KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

LATO 6 MAXY

 

WYNIKI PARY NR 1  K WONCHAŁA-J GŁOGOWSKI            SL/NZ

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  14 J KORASADOWICZ-J KUBIK        3.0 SL       1  EW        +170   9.00

                                                2  EW        +420   6.00

                                                3  EW   -140        0.00

   9 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL       4  NS        -200   0.00

                                                5  NS   +150        9.00

                                                6  NS         -50   5.00

   5 B NAZAREWICZ-J WITUSZYŃSKI    3.0 SL       7  EW   -100        2.00

                                                8  EW    -50        2.00

                                                9  EW        +110   3.00

   3 A BREWCZYŃSKI-P JAGUŚ         5.0 SL      10  EW   -170        2.00

                                               11  EW        +460   6.00

                                               12  EW   -100        3.00

  10 R HARDYK-Z CZAPLA             2.5 SL      13  NS        -660   1.00

                                               14  NS   +400        7.00

                                               15  NS        -200   0.20

   2 H WRóBEL-R SAMOJEDNY          3.0 SL      16  EW        +100   4.00

                                               17  EW        +140   8.00

                                               18  EW   -100        0.00

  12 B JAGUŚ-S CZERWIK                 NZ      19  EW   -400        4.00

                                               20  EW   -200        3.00

                                               21  EW        +430   5.00

  11                                           22  NS     średnia   5.00

                                               23  NS     średnia   5.00

                                               24  NS     średnia   5.00

   7 J NIEMIEC-K KALITA            6.5 SL      25  NS   +420        2.00

                                               26  NS   +100        7.00

                                               27  NS   +400        4.00

  13 E WARECKI-I SAPOTA            4.0 SL      28  NS   +650        8.00

                                               29  NS   +100        7.00

                                               30  NS        -450   0.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    122.20

                                                           +/-      3.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    125.20

                                                                %= 41.73

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

LATO 6 MAXY

 

WYNIKI PARY NR 2  H WRóBEL-R SAMOJEDNY          3.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  13 E WARECKI-I SAPOTA            4.0 SL       1  NS        -100   8.00

                                                2  NS        -140  10.00

                                                3  NS        -500   0.00

  14 J KORASADOWICZ-J KUBIK        3.0 SL       4  EW   -100        8.00

                                                5  EW   -100        8.00

                                                6  EW        +150  10.00

  10 R HARDYK-Z CZAPLA             2.5 SL       7  NS        -100   5.00

                                                8  NS        -300   0.00

                                                9  NS        -110   7.00

   6 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI    2.5 SL      10  EW   -140        5.00

                                               11  EW        +450   0.00

                                               12  EW   -100        3.00

   4 Z URBAŃCZYK-Z CYSEWSKI        5.5 SL      13  EW        +620   2.00

                                               14  EW   -400        3.00

                                               15  EW        +150   7.40

   1 K WONCHAŁA-J GŁOGOWSKI            SL/NZ   16  NS        -100   6.00

                                               17  NS        -140   2.00

                                               18  NS   +100       10.00

   3 A BREWCZYŃSKI-P JAGUŚ         5.0 SL      19  EW   -430        1.00

                                               20  EW   -200        3.00

                                               21  EW        +430   5.00

  12 B JAGUŚ-S CZERWIK                 NZ      22  EW   -170        5.00

                                               23  EW   -630        9.00

                                               24  EW   -450        3.00

  11                                           25  NS     średnia   5.00

                                               26  NS     średnia   5.00

                                               27  NS     średnia   5.00

   8 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL      28  NS        -100   0.00

                                               29  NS        -140   4.00

                                               30  NS        -100   4.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    143.40

                                                           +/-      3.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    146.40

                                                                %= 48.80

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

LATO 6 MAXY

 

WYNIKI PARY NR 3  A BREWCZYŃSKI-P JAGUŚ         5.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   9 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL       1  NS        -140   5.00

