KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY

Chorzów 22.01.2007r.

 

WYNIKI PARY NR 1  I Poziemba-J Wołodkiewicz     6.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   2 S Drabczyk-J Stachowski       5.0 SL       1  NS        -400  -8.50

                                                2  NS        -230   5.72 =-2.78

  12 B Procyk-Z Tymków             9.5 SL       3  NS        -660  -9.00

                                                4  NS        -620  -0.22 =-9.22

   4 T Biskup-K Ferda              5.0 SL       5  NS        -120  -1.72

                                                6  NS   +100        4.83 =3.11

  38 Z Guła-R Matlak               9.5 SL       7  NS        -110  -0.28

                                                8  NS   +170       -3.94 =-4.22

  27 M Mroczkowski-A Śmieszkoł     3.0 SL       9  NS        -140  -1.67

                                               10  NS        -100  -3.56 =-5.22

  33 S Fangor-H Grządziel         19.0 SL      11  NS   +400        5.59

                                               12  NS        -450  -1.28 =4.31

  18 M Kostur-K Zieliński          8.0 SL      13  NS        -140  -2.11

                                               14  NS        -420  -4.61 =-6.72

  17 L Lewicki-S Gęga              2.5 SL/NZ   15  NS        -460  -0.33

                                               16  NS   +460        2.00 =1.67

  11 B Budzyn-L Budzyn             8.0 SL      17  NS    +50        8.56

                                               18  NS        -420  -0.94 =7.61

  39 C Góra-J Figlus              14.0 SL/MA   19  NS   +200        7.06

                                               20  NS        -170   3.61 =10.67

   9 J Sobol-E Szenkelbach        14.0 SL      21  NS   +140        1.22

                                               22  NS        -140   0.89 =2.11

   3 H Kopernok-E Moś              8.0 SL      23  NS        -140  -6.33

                                               24  NS        -430  -0.33 =-6.67

  20 S Kowalczyk-M Białożyt       19.0 SL      25  NS   +420       -0.17

                                               26  NS   +180        5.67 =5.50

  25 R Ochot-W Kosiba              5.0 SL      27  NS        -400  -1.33

                                               28  NS   +100        3.83 =2.50

  10 A Jarecki-Z Sienicki         16.0 SL      29  NS        -680  -6.17

                                               30  NS   +400        6.72 =0.56

                                                                   ------

                                                         WYNIK      3.20

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM      3.20

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY

Chorzów 22.01.2007r.

 

WYNIKI PARY NR 2  S Drabczyk-J Stachowski       5.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   1 I Poziemba-J Wołodkiewicz     6.5 SL       1  EW        +400   8.50

                                                2  EW        +230  -5.72 =2.78

  34 U Lewicka-B Cholewik          4.5 SL       3  NS        -140   2.28

                                                4  NS        -600   0.83 =3.11

  17 L Lewicki-S Gęga              2.5 SL/NZ    5  EW   -100       -4.39

                                                6  EW       +1070  13.72 =9.33

   3 H Kopernok-E Moś              8.0 SL       7  EW        +110   0.28

                                                8  EW   -170        3.94 =4.22

  28 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL       9  NS        -200  -3.11

                                               10  NS   4 pasy     -0.67 =-3.78

  18 M Kostur-K Zieliński          8.0 SL      11  NS     średnia   0.00

                                               12  NS        -450  -1.28 =-1.28

  37 M Nowakowski-A Pietrzak      11.0 SL      13  EW        +140   2.11

                                               14  EW        +420   4.61 =6.72

  27 M Mroczkowski-A Śmieszkoł     3.0 SL      15  NS        -880  -9.39

                                               16  NS   +450        1.94 =-7.44

  19 A Robak-A Wojtusiak          19.0 MA/SL   17  EW        +420   2.06

                                               18  EW        +420   0.94 =3.00

  26 J Prijma-A Szepe              8.0 SL      19  NS   +300        9.06

                                               20  NS   +100        8.33 =17.39

  11 B Budzyn-L Budzyn             8.0 SL      21  NS   +100        0.11

                                               22  NS         -50   3.11 =3.22

  40                                           23  NS     średnia   0.00

                                               24  NS     średnia   0.00 =0.00

  10 A Jarecki-Z Sienicki         16.0 SL      25  NS   +430       -0.11

                                               26  NS        -110  -1.61 =-1.72

  12 B Procyk-Z Tymków             9.5 SL      27  EW        +430   2.28

                                               28  EW        +110   0.83 =3.11

  39 C Góra-J Figlus              14.0 SL/MA   29  EW        +150  -5.72

                                               30  EW   -150       -0.72 =-6.44

                                                                   ------

                                                         WYNIK     32.22

                                                           +/-      6.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     38.22

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY

Chorzów 22.01.2007r.

 

WYNIKI PARY NR 3  H Kopernok-E Moś              8.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  28 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL       1  NS    +50        1.22

                                                2  NS        -800  -7.39 =-6.17

   4 T Biskup-K Ferda              5.0 SL       3  NS         -50   4.89

                                                4  NS        -620  -0.22 =4.67

  37 M Nowakowski-A Pietrzak      11.0 SL       5  EW        +110   1.17

                                                6  EW        +100  -0.44 =0.72

   2 S Drabczyk-J Stachowski       5.0 SL       7  NS        -110  -0.28

                                                8  NS   +170       -3.94 =-4.22

  19 A Robak-A Wojtusiak          19.0 MA/SL    9  EW         +50  -1.28

                                               10  EW   -200       -4.72 =-6.00

  26 J Prijma-A Szepe              8.0 SL      11  NS         -50  -4.76

                                               12  NS        -420  -0.33 =-5.10

  27 M Mroczkowski-A Śmieszkoł     3.0 SL      13  NS        -110  -1.06

                                               14  NS   +170        8.28 =7.22

  40                                           15  NS     średnia   0.00

                                               16  NS     średnia   0.00 =0.00

   9 J Sobol-E Szenkelbach        14.0 SL      17  NS        -420  -2.06

                                               18  NS        -420  -0.94 =-3.00

  20 S Kowalczyk-M Białożyt       19.0 SL      19  EW        +800  10.17

                                               20  EW        +100  -5.28 =4.89

  33 S Fangor-H Grządziel         19.0 SL      21  EW    -80        0.67

                                               22  EW   -100       -6.33 =-5.67

   1 I Poziemba-J Wołodkiewicz     6.5 SL      23  EW        +140   6.33

                                               24  EW        +430   0.33 =6.67

  34 U Lewicka-B Cholewik          4.5 SL      25  NS   +460        0.89

                                               26  NS        -140  -2.61 =-1.72

  38 Z Guła-R Matlak               9.5 SL      27  EW        +400   1.33

                                               28  EW   -100       -3.83 =-2.50

  17 L Lewicki-S Gęga              2.5 SL/NZ   29  EW        +140  -5.72

                                               30  EW        +200   7.89 =2.17

                                                                   ------

                                                         WYNIK     -8.04

                                                           +/-      4.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     -4.04

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY

Chorzów 22.01.2007r.

 

WYNIKI PARY NR 4  T Biskup-K Ferda              5.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  38 Z Guła-R Matlak               9.5 SL       1  EW        +430   8.83

                                                2  EW        +480  -0.11 =8.72

   3 H Kopernok-E Moś              8.0 SL       3  EW         +50  -4.89

                                                4  EW        +620   0.22 =-4.67

   1 I Poziemba-J Wołodkiewicz     6.5 SL       5  EW        +120   1.72

                                                6  EW   -100       -4.83 =-3.11

  34 U Lewicka-B Cholewik          4.5 SL       7  NS        -110  -0.28

                                                8  NS   +400        2.06 =1.78

  39 C Góra-J Figlus              14.0 SL/MA    9  EW         +90  -0.22

                                               10  EW   -200       -4.72 =-4.94

  25 R Ochot-W Kosiba              5.0 SL      11  EW        +300   9.41

                                               12  EW        +420   0.33 =9.75

  28 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL      13  NS        -110  -1.06

                                               14  NS        -170   1.06 =0.00

  11 B Budzyn-L Budzyn             8.0 SL      15  NS        -460  -0.33

                                               16  NS   +460        2.00 =1.67

  37 M Nowakowski-A Pietrzak      11.0 SL      17  EW        +420   2.06

                                               18  EW        +420   0.94 =3.00

  18 M Kostur-K Zieliński          8.0 SL      19  NS        -500  -5.67

                                               20  NS        -150   4.11 =-1.56

  19 A Robak-A Wojtusiak          19.0 MA/SL   21  EW   -110       -0.17

                                               22  EW        +100  -1.94 =-2.11

  26 J Prijma-A Szepe              8.0 SL      23  NS   +100       -0.50

                                               24  NS        -460  -1.39 =-1.89

   9 J Sobol-E Szenkelbach        14.0 SL      25  NS   +460        0.89

                                               26  NS   +100        3.67 =4.56

  40                                           27  NS     średnia   0.00

                                               28  NS     średnia   0.00 =0.00

  12 B Procyk-Z Tymków             9.5 SL      29  NS        -200   4.28

                                               30  NS   +300        4.39 =8.67

                                                                   ------

                                                         WYNIK     19.86

                                                           +/-      4.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     23.86

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY

Chorzów 22.01.2007r.

 

WYNIKI PARY NR 5  A Geisler-K Łazikiewicz       3.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   6 M Kuza-I Sapota               4.0 SL       1  NS   +150        4.17

                                                2  NS        -420   1.67 =5.83

  16 A Włodarczyk-J Ujma           8.0 SL       3  NS        -660  -9.00

                                                4  NS        -620  -0.22 =-9.22

  31 R Rogala-J Stokowacki        13.5 SL       5  NS        -130  -2.06

                                                6  NS   +200        6.83 =4.78

  36 W Konarzewski-S Lizer         0.5 SL/NZ    7  NS        -110  -0.28

                                                8  NS   +170       -3.94 =-4.22

   8 S Osadnik-T Nędzi            11.0 SL       9  NS         -90   0.22

                                               10  NS         -80  -2.78 =-2.56

  21 A Szymczak-K Gaweł           11.0 WP/SL   11  NS        -100  -6.12

                                               12  NS        -430  -0.33 =-6.45

  29 J Pisarek-J Radomski         11.0 SL      13  NS        -140  -2.11

                                               14  NS        -170   1.06 =-1.06

  24 L Szymaniec-J Wiszniewski     6.5 OP      15  NS        -460  -0.33

                                               16  NS   +490        2.89 =2.56

  22 R Zwonek-S Kuśmierz           1.0 SL/NZ   17  NS        -420  -2.06

                                               18  NS        -450  -1.94 =-4.00

  13 E Sobolewska-P Matkowski     19.0 SL      19  NS   +100        5.39

                                               20  NS        -600  -5.50 =-0.11

  14 I Kowalczyk-M Zieliński      25.0 SL      21  NS        -100  -5.00

                                               22  NS        -150   0.78 =-4.22

   7 F Wójcik-J Kaniuk             5.5 SL      23  NS   +200        2.50

                                               24  NS        -460  -1.39 =1.11

  35 T Bednarek-M Skulimowski      6.5 SL      25  NS   +420       -0.17

                                               26  NS        -200  -4.28 =-4.44

  32 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL      27  NS        -400  -1.33

                                               28  NS        -200  -3.17 =-4.50

  15 M Witek-T Pilch              30.0 MA      29  NS        -600  -4.22

                                               30  NS    +50       -2.28 =-6.50

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -33.01

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -33.01

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY

Chorzów 22.01.2007r.

