KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

JESIEŃ 19 MAXY

 

WYNIKI PARY NR 1  H WRóBEL-R SAMOJEDNY          3.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  14 A FIGIEL-J KUBIK              3.0 SL       1  EW   -110        3.00

                                                2  EW    -50        8.00

                                                3  EW   -200       14.00

   9 Z CYSEWSKI-Z URBAŃCZYK        5.5 SL       4  NS        -120   0.00

                                                5  NS        -100   9.00

                                                6  NS   +170       10.00

  16 P JAGUŚ-A BREWCZYŃSKI         5.0 SL       7  EW        +110   8.00

                                                8  EW   -300        6.00

                                                9  EW   -420        0.00

   3 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL      10  EW   -620        4.00

                                               11  EW        +450   7.00

                                               12  EW   -140        2.00

  10 R ZWONEK-S KUŚMIERZ           1.0 SL/     13  NS         -90   7.00

                                               14  NS        -420   0.00

                                               15  NS        -140   8.00

   2 M WOŹNIAK-S.MALCHAREK         1.5 SL      16  EW   -130        9.00

                                               17  EW   -420        4.00

                                               18  EW        +150   6.00

  12 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA            /SL     19  EW   -400        6.00

                                               20  EW        +100  10.00

                                               21  EW        +100  13.00

  11 J JACIUK-J SYNOWIEC           9.5 SL      22  NS   +100        7.00

                                               23  NS        -170   8.00

                                               24  NS        -430   8.00

  15 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI    2.5 SL      25  NS        -140  11.00

                                               26  NS   +110       10.00

                                               27  NS     średnia   7.00

  13 S CZERWIK-B JAGUŚ                         28  NS        -420   6.00

                                               29  NS   +630       14.00

                                               30  NS        -100   7.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    212.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    212.00

                                                                %= 50.48

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

JESIEŃ 19 MAXY

 

WYNIKI PARY NR 2  M WOŹNIAK-S.MALCHAREK         1.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  13 S CZERWIK-B JAGUŚ                          1  NS   +110       11.00

                                                2  NS    +50        6.00

                                                3  NS   +550       10.00

  14 A FIGIEL-J KUBIK              3.0 SL       4  EW        +110  11.00

                                                5  EW        +100   5.00

                                                6  EW   -420        0.00

  10 R ZWONEK-S KUŚMIERZ           1.0 SL/      7  NS   +100       10.00

                                                8  NS   +110        0.00

                                                9  NS   +110        7.00

  16 P JAGUŚ-A BREWCZYŃSKI         5.0 SL      10  EW   -200        7.00

                                               11  EW    -50        1.00

                                               12  EW   -100        6.00

   4 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL      13  EW   -200        1.00

                                               14  EW        +140   7.00

                                               15  EW   -100        3.00

   1 H WRóBEL-R SAMOJEDNY          3.0 SL      16  NS   +130        5.00

                                               17  NS   +420       10.00

                                               18  NS        -150   8.00

   3 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL      19  EW   -400        6.00

                                               20  EW         +90   8.00

                                               21  EW   -130        6.00

  12 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA            /SL     22  EW   -200        3.00

                                               23  EW        +180   8.00

                                               24  EW    -50        0.00

  11 J JACIUK-J SYNOWIEC           9.5 SL      25  NS        -140  11.00

                                               26  NS    +90        7.00

                                               27  NS   +420        9.67

  15 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI    2.5 SL      28  NS        -420   6.00

                                               29  NS        -100   0.00

                                               30  NS        -500   0.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    172.67

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    172.67

                                                                %= 41.11

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

JESIEŃ 19 MAXY

 

WYNIKI PARY NR 3  D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  15 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI    2.5 SL       1  NS    +50        6.00

