KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

JESIEN 20 IMPY

 

WYNIKI PARY NR 1  D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  14 A FIGIEL-J KUBIK              3.0 SL       1  EW    -50        2.00

                                                2  EW        +170   2.00

                                                3  EW         +50   0.00 =4.00

   5 J REICH-I SAPOTA              5.0 SL       4  EW   -110       -5.00

                                                5  EW        +400   9.00

                                                6  EW   -100       -4.00 =0.00

   4 J WITUSZYŃSKI-B NAZAREWICZ    3.0 SL       7  EW   -100      -13.00

                                                8  EW        +420   5.00

                                                9  EW        +620   0.00 =-8.00

  13 J KORASADOWICZ-J PAWLAS       4.0 SL      10  NS   +620       13.00

                                               11  NS   +110        3.00

                                               12  NS   +100       11.00 =13.00

  11 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA            /SL     13  EW        +100   4.00

                                               14  EW        +140   2.00

                                               15  EW        +100   1.00 =7.00

   2 K URBAŃCZYK-W URBAŃCZYK           SL      16  NS        -170  -2.00

                                               17  NS         -50  -3.00

                                               18  NS   +200        0.00 =-5.00

  12 J JACIUK-J SYNOWIEC           9.5 SL      19  NS        -300   4.00

                                               20  NS   +680        1.00

                                               21  NS  +2220        9.00 =13.00

  10 Z URBAŃCZYK-Z CYSEWSKI        5.5 SL      22  EW        +630   0.00

                                               23  EW   -100        2.00

                                               24  EW   -140        0.00 =2.00

   8 J NIEMIEC-K KALITA            6.5 SL      25  NS   +800       11.00

                                               26  NS   +200        2.00

                                               27  NS        -130   2.00 =13.00

   3 E WARECKI-H MIZERKIEWICZ      1.5 SL/     28  NS   +630        0.00

                                               29  NS        -110   0.00

                                               30  NS        -430   0.00 =0.00

   9 H WRóBEL-R SAMOJEDNY          3.0 SL      31  NS        -400   0.00

                                               32  NS   +100        2.00

                                               33  NS   +130        3.00 =5.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     44.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     44.00

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

JESIEN 20 IMPY

 

WYNIKI PARY NR 2  K URBAŃCZYK-W URBAŃCZYK           SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  10 Z URBAŃCZYK-Z CYSEWSKI        5.5 SL       1  NS         -50  -4.00

                                                2  NS        -170  -2.00

                                                3  NS         -50   0.00 =-6.00

  14 A FIGIEL-J KUBIK              3.0 SL       4  EW        +100   0.00

                                                5  EW   -100       -2.00

                                                6  EW        +100   2.00 =0.00

   6 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL       7  EW        +660  -1.00

                                                8  EW    -50       -7.00

                                                9  EW        +620   0.00 =-8.00

   5 J REICH-I SAPOTA              5.0 SL      10  EW        +200   0.00

                                               11  EW         +50   2.00

                                               12  EW   -100      -11.00 =-9.00

  13 J KORASADOWICZ-J PAWLAS       4.0 SL      13  NS   +120        2.00

                                               14  NS   +100        5.00

                                               15  NS   4 pasy      2.00 =9.00

   1 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL      16  EW        +170   2.00

                                               17  EW         +50   3.00

                                               18  EW   -200        0.00 =5.00

   3 E WARECKI-H MIZERKIEWICZ      1.5 SL/     19  NS        -710  -7.00

                                               20  NS   +650        0.00

                                               21  NS     średnia   0.00 =-7.00

  12 J JACIUK-J SYNOWIEC           9.5 SL      22  NS        -650  -1.00

                                               23  NS   +500        8.00

                                               24  NS         -50  -5.00 =2.00

  11 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA            /SL     25  EW   -550       -8.00

                                               26  EW        +100   6.00

                                               27  EW        +130  -2.00 =-4.00

   9 H WRóBEL-R SAMOJEDNY          3.0 SL      28  NS   +630        0.00

                                               29  NS        -150  -1.00

                                               30  NS        -430   0.00 =-1.00

   4 J WITUSZYŃSKI-B NAZAREWICZ    3.0 SL      31  NS        -400   0.00

                                               32  NS         -90  -4.00

                                               33  NS        -100  -4.00 =-8.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -27.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -27.00

