KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Barometr 6 LETNI Katowice 9.08.2006r.

 

 

WYNIKI PARY NR 1  J Kaniuk-B Procyk             4.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   2 W Konarzewski-Z Sienicki     12.5 SL       1  NS   +150       10.00

                                                2  NS   +100       10.00

                                                3  NS   +450        6.00

  12 A Bacik-I Kowalczyk          22.0 SL       4  NS        -200   0.00

                                                5  NS   +690        3.00

                                                6  NS   +590        7.00

  10 Z Tymków-R Zając             14.0 SL       7  NS   +110        8.00

                                                8  NS        -140   2.00

                                                9  NS         -50   3.00

   4 J Bendiks-T Scholl            4.0 SL/NZ   10  EW        +110  10.00

                                               11  EW   -450        5.00

                                               12  EW   -200        0.00

   8 M Kostur-K Zieliński          6.5 SL      13  EW   -120        2.00

                                               14  EW  -1010        6.00

                                               15  EW   -150        5.00

   5 A Geisler-S Osadnik           9.5 SL      16  NS         -50   0.00

                                               17  NS   +450        5.00

                                               18  NS        -500   0.00

  11 P Matkowski-M Nowakowski     11.0 SL      19  EW         +50  10.00

                                               20  EW        +180   4.00

                                               21  EW        +450   8.00

   6 S Drabczyk-J Wołodkiewicz     6.5 SL      22  NS   +120        5.00

                                               23  NS       -2210   3.00

                                               24  NS   +100       10.00

   7 T Biskup-K Ferda              5.0 SL      25  EW        +170   3.00

                                               26  EW        +100   2.00

                                               27  EW   -920        5.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    132.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    132.00

                                                                %= 48.89

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Barometr 6 LETNI Katowice 9.08.2006r.

 

 

WYNIKI PARY NR 2  W Konarzewski-Z Sienicki     12.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   1 J Kaniuk-B Procyk             4.0 SL       1  EW   -150        0.00

                                                2  EW   -100        0.00

                                                3  EW   -450        4.00

   3 E Sobolewska-A Szczepańska   19.0 SL       4  EW   -620        2.00

                                                5  EW  -1440        2.00

                                                6  EW        +100   6.00

   9 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL       7  EW        +650   7.00

                                                8  EW        +110   5.00

                                                9  EW   -150        2.00

   6 S Drabczyk-J Wołodkiewicz     6.5 SL      10  EW   -200        0.00

                                               11  EW   -200       10.00

                                               12  EW       +1510  10.00

   5 A Geisler-S Osadnik           9.5 SL      13  EW        +100   7.00

                                               14  EW  -1010        6.00

                                               15  EW   -600        0.00

   8 M Kostur-K Zieliński          6.5 SL      16  EW   -460        0.00

                                               17  EW   -450        5.00

                                               18  EW   -150        0.00

  12 A Bacik-I Kowalczyk          22.0 SL      19  EW   -420        6.00

                                               20  EW        +630   8.00

                                               21  EW   -100        0.00

   7 T Biskup-K Ferda              5.0 SL      22  EW   -120        5.00

                                               23  EW       +2220  10.00

                                               24  EW    -50        2.00

   4 J Bendiks-T Scholl            4.0 SL/NZ   25  EW        +140   0.00

                                               26  EW        +500  10.00

                                               27  EW   -940        2.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    109.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    109.00

                                                                %= 40.37

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Barometr 6 LETNI Katowice 9.08.2006r.