                                                2  NS    +50        6.00

                                                3  NS   +550       10.00

  13 S CZERWIK-B JAGUŚ                          4  NS   +200       14.00

                                                5  NS        -200   2.00

                                                6  NS   +170       10.00

  14 A FIGIEL-J KUBIK              3.0 SL       7  EW        +170  12.00

                                                8  EW   -610        0.00

                                                9  EW         +50  11.00

   1 H WRóBEL-R SAMOJEDNY          3.0 SL      10  NS   +620       10.00

                                               11  NS        -450   7.00

                                               12  NS   +140       12.00

  16 P JAGUŚ-A BREWCZYŃSKI         5.0 SL      13  EW   -200        1.00

                                               14  EW        +110   4.00

                                               15  EW        +420  11.00

   5 K KALITA-J NIEMIEC            6.5 SL      16  EW   -420        0.00

                                               17  EW        +100  11.00

                                               18  EW        +170  12.00

   2 M WOŹNIAK-S.MALCHAREK         1.5 SL      19  NS   +400        8.00

                                               20  NS         -90   6.00

                                               21  NS   +130        8.00

   4 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL      22  EW        +620  12.00

                                               23  EW        +870  14.00

                                               24  EW        +430   6.00

  12 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA            /SL     25  EW   -100        0.00

                                               26  EW        +100  12.00

                                               27  EW         +50  13.67

  11 J JACIUK-J SYNOWIEC           9.5 SL      28  NS        -420   6.00

                                               29  NS   +150        8.00

                                               30  NS   +420       12.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    244.67

                                                           +/-     -2.10

                                                                   ------

                                                         RAZEM    242.57

                                                                %= 57.75

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

JESIEŃ 19 MAXY

 

WYNIKI PARY NR 4  P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  11 J JACIUK-J SYNOWIEC           9.5 SL       1  NS        -400   0.00

                                                2  NS   +100       13.00

                                                3  NS   +500        4.00

  15 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI    2.5 SL       4  NS        -110   3.00

                                                5  NS        -200   2.00

                                                6  NS         -50   3.00

  13 S CZERWIK-B JAGUŚ                          7  NS        -200   0.00

                                                8  NS   +130        2.00

                                                9  NS   +110        7.00

  14 A FIGIEL-J KUBIK              3.0 SL      10  EW   -200        7.00

                                               11  EW    -50        1.00

                                               12  EW        +100  12.00

   2 M WOŹNIAK-S.MALCHAREK         1.5 SL      13  NS   +200       13.00

                                               14  NS        -140   7.00

                                               15  NS   +100       11.00

  16 P JAGUŚ-A BREWCZYŃSKI         5.0 SL      16  EW   -130        9.00

                                               17  EW   -420        4.00

                                               18  EW    -50        0.00

   6 I SAPOTA-J REICH              5.0 SL      19  EW   -110       12.00

                                               20  EW         +80   6.00

                                               21  EW   -790        0.00

   3 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL      22  NS        -620   2.00

                                               23  NS        -870   0.00

                                               24  NS        -430   8.00

   5 K KALITA-J NIEMIEC            6.5 SL      25  EW        +650   9.00

                                               26  EW    -90        7.00

                                               27  EW   -450        0.33

  12 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA            /SL     28  EW        +110   0.00

                                               29  EW   -110       11.00

                                               30  EW    -50        4.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    157.33

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    157.33

                                                                %= 37.46

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

JESIEŃ 19 MAXY

 

WYNIKI PARY NR 5  K KALITA-J NIEMIEC            6.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  12 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA            /SL      1  EW        +140  12.00

                                                2  EW    -50        8.00

                                                3  EW   -400       12.00

  11 J JACIUK-J SYNOWIEC           9.5 SL       4  NS   +100        9.00

                                                5  NS   +620       14.00

                                                6  NS   +140        6.00

  15 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI    2.5 SL       7  NS   +400       14.00

                                                8  NS   +150        4.00

                                                9  NS   +170       11.00

  13 S CZERWIK-B JAGUŚ                         10  NS        -100   2.00

                                               11  NS        -420  10.00

                                               12  NS        -100   2.00

  14 A FIGIEL-J KUBIK              3.0 SL      13  EW        +120  13.00

                                               14  EW        +100   1.00

                                               15  EW   -100        3.00

   3 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL      16  NS   +420       14.00

                                               17  NS        -100   3.00

                                               18  NS        -170   2.00

  16 P JAGUŚ-A BREWCZYŃSKI         5.0 SL      19  EW   -400        6.00

                                               20  EW        +110  12.00

                                               21  EW        +100  13.00

   7 E WARECKI-H MIZERKIEWICZ      1.5 SL/     22  EW   -100        7.00

                                               23  EW        +140   4.00

                                               24  EW        +430   6.00

   4 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL      25  NS        -650   5.00