                                                2  NS        -400   8.00

                                                3  NS        -130   3.00

  13 E WARECKI-I SAPOTA            4.0 SL       4  NS   +200        6.00

                                                5  NS   +100        2.00

                                                6  NS         -50   5.00

  14 J KORASADOWICZ-J KUBIK        3.0 SL       7  EW        +100   5.00

                                                8  EW   -130        0.00

                                                9  EW   -100        0.00

   1 K WONCHAŁA-J GŁOGOWSKI            SL/NZ   10  NS   +170        8.00

                                               11  NS        -460   4.00

                                               12  NS   +100        7.00

   7 J NIEMIEC-K KALITA            6.5 SL      13  EW        +630   5.00

                                               14  EW   -150        6.00

                                               15  EW   -100        1.40

   5 B NAZAREWICZ-J WITUSZYŃSKI    3.0 SL      16  EW   -100        2.00

                                               17  EW    -50        4.00

                                               18  EW        +940  10.00

   2 H WRóBEL-R SAMOJEDNY          3.0 SL      19  NS   +430        9.00

                                               20  NS   +200        7.00

                                               21  NS        -430   5.00

   4 Z URBAŃCZYK-Z CYSEWSKI        5.5 SL      22  EW         +50   9.00

                                               23  EW   -630        9.00

                                               24  EW   -450        3.00

  12 B JAGUŚ-S CZERWIK                 NZ      25  EW   -430        6.00

                                               26  EW   -100        3.00

                                               27  EW        +110  10.00

  11                                           28  NS     średnia   5.00

                                               29  NS     średnia   5.00

                                               30  NS     średnia   5.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    157.40

                                                           +/-      3.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    160.40

                                                                %= 53.47

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

LATO 6 MAXY

 

WYNIKI PARY NR 4  Z URBAŃCZYK-Z CYSEWSKI        5.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  11                                            1  NS     średnia   5.00

                                                2  NS     średnia   5.00

                                                3  NS     średnia   5.00

  10 R HARDYK-Z CZAPLA             2.5 SL       4  NS   +800       10.00

                                                5  NS   +100        2.00

                                                6  NS   +400        8.00

  13 E WARECKI-I SAPOTA            4.0 SL       7  NS        -950   0.00

                                                8  NS        -110   2.00

                                                9  NS        -140   3.00

  14 J KORASADOWICZ-J KUBIK        3.0 SL      10  EW        +200   9.00

                                               11  EW        +460   6.00

                                               12  EW        +300  10.00

   2 H WRóBEL-R SAMOJEDNY          3.0 SL      13  NS        -620   8.00

                                               14  NS   +400        7.00

                                               15  NS        -150   2.60

   8 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL      16  EW        +140  10.00

                                               17  EW   -300        0.00

                                               18  EW        +420   8.00

   6 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI    2.5 SL      19  EW         +50   9.00

                                               20  EW   -100        7.00

                                               21  EW        +430   5.00

   3 A BREWCZYŃSKI-P JAGUŚ         5.0 SL      22  NS         -50   1.00

                                               23  NS   +630        1.00

                                               24  NS   +450        7.00

   5 B NAZAREWICZ-J WITUSZYŃSKI    3.0 SL      25  EW   -450        3.00

                                               26  EW        +620  10.00

                                               27  EW   -430        2.00

  12 B JAGUŚ-S CZERWIK                 NZ      28  EW   -650        2.00

                                               29  EW        +630  10.00

                                               30  EW        +420   8.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    165.60

                                                           +/-      3.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    168.60

                                                                %= 56.20

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

LATO 6 MAXY

 

WYNIKI PARY NR 5  B NAZAREWICZ-J WITUSZYŃSKI    3.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  12 B JAGUŚ-S CZERWIK                 NZ       1  EW        +170   9.00

                                                2  EW        +450  10.00

                                                3  EW   -100        2.00

  11                                            4  NS     średnia   5.00

                                                5  NS     średnia   5.00

                                                6  NS     średnia   5.00

   1 K WONCHAŁA-J GŁOGOWSKI            SL/NZ    7  NS   +100        8.00

                                                8  NS    +50        8.00

                                                9  NS        -110   7.00

  13 E WARECKI-I SAPOTA            4.0 SL      10  NS        -200   1.00

                                               11  NS        -460   4.00

                                               12  NS   +200       10.00

  14 J KORASADOWICZ-J KUBIK        3.0 SL      13  EW   -100        0.00

                                               14  EW        +100  10.00

                                               15  EW   -100        1.40

   3 A BREWCZYŃSKI-P JAGUŚ         5.0 SL      16  NS   +100        8.00

                                               17  NS    +50        6.00

                                               18  NS        -940   0.00

   9 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL      19  EW   -120        6.00