 

WYNIKI PARY NR 6  M Kuza-I Sapota               4.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   5 A Geisler-K Łazikiewicz       3.5 SL       1  EW   -150       -4.17

                                                2  EW        +420  -1.67 =-5.83

  30 J Radomski-M Włodarczyk       8.0 SL       3  NS        -300  -1.56

                                                4  NS        -600   0.83 =-0.72

  32 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL       5  EW        +400   8.33

                                                6  EW        +120   0.22 =8.56

  13 E Sobolewska-P Matkowski     19.0 SL       7  EW        +110   0.28

                                                8  EW   -150        4.39 =4.67

  31 R Rogala-J Stokowacki        13.5 SL       9  EW        +110   0.61 *

                                               10  EW   4 pasy      0.67 * =1.28

  22 R Zwonek-S Kuśmierz           1.0 SL/NZ   11  NS   +430        6.29

                                               12  NS        -140   6.72 =13.02

   7 F Wójcik-J Kaniuk             5.5 SL      13  NS   +300        8.56

                                               14  NS        -420  -4.61 =3.94

  15 M Witek-T Pilch              30.0 MA      15  EW        +750   7.17

                                               16  EW   -450       -1.94 =5.22

  16 A Włodarczyk-J Ujma           8.0 SL      17  NS        -420  -2.06

                                               18  NS        -450  -1.94 =-4.00

  29 J Pisarek-J Radomski         11.0 SL      19  NS        -200  -0.44

                                               20  NS   +200       10.00 =9.56

   8 S Osadnik-T Nędzi            11.0 SL      21  EW   -110       -0.17

                                               22  EW         +50  -3.11 =-3.28

  35 T Bednarek-M Skulimowski      6.5 SL      23  EW        +140   6.33

                                               24  EW        +430   0.33 =6.67

  24 L Szymaniec-J Wiszniewski     6.5 OP      25  EW   -430        0.11

                                               26  EW         +90   0.94 =1.06

  23 S Adamczyk-A Sładki           9.5 SL      27  EW        +130  -5.56

                                               28  EW   -150       -5.00 =-10.56

  36 W Konarzewski-S Lizer         0.5 SL/NZ   29  NS        -140   5.72

                                               30  NS   +150        0.72 =6.44

                                                                   ------

                                                         WYNIK     36.02

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     36.02

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY

Chorzów 22.01.2007r.

 

WYNIKI PARY NR 7  F Wójcik-J Kaniuk             5.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  32 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL       1  NS   +100        2.83

                                                2  NS        -980 -10.44 =-7.61

   8 S Osadnik-T Nędzi            11.0 SL       3  NS        -300  -1.56

                                                4  NS        -620  -0.22 =-1.78

  24 L Szymaniec-J Wiszniewski     6.5 OP       5  NS        -130  -2.06

                                                6  NS        -180  -1.50 =-3.56

  14 I Kowalczyk-M Zieliński      25.0 SL       7  EW   -170       -6.39

                                                8  EW   -400       -2.06 =-8.44

  35 T Bednarek-M Skulimowski      6.5 SL       9  NS         -50   1.28

                                               10  NS   4 pasy     -0.67 =0.61

  31 R Rogala-J Stokowacki        13.5 SL      11  NS        -100  -6.12

                                               12  NS        -420  -0.33 =-6.45

   6 M Kuza-I Sapota               4.0 SL      13  EW   -300       -8.56

                                               14  EW        +420   4.61 =-3.94

  22 R Zwonek-S Kuśmierz           1.0 SL/NZ   15  EW        +460   0.33

                                               16  EW   -450       -1.94 =-1.61

  36 W Konarzewski-S Lizer         0.5 SL/NZ   17  EW        +420   2.06

                                               18  EW        +420   0.94 =3.00

  23 S Adamczyk-A Sładki           9.5 SL      19  EW   -200       -7.06

                                               20  EW        +150  -4.11 =-11.17

  15 M Witek-T Pilch              30.0 MA      21  NS   +500        9.28

                                               22  NS        -620  -8.67 =0.61

   5 A Geisler-K Łazikiewicz       3.5 SL      23  EW   -200       -2.50

                                               24  EW        +460   1.39 =-1.11

  30 J Radomski-M Włodarczyk       8.0 SL      25  NS         -50 -10.44

                                               26  NS        -140  -2.61 =-13.06

  13 E Sobolewska-P Matkowski     19.0 SL      27  EW        +140  -5.00

                                               28  EW        +800  12.44 =7.44

  21 A Szymczak-K Gaweł           11.0 WP/SL   29  EW        +150  -5.72

                                               30  EW   -150       -0.72 =-6.44

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -53.51

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -53.51

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY

Chorzów 22.01.2007r.

 

WYNIKI PARY NR 8  S Osadnik-T Nędzi            11.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  16 A Włodarczyk-J Ujma           8.0 SL       1  EW        +140   3.06

                                                2  EW        +480  -0.11 =2.94

   7 F Wójcik-J Kaniuk             5.5 SL       3  EW        +300   1.56

                                                4  EW        +620   0.22 =1.78

  23 S Adamczyk-A Sładki           9.5 SL       5  EW    -50       -2.94

                                                6  EW   -100       -4.83 =-7.78

  24 L Szymaniec-J Wiszniewski     6.5 OP       7  NS        -600 -10.17

                                                8  NS   +180       -3.94 =-14.11

   5 A Geisler-K Łazikiewicz       3.5 SL       9  EW         +90  -0.22

                                               10  EW         +80   2.78 =2.56

  30 J Radomski-M Włodarczyk       8.0 SL      11  NS        -100  -6.12

                                               12  NS        -420  -0.33 =-6.45

  31 R Rogala-J Stokowacki        13.5 SL      13  EW   4 pasy     -1.89

                                               14  EW        +420   4.61 =2.72

  32 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL      15  EW        +460   0.33

                                               16  EW   -490       -2.89 =-2.56

  29 J Pisarek-J Radomski         11.0 SL      17  NS        -420  -2.06

                                               18  NS        -420  -0.94 =-3.00

  35 T Bednarek-M Skulimowski      6.5 SL      19  NS        -500  -5.67

                                               20  NS        -660  -6.89 =-12.56

   6 M Kuza-I Sapota               4.0 SL      21  NS   +110        0.17

                                               22  NS         -50   3.11 =3.28

  36 W Konarzewski-S Lizer         0.5 SL/NZ   23  EW   -100        0.50

                                               24  EW        +430   0.33 =0.83

  21 A Szymczak-K Gaweł           11.0 WP/SL   25  NS   +460        0.89

                                               26  NS        -140  -2.61 =-1.72

  14 I Kowalczyk-M Zieliński      25.0 SL      27  NS        -400  -1.33

                                               28  NS        -200  -3.17 =-4.50

  22 R Zwonek-S Kuśmierz           1.0 SL/NZ   29  EW        +630   4.83

                                               30  EW   -100        0.78 =5.61

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -32.95

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -32.95

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY

Chorzów 22.01.2007r.

 

WYNIKI PARY NR 9  J Sobol-E Szenkelbach        14.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  12 B Procyk-Z Tymków             9.5 SL       1  NS        -430  -8.83

                                                2  NS        -480   0.11 =-8.72

  37 M Nowakowski-A Pietrzak      11.0 SL       3  EW        +140  -2.28

                                                4  EW        +620   0.22 =-2.06

  10 A Jarecki-Z Sienicki         16.0 SL       5  NS   +100        4.39

                                                6  NS        -200  -2.06 =2.33

  19 A Robak-A Wojtusiak          19.0 MA/SL    7  EW        +100   0.11

                                                8  EW   -400       -2.06 =-1.94

  26 J Prijma-A Szepe              8.0 SL       9  NS        -110  -0.61

                                               10  NS   4 pasy     -0.67 =-1.28

  38 Z Guła-R Matlak               9.5 SL      11  NS   +100       -1.41

                                               12  NS        -420  -0.33 =-1.75

  40                                           13  NS     średnia   0.00

                                               14  NS     średnia   0.00 =0.00

  39 C Góra-J Figlus              14.0 SL/MA   15  NS        -460  -0.33

                                               16  NS   +420        1.06 =0.72

   3 H Kopernok-E Moś              8.0 SL      17  EW        +420   2.06

                                               18  EW        +420   0.94 =3.00

  27 M Mroczkowski-A Śmieszkoł     3.0 SL      19  EW        +800  10.17

                                               20  EW        +200  -2.78 =7.39

   1 I Poziemba-J Wołodkiewicz     6.5 SL      21  EW   -140       -1.22

                                               22  EW        +140  -0.89 =-2.11

  34 U Lewicka-B Cholewik          4.5 SL      23  NS   +200        2.50

                                               24  NS        -490  -2.33 =0.17

   4 T Biskup-K Ferda              5.0 SL      25  EW   -460       -0.89

                                               26  EW   -100       -3.67 =-4.56

  18 M Kostur-K Zieliński          8.0 SL      27  EW        +430   2.28

                                               28  EW        +500   8.72 =11.00

  28 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL      29  NS        -150   5.72

                                               30  NS   +180        1.56 =7.28

                                                                   ------

                                                         WYNIK      9.48

                                                           +/-      4.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     13.48

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY

Chorzów 22.01.2007r.

 

WYNIKI PARY NR 10  A Jarecki-Z Sienicki         16.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  34 U Lewicka-B Cholewik          4.5 SL       1  NS   +100        2.83

                                                2  NS        -980 -10.44 =-7.61

  18 M Kostur-K Zieliński          8.0 SL       3  EW        +100  -3.28

                                                4  EW        +600  -0.83 =-4.11

   9 J Sobol-E Szenkelbach        14.0 SL       5  EW   -100       -4.39

                                                6  EW        +200   2.06 =-2.33

  28 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL       7  NS        -110  -0.28

                                                8  NS   +420        2.83 =2.56

  33 S Fangor-H Grządziel         19.0 SL       9  NS         -90   0.22

                                               10  NS   +110        2.33 =2.56

  37 M Nowakowski-A Pietrzak      11.0 SL      11  EW   -140        0.35

                                               12  EW        +420   0.33 =0.69

  38 Z Guła-R Matlak               9.5 SL      13  NS   4 pasy      1.89

                                               14  NS        -170   1.06 =2.94

  19 A Robak-A Wojtusiak          19.0 MA/SL   15  EW   -300      -12.89

                                               16  EW   -200        4.22 =-8.67

  26 J Prijma-A Szepe              8.0 SL      17  NS        -420  -2.06

                                               18  NS        -420  -0.94 =-3.00

  17 L Lewicki-S Gęga              2.5 SL/NZ   19  NS        -800 -10.17

                                               20  NS   +140        8.94 =-1.22

  40                                           21  NS     średnia   0.00

                                               22  NS     średnia   0.00 =0.00

  25 R Ochot-W Kosiba              5.0 SL      23  NS   +100       -0.50

                                               24  NS        -460  -1.39 =-1.89

   2 S Drabczyk-J Stachowski       5.0 SL      25  EW   -430        0.11

                                               26  EW        +110   1.61 =1.72

  11 B Budzyn-L Budzyn             8.0 SL      27  EW        +400   1.33

                                               28  EW   -100       -3.83 =-2.50

   1 I Poziemba-J Wołodkiewicz     6.5 SL      29  EW        +680   6.17

                                               30  EW   -400       -6.72 =-0.56

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -21.42

                                                           +/-      4.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -17.42

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY

Chorzów 22.01.2007r.