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

JESIEN 20 IMPY

 

WYNIKI PARY NR 3  E WARECKI-H MIZERKIEWICZ      1.5 SL/ 

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   5 J REICH-I SAPOTA              5.0 SL       1  NS   +110        0.00

                                                2  NS        -100   0.00

                                                3  NS         -50   0.00 =0.00

  11 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA            /SL      4  NS        -100   0.00

                                                5  NS   +100        2.00

                                                6  NS        -110  -2.00 =0.00

  14 A FIGIEL-J KUBIK              3.0 SL       7  EW        +690   0.00

                                                8  EW        +130  -3.00

                                                9  EW        +620   0.00 =-3.00

   7 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI    2.5 SL      10  EW        +200   0.00

                                               11  EW    -50       -1.00

                                               12  EW        +480   0.00 =-1.00

   6 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL      13  EW        +100   4.00

                                               14  EW        +300   6.00

                                               15  EW   -500      -11.00 =-1.00

  13 J KORASADOWICZ-J PAWLAS       4.0 SL      16  NS         -50   2.00

                                               17  NS   +130        3.00

                                               18  NS   +200        0.00 =5.00

   2 K URBAŃCZYK-W URBAŃCZYK           SL      19  EW        +710   7.00

                                               20  EW   -650        0.00

                                               21  EW     średnia   0.00 =7.00

   4 J WITUSZYŃSKI-B NAZAREWICZ    3.0 SL      22  NS        -620   0.00

                                               23  NS        -800 -14.00

                                               24  NS    +50       -3.00 =-17.00

  12 J JACIUK-J SYNOWIEC           9.5 SL      25  NS        -100  -7.00

                                               26  NS   +100       -1.00

                                               27  NS    +50        6.00 =-2.00

   1 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL      28  EW   -630        0.00

                                               29  EW        +110   0.00

                                               30  EW        +430   0.00 =0.00

  10 Z URBAŃCZYK-Z CYSEWSKI        5.5 SL      31  NS        -400   0.00

                                               32  NS         -50  -3.00

                                               33  NS   +130        3.00 =0.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -12.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -12.00

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

JESIEN 20 IMPY

 

WYNIKI PARY NR 4  J WITUSZYŃSKI-B NAZAREWICZ    3.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  11 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA            /SL      1  NS   +140        1.00

                                                2  NS         -80   1.00

                                                3  NS   +120        5.00 =7.00

   6 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL       4  NS   +140        6.00

                                                5  NS        -100  -3.00

                                                6  NS   +470       11.00 =13.00

   1 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL       7  NS   +100       13.00

                                                8  NS        -420  -5.00

                                                9  NS        -620   0.00 =8.00

  14 A FIGIEL-J KUBIK              3.0 SL      10  EW        +200   0.00

                                               11  EW        +100   3.00

                                               12  EW        +480   0.00 =3.00

   8 J NIEMIEC-K KALITA            6.5 SL      13  EW        +100   4.00

                                               14  EW        +130   2.00

                                               15  EW        +200   4.00 =10.00

   7 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI    2.5 SL      16  EW   -100       -6.00

                                               17  EW   -510      -10.00

                                               18  EW   -930      -12.00 =-28.00

  13 J KORASADOWICZ-J PAWLAS       4.0 SL      19  NS        -500  -2.00

                                               20  NS   +620       -1.00

                                               21  NS  +2220        9.00 =6.00

   3 E WARECKI-H MIZERKIEWICZ      1.5 SL/     22  EW        +620   0.00

                                               23  EW        +800  14.00

                                               24  EW    -50        3.00 =13.00

   5 J REICH-I SAPOTA              5.0 SL      25  NS   +130       -2.00

                                               26  NS        -100  -6.00

                                               27  NS        -150   1.00 =-7.00

  12 J JACIUK-J SYNOWIEC           9.5 SL      28  NS   +110      -11.00

                                               29  NS        -150  -1.00

                                               30  NS        -400   1.00 =-11.00

   2 K URBAŃCZYK-W URBAŃCZYK           SL      31  EW        +400   0.00

                                               32  EW         +90   4.00

                                               33  EW        +100   4.00 =8.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     22.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     22.00