                                               20  EW   -300        0.00

                                               21  EW        +430   5.00

   7 J NIEMIEC-K KALITA            6.5 SL      22  EW   -180        2.00

                                               23  EW  -1370        3.00

                                               24  EW   -170        8.00

   4 Z URBAŃCZYK-Z CYSEWSKI        5.5 SL      25  NS   +450        7.00

                                               26  NS        -620   0.00

                                               27  NS   +430        8.00

   6 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI    2.5 SL      28  EW   -650        2.00

                                               29  EW   -200        0.00

                                               30  EW   -300        2.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    142.40

                                                           +/-      3.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    145.40

                                                                %= 48.47

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

LATO 6 MAXY

 

WYNIKI PARY NR 6  J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI    2.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   7 J NIEMIEC-K KALITA            6.5 SL       1  EW   -140        0.00

                                                2  EW        +420   6.00

                                                3  EW        +100   4.00

  12 B JAGUŚ-S CZERWIK                 NZ       4  EW   -200        4.00

                                                5  EW   -110        4.00

                                                6  EW   -500        0.00

  11                                            7  NS     średnia   5.00

                                                8  NS     średnia   5.00

                                                9  NS     średnia   5.00

   2 H WRóBEL-R SAMOJEDNY          3.0 SL      10  NS   +140        5.00

                                               11  NS        -450  10.00

                                               12  NS   +100        7.00

  13 E WARECKI-I SAPOTA            4.0 SL      13  NS        -660   1.00

                                               14  NS         -50   2.00

                                               15  NS     średnia   5.00

  14 J KORASADOWICZ-J KUBIK        3.0 SL      16  EW        +120   8.00

                                               17  EW        +140   8.00

                                               18  EW    -50        4.00

   4 Z URBAŃCZYK-Z CYSEWSKI        5.5 SL      19  NS         -50   1.00

                                               20  NS   +100        3.00

                                               21  NS        -430   5.00

  10 R HARDYK-Z CZAPLA             2.5 SL      22  EW   -420        0.00

                                               23  EW  -1370        3.00

                                               24  EW   -450        3.00

   8 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL      25  EW   -450        3.00

                                               26  EW   -100        3.00

                                               27  EW   -400        6.00

   5 B NAZAREWICZ-J WITUSZYŃSKI    3.0 SL      28  NS   +650        8.00

                                               29  NS   +200       10.00

                                               30  NS   +300        8.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    136.00

                                                           +/-      3.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    139.00

                                                                %= 46.33

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

LATO 6 MAXY

 

WYNIKI PARY NR 7  J NIEMIEC-K KALITA            6.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   6 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI    2.5 SL       1  NS   +140       10.00

                                                2  NS        -420   4.00

                                                3  NS        -100   6.00

   8 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL       4  EW   -200        4.00

                                                5  EW   -150        1.00

                                                6  EW        +100   8.00

  12 B JAGUŚ-S CZERWIK                 NZ       7  EW        +140   8.00

                                                8  EW         +50   4.00

                                                9  EW        +140   7.00

  11                                           10  NS     średnia   5.00

                                               11  NS     średnia   5.00

                                               12  NS     średnia   5.00

   3 A BREWCZYŃSKI-P JAGUŚ         5.0 SL      13  NS        -630   5.00

                                               14  NS   +150        4.00

                                               15  NS   +100        8.60

  13 E WARECKI-I SAPOTA            4.0 SL      16  NS   +140       10.00

                                               17  NS        -140   2.00

                                               18  NS    +50        6.00

  14 J KORASADOWICZ-J KUBIK        3.0 SL      19  EW         +50   9.00

                                               20  EW        +620  10.00

                                               21  EW        +430   5.00

   5 B NAZAREWICZ-J WITUSZYŃSKI    3.0 SL      22  NS   +180        8.00

                                               23  NS  +1370        7.00

                                               24  NS   +170        2.00

   1 K WONCHAŁA-J GŁOGOWSKI            SL/NZ   25  EW   -420        8.00

                                               26  EW   -100        3.00

                                               27  EW   -400        6.00

   9 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL      28  EW   -620        7.00