                                               26  NS    +90        7.00

                                               27  NS   +450       13.67

   6 I SAPOTA-J REICH              5.0 SL      28  EW        +420   8.00

                                               29  EW   -300        4.00

                                               30  EW        +420  11.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    236.67

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    236.67

                                                                %= 56.35

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

JESIEŃ 19 MAXY

 

WYNIKI PARY NR 6  I SAPOTA-J REICH              5.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   7 E WARECKI-H MIZERKIEWICZ      1.5 SL/      1  EW   -130        0.00

                                                2  EW    -50        8.00

                                                3  EW   -550        4.00

  12 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA            /SL      4  EW   -100        5.00

                                                5  EW        +100   5.00

                                                6  EW   -170        4.00

  11 J JACIUK-J SYNOWIEC           9.5 SL       7  NS        -100   8.00

                                                8  NS   +430       11.00

                                                9  NS   +170       11.00

  15 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI    2.5 SL      10  NS        -100   2.00

                                               11  NS        -450   7.00

                                               12  NS   +170       14.00

  13 S CZERWIK-B JAGUŚ                         13  NS         -90   7.00

                                               14  NS        -100  13.00

                                               15  NS        -420   3.00

  14 A FIGIEL-J KUBIK              3.0 SL      16  EW         +50  14.00

                                               17  EW   -420        4.00

                                               18  EW        +150   6.00

   4 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL      19  NS   +110        2.00

                                               20  NS         -80   8.00

                                               21  NS   +790       14.00

  16 P JAGUŚ-A BREWCZYŃSKI         5.0 SL      22  EW   -500        0.00

                                               23  EW        +600  12.00

                                               24  EW        +460  13.00

   8 B NAZAREWICZ-J WITUSZYŃSKI    3.0 SL      25  EW        +650   9.00

                                               26  EW   -120        1.00

                                               27  EW   -420        4.33

   5 K KALITA-J NIEMIEC            6.5 SL      28  NS        -420   6.00

                                               29  NS   +300       10.00

                                               30  NS        -420   3.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    208.33

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    208.33

                                                                %= 49.60

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

JESIEŃ 19 MAXY

 

WYNIKI PARY NR 7  E WARECKI-H MIZERKIEWICZ      1.5 SL/ 

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   6 I SAPOTA-J REICH              5.0 SL       1  NS   +130       14.00

                                                2  NS    +50        6.00

                                                3  NS   +550       10.00

   8 B NAZAREWICZ-J WITUSZYŃSKI    3.0 SL       4  EW   -100        5.00

                                                5  EW        +100   5.00

                                                6  EW         +50  11.00

  12 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA            /SL      7  EW        +140  10.00

                                                8  EW   -180        8.00

                                                9  EW        +150  14.00

  11 J JACIUK-J SYNOWIEC           9.5 SL      10  NS   +650       12.00

                                               11  NS        -800   1.00

                                               12  NS   +100        8.00

  15 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI    2.5 SL      13  NS        -120   1.00

                                               14  NS        -400   2.00

                                               15  NS        -170   6.00

  13 S CZERWIK-B JAGUŚ                         16  NS   +140       10.00

                                               17  NS        -150   0.00

                                               18  NS        -200   0.00

  14 A FIGIEL-J KUBIK              3.0 SL      19  EW         +50  14.00

                                               20  EW    -90        3.00

                                               21  EW   -150        2.00

   5 K KALITA-J NIEMIEC            6.5 SL      22  NS   +100        7.00

                                               23  NS        -140  10.00

                                               24  NS        -430   8.00

  16 P JAGUŚ-A BREWCZYŃSKI         5.0 SL      25  EW        +650   9.00

                                               26  EW        +100  12.00

                                               27  EW     średnia   7.00

   9 Z CYSEWSKI-Z URBAŃCZYK        5.5 SL      28  EW        +420   8.00

                                               29  EW   -130        8.00

                                               30  EW        +420  11.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    222.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    222.00

                                                                %= 52.86

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

JESIEŃ 19 MAXY

 