 

WYNIKI PARY NR 11  B Budzyn-L Budzyn             8.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  20 S Kowalczyk-M Białożyt       19.0 SL       1  NS   +100        2.83

                                                2  NS        -480   0.11 =2.94

  19 A Robak-A Wojtusiak          19.0 MA/SL    3  EW        +500   6.06

                                                4  EW        +620   0.22 =6.28

  26 J Prijma-A Szepe              8.0 SL       5  NS        -130  -2.06

                                                6  NS        -100   0.44 =-1.61

  12 B Procyk-Z Tymków             9.5 SL       7  NS        -110  -0.28

                                                8  NS   +400        2.06 =1.78

  40                                            9  NS     średnia   0.00

                                               10  NS     średnia   0.00 =0.00

  17 L Lewicki-S Gęga              2.5 SL/NZ   11  NS   +400        5.59

                                               12  NS        -450  -1.28 =4.31

  39 C Góra-J Figlus              14.0 SL/MA   13  EW        +170   3.11

                                               14  EW        +420   4.61 =7.72

   4 T Biskup-K Ferda              5.0 SL      15  EW        +460   0.33

                                               16  EW   -460       -2.00 =-1.67

   1 I Poziemba-J Wołodkiewicz     6.5 SL      17  EW    -50       -8.56

                                               18  EW        +420   0.94 =-7.61

  34 U Lewicka-B Cholewik          4.5 SL      19  NS        -150   0.61

                                               20  NS        -600  -5.50 =-4.89

   2 S Drabczyk-J Stachowski       5.0 SL      21  EW   -100       -0.11

                                               22  EW         +50  -3.11 =-3.22

  27 M Mroczkowski-A Śmieszkoł     3.0 SL      23  EW   -100        0.50

                                               24  EW        +400  -0.61 =-0.11

  28 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL      25  NS   +430       -0.11

                                               26  NS        -170  -3.39 =-3.50

  10 A Jarecki-Z Sienicki         16.0 SL      27  NS        -400  -1.33

                                               28  NS   +100        3.83 =2.50

  37 M Nowakowski-A Pietrzak      11.0 SL      29  EW        +620   4.72

                                               30  EW   -150       -0.72 =4.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK      6.92

                                                           +/-      4.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     10.92

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY

Chorzów 22.01.2007r.

 

WYNIKI PARY NR 12  B Procyk-Z Tymków             9.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   9 J Sobol-E Szenkelbach        14.0 SL       1  EW        +430   8.83

                                                2  EW        +480  -0.11 =8.72

   1 I Poziemba-J Wołodkiewicz     6.5 SL       3  EW        +660   9.00

                                                4  EW        +620   0.22 =9.22

  34 U Lewicka-B Cholewik          4.5 SL       5  NS        -110  -1.17

                                                6  NS   +300        8.78 =7.61

  11 B Budzyn-L Budzyn             8.0 SL       7  EW        +110   0.28

                                                8  EW   -400       -2.06 =-1.78

  20 S Kowalczyk-M Białożyt       19.0 SL       9  EW         +50  -1.28

                                               10  EW    -80       -1.44 =-2.72

  28 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL      11  NS   +100       -1.41

                                               12  NS        -420  -0.33 =-1.75

  17 L Lewicki-S Gęga              2.5 SL/NZ   13  NS   +100        4.22

                                               14  NS        -170   1.06 =5.28

  37 M Nowakowski-A Pietrzak      11.0 SL      15  EW        +460   0.33

                                               16  EW         +50   9.39 =9.72

  33 S Fangor-H Grządziel         19.0 SL      17  NS        -420  -2.06

                                               18  NS        -420  -0.94 =-3.00

  19 A Robak-A Wojtusiak          19.0 MA/SL   19  EW        +500   5.67

                                               20  EW        +600   5.50 =11.17

  26 J Prijma-A Szepe              8.0 SL      21  NS   +130        1.11

                                               22  NS        -300  -2.78 =-1.67

  39 C Góra-J Figlus              14.0 SL/MA   23  NS   +100       -0.50

                                               24  NS        -430  -0.33 =-0.83

  40                                           25  NS     średnia   0.00

                                               26  NS     średnia   0.00 =0.00

   2 S Drabczyk-J Stachowski       5.0 SL      27  NS        -430  -2.28

                                               28  NS        -110  -0.83 =-3.11

   4 T Biskup-K Ferda              5.0 SL      29  EW        +200  -4.28

                                               30  EW   -300       -4.39 =-8.67

                                                                   ------

                                                         WYNIK     28.20

                                                           +/-      4.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     32.20

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY

Chorzów 22.01.2007r.

 

WYNIKI PARY NR 13  E Sobolewska-P Matkowski     19.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  21 A Szymczak-K Gaweł           11.0 WP/SL    1  NS    +50        1.22

                                                2  NS        -480   0.11 =1.33

  22 R Zwonek-S Kuśmierz           1.0 SL/NZ    3  EW        +180  -1.28

                                                4  EW        +620   0.22 =-1.06

  14 I Kowalczyk-M Zieliński      25.0 SL       5  NS    +50        2.94

                                                6  NS   +100        4.83 =7.78

   6 M Kuza-I Sapota               4.0 SL       7  NS        -110  -0.28

                                                8  NS   +150       -4.39 =-4.67

  32 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL       9  EW        +110   0.61

                                               10  EW   -110       -2.33 =-1.72

  29 J Pisarek-J Radomski         11.0 SL      11  EW   -300       -3.12

                                               12  EW        +450   1.28 =-1.84

  16 A Włodarczyk-J Ujma           8.0 SL      13  EW        +170   3.11

                                               14  EW        +170  -1.06 =2.06

  23 S Adamczyk-A Sładki           9.5 SL      15  EW        +460   0.33

                                               16  EW   -490       -2.89 =-2.56

  35 T Bednarek-M Skulimowski      6.5 SL      17  NS        -420  -2.06

                                               18  NS   +100       10.50 =8.44

   5 A Geisler-K Łazikiewicz       3.5 SL      19  EW   -100       -5.39

                                               20  EW        +600   5.50 =0.11

  30 J Radomski-M Włodarczyk       8.0 SL      21  NS   +110        0.17

                                               22  NS        -800 -11.33 =-11.17

  24 L Szymaniec-J Wiszniewski     6.5 OP      23  EW   -200       -2.50

                                               24  EW        +490   2.33 =-0.17

  36 W Konarzewski-S Lizer         0.5 SL/NZ   25  EW   -430        0.11

                                               26  EW        +140   2.61 =2.72

   7 F Wójcik-J Kaniuk             5.5 SL      27  NS        -140   5.00

                                               28  NS        -800 -12.44 =-7.44

  31 R Rogala-J Stokowacki        13.5 SL      29  NS        -690  -6.33

                                               30  NS    +50       -2.28 =-8.61

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -16.78

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -16.78

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY

Chorzów 22.01.2007r.

 

WYNIKI PARY NR 14  I Kowalczyk-M Zieliński      25.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  36 W Konarzewski-S Lizer         0.5 SL/NZ    1  NS   +100        2.83

                                                2  NS        -500  -0.89 =1.94

  29 J Pisarek-J Radomski         11.0 SL       3  NS        -100   3.28

                                                4  NS        -600   0.83 =4.11

  13 E Sobolewska-P Matkowski     19.0 SL       5  EW    -50       -2.94

                                                6  EW   -100       -4.83 =-7.78

   7 F Wójcik-J Kaniuk             5.5 SL       7  NS   +170        6.39

                                                8  NS   +400        2.06 =8.44

  16 A Włodarczyk-J Ujma           8.0 SL       9  NS         -50   1.28

                                               10  NS   4 pasy     -0.67 =0.61

  15 M Witek-T Pilch              30.0 MA      11  EW   -430       -6.29

                                               12  EW        +200  -5.56 =-11.85

  24 L Szymaniec-J Wiszniewski     6.5 OP      13  EW        +170   3.11

                                               14  EW   -140       -7.61 =-4.50

  31 R Rogala-J Stokowacki        13.5 SL      15  EW        +430  -0.67

                                               16  EW   -490       -2.89 =-3.56

  23 S Adamczyk-A Sładki           9.5 SL      17  EW        +420   2.06

                                               18  EW        +450   1.94 =4.00

  32 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL      19  NS        -110   1.44

                                               20  NS        -600  -5.50 =-4.06

   5 A Geisler-K Łazikiewicz       3.5 SL      21  EW        +100   5.00

                                               22  EW        +150  -0.78 =4.22

  30 J Radomski-M Włodarczyk       8.0 SL      23  NS        -140  -6.33

                                               24  NS        -460  -1.39 =-7.72

  22 R Zwonek-S Kuśmierz           1.0 SL/NZ   25  EW   -450       -0.89

                                               26  EW        +140   2.61 =1.72

   8 S Osadnik-T Nędzi            11.0 SL      27  EW        +400   1.33

                                               28  EW        +200   3.17 =4.50

  35 T Bednarek-M Skulimowski      6.5 SL      29  NS        -690  -6.33

                                               30  NS   +150        0.72 =-5.61

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -15.52

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -15.52

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY

Chorzów 22.01.2007r.

 

WYNIKI PARY NR 15  M Witek-T Pilch              30.0 MA  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  30 J Radomski-M Włodarczyk       8.0 SL       1  NS        -430  -8.83

                                                2  NS        -480   0.11 =-8.72

  35 T Bednarek-M Skulimowski      6.5 SL       3  EW        +300   1.56

                                                4  EW        +630   0.22 =1.78

  22 R Zwonek-S Kuśmierz           1.0 SL/NZ    5  EW    -50       -2.94

                                                6  EW   -200       -6.83 =-9.78

  16 A Włodarczyk-J Ujma           8.0 SL       7  NS   +800       14.00

                                                8  NS   +400        2.06 =16.06

  24 L Szymaniec-J Wiszniewski     6.5 OP       9  NS         -90   0.22

                                               10  NS   +110        2.33 =2.56

  14 I Kowalczyk-M Zieliński      25.0 SL      11  NS   +430        6.29

                                               12  NS        -200   5.56 =11.85

  32 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL      13  EW        +140   2.11

                                               14  EW   -150       -8.00 =-5.89

   6 M Kuza-I Sapota               4.0 SL      15  NS        -750  -7.17

                                               16  NS   +450        1.94 =-5.22

  21 A Szymczak-K Gaweł           11.0 WP/SL   17  NS        -420  -2.06

                                               18  NS        -420  -0.94 =-3.00

  36 W Konarzewski-S Lizer         0.5 SL/NZ   19  EW        +800  10.17

                                               20  EW        +620   6.06 =16.22

   7 F Wójcik-J Kaniuk             5.5 SL      21  EW   -500       -9.28

                                               22  EW        +620   8.67 =-0.61

  29 J Pisarek-J Radomski         11.0 SL      23  EW   -200       -2.50

                                               24  EW    -50       -9.89 =-12.39

  23 S Adamczyk-A Sładki           9.5 SL      25  EW   -690       -6.56

                                               26  EW   -400       -9.72 =-16.28

  31 R Rogala-J Stokowacki        13.5 SL      27  NS        -400  -1.33

                                               28  NS        -150  -1.89 =-3.22

   5 A Geisler-K Łazikiewicz       3.5 SL      29  EW        +600   4.22

                                               30  EW    -50        2.28 =6.50

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -10.15

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -10.15

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY

Chorzów 22.01.2007r.