                                               29  EW   -100        3.00

                                               30  EW   -100        4.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    174.60

                                                           +/-      3.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    177.60

                                                                %= 59.20

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

LATO 6 MAXY

 

WYNIKI PARY NR 8  D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  10 R HARDYK-Z CZAPLA             2.5 SL       1  EW        +140   5.00

                                                2  EW        +420   6.00

                                                3  EW        +130   7.00

   7 J NIEMIEC-K KALITA            6.5 SL       4  NS   +200        6.00

                                                5  NS   +150        9.00

                                                6  NS        -100   2.00

   9 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL       7  EW   -140        0.00

                                                8  EW        +100   6.00

                                                9  EW        +150  10.00

  12 B JAGUŚ-S CZERWIK                 NZ      10  EW   -620        0.00

                                               11  EW        +460   6.00

                                               12  EW        +110   8.00

  11                                           13  NS     średnia   5.00

                                               14  NS     średnia   5.00

                                               15  NS     średnia   5.00

   4 Z URBAŃCZYK-Z CYSEWSKI        5.5 SL      16  NS        -140   0.00

                                               17  NS   +300       10.00

                                               18  NS        -420   2.00

  13 E WARECKI-I SAPOTA            4.0 SL      19  NS   +430        9.00

                                               20  NS   +100        3.00

                                               21  NS        -430   5.00

  14 J KORASADOWICZ-J KUBIK        3.0 SL      22  EW         +50   9.00

                                               23  EW  -1370        3.00

                                               24  EW   -150       10.00

   6 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI    2.5 SL      25  NS   +450        7.00

                                               26  NS   +100        7.00

                                               27  NS   +400        4.00

   2 H WRóBEL-R SAMOJEDNY          3.0 SL      28  EW        +100  10.00

                                               29  EW        +140   6.00

                                               30  EW        +100   6.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    171.00

                                                           +/-      3.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    174.00

                                                                %= 58.00

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

LATO 6 MAXY

 

WYNIKI PARY NR 9  P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   3 A BREWCZYŃSKI-P JAGUŚ         5.0 SL       1  EW        +140   5.00

                                                2  EW        +400   2.00

                                                3  EW        +130   7.00

   1 K WONCHAŁA-J GŁOGOWSKI            SL/NZ    4  EW        +200  10.00

                                                5  EW   -150        1.00

                                                6  EW         +50   5.00

   8 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL       7  NS   +140       10.00

                                                8  NS        -100   4.00

                                                9  NS        -150   0.00

  10 R HARDYK-Z CZAPLA             2.5 SL      10  EW   -140        5.00

                                               11  EW        +460   6.00

                                               12  EW    -90        6.00

  12 B JAGUŚ-S CZERWIK                 NZ      13  EW        +630   5.00

                                               14  EW   -430        0.00

                                               15  EW         +90   5.00

  11                                           16  NS     średnia   5.00

                                               17  NS     średnia   5.00

                                               18  NS     średnia   5.00

   5 B NAZAREWICZ-J WITUSZYŃSKI    3.0 SL      19  NS   +120        4.00

                                               20  NS   +300       10.00

                                               21  NS        -430   5.00

  13 E WARECKI-I SAPOTA            4.0 SL      22  NS   +170        5.00

                                               23  NS  +1370        7.00

                                               24  NS   +450        7.00

  14 J KORASADOWICZ-J KUBIK        3.0 SL      25  EW   -460        0.00

                                               26  EW   -100        3.00

                                               27  EW   -400        6.00

   7 J NIEMIEC-K KALITA            6.5 SL      28  NS   +620        3.00

                                               29  NS   +100        7.00

                                               30  NS   +100        6.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    149.00

                                                           +/-      3.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    152.00

                                                                %= 50.67

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

LATO 6 MAXY

 

WYNIKI PARY NR 10  R HARDYK-Z CZAPLA             2.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   8 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL       1  NS        -140   5.00

                                                2  NS        -420   4.00

                                                3  NS        -130   3.00

   4 Z URBAŃCZYK-Z CYSEWSKI        5.5 SL       4  EW   -800        0.00

                                                5  EW   -100        8.00

                                                6  EW   -400        2.00

   2 H WRóBEL-R SAMOJEDNY          3.0 SL       7  EW        +100   5.00

                                                8  EW        +300  10.00

                                                9  EW        +110   3.00

   9 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL      10  NS   +140        5.00