WYNIKI PARY NR 8  B NAZAREWICZ-J WITUSZYŃSKI    3.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  10 R ZWONEK-S KUŚMIERZ           1.0 SL/      1  EW        +100  10.00

                                                2  EW   -100        1.00

                                                3  EW   -550        4.00

   7 E WARECKI-H MIZERKIEWICZ      1.5 SL/      4  NS   +100        9.00

                                                5  NS        -100   9.00

                                                6  NS         -50   3.00

   9 Z CYSEWSKI-Z URBAŃCZYK        5.5 SL       7  EW   -300        2.00

                                                8  EW   -430        3.00

                                                9  EW         +50  11.00

  12 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA            /SL     10  EW   -990        0.00

                                               11  EW        +800  13.00

                                               12  EW   -100        6.00

  11 J JACIUK-J SYNOWIEC           9.5 SL      13  NS        -100   4.00

                                               14  NS        -140   7.00

                                               15  NS   +150       14.00

  15 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI    2.5 SL      16  NS   +170       12.00

                                               17  NS   +430       14.00

                                               18  NS        -150   8.00

  13 S CZERWIK-B JAGUŚ                         19  NS   +430       14.00

                                               20  NS        -400   0.00

                                               21  NS   +140       10.00

  14 A FIGIEL-J KUBIK              3.0 SL      22  EW   -200        3.00

                                               23  EW   -200        0.00

                                               24  EW        +430   6.00

   6 I SAPOTA-J REICH              5.0 SL      25  NS        -650   5.00

                                               26  NS   +120       13.00

                                               27  NS   +420        9.67

  16 P JAGUŚ-A BREWCZYŃSKI         5.0 SL      28  EW        +420   8.00

                                               29  EW   -400        2.00

                                               30  EW   -590        0.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    200.67

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    200.67

                                                                %= 47.78

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

JESIEŃ 19 MAXY

 

WYNIKI PARY NR 9  Z CYSEWSKI-Z URBAŃCZYK        5.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  16 P JAGUŚ-A BREWCZYŃSKI         5.0 SL       1  EW   -100        6.00

                                                2  EW        +150  14.00

                                                3  EW   -550        4.00

   1 H WRóBEL-R SAMOJEDNY          3.0 SL       4  EW        +120  14.00

                                                5  EW        +100   5.00

                                                6  EW   -170        4.00

   8 B NAZAREWICZ-J WITUSZYŃSKI    3.0 SL       7  NS   +300       12.00

                                                8  NS   +430       11.00

                                                9  NS         -50   3.00

  10 R ZWONEK-S KUŚMIERZ           1.0 SL/     10  EW        +100  12.00

                                               11  EW        +500  10.00

                                               12  EW        +100  12.00

  12 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA            /SL     13  EW   -100        4.00

                                               14  EW        +300  10.00

                                               15  EW        +480  14.00

  11 J JACIUK-J SYNOWIEC           9.5 SL      16  NS   +130        5.00

                                               17  NS   +170        6.00

                                               18  NS        -150   8.00

  15 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI    2.5 SL      19  NS   +400        8.00

                                               20  NS    +90       11.00

                                               21  NS    +50        4.00

  13 S CZERWIK-B JAGUŚ                         22  NS        -100   4.00

                                               23  NS        -120  12.00

                                               24  NS        -430   8.00

  14 A FIGIEL-J KUBIK              3.0 SL      25  EW        +650   9.00

                                               26  EW        +100  12.00

                                               27  EW   -170        9.67

   7 E WARECKI-H MIZERKIEWICZ      1.5 SL/     28  NS        -420   6.00

                                               29  NS   +130        6.00

                                               30  NS        -420   3.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    246.67

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    246.67

                                                                %= 58.73

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

JESIEŃ 19 MAXY

 

WYNIKI PARY NR 10  R ZWONEK-S KUŚMIERZ           1.0 SL/ 

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   8 B NAZAREWICZ-J WITUSZYŃSKI    3.0 SL       1  NS        -100   4.00