 

WYNIKI PARY NR 16  A Włodarczyk-J Ujma           8.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   8 S Osadnik-T Nędzi            11.0 SL       1  NS        -140  -3.06

                                                2  NS        -480   0.11 =-2.94

   5 A Geisler-K Łazikiewicz       3.5 SL       3  EW        +660   9.00

                                                4  EW        +620   0.22 =9.22

  30 J Radomski-M Włodarczyk       8.0 SL       5  NS    +50        2.94

                                                6  NS        -670  -9.94 =-7.00

  15 M Witek-T Pilch              30.0 MA       7  EW   -800      -14.00

                                                8  EW   -400       -2.06 =-16.06

  14 I Kowalczyk-M Zieliński      25.0 SL       9  EW         +50  -1.28

                                               10  EW   4 pasy      0.67 =-0.61

  36 W Konarzewski-S Lizer         0.5 SL/NZ   11  NS   +300        3.12

                                               12  NS        -420  -0.33 =2.78

  13 E Sobolewska-P Matkowski     19.0 SL      13  NS        -170  -3.11

                                               14  NS        -170   1.06 =-2.06

  35 T Bednarek-M Skulimowski      6.5 SL      15  NS        -200   5.67

                                               16  NS   +490        2.89 =8.56

   6 M Kuza-I Sapota               4.0 SL      17  EW        +420   2.06

                                               18  EW        +450   1.94 =4.00

  31 R Rogala-J Stokowacki        13.5 SL      19  NS   +100        5.39

                                               20  NS        -630  -6.17 =-0.78

  24 L Szymaniec-J Wiszniewski     6.5 OP      21  NS   +110        0.17

                                               22  NS        -620  -8.67 =-8.50

  21 A Szymczak-K Gaweł           11.0 WP/SL   23  EW   -100        0.50

                                               24  EW        +430   0.33 =0.83

  32 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL      25  EW   -430        0.11

                                               26  EW   -180       -5.67 =-5.56

  22 R Zwonek-S Kuśmierz           1.0 SL/NZ   27  EW    -50       -9.17

                                               28  EW        +550   9.39 =0.22

  23 S Adamczyk-A Sładki           9.5 SL      29  EW        +600   4.22

                                               30  EW   -100        0.78 =5.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -12.88

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -12.88

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY

Chorzów 22.01.2007r.

 

WYNIKI PARY NR 17  L Lewicki-S Gęga              2.5 SL/NZ

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  19 A Robak-A Wojtusiak          19.0 MA/SL    1  EW   -200       -5.39

                                                2  EW        +480  -0.11 =-5.50

  26 J Prijma-A Szepe              8.0 SL       3  NS        -100   3.28

                                                4  NS        -620  -0.22 =3.06

   2 S Drabczyk-J Stachowski       5.0 SL       5  NS   +100        4.39

                                                6  NS       -1070 -13.72 =-9.33

  40                                            7  NS     średnia   0.00

                                                8  NS     średnia   0.00 =0.00

  18 M Kostur-K Zieliński          8.0 SL       9  NS         -50   1.28

                                               10  NS   4 pasy     -0.67 =0.61

  11 B Budzyn-L Budzyn             8.0 SL      11  EW   -400       -5.59

                                               12  EW        +450   1.28 =-4.31

  12 B Procyk-Z Tymków             9.5 SL      13  EW   -100       -4.22

                                               14  EW        +170  -1.06 =-5.28

   1 I Poziemba-J Wołodkiewicz     6.5 SL      15  EW        +460   0.33

                                               16  EW   -460       -2.00 =-1.67

  34 U Lewicka-B Cholewik          4.5 SL      17  NS        -420  -2.06

                                               18  NS    +50        9.56 =7.50

  10 A Jarecki-Z Sienicki         16.0 SL      19  EW        +800  10.17

                                               20  EW   -140       -8.94 =1.22

  38 Z Guła-R Matlak               9.5 SL      21  EW   -130       -1.11

                                               22  EW        +170  -0.22 =-1.33

  28 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL      23  NS   +200        2.50

                                               24  NS        -460  -1.39 =1.11

  25 R Ochot-W Kosiba              5.0 SL      25  NS   +450        0.89

                                               26  NS        -140  -2.61 =-1.72

  37 M Nowakowski-A Pietrzak      11.0 SL      27  EW        +400   1.33

                                               28  EW        +200   3.17 =4.50

   3 H Kopernok-E Moś              8.0 SL      29  NS        -140   5.72

                                               30  NS        -200  -7.89 =-2.17

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -13.31

                                                           +/-      4.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     -9.31

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY

Chorzów 22.01.2007r.

 

WYNIKI PARY NR 18  M Kostur-K Zieliński          8.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  26 J Prijma-A Szepe              8.0 SL       1  NS   +100        2.83

                                                2  NS        -480   0.11 =2.94

  10 A Jarecki-Z Sienicki         16.0 SL       3  NS        -100   3.28

                                                4  NS        -600   0.83 =4.11

  40                                            5  NS     średnia   0.00

                                                6  NS     średnia   0.00 =0.00

  33 S Fangor-H Grządziel         19.0 SL       7  NS   +110        5.17

                                                8  NS   +400        2.06 =7.22

  17 L Lewicki-S Gęga              2.5 SL/NZ    9  EW         +50  -1.28

                                               10  EW   4 pasy      0.67 =-0.61

   2 S Drabczyk-J Stachowski       5.0 SL      11  EW     średnia   0.00

                                               12  EW        +450   1.28 =1.28

   1 I Poziemba-J Wołodkiewicz     6.5 SL      13  EW        +140   2.11

                                               14  EW        +420   4.61 =6.72

  34 U Lewicka-B Cholewik          4.5 SL      15  NS        -460  -0.33

                                               16  NS   +130       -5.83 =-6.17

  25 R Ochot-W Kosiba              5.0 SL      17  EW        +170  -3.94

                                               18  EW        +420   0.94 =-3.00

   4 T Biskup-K Ferda              5.0 SL      19  EW        +500   5.67

                                               20  EW        +150  -4.11 =1.56

  28 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL      21  NS   +110        0.17

                                               22  NS        -170   0.22 =0.39

  20 S Kowalczyk-M Białożyt       19.0 SL      23  NS   +200        2.50

                                               24  NS        -490  -2.33 =0.17

  37 M Nowakowski-A Pietrzak      11.0 SL      25  EW   -420        0.17

                                               26  EW        +140   2.61 =2.78

   9 J Sobol-E Szenkelbach        14.0 SL      27  NS        -430  -2.28

                                               28  NS        -500  -8.72 =-11.00

  19 A Robak-A Wojtusiak          19.0 MA/SL   29  EW        +150  -5.72

                                               30  EW    -50        2.28 =-3.44

                                                                   ------

                                                         WYNIK      2.94

                                                           +/-      6.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM      8.94

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY

Chorzów 22.01.2007r.

 

WYNIKI PARY NR 19  A Robak-A Wojtusiak          19.0 MA/SL

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  17 L Lewicki-S Gęga              2.5 SL/NZ    1  NS   +200        5.39

                                                2  NS        -480   0.11 =5.50

  11 B Budzyn-L Budzyn             8.0 SL       3  NS        -500  -6.06

                                                4  NS        -620  -0.22 =-6.28

  39 C Góra-J Figlus              14.0 SL/MA    5  NS   +110        4.72

                                                6  NS        -100   0.44 =5.17

   9 J Sobol-E Szenkelbach        14.0 SL       7  NS        -100  -0.11

                                                8  NS   +400        2.06 =1.94

   3 H Kopernok-E Moś              8.0 SL       9  NS         -50   1.28

                                               10  NS   +200        4.72 =6.00

  20 S Kowalczyk-M Białożyt       19.0 SL      11  NS   +100       -1.41

                                               12  NS        -450  -1.28 =-2.69

  25 R Ochot-W Kosiba              5.0 SL      13  NS        -140  -2.11

                                               14  NS        -100   3.00 =0.89

  10 A Jarecki-Z Sienicki         16.0 SL      15  NS   +300       12.89

                                               16  NS   +200       -4.22 =8.67

   2 S Drabczyk-J Stachowski       5.0 SL      17  NS        -420  -2.06

                                               18  NS        -420  -0.94 =-3.00

  12 B Procyk-Z Tymków             9.5 SL      19  NS        -500  -5.67

                                               20  NS        -600  -5.50 =-11.17

   4 T Biskup-K Ferda              5.0 SL      21  NS   +110        0.17

                                               22  NS        -100   1.94 =2.11

  38 Z Guła-R Matlak               9.5 SL      23  NS   +200        2.50

                                               24  NS        -490  -2.33 =0.17

  27 M Mroczkowski-A Śmieszkoł     3.0 SL      25  NS   +420       -0.17

                                               26  NS   +100        3.67 =3.50

  33 S Fangor-H Grządziel         19.0 SL      27  NS        -430  -2.28

                                               28  NS   +100        3.83 =1.56

  18 M Kostur-K Zieliński          8.0 SL      29  NS        -150   5.72

                                               30  NS    +50       -2.28 =3.44

                                                                   ------

                                                         WYNIK     15.81

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     15.81

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY

Chorzów 22.01.2007r.

 

WYNIKI PARY NR 20  S Kowalczyk-M Białożyt       19.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  11 B Budzyn-L Budzyn             8.0 SL       1  EW   -100       -2.83

                                                2  EW        +480  -0.11 =-2.94

  28 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL       3  NS         -50   4.89

                                                4  NS        -620  -0.22 =4.67

  38 Z Guła-R Matlak               9.5 SL       5  NS        -130  -2.06

                                                6  NS        -500  -7.61 =-9.67

  37 M Nowakowski-A Pietrzak      11.0 SL       7  EW        +100   0.11

                                                8  EW   -400       -2.06 =-1.94

  12 B Procyk-Z Tymków             9.5 SL       9  NS         -50   1.28

                                               10  NS    +80        1.44 =2.72

  19 A Robak-A Wojtusiak          19.0 MA/SL   11  EW   -100        1.41

                                               12  EW        +450   1.28 =2.69

  26 J Prijma-A Szepe              8.0 SL      13  NS        -140  -2.11

                                               14  NS        -420  -4.61 =-6.72

  33 S Fangor-H Grządziel         19.0 SL      15  NS        -460  -0.33

                                               16  NS   +490        2.89 =2.56

  40                                           17  NS     średnia   0.00

                                               18  NS     średnia   0.00 =0.00

   3 H Kopernok-E Moś              8.0 SL      19  NS        -800 -10.17

                                               20  NS        -100   5.28 =-4.89

  25 R Ochot-W Kosiba              5.0 SL      21  EW        +200   7.17

                                               22  EW        +600   8.44 =15.61

  18 M Kostur-K Zieliński          8.0 SL      23  EW   -200       -2.50

                                               24  EW        +490   2.33 =-0.17

   1 I Poziemba-J Wołodkiewicz     6.5 SL      25  EW   -420        0.17

                                               26  EW   -180       -5.67 =-5.50

  34 U Lewicka-B Cholewik          4.5 SL      27  NS        -400  -1.33

                                               28  NS   +300        8.06 =6.72

  27 M Mroczkowski-A Śmieszkoł     3.0 SL      29  EW        +660   5.78

                                               30  EW   -180       -1.56 =4.22

                                                                   ------

                                                         WYNIK      7.36

                                                           +/-      2.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM      9.36

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY

Chorzów 22.01.2007r.