 

 

WYNIKI PARY NR 3  E Sobolewska-A Szczepańska   19.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   4 J Bendiks-T Scholl            4.0 SL/NZ    1  NS        -420   2.00

                                                2  NS        -110   6.00

                                                3  NS   +450        6.00

   2 W Konarzewski-Z Sienicki     12.5 SL       4  NS   +620        8.00

                                                5  NS  +1440        8.00

                                                6  NS        -100   4.00

   5 A Geisler-S Osadnik           9.5 SL       7  NS   +300       10.00

                                                8  NS         -50   8.00

                                                9  NS        -150   0.00

  11 P Matkowski-M Nowakowski     11.0 SL      10  NS   +100        3.00

                                               11  NS   +450        5.00

                                               12  NS       -1010   2.00

  10 Z Tymków-R Zając             14.0 SL      13  EW    -90        4.00

                                               14  EW  -1020        0.00

                                               15  EW   -150        5.00

  12 A Bacik-I Kowalczyk          22.0 SL      16  EW   -450        4.00

                                               17  EW   -450        5.00

                                               18  EW   -100        2.00

   6 S Drabczyk-J Wołodkiewicz     6.5 SL      19  NS   +200        2.00

                                               20  NS        -630   2.00

                                               21  NS        -450   2.00

   8 M Kostur-K Zieliński          6.5 SL      22  EW   -120        5.00

                                               23  EW       +1460   2.00

                                               24  EW       +1100   9.00

   9 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL      25  NS        -620   3.00

                                               26  NS   +670       10.00

                                               27  NS   +920        5.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    122.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    122.00

                                                                %= 45.19

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Barometr 6 LETNI Katowice 9.08.2006r.

 

 

WYNIKI PARY NR 4  J Bendiks-T Scholl            4.0 SL/NZ

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   3 E Sobolewska-A Szczepańska   19.0 SL       1  EW        +420   8.00

                                                2  EW        +110   4.00

                                                3  EW   -450        4.00

   5 A Geisler-S Osadnik           9.5 SL       4  EW   -620        2.00

                                                5  EW   -650       10.00

                                                6  EW        +650   8.00

   6 S Drabczyk-J Wołodkiewicz     6.5 SL       7  NS        -650   3.00

                                                8  NS   +100       10.00

                                                9  NS   +110        6.00

   1 J Kaniuk-B Procyk             4.0 SL      10  NS        -110   0.00

                                               11  NS   +450        5.00

                                               12  NS   +200       10.00

  11 P Matkowski-M Nowakowski     11.0 SL      13  NS        -200   0.00

                                               14  NS  +1010        4.00

                                               15  NS   +150        5.00

  10 Z Tymków-R Zając             14.0 SL      16  NS   +430        2.00

                                               17  NS   +450        5.00

                                               18  NS    +50        4.00

   8 M Kostur-K Zieliński          6.5 SL      19  EW   -690        0.00

                                               20  EW        +630   8.00

                                               21  EW        +200   4.00

   9 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL      22  NS   +120        5.00

                                               23  NS       -2210   3.00

                                               24  NS       -1100   1.00

   2 W Konarzewski-Z Sienicki     12.5 SL      25  NS        -140  10.00

                                               26  NS        -500   0.00

                                               27  NS   +940        8.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    129.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    129.00

                                                                %= 47.78

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Barometr 6 LETNI Katowice 9.08.2006r.

 

 

WYNIKI PARY NR 5  A Geisler-S Osadnik           9.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   6 S Drabczyk-J Wołodkiewicz     6.5 SL       1  NS        -150   8.00

                                                2  NS        -400   0.00

                                                3  NS   +450        6.00

   4 J Bendiks-T Scholl            4.0 SL/NZ    4  NS   +620        8.00

                                                5  NS   +650        0.00

                                                6  NS        -650   2.00

   3 E Sobolewska-A Szczepańska   19.0 SL       7  EW   -300        0.00

                                                8  EW         +50   2.00

                                                9  EW        +150  10.00

   7 T Biskup-K Ferda              5.0 SL      10  EW   -110        4.00

                                               11  EW   -480        0.00

                                               12  EW        +920   6.00

   2 W Konarzewski-Z Sienicki     12.5 SL      13  NS        -100   3.00

                                               14  NS  +1010        4.00

                                               15  NS   +600       10.00

   1 J Kaniuk-B Procyk             4.0 SL      16  EW         +50  10.00

                                               17  EW   -450        5.00

                                               18  EW        +500  10.00

   9 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL      19  NS   +450        7.00

                                               20  NS        -130   8.00

                                               21  NS    +50        8.00

  11 P Matkowski-M Nowakowski     11.0 SL      22  EW   -120        5.00

                                               23  EW       +1460   2.00

                                               24  EW        +420   5.00

  10 Z Tymków-R Zając             14.0 SL      25  EW        +790  10.00

                                               26  EW        +200   6.00

                                               27  EW   -980        0.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    139.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    139.00

                                                                %= 51.48

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Barometr 6 LETNI Katowice 9.08.2006r.