                                                2  NS   +100       13.00

                                                3  NS   +550       10.00

  16 P JAGUŚ-A BREWCZYŃSKI         5.0 SL       4  EW   -100        5.00

                                                5  EW        +200  12.00

                                                6  EW        +100  14.00

   2 M WOŹNIAK-S.MALCHAREK         1.5 SL       7  EW   -100        4.00

                                                8  EW   -110       14.00

                                                9  EW   -110        7.00

   9 Z CYSEWSKI-Z URBAŃCZYK        5.5 SL      10  NS        -100   2.00

                                               11  NS        -500   4.00

                                               12  NS        -100   2.00

   1 H WRóBEL-R SAMOJEDNY          3.0 SL      13  EW         +90   7.00

                                               14  EW        +420  14.00

                                               15  EW        +140   6.00

  12 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA            /SL     16  EW   -130        9.00

                                               17  EW        +100  11.00

                                               18  EW        +150   6.00

  11 J JACIUK-J SYNOWIEC           9.5 SL      19  NS   +400        8.00

                                               20  NS   +180       14.00

                                               21  NS   +110        6.00

  15 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI    2.5 SL      22  NS        -790   0.00

                                               23  NS        -200   4.00

                                               24  NS        -460   1.00

  13 S CZERWIK-B JAGUŚ                         25  NS       -1100   0.00

                                               26  NS   +120       13.00

                                               27  NS   +170        4.33

  14 A FIGIEL-J KUBIK              3.0 SL      28  EW        +420   8.00

                                               29  EW   -110       11.00

                                               30  EW        +100   7.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    220.33

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    220.33

                                                                %= 52.46

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

JESIEŃ 19 MAXY

 

WYNIKI PARY NR 11  J JACIUK-J SYNOWIEC           9.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   4 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL       1  EW        +400  14.00

                                                2  EW   -100        1.00

                                                3  EW   -500       10.00

   5 K KALITA-J NIEMIEC            6.5 SL       4  EW   -100        5.00

                                                5  EW   -620        0.00

                                                6  EW   -140        8.00

   6 I SAPOTA-J REICH              5.0 SL       7  EW        +100   6.00

                                                8  EW   -430        3.00

                                                9  EW   -170        3.00

   7 E WARECKI-H MIZERKIEWICZ      1.5 SL/     10  EW   -650        2.00

                                               11  EW        +800  13.00

                                               12  EW   -100        6.00

   8 B NAZAREWICZ-J WITUSZYŃSKI    3.0 SL      13  EW        +100  10.00

                                               14  EW        +140   7.00

                                               15  EW   -150        0.00

   9 Z CYSEWSKI-Z URBAŃCZYK        5.5 SL      16  EW   -130        9.00

                                               17  EW   -170        8.00

                                               18  EW        +150   6.00

  10 R ZWONEK-S KUŚMIERZ           1.0 SL/     19  EW   -400        6.00

                                               20  EW   -180        0.00

                                               21  EW   -110        8.00

   1 H WRóBEL-R SAMOJEDNY          3.0 SL      22  EW   -100        7.00

                                               23  EW        +170   6.00

                                               24  EW        +430   6.00

   2 M WOŹNIAK-S.MALCHAREK         1.5 SL      25  EW        +140   3.00

                                               26  EW    -90        7.00

                                               27  EW   -420        4.33

   3 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL      28  EW        +420   8.00

                                               29  EW   -150        6.00

                                               30  EW   -420        2.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    174.33

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    174.33

                                                                %= 41.51

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

JESIEŃ 19 MAXY

 

WYNIKI PARY NR 12  J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA            /SL 

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   5 K KALITA-J NIEMIEC            6.5 SL       1  NS        -140   2.00