 

WYNIKI PARY NR 21  A Szymczak-K Gaweł           11.0 WP/SL

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  13 E Sobolewska-P Matkowski     19.0 SL       1  EW    -50       -1.22

                                                2  EW        +480  -0.11 =-1.33

  31 R Rogala-J Stokowacki        13.5 SL       3  EW         +50  -4.89

                                                4  EW        +620   0.22 =-4.67

  35 T Bednarek-M Skulimowski      6.5 SL       5  EW        +110   1.17

                                                6  EW        +150   0.78 =1.94

  23 S Adamczyk-A Sładki           9.5 SL       7  EW        +110   0.28

                                                8  EW   -430       -2.89 =-2.61

  22 R Zwonek-S Kuśmierz           1.0 SL/NZ    9  NS   +200        7.22

                                               10  NS   4 pasy     -0.67 =6.56

   5 A Geisler-K Łazikiewicz       3.5 SL      11  EW        +100   6.12

                                               12  EW        +430   0.33 =6.45

  30 J Radomski-M Włodarczyk       8.0 SL      13  NS        -110  -1.06

                                               14  NS        -590  -8.22 =-9.28

  36 W Konarzewski-S Lizer         0.5 SL/NZ   15  EW        +430  -0.67

                                               16  EW   -150        5.39 =4.72

  15 M Witek-T Pilch              30.0 MA      17  EW        +420   2.06

                                               18  EW        +420   0.94 =3.00

  24 L Szymaniec-J Wiszniewski     6.5 OP      19  NS   +300        9.06

                                               20  NS        -600  -5.50 =3.56

  32 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL      21  NS        -100  -5.00

                                               22  NS   +100        6.33 =1.33

  16 A Włodarczyk-J Ujma           8.0 SL      23  NS   +100       -0.50

                                               24  NS        -430  -0.33 =-0.83

   8 S Osadnik-T Nędzi            11.0 SL      25  EW   -460       -0.89

                                               26  EW        +140   2.61 =1.72

  29 J Pisarek-J Radomski         11.0 SL      27  NS        -430  -2.28

                                               28  NS   +180        5.61 =3.33

   7 F Wójcik-J Kaniuk             5.5 SL      29  NS        -150   5.72

                                               30  NS   +150        0.72 =6.44

                                                                   ------

                                                         WYNIK     20.34

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     20.34

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY

Chorzów 22.01.2007r.

 

WYNIKI PARY NR 22  R Zwonek-S Kuśmierz           1.0 SL/NZ

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  24 L Szymaniec-J Wiszniewski     6.5 OP       1  EW   -100       -2.83

                                                2  EW        +170  -6.89 =-9.72

  13 E Sobolewska-P Matkowski     19.0 SL       3  NS        -180   1.28

                                                4  NS        -620  -0.22 =1.06

  15 M Witek-T Pilch              30.0 MA       5  NS    +50        2.94

                                                6  NS   +200        6.83 =9.78

  35 T Bednarek-M Skulimowski      6.5 SL       7  EW        +600  10.17

                                                8  EW   -430       -2.89 =7.28

  21 A Szymczak-K Gaweł           11.0 WP/SL    9  EW   -200       -7.22

                                               10  EW   4 pasy      0.67 =-6.56

   6 M Kuza-I Sapota               4.0 SL      11  EW   -430       -6.29

                                               12  EW        +140  -6.72 =-13.02

  23 S Adamczyk-A Sładki           9.5 SL      13  EW   -200       -6.50

                                               14  EW        +170  -1.06 =-7.56

   7 F Wójcik-J Kaniuk             5.5 SL      15  NS        -460  -0.33

                                               16  NS   +450        1.94 =1.61

   5 A Geisler-K Łazikiewicz       3.5 SL      17  EW        +420   2.06

                                               18  EW        +450   1.94 =4.00

  30 J Radomski-M Włodarczyk       8.0 SL      19  NS        -150   0.61

                                               20  NS        -150   4.11 =4.72

  29 J Pisarek-J Radomski         11.0 SL      21  EW   -150       -1.44

                                               22  EW   -100       -6.33 =-7.78

  31 R Rogala-J Stokowacki        13.5 SL      23  EW   -200       -2.50

                                               24  EW   -150      -11.17 =-13.67

  14 I Kowalczyk-M Zieliński      25.0 SL      25  NS   +450        0.89

                                               26  NS        -140  -2.61 =-1.72

  16 A Włodarczyk-J Ujma           8.0 SL      27  NS    +50        9.17

                                               28  NS        -550  -9.39 =-0.22

   8 S Osadnik-T Nędzi            11.0 SL      29  NS        -630  -4.83

                                               30  NS   +100       -0.78 =-5.61

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -37.41

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -37.41

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY

Chorzów 22.01.2007r.

 

WYNIKI PARY NR 23  S Adamczyk-A Sładki           9.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  31 R Rogala-J Stokowacki        13.5 SL       1  NS   +100        2.83

                                                2  NS        -170   6.89 =9.72

  36 W Konarzewski-S Lizer         0.5 SL/NZ    3  NS        -660  -9.00

                                                4  NS        -620  -0.22 =-9.22

   8 S Osadnik-T Nędzi            11.0 SL       5  NS    +50        2.94

                                                6  NS   +100        4.83 =7.78

  21 A Szymczak-K Gaweł           11.0 WP/SL    7  NS        -110  -0.28

                                                8  NS   +430        2.89 =2.61

  29 J Pisarek-J Radomski         11.0 SL       9  NS        -140  -1.67

                                               10  NS   4 pasy     -0.67 =-2.33

  24 L Szymaniec-J Wiszniewski     6.5 OP      11  NS   +430        6.29

                                               12  NS        -420  -0.33 =5.96

  22 R Zwonek-S Kuśmierz           1.0 SL/NZ   13  NS   +200        6.50

                                               14  NS        -170   1.06 =7.56

  13 E Sobolewska-P Matkowski     19.0 SL      15  NS        -460  -0.33

                                               16  NS   +490        2.89 =2.56

  14 I Kowalczyk-M Zieliński      25.0 SL      17  NS        -420  -2.06

                                               18  NS        -450  -1.94 =-4.00

   7 F Wójcik-J Kaniuk             5.5 SL      19  NS   +200        7.06

                                               20  NS        -150   4.11 =11.17

  35 T Bednarek-M Skulimowski      6.5 SL      21  NS   +140        1.22

                                               22  NS        -170   0.22 =1.44

  32 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL      23  NS   +200        2.50

                                               24  NS        -490  -2.33 =0.17

  15 M Witek-T Pilch              30.0 MA      25  NS   +690        6.56

                                               26  NS   +400        9.72 =16.28

   6 M Kuza-I Sapota               4.0 SL      27  NS        -130   5.56

                                               28  NS   +150        5.00 =10.56

  16 A Włodarczyk-J Ujma           8.0 SL      29  NS        -600  -4.22

                                               30  NS   +100       -0.78 =-5.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     55.24

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     55.24

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY

Chorzów 22.01.2007r.

 

WYNIKI PARY NR 24  L Szymaniec-J Wiszniewski     6.5 OP  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  22 R Zwonek-S Kuśmierz           1.0 SL/NZ    1  NS   +100        2.83

                                                2  NS        -170   6.89 =9.72

  32 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL       3  NS        -150   2.06

                                                4  NS        -620  -0.22 =1.83

   7 F Wójcik-J Kaniuk             5.5 SL       5  EW        +130   2.06

                                                6  EW        +180   1.50 =3.56

   8 S Osadnik-T Nędzi            11.0 SL       7  EW        +600  10.17

                                                8  EW   -180        3.94 =14.11

  15 M Witek-T Pilch              30.0 MA       9  EW         +90  -0.22

                                               10  EW   -110       -2.33 =-2.56

  23 S Adamczyk-A Sładki           9.5 SL      11  EW   -430       -6.29

                                               12  EW        +420   0.33 =-5.96

  14 I Kowalczyk-M Zieliński      25.0 SL      13  NS        -170  -3.11

                                               14  NS   +140        7.61 =4.50

   5 A Geisler-K Łazikiewicz       3.5 SL      15  EW        +460   0.33

                                               16  EW   -490       -2.89 =-2.56

  30 J Radomski-M Włodarczyk       8.0 SL      17  NS        -420  -2.06

                                               18  NS        -420  -0.94 =-3.00

  21 A Szymczak-K Gaweł           11.0 WP/SL   19  EW   -300       -9.06

                                               20  EW        +600   5.50 =-3.56

  16 A Włodarczyk-J Ujma           8.0 SL      21  EW   -110       -0.17

                                               22  EW        +620   8.67 =8.50

  13 E Sobolewska-P Matkowski     19.0 SL      23  NS   +200        2.50

                                               24  NS        -490  -2.33 =0.17

   6 M Kuza-I Sapota               4.0 SL      25  NS   +430       -0.11

                                               26  NS         -90  -0.94 =-1.06

  36 W Konarzewski-S Lizer         0.5 SL/NZ   27  NS        -400  -1.33

                                               28  NS    +50        2.39 =1.06

  29 J Pisarek-J Radomski         11.0 SL      29  EW   -100       -9.72

                                               30  EW        +110   5.78 =-3.94

                                                                   ------

                                                         WYNIK     20.82

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     20.82

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY

Chorzów 22.01.2007r.

 

WYNIKI PARY NR 25  R Ochot-W Kosiba              5.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  33 S Fangor-H Grządziel         19.0 SL       1  EW   -200       -5.39

                                                2  EW        +170  -6.89 =-12.28

  39 C Góra-J Figlus              14.0 SL/MA    3  EW        +100  -3.28

                                                4  EW        +620   0.22 =-3.06

  28 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL       5  NS        -110  -1.17

                                                6  NS   +100        4.83 =3.67

  27 M Mroczkowski-A Śmieszkoł     3.0 SL       7  NS        -110  -0.28

                                                8  NS   +400        2.06 =1.78

  37 M Nowakowski-A Pietrzak      11.0 SL       9  EW         +90  -0.22

                                               10  EW         +80   2.78 =2.56

   4 T Biskup-K Ferda              5.0 SL      11  NS        -300  -9.41

                                               12  NS        -420  -0.33 =-9.75

  19 A Robak-A Wojtusiak          19.0 MA/SL   13  EW        +140   2.11

                                               14  EW        +100  -3.00 =-0.89

  26 J Prijma-A Szepe              8.0 SL      15  NS        -430   0.67

                                               16  NS   +490        2.89 =3.56

  18 M Kostur-K Zieliński          8.0 SL      17  NS        -170   3.94

                                               18  NS        -420  -0.94 =3.00

  40                                           19  NS     średnia   0.00

                                               20  NS     średnia   0.00 =0.00

  20 S Kowalczyk-M Białożyt       19.0 SL      21  NS        -200  -7.17

                                               22  NS        -600  -8.44 =-15.61

  10 A Jarecki-Z Sienicki         16.0 SL      23  EW   -100        0.50

                                               24  EW        +460   1.39 =1.89

  17 L Lewicki-S Gęga              2.5 SL/NZ   25  EW   -450       -0.89

                                               26  EW        +140   2.61 =1.72

   1 I Poziemba-J Wołodkiewicz     6.5 SL      27  EW        +400   1.33

                                               28  EW   -100       -3.83 =-2.50

  34 U Lewicka-B Cholewik          4.5 SL      29  NS        -660  -5.78

                                               30  NS   +130       -0.22 =-6.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -31.91

                                                           +/-      4.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -27.91

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY

Chorzów 22.01.2007r.