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

JESIEN 20 IMPY

 

WYNIKI PARY NR 5  J REICH-I SAPOTA              5.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   3 E WARECKI-H MIZERKIEWICZ      1.5 SL/      1  EW   -110        0.00

                                                2  EW        +100   0.00

                                                3  EW         +50   0.00 =0.00

   1 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL       4  NS   +110        5.00

                                                5  NS        -400  -9.00

                                                6  NS   +100        4.00 =0.00

   7 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI    2.5 SL       7  NS        -720  -1.00

                                                8  NS        -110   3.00

                                                9  NS   +100       12.00 =13.00

   2 K URBAŃCZYK-W URBAŃCZYK           SL      10  NS        -200   0.00

                                               11  NS         -50  -2.00

                                               12  NS   +100       11.00 =9.00

  14 A FIGIEL-J KUBIK              3.0 SL      13  EW   -620      -11.00

                                               14  EW    -50       -3.00

                                               15  EW        +100   1.00 =-13.00

   9 H WRóBEL-R SAMOJEDNY          3.0 SL      16  EW        +150   1.00

                                               17  EW        +100   4.00

                                               18  EW   -170        1.00 =6.00

   8 J NIEMIEC-K KALITA            6.5 SL      19  EW        +710   7.00

                                               20  EW   -680       -1.00

                                               21  EW  -1470        8.00 =13.00

  13 J KORASADOWICZ-J PAWLAS       4.0 SL      22  NS        -620   0.00

                                               23  NS   +100       -2.00

                                               24  NS   +140        0.00 =-2.00

   4 J WITUSZYŃSKI-B NAZAREWICZ    3.0 SL      25  EW   -130        2.00

                                               26  EW        +100   6.00

                                               27  EW        +150  -1.00 =7.00

   6 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL      28  NS   +630        0.00

                                               29  NS   +100        6.00

                                               30  NS        -460  -1.00 =5.00

  12 J JACIUK-J SYNOWIEC           9.5 SL      31  NS    +50       10.00

                                               32  NS        -120  -5.00

                                               33  NS         -90  -4.00 =1.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     39.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     39.00

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

JESIEN 20 IMPY

 

WYNIKI PARY NR 6  P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  12 J JACIUK-J SYNOWIEC           9.5 SL       1  NS   +140        1.00

                                                2  NS        -110   0.00

                                                3  NS         -50   0.00 =1.00

   4 J WITUSZYŃSKI-B NAZAREWICZ    3.0 SL       4  EW   -140       -6.00

                                                5  EW        +100   3.00

                                                6  EW   -470      -11.00 =-14.00

   2 K URBAŃCZYK-W URBAŃCZYK           SL       7  NS        -660   1.00

                                                8  NS    +50        7.00

                                                9  NS        -620   0.00 =8.00

   8 J NIEMIEC-K KALITA            6.5 SL      10  NS   +710       14.00

                                               11  NS   4 pasy     -1.00

                                               12  NS        -480   0.00 =13.00

   3 E WARECKI-H MIZERKIEWICZ      1.5 SL/     13  NS        -100  -4.00

                                               14  NS        -300  -6.00

                                               15  NS   +500       11.00 =1.00

  14 A FIGIEL-J KUBIK              3.0 SL      16  EW        +170   2.00

                                               17  EW    -50        0.00

                                               18  EW   -650      -10.00 =-8.00

  10 Z URBAŃCZYK-Z CYSEWSKI        5.5 SL      19  EW        +100  -8.00

                                               20  EW   -620        1.00

                                               21  EW   -720       14.00 =7.00

   9 H WRóBEL-R SAMOJEDNY          3.0 SL      22  EW        +200 -10.00

                                               23  EW   -300       -4.00

                                               24  EW   -300       -4.00 =-18.00

  13 J KORASADOWICZ-J PAWLAS       4.0 SL      25  NS        -100  -7.00

                                               26  NS   +140        1.00

                                               27  NS        -300  -3.00 =-9.00

   5 J REICH-I SAPOTA              5.0 SL      28  EW   -630        0.00

                                               29  EW   -100       -6.00

                                               30  EW        +460   1.00 =-5.00

   7 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI    2.5 SL      31  NS        -400   0.00