                                                2  NS    +50        6.00

                                                3  NS   +400        2.00

   6 I SAPOTA-J REICH              5.0 SL       4  NS   +100        9.00

                                                5  NS        -100   9.00

                                                6  NS   +170       10.00

   7 E WARECKI-H MIZERKIEWICZ      1.5 SL/      7  NS        -140   4.00

                                                8  NS   +180        6.00

                                                9  NS        -150   0.00

   8 B NAZAREWICZ-J WITUSZYŃSKI    3.0 SL      10  NS   +990       14.00

                                               11  NS        -800   1.00

                                               12  NS   +100        8.00

   9 Z CYSEWSKI-Z URBAŃCZYK        5.5 SL      13  NS   +100       10.00

                                               14  NS        -300   4.00

                                               15  NS        -480   0.00

  10 R ZWONEK-S KUŚMIERZ           1.0 SL/     16  NS   +130        5.00

                                               17  NS        -100   3.00

                                               18  NS        -150   8.00

   1 H WRóBEL-R SAMOJEDNY          3.0 SL      19  NS   +400        8.00

                                               20  NS        -100   4.00

                                               21  NS        -100   1.00

   2 M WOŹNIAK-S.MALCHAREK         1.5 SL      22  NS   +200       11.00

                                               23  NS        -180   6.00

                                               24  NS    +50       14.00

   3 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL      25  NS   +100       14.00

                                               26  NS        -100   2.00

                                               27  NS         -50   0.33

   4 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL      28  NS        -110  14.00

                                               29  NS   +110        3.00

                                               30  NS    +50       10.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    188.33

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    188.33

                                                                %= 44.84

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

JESIEŃ 19 MAXY

 

 

WYNIKI PARY NR 13  S CZERWIK-B JAGUŚ                     

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   2 M WOŹNIAK-S.MALCHAREK         1.5 SL       1  EW   -110        3.00

                                                2  EW    -50        8.00

                                                3  EW   -550        4.00

   3 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL       4  EW   -200        0.00

                                                5  EW        +200  12.00

                                                6  EW   -170        4.00

   4 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL       7  EW        +200  14.00

                                                8  EW   -130       12.00

                                                9  EW   -110        7.00

   5 K KALITA-J NIEMIEC            6.5 SL      10  EW        +100  12.00

                                               11  EW        +420   4.00

                                               12  EW        +100  12.00

   6 I SAPOTA-J REICH              5.0 SL      13  EW         +90   7.00

                                               14  EW        +100   1.00

                                               15  EW        +420  11.00

   7 E WARECKI-H MIZERKIEWICZ      1.5 SL/     16  EW   -140        4.00

                                               17  EW        +150  14.00

                                               18  EW        +200  14.00

   8 B NAZAREWICZ-J WITUSZYŃSKI    3.0 SL      19  EW   -430        0.00

                                               20  EW        +400  14.00

                                               21  EW   -140        4.00

   9 Z CYSEWSKI-Z URBAŃCZYK        5.5 SL      22  EW        +100  10.00

                                               23  EW        +120   2.00

                                               24  EW        +430   6.00

  10 R ZWONEK-S KUŚMIERZ           1.0 SL/     25  EW       +1100  14.00

                                               26  EW   -120        1.00

                                               27  EW   -170        9.67

   1 H WRóBEL-R SAMOJEDNY          3.0 SL      28  EW        +420   8.00

                                               29  EW   -630        0.00

                                               30  EW        +100   7.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    218.67

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    218.67

                                                                %= 52.06

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

JESIEŃ 19 MAXY

 

WYNIKI PARY NR 14  A FIGIEL-J KUBIK              3.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   1 H WRóBEL-R SAMOJEDNY          3.0 SL       1  NS   +110       11.00

                                                2  NS    +50        6.00

                                                3  NS   +200        0.00

   2 M WOŹNIAK-S.MALCHAREK         1.5 SL       4  NS        -110   3.00

                                                5  NS        -100   9.00

                                                6  NS   +420       14.00

   3 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL       7  NS        -170   2.00

                                                8  NS   +610       14.00

                                                9  NS         -50   3.00

   4 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL      10  NS   +200        7.00

                                               11  NS    +50       13.00

                                               12  NS        -100   2.00

   5 K KALITA-J NIEMIEC            6.5 SL      13  NS        -120   1.00

                                               14  NS        -100  13.00

                                               15  NS   +100       11.00

   6 I SAPOTA-J REICH              5.0 SL      16  NS         -50   0.00

                                               17  NS   +420       10.00

                                               18  NS        -150   8.00

   7 E WARECKI-H MIZERKIEWICZ      1.5 SL/     19  NS         -50   0.00

                                               20  NS    +90       11.00

                                               21  NS   +150       12.00

   8 B NAZAREWICZ-J WITUSZYŃSKI    3.0 SL      22  NS   +200       11.00

                                               23  NS   +200       14.00

                                               24  NS        -430   8.00

   9 Z CYSEWSKI-Z URBAŃCZYK        5.5 SL      25  NS        -650   5.00

                                               26  NS        -100   2.00

                                               27  NS   +170        4.33

  10 R ZWONEK-S KUŚMIERZ           1.0 SL/     28  NS        -420   6.00

                                               29  NS   +110        3.00

                                               30  NS        -100   7.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    210.33

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    210.33

                                                                %= 50.08

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

JESIEŃ 19 MAXY

 

