        0.00 =-3.00

   8 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL       4  EW   -620        0.00

                                                5  EW   -800       -3.00

                                                6  EW         +50   2.00 =-1.00

   9 E WARECKI-H MIZERKIEWICZ      1.5 SL/      7  EW   -110       -3.00

                                                8  EW        +430   5.00

                                                9  EW   -140        0.00 =2.00

  10 J REICH-I SAPOTA              5.0 SL      10  EW        +110   0.00

                                               11  EW        +450   5.00

                                               12  EW   -100       -1.00 =4.00

  11 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL      13  EW        +660  -1.00

                                               14  EW        +430   0.00

                                               15  EW        +140   0.00 =-1.00

   1 R SAMOJEDNY-H WRóBEL          3.0 SL      16  EW        +130 -10.00

                                               17  EW   -170       -6.00

                                               18  EW        +130  -5.00 =-21.00

   2 B NAZAREWICZ-J WITUSZYŃSKI    3.0 SL      19  EW        +690   0.00

                                               20  EW        +690   0.00

                                               21  EW        +420   4.00 =4.00

   3 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA            /SL     22  EW        +600  10.00

                                               23  EW   -100       -3.00

                                               24  EW    -50        2.00 =9.00

   4 S KUŚMIERZ-R ZWONEK           1.0 /SL     25  EW   -100        3.00

                                               26  EW        +100   0.00

                                               27  EW    -50       -3.00 =0.00

   5 A BREWCZYŃSKI-P JAGUŚ         5.0 SL      28  EW        +140   0.00

                                               29  EW        +170  -7.00

                                               30  EW         +50   0.00 =-7.00

   6 E WAGNER-R HARDYK             4.0 SL      31  EW   -110       -1.00

                                               32  EW   -200       -9.00

                                               33  EW        +550  10.00 =0.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -14.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -14.00

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

JESIEŃ 15 IMPY

 

WYNIKI PARY NR 14  B JAGUŚ-S CZERWIK                     

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   9 E WARECKI-H MIZERKIEWICZ      1.5 SL/      1  NS        -400  -2.00

                                                2  NS         -90  -2.00

                                                3  NS   +480        0.00 =-4.00

  10 J REICH-I SAPOTA              5.0 SL       4  NS   +620        0.00

                                                5  NS   +680       -1.00

                                                6  NS   +140        4.00 =3.00

  11 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL       7  NS        -200  -5.00

                                                8  NS        -400  -5.00

                                                9  NS   +140        0.00 =-10.00

   1 R SAMOJEDNY-H WRóBEL          3.0 SL      10  NS   +100        5.00

                                               11  NS        -170   2.00

                                               12  NS    +50       -1.00 =6.00

   2 B NAZAREWICZ-J WITUSZYŃSKI    3.0 SL      13  NS        -720  -1.00

                                               14  NS        -460  -1.00

                                               15  NS        -140   0.00 =-2.00

   3 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA            /SL     16  NS        -660  -1.00

                                               17  NS         -50   1.00

                                               18  NS        -130   5.00 =5.00

   4 S KUŚMIERZ-R ZWONEK           1.0 /SL     19  NS       -1430 -12.00

                                               20  NS   +100       13.00

                                               21  NS        -420  -4.00 =-3.00

   5 A BREWCZYŃSKI-P JAGUŚ         5.0 SL      22  NS        -150   0.00

                                               23  NS        -110  -3.00

                                               24  NS   +150        1.00 =-2.00

   6 E WAGNER-R HARDYK             4.0 SL      25  NS   +200        0.00

                                               26  NS   +110        5.00

                                               27  NS        -130  -2.00 =3.00

   7 Z URBAŃCZYK-Z CYSEWSKI        5.5 SL      28  NS        -140   0.00

                                               29  NS        -600  -4.00

                                               30  NS   +460       11.00 =7.00

   8 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL      31  NS        -110  -5.00

                                               32  NS        -100   3.00

                                               33  NS        -100   0.00 =-2.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK      1.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM      1.00

 

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

JESIEŃ 15 IMPY

 

WYNIKI PARY NR 15  J JACIUK-J SYNOWIEC           9.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   3 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA            /SL      1  EW   -590      -14.00