                                               32  NS   +100        2.00

                                               33  NS   +100        2.00 =4.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -20.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -20.00

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

JESIEN 20 IMPY

 

WYNIKI PARY NR 7  J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI    2.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   8 J NIEMIEC-K KALITA            6.5 SL       1  NS   +140        1.00

                                                2  NS        -110   0.00

                                                3  NS         -50   0.00 =1.00

  12 J JACIUK-J SYNOWIEC           9.5 SL       4  NS        -100   0.00

                                                5  NS    +50        1.00

                                                6  NS        -100  -2.00 =-1.00

   5 J REICH-I SAPOTA              5.0 SL       7  EW        +720   1.00

                                                8  EW        +110  -3.00

                                                9  EW   -100      -12.00 =-14.00

   3 E WARECKI-H MIZERKIEWICZ      1.5 SL/     10  NS        -200   0.00

                                               11  NS    +50        1.00

                                               12  NS        -480   0.00 =1.00

   9 H WRóBEL-R SAMOJEDNY          3.0 SL      13  NS   +110        2.00

                                               14  NS    +50        3.00

                                               15  NS        -100  -1.00 =4.00

   4 J WITUSZYŃSKI-B NAZAREWICZ    3.0 SL      16  NS   +100        6.00

                                               17  NS   +510       10.00

                                               18  NS   +930       12.00 =13.00

  14 A FIGIEL-J KUBIK              3.0 SL      19  EW   -430      -13.00

                                               20  EW   -680       -1.00

                                               21  EW  -1470        8.00 =-6.00

  11 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA            /SL     22  EW        +650   1.00

                                               23  EW   -800      -12.00

                                               24  EW   -140        0.00 =-11.00

  10 Z URBAŃCZYK-Z CYSEWSKI        5.5 SL      25  EW   -100        3.00

                                               26  EW   -300       -5.00

                                               27  EW        +420   6.00 =4.00

  13 J KORASADOWICZ-J PAWLAS       4.0 SL      28  NS   +660        1.00

                                               29  NS        -150  -1.00

                                               30  NS    +50       10.00 =10.00

   6 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL      31  EW        +400   0.00

                                               32  EW   -100       -2.00

                                               33  EW   -100       -2.00 =-4.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     -3.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     -3.00

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

JESIEN 20 IMPY

 

WYNIKI PARY NR 8  J NIEMIEC-K KALITA            6.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   7 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI    2.5 SL       1  EW   -140       -1.00

                                                2  EW        +110   0.00

                                                3  EW         +50   0.00 =-1.00

   9 H WRóBEL-R SAMOJEDNY          3.0 SL       4  NS        -200  -3.00

                                                5  NS        -110  -4.00

                                                6  NS        -100  -2.00 =-9.00

  12 J JACIUK-J SYNOWIEC           9.5 SL       7  NS        -690   0.00

                                                8  NS        -420  -5.00

                                                9  NS        -620   0.00 =-5.00

   6 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL      10  EW   -710      -14.00

                                               11  EW   4 pasy      1.00

                                               12  EW        +480   0.00 =-13.00

   4 J WITUSZYŃSKI-B NAZAREWICZ    3.0 SL      13  NS        -100  -4.00

                                               14  NS        -130  -2.00

                                               15  NS        -200  -4.00 =-10.00

  10 Z URBAŃCZYK-Z CYSEWSKI        5.5 SL      16  NS         -50   2.00

                                               17  NS        -150  -5.00

                                               18  NS   +200        0.00 =-3.00

   5 J REICH-I SAPOTA              5.0 SL      19  NS        -710  -7.00

                                               20  NS   +680        1.00

                                               21  NS  +1470       -8.00 =-14.00

  14 A FIGIEL-J KUBIK              3.0 SL      22  EW        +650   1.00

                                               23  EW   -100        2.00

                                               24  EW   -170       -1.00 =2.00

   1 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL      25  EW   -800      -11.00

                                               26  EW   -200       -2.00

                                               27  EW        +130  -2.00 =-15.00

  11 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA            /SL     28  EW   -600        1.00

                                               29  EW   -100       -6.00

                                               30  EW        +430   0.00 =-5.00

  13 J KORASADOWICZ-J PAWLAS       4.0 SL      31  NS        -430  -1.00

                                               32  NS   +300        6.00

                                               33  NS         -90  -4.00 =1.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -72.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -72.00