 

WYNIKI PARY NR 26  J Prijma-A Szepe              8.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  18 M Kostur-K Zieliński          8.0 SL       1  EW   -100       -2.83

                                                2  EW        +480  -0.11 =-2.94

  17 L Lewicki-S Gęga              2.5 SL/NZ    3  EW        +100  -3.28

                                                4  EW        +620   0.22 =-3.06

  11 B Budzyn-L Budzyn             8.0 SL       5  EW        +130   2.06

                                                6  EW        +100  -0.44 =1.61

  39 C Góra-J Figlus              14.0 SL/MA    7  EW        +170   1.94

                                                8  EW         +70   9.00 =10.94

   9 J Sobol-E Szenkelbach        14.0 SL       9  EW        +110   0.61

                                               10  EW   4 pasy      0.67 =1.28

   3 H Kopernok-E Moś              8.0 SL      11  EW         +50   4.76

                                               12  EW        +420   0.33 =5.10

  20 S Kowalczyk-M Białożyt       19.0 SL      13  EW        +140   2.11

                                               14  EW        +420   4.61 =6.72

  25 R Ochot-W Kosiba              5.0 SL      15  EW        +430  -0.67

                                               16  EW   -490       -2.89 =-3.56

  10 A Jarecki-Z Sienicki         16.0 SL      17  EW        +420   2.06

                                               18  EW        +420   0.94 =3.00

   2 S Drabczyk-J Stachowski       5.0 SL      19  EW   -300       -9.06

                                               20  EW   -100       -8.33 =-17.39

  12 B Procyk-Z Tymków             9.5 SL      21  EW   -130       -1.11

                                               22  EW        +300   2.78 =1.67

   4 T Biskup-K Ferda              5.0 SL      23  EW   -100        0.50

                                               24  EW        +460   1.39 =1.89

  38 Z Guła-R Matlak               9.5 SL      25  EW   -450       -0.89

                                               26  EW        +140   2.61 =1.72

  27 M Mroczkowski-A Śmieszkoł     3.0 SL      27  EW        +430   2.28

                                               28  EW   -180       -5.61 =-3.33

  33 S Fangor-H Grządziel         19.0 SL      29  EW        +600   4.22

                                               30  EW    -50        2.28 =6.50

                                                                   ------

                                                         WYNIK     10.15

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     10.15

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY

Chorzów 22.01.2007r.

 

WYNIKI PARY NR 27  M Mroczkowski-A Śmieszkoł     3.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  40                                            1  NS     średnia   0.00

                                                2  NS     średnia   0.00 =0.00

  38 Z Guła-R Matlak               9.5 SL       3  NS        -150   2.06

                                                4  NS        -620  -0.22 =1.83

  33 S Fangor-H Grządziel         19.0 SL       5  EW        +110   1.17

                                                6  EW        +110  -0.33 =0.83

  25 R Ochot-W Kosiba              5.0 SL       7  EW        +110   0.28

                                                8  EW   -400       -2.06 =-1.78

   1 I Poziemba-J Wołodkiewicz     6.5 SL       9  EW        +140   1.67

                                               10  EW        +100   3.56 =5.22

  34 U Lewicka-B Cholewik          4.5 SL      11  NS         -50  -4.76

                                               12  NS        -450  -1.28 =-6.04

   3 H Kopernok-E Moś              8.0 SL      13  EW        +110   1.06

                                               14  EW   -170       -8.28 =-7.22

   2 S Drabczyk-J Stachowski       5.0 SL      15  EW        +880   9.39

                                               16  EW   -450       -1.94 =7.44

  28 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL      17  NS        -420  -2.06

                                               18  NS        -420  -0.94 =-3.00

   9 J Sobol-E Szenkelbach        14.0 SL      19  NS        -800 -10.17

                                               20  NS        -200   2.78 =-7.39

  37 M Nowakowski-A Pietrzak      11.0 SL      21  EW   -140       -1.22

                                               22  EW   -200       -8.39 =-9.61

  11 B Budzyn-L Budzyn             8.0 SL      23  NS   +100       -0.50

                                               24  NS        -400   0.61 =0.11

  19 A Robak-A Wojtusiak          19.0 MA/SL   25  EW   -420        0.17

                                               26  EW   -100       -3.67 =-3.50

  26 J Prijma-A Szepe              8.0 SL      27  NS        -430  -2.28

                                               28  NS   +180        5.61 =3.33

  20 S Kowalczyk-M Białożyt       19.0 SL      29  NS        -660  -5.78

                                               30  NS   +180        1.56 =-4.22

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -23.99

                                                           +/-      4.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -19.99

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY

Chorzów 22.01.2007r.

 

WYNIKI PARY NR 28  Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   3 H Kopernok-E Moś              8.0 SL       1  EW    -50       -1.22

                                                2  EW        +800   7.39 =6.17

  20 S Kowalczyk-M Białożyt       19.0 SL       3  EW         +50  -4.89

                                                4  EW        +620   0.22 =-4.67

  25 R Ochot-W Kosiba              5.0 SL       5  EW        +110   1.17

                                                6  EW   -100       -4.83 =-3.67

  10 A Jarecki-Z Sienicki         16.0 SL       7  EW        +110   0.28

                                                8  EW   -420       -2.83 =-2.56

   2 S Drabczyk-J Stachowski       5.0 SL       9  EW        +200   3.11

                                               10  EW   4 pasy      0.67 =3.78

  12 B Procyk-Z Tymków             9.5 SL      11  EW   -100        1.41

                                               12  EW        +420   0.33 =1.75

   4 T Biskup-K Ferda              5.0 SL      13  EW        +110   1.06

                                               14  EW        +170  -1.06 =0.00

  38 Z Guła-R Matlak               9.5 SL      15  EW        +460   0.33

                                               16  EW         +50   9.39 =9.72

  27 M Mroczkowski-A Śmieszkoł     3.0 SL      17  EW        +420   2.06

                                               18  EW        +420   0.94 =3.00

  33 S Fangor-H Grządziel         19.0 SL      19  EW   -100       -5.39

                                               20  EW        +690   7.44 =2.06

  18 M Kostur-K Zieliński          8.0 SL      21  EW   -110       -0.17

                                               22  EW        +170  -0.22 =-0.39

  17 L Lewicki-S Gęga              2.5 SL/NZ   23  EW   -200       -2.50

                                               24  EW        +460   1.39 =-1.11

  11 B Budzyn-L Budzyn             8.0 SL      25  EW   -430        0.11

                                               26  EW        +170   3.39 =3.50

  39 C Góra-J Figlus              14.0 SL/MA   27  EW        +140  -5.00

                                               28  EW    -50       -2.39 =-7.39

   9 J Sobol-E Szenkelbach        14.0 SL      29  EW        +150  -5.72

                                               30  EW   -180       -1.56 =-7.28

                                                                   ------

                                                         WYNIK      2.91

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM      2.91

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY

Chorzów 22.01.2007r.

 

WYNIKI PARY NR 29  J Pisarek-J Radomski         11.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  35 T Bednarek-M Skulimowski      6.5 SL       1  NS        -110  -2.00

                                                2  NS        -480   0.11 =-1.89

  14 I Kowalczyk-M Zieliński      25.0 SL       3  EW        +100  -3.28

                                                4  EW        +600  -0.83 =-4.11

  36 W Konarzewski-S Lizer         0.5 SL/NZ    5  EW        +110   1.17

                                                6  EW        +500   7.61 =8.78

  32 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL       7  EW        +110   0.28

                                                8  EW   -400       -2.06 =-1.78

  23 S Adamczyk-A Sładki           9.5 SL       9  EW        +140   1.67

                                               10  EW   4 pasy      0.67 =2.33

  13 E Sobolewska-P Matkowski     19.0 SL      11  NS   +300        3.12

                                               12  NS        -450  -1.28 =1.84

   5 A Geisler-K Łazikiewicz       3.5 SL      13  EW        +140   2.11

                                               14  EW        +170  -1.06 =1.06

  30 J Radomski-M Włodarczyk       8.0 SL      15  NS        -460  -0.33

                                               16  NS   +500        3.11 =2.78

   8 S Osadnik-T Nędzi            11.0 SL      17  EW        +420   2.06

                                               18  EW        +420   0.94 =3.00

   6 M Kuza-I Sapota               4.0 SL      19  EW        +200   0.44

                                               20  EW   -200      -10.00 =-9.56

  22 R Zwonek-S Kuśmierz           1.0 SL/NZ   21  NS   +150        1.44

                                               22  NS   +100        6.33 =7.78

  15 M Witek-T Pilch              30.0 MA      23  NS   +200        2.50

                                               24  NS    +50        9.89 =12.39

  31 R Rogala-J Stokowacki        13.5 SL      25  NS   +430       -0.11

                                               26  NS         -90  -0.94 =-1.06

  21 A Szymczak-K Gaweł           11.0 WP/SL   27  EW        +430   2.28

                                               28  EW   -180       -5.61 =-3.33

  24 L Szymaniec-J Wiszniewski     6.5 OP      29  NS   +100        9.72

                                               30  NS        -110  -5.78 =3.94

                                                                   ------

                                                         WYNIK     22.17

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     22.17

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY

Chorzów 22.01.2007r.

 

WYNIKI PARY NR 30  J Radomski-M Włodarczyk       8.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  15 M Witek-T Pilch              30.0 MA       1  EW        +430   8.83

                                                2  EW        +480  -0.11 =8.72

   6 M Kuza-I Sapota               4.0 SL       3  EW        +300   1.56

                                                4  EW        +600  -0.83 =0.72

  16 A Włodarczyk-J Ujma           8.0 SL       5  EW    -50       -2.94

                                                6  EW        +670   9.94 =7.00

  31 R Rogala-J Stokowacki        13.5 SL       7  EW        +110   0.28

                                                8  EW   -400       -2.06 =-1.78

  36 W Konarzewski-S Lizer         0.5 SL/NZ    9  EW        +130   1.06

                                               10  EW         +80   2.78 =3.83

   8 S Osadnik-T Nędzi            11.0 SL      11  EW        +100   6.12

                                               12  EW        +420   0.33 =6.45

  21 A Szymczak-K Gaweł           11.0 WP/SL   13  EW        +110   1.06

                                               14  EW        +590   8.22 =9.28

  29 J Pisarek-J Radomski         11.0 SL      15  EW        +460   0.33

                                               16  EW   -500       -3.11 =-2.78

  24 L Szymaniec-J Wiszniewski     6.5 OP      17  EW        +420   2.06

                                               18  EW        +420   0.94 =3.00

  22 R Zwonek-S Kuśmierz           1.0 SL/NZ   19  EW        +150  -0.61

                                               20  EW        +150  -4.11 =-4.72

  13 E Sobolewska-P Matkowski     19.0 SL      21  EW   -110       -0.17

                                               22  EW        +800  11.33 =11.17

  14 I Kowalczyk-M Zieliński      25.0 SL      23  EW        +140   6.33

                                               24  EW        +460   1.39 =7.72

   7 F Wójcik-J Kaniuk             5.5 SL      25  EW         +50  10.44

                                               26  EW        +140   2.61 =13.06

  35 T Bednarek-M Skulimowski      6.5 SL      27  EW        +400   1.33

                                               28  EW        +130   1.61 =2.94

  32 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL      29  EW        +200  -4.28

                                               30  EW   -400       -6.72 =-11.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     53.62

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     53.62

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY

Chorzów 22.01.2007r.