                                                2  EW   -140       -5.00

                                                3  EW   -450        1.00 =-18.00

   4 S KUŚMIERZ-R ZWONEK           1.0 /SL      4  EW   -620        0.00

                                                5  EW   -680        1.00

                                                6  EW         +50   2.00 =3.00

   5 A BREWCZYŃSKI-P JAGUŚ         5.0 SL       7  EW   -110       -3.00

                                                8  EW        +400   5.00

                                                9  EW        +100   6.00 =8.00

   6 E WAGNER-R HARDYK             4.0 SL      10  EW         +90   0.00

                                               11  EW        +430   5.00

                                               12  EW   -100       -1.00 =4.00

   7 Z URBAŃCZYK-Z CYSEWSKI        5.5 SL      13  EW        +690   0.00

                                               14  EW        +430   0.00

                                               15  EW        +140   0.00 =0.00

   8 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL      16  EW        +630   0.00

                                               17  EW        +150   2.00

                                               18  EW        +400   2.00 =4.00

   9 E WARECKI-H MIZERKIEWICZ      1.5 SL/     19  EW        +680   0.00

                                               20  EW        +690   0.00

                                               21  EW        +420   4.00 =4.00

  10 J REICH-I SAPOTA              5.0 SL      22  EW        +150   0.00

                                               23  EW        +200   5.00

                                               24  EW    -50        2.00 =7.00

  11 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL      25  EW        +150   8.00

                                               26  EW        +200   3.00

                                               27  EW   -110       -5.00 =6.00

   1 R SAMOJEDNY-H WRóBEL          3.0 SL      28  EW        +420   7.00

                                               29  EW        +620   4.00

                                               30  EW         +50   0.00 =11.00

   2 B NAZAREWICZ-J WITUSZYŃSKI    3.0 SL      31  EW   -500       -9.00

                                               32  EW        +500   7.00

                                               33  EW        +100   0.00 =-2.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     27.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     27.00

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

JESIEŃ 15 IMPY

 

WYNIKI PARY NR 16  A FIGIEL-J KUBIK              3.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   1 R SAMOJEDNY-H WRóBEL          3.0 SL       1  NS        -400  -2.00

                                                2  NS        -300  -6.00

                                                3  NS   +420       -2.00 =-10.00

   2 B NAZAREWICZ-J WITUSZYŃSKI    3.0 SL       4  NS   +620        0.00

                                                5  NS   +680       -1.00

                                                6  NS   +140        4.00 =3.00

   3 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA            /SL      7  NS        -100  -3.00

                                                8  NS   +200        9.00

                                                9  NS   +140        0.00 =6.00

   4 S KUŚMIERZ-R ZWONEK           1.0 /SL     10  NS         -90   0.00

                                               11  NS        -170   2.00

                                               12  NS   +100        1.00 =3.00

   5 A BREWCZYŃSKI-P JAGUŚ         5.0 SL      13  NS        -660   1.00

                                               14  NS        -430   0.00

                                               15  NS        -170  -1.00 =0.00

   6 E WAGNER-R HARDYK             4.0 SL      16  NS        -620   0.00

                                               17  NS        -300  -6.00

                                               18  NS        -460  -4.00 =-10.00

   7 Z URBAŃCZYK-Z CYSEWSKI        5.5 SL      19  NS        -680   0.00

                                               20  NS        -170  11.00

                                               21  NS        -420  -4.00 =7.00

   8 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL      22  NS        -150   0.00

                                               23  NS        -140  -4.00

                                               24  NS   +150        1.00 =-3.00

   9 E WARECKI-H MIZERKIEWICZ      1.5 SL/     25  NS   +200        0.00

                                               26  NS        -100   0.00

                                               27  NS   +400       10.00 =10.00

  10 J REICH-I SAPOTA              5.0 SL      28  NS        -140   0.00

                                               29  NS        -620  -4.00

                                               30  NS         -50   0.00 =-4.00

  11 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL      31  NS    +50       -1.00

                                               32  NS   +200        9.00

                                               33  NS         -50   1.00 =9.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     11.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     11.00