WYNIKI PARY NR 15  J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI    2.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   3 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL       1  EW    -50        8.00

                                                2  EW    -50        8.00

                                                3  EW   -550        4.00

   4 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL       4  EW        +110  11.00

                                                5  EW        +200  12.00

                                                6  EW         +50  11.00

   5 K KALITA-J NIEMIEC            6.5 SL       7  EW   -400        0.00

                                                8  EW   -150       10.00

                                                9  EW   -170        3.00

   6 I SAPOTA-J REICH              5.0 SL      10  EW        +100  12.00

                                               11  EW        +450   7.00

                                               12  EW   -170        0.00

   7 E WARECKI-H MIZERKIEWICZ      1.5 SL/     13  EW        +120  13.00

                                               14  EW        +400  12.00

                                               15  EW        +170   8.00

   8 B NAZAREWICZ-J WITUSZYŃSKI    3.0 SL      16  EW   -170        2.00

                                               17  EW   -430        0.00

                                               18  EW        +150   6.00

   9 Z CYSEWSKI-Z URBAŃCZYK        5.5 SL      19  EW   -400        6.00

                                               20  EW    -90        3.00

                                               21  EW    -50       10.00

  10 R ZWONEK-S KUŚMIERZ           1.0 SL/     22  EW        +790  14.00

                                               23  EW        +200  10.00

                                               24  EW        +460  13.00

   1 H WRóBEL-R SAMOJEDNY          3.0 SL      25  EW        +140   3.00

                                               26  EW   -110        4.00

                                               27  EW     średnia   7.00

   2 M WOŹNIAK-S.MALCHAREK         1.5 SL      28  EW        +420   8.00

                                               29  EW        +100  14.00

                                               30  EW        +500  14.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    233.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    233.00

                                                                %= 55.48

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

JESIEŃ 19 MAXY

 

WYNIKI PARY NR 16  P JAGUŚ-A BREWCZYŃSKI         5.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   9 Z CYSEWSKI-Z URBAŃCZYK        5.5 SL       1  NS   +100        8.00

                                                2  NS        -150   0.00

                                                3  NS   +550       10.00

  10 R ZWONEK-S KUŚMIERZ           1.0 SL/      4  NS   +100        9.00

                                                5  NS        -200   2.00

                                                6  NS        -100   0.00

   1 H WRóBEL-R SAMOJEDNY          3.0 SL       7  NS        -110   6.00

                                                8  NS   +300        8.00

                                                9  NS   +420       14.00

   2 M WOŹNIAK-S.MALCHAREK         1.5 SL      10  NS   +200        7.00

                                               11  NS    +50       13.00

                                               12  NS   +100        8.00

   3 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL      13  NS   +200       13.00

                                               14  NS        -110  10.00

                                               15  NS        -420   3.00

   4 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL      16  NS   +130        5.00

                                               17  NS   +420       10.00

                                               18  NS    +50       14.00

   5 K KALITA-J NIEMIEC            6.5 SL      19  NS   +400        8.00

                                               20  NS        -110   2.00

                                               21  NS        -100   1.00

   6 I SAPOTA-J REICH              5.0 SL      22  NS   +500       14.00

                                               23  NS        -600   2.00

                                               24  NS        -460   1.00

   7 E WARECKI-H MIZERKIEWICZ      1.5 SL/     25  NS        -650   5.00

                                               26  NS        -100   2.00

                                               27  NS     średnia   7.00

   8 B NAZAREWICZ-J WITUSZYŃSKI    3.0 SL      28  NS        -420   6.00

                                               29  NS   +400       12.00

                                               30  NS   +590       14.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    214.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    214.00

                                                                %= 50.95