 

 

WYNIKI PARY NR 6  S Drabczyk-J Wołodkiewicz     6.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   5 A Geisler-S Osadnik           9.5 SL       1  EW        +150   2.00

                                                2  EW        +400  10.00

                                                3  EW   -450        4.00

   7 T Biskup-K Ferda              5.0 SL       4  EW   -140        6.00

                                                5  EW  -1440        2.00

                                                6  EW   -650        0.00

   4 J Bendiks-T Scholl            4.0 SL/NZ    7  EW        +650   7.00

                                                8  EW   -100        0.00

                                                9  EW   -110        4.00

   2 W Konarzewski-Z Sienicki     12.5 SL      10  NS   +200       10.00

                                               11  NS   +200        0.00

                                               12  NS       -1510   0.00

  12 A Bacik-I Kowalczyk          22.0 SL      13  EW        +100   7.00

                                               14  EW  -1010        6.00

                                               15  EW   -150        5.00

   9 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL      16  NS   +450        6.00

                                               17  NS   +450        5.00

                                               18  NS    +50        4.00

   3 E Sobolewska-A Szczepańska   19.0 SL      19  EW   -200        8.00

                                               20  EW        +630   8.00

                                               21  EW        +450   8.00

   1 J Kaniuk-B Procyk             4.0 SL      22  EW   -120        5.00

                                               23  EW       +2210   7.00

                                               24  EW   -100        0.00

  11 P Matkowski-M Nowakowski     11.0 SL      25  EW        +620   7.00

                                               26  EW        +200   6.00

                                               27  EW   -480        9.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    136.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    136.00

                                                                %= 50.37

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Barometr 6 LETNI Katowice 9.08.2006r.

 

 

WYNIKI PARY NR 7  T Biskup-K Ferda              5.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   8 M Kostur-K Zieliński          6.5 SL       1  NS        -420   2.00

                                                2  NS        -140   2.00

                                                3  NS   +450        6.00

   6 S Drabczyk-J Wołodkiewicz     6.5 SL       4  NS   +140        4.00

                                                5  NS  +1440        8.00

                                                6  NS   +650       10.00

  12 A Bacik-I Kowalczyk          22.0 SL       7  EW        +650   7.00

                                                8  EW        +300  10.00

                                                9  EW   -200        0.00

   5 A Geisler-S Osadnik           9.5 SL      10  NS   +110        6.00

                                               11  NS   +480       10.00

                                               12  NS        -920   4.00

   9 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL      13  NS   +140       10.00

                                               14  NS  +1010        4.00

                                               15  NS   +100        0.00

  11 P Matkowski-M Nowakowski     11.0 SL      16  EW   -450        4.00

                                               17  EW   -450        5.00

                                               18  EW    -50        6.00

  10 Z Tymków-R Zając             14.0 SL      19  EW   -450        3.00

                                               20  EW         +90   0.00

                                               21  EW        +450   8.00

   2 W Konarzewski-Z Sienicki     12.5 SL      22  NS   +120        5.00

                                               23  NS       -2220   0.00

                                               24  NS    +50        8.00

   1 J Kaniuk-B Procyk             4.0 SL      25  NS        -170   7.00

                                               26  NS        -100   8.00

                                               27  NS   +920        5.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    142.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    142.00

                                                                %= 52.59

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Barometr 6 LETNI Katowice 9.08.2006r.