 

WYNIKI PARY NR 31  R Rogala-J Stokowacki        13.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  23 S Adamczyk-A Sładki           9.5 SL       1  EW   -100       -2.83

                                                2  EW        +170  -6.89 =-9.72

  21 A Szymczak-K Gaweł           11.0 WP/SL    3  NS         -50   4.89

                                                4  NS        -620  -0.22 =4.67

   5 A Geisler-K Łazikiewicz       3.5 SL       5  EW        +130   2.06

                                                6  EW   -200       -6.83 =-4.78

  30 J Radomski-M Włodarczyk       8.0 SL       7  NS        -110  -0.28

                                                8  NS   +400        2.06 =1.78

   6 M Kuza-I Sapota               4.0 SL       9  NS        -110  -0.61 *

                                               10  NS   4 pasy     -0.67 * =-1.28

   7 F Wójcik-J Kaniuk             5.5 SL      11  EW        +100   6.12

                                               12  EW        +420   0.33 =6.45

   8 S Osadnik-T Nędzi            11.0 SL      13  NS   4 pasy      1.89

                                               14  NS        -420  -4.61 =-2.72

  14 I Kowalczyk-M Zieliński      25.0 SL      15  NS        -430   0.67

                                               16  NS   +490        2.89 =3.56

  32 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL      17  NS   +100        9.78

                                               18  NS        -420  -0.94 =8.83

  16 A Włodarczyk-J Ujma           8.0 SL      19  EW   -100       -5.39

                                               20  EW        +630   6.17 =0.78

  36 W Konarzewski-S Lizer         0.5 SL/NZ   21  NS   +100        0.11

                                               22  NS        -140   0.89 =1.00

  22 R Zwonek-S Kuśmierz           1.0 SL/NZ   23  NS   +200        2.50

                                               24  NS   +150       11.17 =13.67

  29 J Pisarek-J Radomski         11.0 SL      25  EW   -430        0.11

                                               26  EW         +90   0.94 =1.06

  15 M Witek-T Pilch              30.0 MA      27  EW        +400   1.33

                                               28  EW        +150   1.89 =3.22

  13 E Sobolewska-P Matkowski     19.0 SL      29  EW        +690   6.33

                                               30  EW    -50        2.28 =8.61

                                                                   ------

                                                         WYNIK     35.12

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     35.12

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY

Chorzów 22.01.2007r.

 

WYNIKI PARY NR 32  R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   7 F Wójcik-J Kaniuk             5.5 SL       1  EW   -100       -2.83

                                                2  EW        +980  10.44 =7.61

  24 L Szymaniec-J Wiszniewski     6.5 OP       3  EW        +150  -2.06

                                                4  EW        +620   0.22 =-1.83

   6 M Kuza-I Sapota               4.0 SL       5  NS        -400  -8.33

                                                6  NS        -120  -0.22 =-8.56

  29 J Pisarek-J Radomski         11.0 SL       7  NS        -110  -0.28

                                                8  NS   +400        2.06 =1.78

  13 E Sobolewska-P Matkowski     19.0 SL       9  NS        -110  -0.61

                                               10  NS   +110        2.33 =1.72

  35 T Bednarek-M Skulimowski      6.5 SL      11  EW   -400       -5.59

                                               12  EW        +450   1.28 =-4.31

  15 M Witek-T Pilch              30.0 MA      13  NS        -140  -2.11

                                               14  NS   +150        8.00 =5.89

   8 S Osadnik-T Nędzi            11.0 SL      15  NS        -460  -0.33

                                               16  NS   +490        2.89 =2.56

  31 R Rogala-J Stokowacki        13.5 SL      17  EW   -100       -9.78

                                               18  EW        +420   0.94 =-8.83

  14 I Kowalczyk-M Zieliński      25.0 SL      19  EW        +110  -1.44

                                               20  EW        +600   5.50 =4.06

  21 A Szymczak-K Gaweł           11.0 WP/SL   21  EW        +100   5.00

                                               22  EW   -100       -6.33 =-1.33

  23 S Adamczyk-A Sładki           9.5 SL      23  EW   -200       -2.50

                                               24  EW        +490   2.33 =-0.17

  16 A Włodarczyk-J Ujma           8.0 SL      25  NS   +430       -0.11

                                               26  NS   +180        5.67 =5.56

   5 A Geisler-K Łazikiewicz       3.5 SL      27  EW        +400   1.33

                                               28  EW        +200   3.17 =4.50

  30 J Radomski-M Włodarczyk       8.0 SL      29  NS        -200   4.28

                                               30  NS   +400        6.72 =11.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     19.63

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     19.63

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY

Chorzów 22.01.2007r.

 

WYNIKI PARY NR 33  S Fangor-H Grządziel         19.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  25 R Ochot-W Kosiba              5.0 SL       1  NS   +200        5.39

                                                2  NS        -170   6.89 =12.28

  40                                            3  NS     średnia   0.00

                                                4  NS     średnia   0.00 =0.00

  27 M Mroczkowski-A Śmieszkoł     3.0 SL       5  NS        -110  -1.17

                                                6  NS        -110   0.33 =-0.83

  18 M Kostur-K Zieliński          8.0 SL       7  EW   -110       -5.17

                                                8  EW   -400       -2.06 =-7.22

  10 A Jarecki-Z Sienicki         16.0 SL       9  EW         +90  -0.22

                                               10  EW   -110       -2.33 =-2.56

   1 I Poziemba-J Wołodkiewicz     6.5 SL      11  EW   -400       -5.59

                                               12  EW        +450   1.28 =-4.31

  34 U Lewicka-B Cholewik          4.5 SL      13  NS   +100        4.22

                                               14  NS        -420  -4.61 =-0.39

  20 S Kowalczyk-M Białożyt       19.0 SL      15  EW        +460   0.33

                                               16  EW   -490       -2.89 =-2.56

  12 B Procyk-Z Tymków             9.5 SL      17  EW        +420   2.06

                                               18  EW        +420   0.94 =3.00

  28 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL      19  NS   +100        5.39

                                               20  NS        -690  -7.44 =-2.06

   3 H Kopernok-E Moś              8.0 SL      21  NS    +80       -0.67

                                               22  NS   +100        6.33 =5.67

  37 M Nowakowski-A Pietrzak      11.0 SL      23  EW   -100        0.50

                                               24  EW        +460   1.39 =1.89

  39 C Góra-J Figlus              14.0 SL/MA   25  NS   +430       -0.11

                                               26  NS   +100        3.67 =3.56

  19 A Robak-A Wojtusiak          19.0 MA/SL   27  EW        +430   2.28

                                               28  EW   -100       -3.83 =-1.56

  26 J Prijma-A Szepe              8.0 SL      29  NS        -600  -4.22

                                               30  NS    +50       -2.28 =-6.50

                                                                   ------

                                                         WYNIK     -1.59

                                                           +/-      4.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM      2.41

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY

Chorzów 22.01.2007r.

 

WYNIKI PARY NR 34  U Lewicka-B Cholewik          4.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  10 A Jarecki-Z Sienicki         16.0 SL       1  EW   -100       -2.83

                                                2  EW        +980  10.44 =7.61

   2 S Drabczyk-J Stachowski       5.0 SL       3  EW        +140  -2.28

                                                4  EW        +600  -0.83 =-3.11

  12 B Procyk-Z Tymków             9.5 SL       5  EW        +110   1.17

                                                6  EW   -300       -8.78 =-7.61

   4 T Biskup-K Ferda              5.0 SL       7  EW        +110   0.28

                                                8  EW   -400       -2.06 =-1.78

  38 Z Guła-R Matlak               9.5 SL       9  EW        +300   5.39

                                               10  EW   4 pasy      0.67 =6.06

  27 M Mroczkowski-A Śmieszkoł     3.0 SL      11  EW         +50   4.76

                                               12  EW        +450   1.28 =6.04

  33 S Fangor-H Grządziel         19.0 SL      13  EW   -100       -4.22

                                               14  EW        +420   4.61 =0.39

  18 M Kostur-K Zieliński          8.0 SL      15  EW        +460   0.33

                                               16  EW   -130        5.83 =6.17

  17 L Lewicki-S Gęga              2.5 SL/NZ   17  EW        +420   2.06

                                               18  EW    -50       -9.56 =-7.50

  11 B Budzyn-L Budzyn             8.0 SL      19  EW        +150  -0.61

                                               20  EW        +600   5.50 =4.89

  39 C Góra-J Figlus              14.0 SL/MA   21  EW   -110       -0.17

                                               22  EW        +130  -1.11 =-1.28

   9 J Sobol-E Szenkelbach        14.0 SL      23  EW   -200       -2.50

                                               24  EW        +490   2.33 =-0.17

   3 H Kopernok-E Moś              8.0 SL      25  EW   -460       -0.89

                                               26  EW        +140   2.61 =1.72

  20 S Kowalczyk-M Białożyt       19.0 SL      27  EW        +400   1.33

                                               28  EW   -300       -8.06 =-6.72

  25 R Ochot-W Kosiba              5.0 SL      29  EW        +660   5.78

                                               30  EW   -130        0.22 =6.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     10.71

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     10.71

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY

Chorzów 22.01.2007r.

 

WYNIKI PARY NR 35  T Bednarek-M Skulimowski      6.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  29 J Pisarek-J Radomski         11.0 SL       1  EW        +110   2.00

                                                2  EW        +480  -0.11 =1.89

  15 M Witek-T Pilch              30.0 MA       3  NS        -300  -1.56

                                                4  NS        -630  -0.22 =-1.78

  21 A Szymczak-K Gaweł           11.0 WP/SL    5  NS        -110  -1.17

                                                6  NS        -150  -0.78 =-1.94

  22 R Zwonek-S Kuśmierz           1.0 SL/NZ    7  NS        -600 -10.17

                                                8  NS   +430        2.89 =-7.28

   7 F Wójcik-J Kaniuk             5.5 SL       9  EW         +50  -1.28

                                               10  EW   4 pasy      0.67 =-0.61

  32 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL      11  NS   +400        5.59

                                               12  NS        -450  -1.28 =4.31

  36 W Konarzewski-S Lizer         0.5 SL/NZ   13  NS        -140  -2.11

                                               14  NS   +100        7.28 =5.17

  16 A Włodarczyk-J Ujma           8.0 SL      15  EW        +200  -5.67

                                               16  EW   -490       -2.89 =-8.56

  13 E Sobolewska-P Matkowski     19.0 SL      17  EW        +420   2.06

                                               18  EW   -100      -10.50 =-8.44

   8 S Osadnik-T Nędzi            11.0 SL      19  EW        +500   5.67

                                               20  EW        +660   6.89 =12.56

  23 S Adamczyk-A Sładki           9.5 SL      21  EW   -140       -1.22

                                               22  EW        +170  -0.22 =-1.44

   6 M Kuza-I Sapota               4.0 SL      23  NS        -140  -6.33

                                               24  NS        -430  -0.33 =-6.67

   5 A Geisler-K Łazikiewicz       3.5 SL      25  EW   -420        0.17

                                               26  EW        +200   4.28 =4.44

  30 J Radomski-M Włodarczyk       8.0 SL      27  NS        -400  -1.33

                                               28  NS        -130  -1.61 =-2.94

  14 I Kowalczyk-M Zieliński      25.0 SL      29  EW        +690   6.33

                                               30  EW   -150       -0.72 =5.61

                                                                   ------

                                                         WYNIK     -5.69

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     -5.69

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY

Chorzów 22.01.2007r.