                                               11  NS        -460   4.00

                                               12  NS    +90        4.00

   1 K WONCHAŁA-J GŁOGOWSKI            SL/NZ   13  EW        +660   9.00

                                               14  EW   -400        3.00

                                               15  EW        +200   9.80

  12 B JAGUŚ-S CZERWIK                 NZ      16  EW        +110   6.00

                                               17  EW   -130        2.00

                                               18  EW    -50        4.00

  11                                           19  NS     średnia   5.00

                                               20  NS     średnia   5.00

                                               21  NS     średnia   5.00

   6 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI    2.5 SL      22  NS   +420       10.00

                                               23  NS  +1370        7.00

                                               24  NS   +450        7.00

  13 E WARECKI-I SAPOTA            4.0 SL      25  NS   +200        0.00

                                               26  NS        -500   2.00

                                               27  NS   +510       10.00

  14 J KORASADOWICZ-J KUBIK        3.0 SL      28  EW   -620        7.00

                                               29  EW        +620   8.00

                                               30  EW   -400        0.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    152.80

                                                           +/-      3.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    155.80

                                                                %= 51.93

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

LATO 6 MAXY

 

WYNIKI PARY NR 11                                         

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   4 Z URBAŃCZYK-Z CYSEWSKI        5.5 SL       1  EW     średnia   5.00

                                                2  EW     średnia   5.00

                                                3  EW     średnia   5.00

   5 B NAZAREWICZ-J WITUSZYŃSKI    3.0 SL       4  EW     średnia   5.00

                                                5  EW     średnia   5.00

                                                6  EW     średnia   5.00

   6 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI    2.5 SL       7  EW     średnia   5.00

                                                8  EW     średnia   5.00

                                                9  EW     średnia   5.00

   7 J NIEMIEC-K KALITA            6.5 SL      10  EW     średnia   5.00

                                               11  EW     średnia   5.00

                                               12  EW     średnia   5.00

   8 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL      13  EW     średnia   5.00

                                               14  EW     średnia   5.00

                                               15  EW     średnia   5.00

   9 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL      16  EW     średnia   5.00

                                               17  EW     średnia   5.00

                                               18  EW     średnia   5.00

  10 R HARDYK-Z CZAPLA             2.5 SL      19  EW     średnia   5.00

                                               20  EW     średnia   5.00

                                               21  EW     średnia   5.00

   1 K WONCHAŁA-J GŁOGOWSKI            SL/NZ   22  EW     średnia   5.00

                                               23  EW     średnia   5.00

                                               24  EW     średnia   5.00

   2 H WRóBEL-R SAMOJEDNY          3.0 SL      25  EW     średnia   5.00

                                               26  EW     średnia   5.00

                                               27  EW     średnia   5.00

   3 A BREWCZYŃSKI-P JAGUŚ         5.0 SL      28  EW     średnia   5.00

                                               29  EW     średnia   5.00

                                               30  EW     średnia   5.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    150.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    150.00

                                                                %= 50.00

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

LATO 6 MAXY

 

WYNIKI PARY NR 12  B JAGUŚ-S CZERWIK                 NZ  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   5 B NAZAREWICZ-J WITUSZYŃSKI    3.0 SL       1  NS        -170   1.00

                                                2  NS        -450   0.00

                                                3  NS   +100        8.00

   6 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI    2.5 SL       4  NS   +200        6.00

                                                5  NS   +110        6.00

                                                6  NS   +500       10.00

   7 J NIEMIEC-K KALITA            6.5 SL       7  NS        -140   2.00

                                                8  NS         -50   6.00

                                                9  NS        -140   3.00

   8 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL      10  NS   +620       10.00

                                               11  NS        -460   4.00

                                               12  NS        -110   2.00

   9 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL      13  NS        -630   5.00