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

JESIEN 20 IMPY

 

WYNIKI PARY NR 9  H WRóBEL-R SAMOJEDNY          3.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  13 J KORASADOWICZ-J PAWLAS       4.0 SL       1  NS    +90       -1.00

                                                2  NS    +50        4.00

                                                3  NS         -50   0.00 =3.00

   8 J NIEMIEC-K KALITA            6.5 SL       4  EW        +200   3.00

                                                5  EW        +110   4.00

                                                6  EW        +100   2.00 =9.00

  10 Z URBAŃCZYK-Z CYSEWSKI        5.5 SL       7  NS        -660   1.00

                                                8  NS        -110   3.00

                                                9  NS        -620   0.00 =4.00

  12 J JACIUK-J SYNOWIEC           9.5 SL      10  NS        -200   0.00

                                               11  NS   +110        3.00

                                               12  NS        -980 -11.00 =-8.00

   7 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI    2.5 SL      13  EW   -110       -2.00

                                               14  EW    -50       -3.00

                                               15  EW        +100   1.00 =-4.00

   5 J REICH-I SAPOTA              5.0 SL      16  NS        -150  -1.00

                                               17  NS        -100  -4.00

                                               18  NS   +170       -1.00 =-6.00

  11 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA            /SL     19  NS        -500  -2.00

                                               20  NS   +650        0.00

                                               21  NS  +2140        8.00 =6.00

   6 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL      22  NS        -200  10.00

                                               23  NS   +300        4.00

                                               24  NS   +300        4.00 =13.00

  14 A FIGIEL-J KUBIK              3.0 SL      25  EW   -400       -5.00

                                               26  EW   -110        0.00

                                               27  EW        +420   6.00 =1.00

   2 K URBAŃCZYK-W URBAŃCZYK           SL      28  EW   -630        0.00

                                               29  EW        +150   1.00

                                               30  EW        +430   0.00 =1.00

   1 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL      31  EW        +400   0.00

                                               32  EW   -100       -2.00

                                               33  EW   -130       -3.00 =-5.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     14.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     14.00

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

JESIEN 20 IMPY

 

WYNIKI PARY NR 10  Z URBAŃCZYK-Z CYSEWSKI        5.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   2 K URBAŃCZYK-W URBAŃCZYK           SL       1  EW         +50   4.00

                                                2  EW        +170   2.00

                                                3  EW         +50   0.00 =6.00

  13 J KORASADOWICZ-J PAWLAS       4.0 SL       4  NS        -100   0.00

                                                5  NS   +300        7.00

                                                6  NS   +300        8.00 =13.00

   9 H WRóBEL-R SAMOJEDNY          3.0 SL       7  EW        +660  -1.00

                                                8  EW        +110  -3.00

                                                9  EW        +620   0.00 =-4.00

  11 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA            /SL     10  NS        -620  -9.00

                                               11  NS   4 pasy     -1.00

                                               12  NS        -480   0.00 =-10.00

  12 J JACIUK-J SYNOWIEC           9.5 SL      13  NS   +110        2.00

                                               14  NS        -170  -3.00

                                               15  NS   +130        5.00 =4.00

   8 J NIEMIEC-K KALITA            6.5 SL      16  EW         +50  -2.00

                                               17  EW        +150   5.00

                                               18  EW   -200        0.00 =3.00

   6 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL      19  NS        -100   8.00

                                               20  NS   +620       -1.00

                                               21  NS   +720      -14.00 =-7.00

   1 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL      22  NS        -630   0.00

                                               23  NS   +100       -2.00

                                               24  NS   +140        0.00 =-2.00

   7 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI    2.5 SL      25  NS   +100       -3.00

                                               26  NS   +300        5.00

                                               27  NS        -420  -6.00 =-4.00

  14 A FIGIEL-J KUBIK              3.0 SL      28  EW   -630        0.00

                                               29  EW        +110   0.00

                                               30  EW        +430   0.00 =0.00

   3 E WARECKI-H MIZERKIEWICZ      1.5 SL/     31  EW        +400   0.00

                                               32  EW         +50   3.00

                                               33  EW   -130       -3.00 =0.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     -1.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     -1.00