 

WYNIKI PARY NR 36  W Konarzewski-S Lizer         0.5 SL/NZ

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  14 I Kowalczyk-M Zieliński      25.0 SL       1  EW   -100       -2.83

                                                2  EW        +500   0.89 =-1.94

  23 S Adamczyk-A Sładki           9.5 SL       3  EW        +660   9.00

                                                4  EW        +620   0.22 =9.22

  29 J Pisarek-J Radomski         11.0 SL       5  NS        -110  -1.17

                                                6  NS        -500  -7.61 =-8.78

   5 A Geisler-K Łazikiewicz       3.5 SL       7  EW        +110   0.28

                                                8  EW   -170        3.94 =4.22

  30 J Radomski-M Włodarczyk       8.0 SL       9  NS        -130  -1.06

                                               10  NS         -80  -2.78 =-3.83

  16 A Włodarczyk-J Ujma           8.0 SL      11  EW   -300       -3.12

                                               12  EW        +420   0.33 =-2.78

  35 T Bednarek-M Skulimowski      6.5 SL      13  EW        +140   2.11

                                               14  EW   -100       -7.28 =-5.17

  21 A Szymczak-K Gaweł           11.0 WP/SL   15  NS        -430   0.67

                                               16  NS   +150       -5.39 =-4.72

   7 F Wójcik-J Kaniuk             5.5 SL      17  NS        -420  -2.06

                                               18  NS        -420  -0.94 =-3.00

  15 M Witek-T Pilch              30.0 MA      19  NS        -800 -10.17

                                               20  NS        -620  -6.06 =-16.22

  31 R Rogala-J Stokowacki        13.5 SL      21  EW   -100       -0.11

                                               22  EW        +140  -0.89 =-1.00

   8 S Osadnik-T Nędzi            11.0 SL      23  NS   +100       -0.50

                                               24  NS        -430  -0.33 =-0.83

  13 E Sobolewska-P Matkowski     19.0 SL      25  NS   +430       -0.11

                                               26  NS        -140  -2.61 =-2.72

  24 L Szymaniec-J Wiszniewski     6.5 OP      27  EW        +400   1.33

                                               28  EW    -50       -2.39 =-1.06

   6 M Kuza-I Sapota               4.0 SL      29  EW        +140  -5.72

                                               30  EW   -150       -0.72 =-6.44

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -45.06

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -45.06

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY

Chorzów 22.01.2007r.

 

WYNIKI PARY NR 37  M Nowakowski-A Pietrzak      11.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  39 C Góra-J Figlus              14.0 SL/MA    1  NS   +100        2.83

                                                2  NS        -480   0.11 =2.94

   9 J Sobol-E Szenkelbach        14.0 SL       3  NS        -140   2.28

                                                4  NS        -620  -0.22 =2.06

   3 H Kopernok-E Moś              8.0 SL       5  NS        -110  -1.17

                                                6  NS        -100   0.44 =-0.72

  20 S Kowalczyk-M Białożyt       19.0 SL       7  NS        -100  -0.11

                                                8  NS   +400        2.06 =1.94

  25 R Ochot-W Kosiba              5.0 SL       9  NS         -90   0.22

                                               10  NS         -80  -2.78 =-2.56

  10 A Jarecki-Z Sienicki         16.0 SL      11  NS   +140       -0.35

                                               12  NS        -420  -0.33 =-0.69

   2 S Drabczyk-J Stachowski       5.0 SL      13  NS        -140  -2.11

                                               14  NS        -420  -4.61 =-6.72

  12 B Procyk-Z Tymków             9.5 SL      15  NS        -460  -0.33

                                               16  NS         -50  -9.39 =-9.72

   4 T Biskup-K Ferda              5.0 SL      17  NS        -420  -2.06

                                               18  NS        -420  -0.94 =-3.00

  38 Z Guła-R Matlak               9.5 SL      19  NS   +200        7.06

                                               20  NS        -200   2.78 =9.83

  27 M Mroczkowski-A Śmieszkoł     3.0 SL      21  NS   +140        1.22

                                               22  NS   +200        8.39 =9.61

  33 S Fangor-H Grządziel         19.0 SL      23  NS   +100       -0.50

                                               24  NS        -460  -1.39 =-1.89

  18 M Kostur-K Zieliński          8.0 SL      25  NS   +420       -0.17

                                               26  NS        -140  -2.61 =-2.78

  17 L Lewicki-S Gęga              2.5 SL/NZ   27  NS        -400  -1.33

                                               28  NS        -200  -3.17 =-4.50

  11 B Budzyn-L Budzyn             8.0 SL      29  NS        -620  -4.72

                                               30  NS   +150        0.72 =-4.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -10.19

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -10.19

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY

Chorzów 22.01.2007r.

 

WYNIKI PARY NR 38  Z Guła-R Matlak               9.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   4 T Biskup-K Ferda              5.0 SL       1  NS        -430  -8.83

                                                2  NS        -480   0.11 =-8.72

  27 M Mroczkowski-A Śmieszkoł     3.0 SL       3  EW        +150  -2.06

                                                4  EW        +620   0.22 =-1.83

  20 S Kowalczyk-M Białożyt       19.0 SL       5  EW        +130   2.06

                                                6  EW        +500   7.61 =9.67

   1 I Poziemba-J Wołodkiewicz     6.5 SL       7  EW        +110   0.28

                                                8  EW   -170        3.94 =4.22

  34 U Lewicka-B Cholewik          4.5 SL       9  NS        -300  -5.39

                                               10  NS   4 pasy     -0.67 =-6.06

   9 J Sobol-E Szenkelbach        14.0 SL      11  EW   -100        1.41

                                               12  EW        +420   0.33 =1.75

  10 A Jarecki-Z Sienicki         16.0 SL      13  EW   4 pasy     -1.89

                                               14  EW        +170  -1.06 =-2.94

  28 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL      15  NS        -460  -0.33

                                               16  NS         -50  -9.39 =-9.72

  39 C Góra-J Figlus              14.0 SL/MA   17  NS    +50        8.56

                                               18  NS        -450  -1.94 =6.61

  37 M Nowakowski-A Pietrzak      11.0 SL      19  EW   -200       -7.06

                                               20  EW        +200  -2.78 =-9.83

  17 L Lewicki-S Gęga              2.5 SL/NZ   21  NS   +130        1.11

                                               22  NS        -170   0.22 =1.33

  19 A Robak-A Wojtusiak          19.0 MA/SL   23  EW   -200       -2.50

                                               24  EW        +490   2.33 =-0.17

  26 J Prijma-A Szepe              8.0 SL      25  NS   +450        0.89

                                               26  NS        -140  -2.61 =-1.72

   3 H Kopernok-E Moś              8.0 SL      27  NS        -400  -1.33

                                               28  NS   +100        3.83 =2.50

  40                                           29  NS     średnia   0.00

                                               30  NS     średnia   0.00 =0.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -14.92

                                                           +/-      4.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -10.92

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY

Chorzów 22.01.2007r.

 

WYNIKI PARY NR 39  C Góra-J Figlus              14.0 SL/MA

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  37 M Nowakowski-A Pietrzak      11.0 SL       1  EW   -100       -2.83

                                                2  EW        +480  -0.11 =-2.94

  25 R Ochot-W Kosiba              5.0 SL       3  NS        -100   3.28

                                                4  NS        -620  -0.22 =3.06

  19 A Robak-A Wojtusiak          19.0 MA/SL    5  EW   -110       -4.72

                                                6  EW        +100  -0.44 =-5.17

  26 J Prijma-A Szepe              8.0 SL       7  NS        -170  -1.94

                                                8  NS         -70  -9.00 =-10.94

   4 T Biskup-K Ferda              5.0 SL       9  NS         -90   0.22

                                               10  NS   +200        4.72 =4.94

  40                                           11  NS     średnia   0.00

                                               12  NS     średnia   0.00 =0.00

  11 B Budzyn-L Budzyn             8.0 SL      13  NS        -170  -3.11

                                               14  NS        -420  -4.61 =-7.72

   9 J Sobol-E Szenkelbach        14.0 SL      15  EW        +460   0.33

                                               16  EW   -420       -1.06 =-0.72

  38 Z Guła-R Matlak               9.5 SL      17  EW    -50       -8.56

                                               18  EW        +450   1.94 =-6.61

   1 I Poziemba-J Wołodkiewicz     6.5 SL      19  EW   -200       -7.06

                                               20  EW        +170  -3.61 =-10.67

  34 U Lewicka-B Cholewik          4.5 SL      21  NS   +110        0.17

                                               22  NS        -130   1.11 =1.28

  12 B Procyk-Z Tymków             9.5 SL      23  EW   -100        0.50

                                               24  EW        +430   0.33 =0.83

  33 S Fangor-H Grządziel         19.0 SL      25  EW   -430        0.11

                                               26  EW   -100       -3.67 =-3.56

  28 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL      27  NS        -140   5.00

                                               28  NS    +50        2.39 =7.39

   2 S Drabczyk-J Stachowski       5.0 SL      29  NS        -150   5.72

                                               30  NS   +150        0.72 =6.44

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -24.39

                                                           +/-      4.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -20.39

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY

Chorzów 22.01.2007r.

 

WYNIKI PARY NR 40                                        

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  27 M Mroczkowski-A Śmieszkoł     3.0 SL       1  EW     średnia   0.00

                                                2  EW     średnia   0.00 =0.00

  33 S Fangor-H Grządziel         19.0 SL       3  EW     średnia   0.00

                                                4  EW     średnia   0.00 =0.00

  18 M Kostur-K Zieliński          8.0 SL       5  EW     średnia   0.00

                                                6  EW     średnia   0.00 =0.00

  17 L Lewicki-S Gęga              2.5 SL/NZ    7  EW     średnia   0.00

                                                8  EW     średnia   0.00 =0.00

  11 B Budzyn-L Budzyn             8.0 SL       9  EW     średnia   0.00

                                               10  EW     średnia   0.00 =0.00

  39 C Góra-J Figlus              14.0 SL/MA   11  EW     średnia   0.00

                                               12  EW     średnia   0.00 =0.00

   9 J Sobol-E Szenkelbach        14.0 SL      13  EW     średnia   0.00

                                               14  EW     średnia   0.00 =0.00

   3 H Kopernok-E Moś              8.0 SL      15  EW     średnia   0.00

                                               16  EW     średnia   0.00 =0.00

  20 S Kowalczyk-M Białożyt       19.0 SL      17  EW     średnia   0.00

                                               18  EW     średnia   0.00 =0.00

  25 R Ochot-W Kosiba              5.0 SL      19  EW     średnia   0.00

                                               20  EW     średnia   0.00 =0.00

  10 A Jarecki-Z Sienicki         16.0 SL      21  EW     średnia   0.00

                                               22  EW     średnia   0.00 =0.00

   2 S Drabczyk-J Stachowski       5.0 SL      23  EW     średnia   0.00

                                               24  EW     średnia   0.00 =0.00

  12 B Procyk-Z Tymków             9.5 SL      25  EW     średnia   0.00

                                               26  EW     średnia   0.00 =0.00

   4 T Biskup-K Ferda              5.0 SL      27  EW     średnia   0.00

                                               28  EW     średnia   0.00 =0.00

  38 Z Guła-R Matlak               9.5 SL      29  EW     średnia   0.00

                                               30  EW     średnia   0.00 =0.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK      0.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM      0.00