                                               14  NS   +430       10.00

                                               15  NS         -90   5.00

  10 R HARDYK-Z CZAPLA             2.5 SL      16  NS        -110   4.00

                                               17  NS   +130        8.00

                                               18  NS    +50        6.00

   1 K WONCHAŁA-J GŁOGOWSKI            SL/NZ   19  NS   +400        6.00

                                               20  NS   +200        7.00

                                               21  NS        -430   5.00

   2 H WRóBEL-R SAMOJEDNY          3.0 SL      22  NS   +170        5.00

                                               23  NS   +630        1.00

                                               24  NS   +450        7.00

   3 A BREWCZYŃSKI-P JAGUŚ         5.0 SL      25  NS   +430        4.00

                                               26  NS   +100        7.00

                                               27  NS        -110   0.00

   4 Z URBAŃCZYK-Z CYSEWSKI        5.5 SL      28  NS   +650        8.00

                                               29  NS        -630   0.00

                                               30  NS        -420   2.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    148.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    148.00

                                                                %= 49.33

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

LATO 6 MAXY

 

WYNIKI PARY NR 13  E WARECKI-I SAPOTA            4.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   2 H WRóBEL-R SAMOJEDNY          3.0 SL       1  EW        +100   2.00

                                                2  EW        +140   0.00

                                                3  EW        +500  10.00

   3 A BREWCZYŃSKI-P JAGUŚ         5.0 SL       4  EW   -200        4.00

                                                5  EW   -100        8.00

                                                6  EW         +50   5.00

   4 Z URBAŃCZYK-Z CYSEWSKI        5.5 SL       7  EW        +950  10.00

                                                8  EW        +110   8.00

                                                9  EW        +140   7.00

   5 B NAZAREWICZ-J WITUSZYŃSKI    3.0 SL      10  EW        +200   9.00

                                               11  EW        +460   6.00

                                               12  EW   -200        0.00

   6 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI    2.5 SL      13  EW        +660   9.00

                                               14  EW         +50   8.00

                                               15  EW     średnia   5.00

   7 J NIEMIEC-K KALITA            6.5 SL      16  EW   -140        0.00

                                               17  EW        +140   8.00

                                               18  EW    -50        4.00

   8 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL      19  EW   -430        1.00

                                               20  EW   -100        7.00

                                               21  EW        +430   5.00

   9 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL      22  EW   -170        5.00

                                               23  EW  -1370        3.00

                                               24  EW   -450        3.00

  10 R HARDYK-Z CZAPLA             2.5 SL      25  EW   -200       10.00

                                               26  EW        +500   8.00

                                               27  EW   -510        0.00

   1 K WONCHAŁA-J GŁOGOWSKI            SL/NZ   28  EW   -650        2.00

                                               29  EW   -100        3.00

                                               30  EW        +450  10.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    160.00

                                                           +/-     -1.50

                                                                   ------

                                                         RAZEM    158.50

                                                                %= 52.83

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

LATO 6 MAXY

 

WYNIKI PARY NR 14  J KORASADOWICZ-J KUBIK        3.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   1 K WONCHAŁA-J GŁOGOWSKI            SL/NZ    1  NS        -170   1.00

                                                2  NS        -420   4.00

                                                3  NS   +140       10.00

   2 H WRóBEL-R SAMOJEDNY          3.0 SL       4  NS   +100        2.00

                                                5  NS   +100        2.00

                                                6  NS        -150   0.00

   3 A BREWCZYŃSKI-P JAGUŚ         5.0 SL       7  NS        -100   5.00

                                                8  NS   +130       10.00

                                                9  NS   +100       10.00

   4 Z URBAŃCZYK-Z CYSEWSKI        5.5 SL      10  NS        -200   1.00

                                               11  NS        -460   4.00

                                               12  NS        -300   0.00

   5 B NAZAREWICZ-J WITUSZYŃSKI    3.0 SL      13  NS   +100       10.00

                                               14  NS        -100   0.00

                                               15  NS   +100        8.60

   6 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI    2.5 SL      16  NS        -120   2.00

                                               17  NS        -140   2.00

                                               18  NS    +50        6.00

   7 J NIEMIEC-K KALITA            6.5 SL      19  NS         -50   1.00

                                               20  NS        -620   0.00

                                               21  NS        -430   5.00

   8 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL      22  NS         -50   1.00

                                               23  NS  +1370        7.00

                                               24  NS   +150        0.00

   9 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL      25  NS   +460       10.00

                                               26  NS   +100        7.00

                                               27  NS   +400        4.00

  10 R HARDYK-Z CZAPLA             2.5 SL      28  NS   +620        3.00

                                               29  NS        -620   2.00

                                               30  NS   +400       10.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    127.60

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    127.60

                                                                %= 42.53