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

JESIEN 20 IMPY

 

WYNIKI PARY NR 11  J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA            /SL 

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   4 J WITUSZYŃSKI-B NAZAREWICZ    3.0 SL       1  EW   -140       -1.00

                                                2  EW         +80  -1.00

                                                3  EW   -120       -5.00 =-7.00

   3 E WARECKI-H MIZERKIEWICZ      1.5 SL/      4  EW        +100   0.00

                                                5  EW   -100       -2.00

                                                6  EW        +110   2.00 =0.00

  13 J KORASADOWICZ-J PAWLAS       4.0 SL       7  NS        -690   0.00

                                                8  NS        -450  -6.00

                                                9  NS        -620   0.00 =-6.00

  10 Z URBAŃCZYK-Z CYSEWSKI        5.5 SL      10  EW        +620   9.00

                                               11  EW   4 pasy      1.00

                                               12  EW        +480   0.00 =10.00

   1 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL      13  NS        -100  -4.00

                                               14  NS        -140  -2.00

                                               15  NS        -100  -1.00 =-7.00

  12 J JACIUK-J SYNOWIEC           9.5 SL      16  NS        -300  -5.00

                                               17  NS   +130        3.00

                                               18  NS   +200        0.00 =-2.00

   9 H WRóBEL-R SAMOJEDNY          3.0 SL      19  EW        +500   2.00

                                               20  EW   -650        0.00

                                               21  EW  -2140       -8.00 =-6.00

   7 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI    2.5 SL      22  NS        -650  -1.00

                                               23  NS   +800       12.00

                                               24  NS   +140        0.00 =11.00

   2 K URBAŃCZYK-W URBAŃCZYK           SL      25  NS   +550        8.00

                                               26  NS        -100  -6.00

                                               27  NS        -130   2.00 =4.00

   8 J NIEMIEC-K KALITA            6.5 SL      28  NS   +600       -1.00

                                               29  NS   +100        6.00

                                               30  NS        -430   0.00 =5.00

  14 A FIGIEL-J KUBIK              3.0 SL      31  EW        +150  -6.00

                                               32  EW   -300       -6.00

                                               33  EW   -100       -2.00 =-14.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -12.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -12.00

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

JESIEN 20 IMPY

 

WYNIKI PARY NR 12  J JACIUK-J SYNOWIEC           9.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   6 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL       1  EW   -140       -1.00

                                                2  EW        +110   0.00

                                                3  EW         +50   0.00 =-1.00

   7 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI    2.5 SL       4  EW        +100   0.00

                                                5  EW    -50       -1.00

                                                6  EW        +100   2.00 =1.00

   8 J NIEMIEC-K KALITA            6.5 SL       7  EW        +690   0.00

                                                8  EW        +420   5.00

                                                9  EW        +620   0.00 =5.00

   9 H WRóBEL-R SAMOJEDNY          3.0 SL      10  EW        +200   0.00

                                               11  EW   -110       -3.00

                                               12  EW        +980  11.00 =8.00

  10 Z URBAŃCZYK-Z CYSEWSKI        5.5 SL      13  EW   -110       -2.00

                                               14  EW        +170   3.00

                                               15  EW   -130       -5.00 =-4.00

  11 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA            /SL     16  EW        +300   5.00

                                               17  EW   -130       -3.00

                                               18  EW   -200        0.00 =2.00

   1 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL      19  EW        +300  -4.00

                                               20  EW   -680       -1.00

                                               21  EW  -2220       -9.00 =-14.00

   2 K URBAŃCZYK-W URBAŃCZYK           SL      22  EW        +650   1.00

                                               23  EW   -500       -8.00

                                               24  EW         +50   5.00 =-2.00

   3 E WARECKI-H MIZERKIEWICZ      1.5 SL/     25  EW        +100   7.00

                                               26  EW   -100        1.00

                                               27  EW    -50       -6.00 =2.00

   4 J WITUSZYŃSKI-B NAZAREWICZ    3.0 SL      28  EW   -110       11.00

                                               29  EW        +150   1.00

                                               30  EW        +400  -1.00 =11.00

   5 J REICH-I SAPOTA              5.0 SL      31  EW    -50      -10.00

                                               32  EW        +120   5.00

                                               33  EW         +90   4.00 =-1.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK      7.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM      7.00