 

 

WYNIKI PARY NR 8  M Kostur-K Zieliński          6.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   7 T Biskup-K Ferda              5.0 SL       1  EW        +420   8.00

                                                2  EW        +140   8.00

                                                3  EW   -450        4.00

   9 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL       4  EW        +100   8.00

                                                5  EW   -690        7.00

                                                6  EW   -590        3.00

  11 P Matkowski-M Nowakowski     11.0 SL       7  NS        -650   3.00

                                                8  NS        -110   5.00

                                                9  NS         -50   3.00

  10 Z Tymków-R Zając             14.0 SL      10  NS   +100        3.00

                                               11  NS   +450        5.00

                                               12  NS        -510   6.00

   1 J Kaniuk-B Procyk             4.0 SL      13  NS   +120        8.00

                                               14  NS  +1010        4.00

                                               15  NS   +150        5.00

   2 W Konarzewski-Z Sienicki     12.5 SL      16  NS   +460       10.00

                                               17  NS   +450        5.00

                                               18  NS   +150       10.00

   4 J Bendiks-T Scholl            4.0 SL/NZ   19  NS   +690       10.00

                                               20  NS        -630   2.00

                                               21  NS        -200   6.00

   3 E Sobolewska-A Szczepańska   19.0 SL      22  NS   +120        5.00

                                               23  NS       -1460   8.00

                                               24  NS       -1100   1.00

  12 A Bacik-I Kowalczyk          22.0 SL      25  NS        -170   7.00

                                               26  NS        -200   4.00

                                               27  NS   +480        1.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    149.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    149.00

                                                                %= 55.19

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Barometr 6 LETNI Katowice 9.08.2006r.

 

 

WYNIKI PARY NR 9  R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  10 Z Tymków-R Zając             14.0 SL       1  NS        -420   2.00

                                                2  NS        -110   6.00

                                                3  NS   +420        0.00

   8 M Kostur-K Zieliński          6.5 SL       4  NS        -100   2.00

                                                5  NS   +690        3.00

                                                6  NS   +590        7.00

   2 W Konarzewski-Z Sienicki     12.5 SL       7  NS        -650   3.00

                                                8  NS        -110   5.00

                                                9  NS   +150        8.00

  12 A Bacik-I Kowalczyk          22.0 SL      10  EW   -140        2.00

                                               11  EW   -450        5.00

                                               12  EW        +490   2.00

   7 T Biskup-K Ferda              5.0 SL      13  EW   -140        0.00

                                               14  EW  -1010        6.00

                                               15  EW   -100       10.00

   6 S Drabczyk-J Wołodkiewicz     6.5 SL      16  EW   -450        4.00

                                               17  EW   -450        5.00

                                               18  EW    -50        6.00

   5 A Geisler-S Osadnik           9.5 SL      19  EW   -450        3.00

                                               20  EW        +130   2.00

                                               21  EW    -50        2.00

   4 J Bendiks-T Scholl            4.0 SL/NZ   22  EW   -120        5.00

                                               23  EW       +2210   7.00

                                               24  EW       +1100   9.00

   3 E Sobolewska-A Szczepańska   19.0 SL      25  EW        +620   7.00

                                               26  EW   -670        0.00

                                               27  EW   -920        5.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    116.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    116.00

                                                                %= 42.96

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Barometr 6 LETNI Katowice 9.08.2006r.

 

 

WYNIKI PARY NR 10  Z Tymków-R Zając             14.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   9 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL       1  EW        +420   8.00

                                                2  EW        +110   4.00

                                                3  EW   -420       10.00

  11 P Matkowski-M Nowakowski     11.0 SL       4  EW   -620        2.00

                                                5  EW  -1440        2.00

                                                6  EW        +850  10.00

   1 J Kaniuk-B Procyk             4.0 SL       7  EW   -110        2.00

                                                8  EW        +140   8.00

                                                9  EW         +50   7.00

   8 M Kostur-K Zieliński          6.5 SL      10  EW   -100        7.00

                                               11  EW   -450        5.00

                                               12  EW        +510   4.00

   3 E Sobolewska-A Szczepańska   19.0 SL      13  NS    +90        6.00

                                               14  NS  +1020       10.00

                                               15  NS   +150        5.00

   4 J Bendiks-T Scholl            4.0 SL/NZ   16  EW   -430        8.00

                                               17  EW   -450        5.00

                                               18  EW    -50        6.00

   7 T Biskup-K Ferda              5.0 SL      19  NS   +450        7.00

                                               20  NS         -90  10.00

                                               21  NS        -450   2.00

  12 A Bacik-I Kowalczyk          22.0 SL      22  NS   +120        5.00

                                               23  NS       -1460   8.00

                                               24  NS        -420   5.00

   5 A Geisler-S Osadnik           9.5 SL      25  NS        -790   0.00

                                               26  NS        -200   4.00

                                               27  NS   +980       10.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    160.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    160.00

                                                                %= 59.26

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Barometr 6 LETNI Katowice 9.08.2006r.

 

 

WYNIKI PARY NR 11  P Matkowski-M Nowakowski     11.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  12 A Bacik-I Kowalczyk          22.0 SL       1  NS        -170   6.00

                                                2  NS        -110   6.00

                                                3  NS   +450        6.00

  10 Z Tymków-R Zając             14.0 SL       4  NS   +620        8.00

                                                5  NS  +1440        8.00

                                                6  NS        -850   0.00

   8 M Kostur-K Zieliński          6.5 SL       7  EW        +650   7.00

                                                8  EW        +110   5.00

                                                9  EW         +50   7.00

   3 E Sobolewska-A Szczepańska   19.0 SL      10  EW   -100        7.00

                                               11  EW   -450        5.00

                                               12  EW       +1010   8.00

   4 J Bendiks-T Scholl            4.0 SL/NZ   13  EW        +200  10.00

                                               14  EW  -1010        6.00

                                               15  EW   -150        5.00

   7 T Biskup-K Ferda              5.0 SL      16  NS   +450        6.00

                                               17  NS   +450        5.00

                                               18  NS    +50        4.00

   1 J Kaniuk-B Procyk             4.0 SL      19  NS         -50   0.00

                                               20  NS        -180   6.00

                                               21  NS        -450   2.00

   5 A Geisler-S Osadnik           9.5 SL      22  NS   +120        5.00

                                               23  NS       -1460   8.00

                                               24  NS        -420   5.00

   6 S Drabczyk-J Wołodkiewicz     6.5 SL      25  NS        -620   3.00

                                               26  NS        -200   4.00

                                               27  NS   +480        1.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    143.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    143.00

                                                                %= 52.96

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Barometr 6 LETNI Katowice 9.08.2006r.

 

 

WYNIKI PARY NR 12  A Bacik-I Kowalczyk          22.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  11 P Matkowski-M Nowakowski     11.0 SL       1  EW        +170   4.00

                                                2  EW        +110   4.00

                                                3  EW   -450        4.00

   1 J Kaniuk-B Procyk             4.0 SL       4  EW        +200  10.00

                                                5  EW   -690        7.00

                                                6  EW   -590        3.00

   7 T Biskup-K Ferda              5.0 SL       7  NS        -650   3.00

                                                8  NS        -300   0.00

                                                9  NS   +200       10.00

   9 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL      10  NS   +140        8.00

                                               11  NS   +450        5.00

                                               12  NS        -490   8.00

   6 S Drabczyk-J Wołodkiewicz     6.5 SL      13  NS        -100   3.00

                                               14  NS  +1010        4.00

                                               15  NS   +150        5.00

   3 E Sobolewska-A Szczepańska   19.0 SL      16  NS   +450        6.00

                                               17  NS   +450        5.00

                                               18  NS   +100        8.00

   2 W Konarzewski-Z Sienicki     12.5 SL      19  NS   +420        4.00

                                               20  NS        -630   2.00

                                               21  NS   +100       10.00

  10 Z Tymków-R Zając             14.0 SL      22  EW   -120        5.00

                                               23  EW       +1460   2.00

                                               24  EW        +420   5.00

   8 M Kostur-K Zieliński          6.5 SL      25  EW        +170   3.00

                                               26  EW        +200   6.00

                                               27  EW   -480        9.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    143.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    143.00

                                                                %= 52.96