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

JESIEN 20 IMPY

 

WYNIKI PARY NR 13  J KORASADOWICZ-J PAWLAS       4.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   9 H WRóBEL-R SAMOJEDNY          3.0 SL       1  EW    -90        1.00

                                                2  EW    -50       -4.00

                                                3  EW         +50   0.00 =-3.00

  10 Z URBAŃCZYK-Z CYSEWSKI        5.5 SL       4  EW        +100   0.00

                                                5  EW   -300       -7.00

                                                6  EW   -300       -8.00 =-15.00

  11 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA            /SL      7  EW        +690   0.00

                                                8  EW        +450   6.00

                                                9  EW        +620   0.00 =6.00

   1 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL      10  EW   -620      -13.00

                                               11  EW   -110       -3.00

                                               12  EW   -100      -11.00 =-27.00

   2 K URBAŃCZYK-W URBAŃCZYK           SL      13  EW   -120       -2.00

                                               14  EW   -100       -5.00

                                               15  EW   4 pasy     -2.00 =-9.00

   3 E WARECKI-H MIZERKIEWICZ      1.5 SL/     16  EW         +50  -2.00

                                               17  EW   -130       -3.00

                                               18  EW   -200        0.00 =-5.00

   4 J WITUSZYŃSKI-B NAZAREWICZ    3.0 SL      19  EW        +500   2.00

                                               20  EW   -620        1.00

                                               21  EW  -2220       -9.00 =-6.00

   5 J REICH-I SAPOTA              5.0 SL      22  EW        +620   0.00

                                               23  EW   -100        2.00

                                               24  EW   -140        0.00 =2.00

   6 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL      25  EW        +100   7.00

                                               26  EW   -140       -1.00

                                               27  EW        +300   3.00 =9.00

   7 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI    2.5 SL      28  EW   -660       -1.00

                                               29  EW        +150   1.00

                                               30  EW    -50      -10.00 =-10.00

   8 J NIEMIEC-K KALITA            6.5 SL      31  EW        +430   1.00

                                               32  EW   -300       -6.00

                                               33  EW         +90   4.00 =-1.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -59.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -59.00

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

JESIEN 20 IMPY

 

WYNIKI PARY NR 14  A FIGIEL-J KUBIK              3.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   1 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL       1  NS    +50       -2.00

                                                2  NS        -170  -2.00

                                                3  NS         -50   0.00 =-4.00

   2 K URBAŃCZYK-W URBAŃCZYK           SL       4  NS        -100   0.00

                                                5  NS   +100        2.00

                                                6  NS        -100  -2.00 =0.00

   3 E WARECKI-H MIZERKIEWICZ      1.5 SL/      7  NS        -690   0.00

                                                8  NS        -130   3.00

                                                9  NS        -620   0.00 =3.00

   4 J WITUSZYŃSKI-B NAZAREWICZ    3.0 SL      10  NS        -200   0.00

                                               11  NS        -100  -3.00

                                               12  NS        -480   0.00 =-3.00

   5 J REICH-I SAPOTA              5.0 SL      13  NS   +620       11.00

                                               14  NS    +50        3.00

                                               15  NS        -100  -1.00 =13.00

   6 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL      16  NS        -170  -2.00

                                               17  NS    +50        0.00

                                               18  NS   +650       10.00 =8.00

   7 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI    2.5 SL      19  NS   +430       13.00

                                               20  NS   +680        1.00

                                               21  NS  +1470       -8.00 =6.00

   8 J NIEMIEC-K KALITA            6.5 SL      22  NS        -650  -1.00

                                               23  NS   +100       -2.00

                                               24  NS   +170        1.00 =-2.00

   9 H WRóBEL-R SAMOJEDNY          3.0 SL      25  NS   +400        5.00

                                               26  NS   +110        0.00

                                               27  NS        -420  -6.00 =-1.00

  10 Z URBAŃCZYK-Z CYSEWSKI        5.5 SL      28  NS   +630        0.00

                                               29  NS        -110   0.00

                                               30  NS        -430   0.00 =0.00

  11 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA            /SL     31  NS        -150   6.00

                                               32  NS   +300        6.00

                                               33  NS   +100        2.00 =13.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     33.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     33.00