Turniej par na maxy

"poniedziałki" Gliwice  15.01.2007r.

Turniej długofalowy nr 14

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  16   1  100       0.0 100.0    16   1   50      71.4  28.6 

   3   6  800     100.0   0.0     3   6     -200   7.1  92.9 

   8  11  170      71.4  28.6     8  11     -170  28.6  71.4 

  10   4  140      21.4  78.6    10   4   90      85.7  14.3 

  12   2  570      85.7  14.3    12   2     -200   7.1  92.9 

   9  13  140      21.4  78.6     9  13     -100  57.1  42.9 

  14   5  150      50.0  50.0    14   5     -140  42.9  57.1 

   7  15  150      50.0  50.0     7  15  100     100.0   0.0 

 

ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  16   1     -630  14.3  85.7     8  15     -630  14.3  85.7 

   3   6  100     100.0   0.0    16   2     -600  64.3  35.7 

   8  11     -630  14.3  85.7     4   7     -600  64.3  35.7 

  10   4     -630  14.3  85.7     9  11     -630  14.3  85.7 

  12   2     -600  42.9  57.1     1   5     -120 100.0   0.0 

   9  13     -100  85.7  14.3    12   3     -600  64.3  35.7 

  14   5     -150  57.1  42.9    10  13     -630  14.3  85.7 

   7  15     -130  71.4  28.6    14   6     -600  64.3  35.7 

 

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   8  15     -110   7.1  92.9     8  15     -200   0.0 100.0 

  16   2   50      35.7  64.3    16   2  400      85.7  14.3 

   4   7     -110   7.1  92.9     4   7  140      64.3  35.7 

   9  11  150      78.6  21.4     9  11  500     100.0   0.0 

   1   5  150      78.6  21.4     1   5      -50  35.7  64.3 

  12   3  150      78.6  21.4    12   3  140      64.3  35.7 

  10  13   50      35.7  64.3    10  13      -50  35.7  64.3 

  14   6  150      78.6  21.4    14   6     -100  14.3  85.7 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  14   7  110      14.3  85.7    14   7     -100   0.0 100.0 

   9  15  140      42.9  57.1     9  15  110      57.1  42.9 

  16   3  150      64.3  35.7    16   3  400      71.4  28.6 

   5   8  110      14.3  85.7     5   8      -50  28.6  71.4 

  10  11  180      85.7  14.3    10  11  420      85.7  14.3 

   2   6  150      64.3  35.7     2   6      -50  28.6  71.4 

  12   4  110      14.3  85.7    12   4  500     100.0   0.0 

   1  13  600     100.0   0.0     1  13      -50  28.6  71.4 

 

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  14   7      -50  64.3  35.7     2  13     -200   7.1  92.9 

   9  15      -50  64.3  35.7    14   8      -90  35.7  64.3 

  16   3     -100  35.7  64.3    10  15  4 pasy   64.3  35.7 

   5   8     -500   0.0 100.0    16   4   90      92.9   7.1 

  10  11  500      92.9   7.1     6   9      -90  35.7  64.3 

   2   6  500      92.9   7.1     1  11     -200   7.1  92.9 

  12   4     -130  14.3  85.7     3   7   90      92.9   7.1 

   1  13     -100  35.7  64.3    12   5  4 pasy   64.3  35.7 

 

ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   2  13     -120   0.0 100.0     2  13     -200   7.1  92.9 

  14   8   50      35.7  64.3    14   8  100      71.4  28.6 

  10  15   50      35.7  64.3    10  15     -100  42.9  57.1 

  16   4      -50  14.3  85.7    16   4     -200   7.1  92.9 

   6   9  110      85.7  14.3     6   9  300      92.9   7.1 

   1  11  100      64.3  35.7     1  11     -100  42.9  57.1 

   3   7  200     100.0   0.0     3   7  300      92.9   7.1 

  12   5  100      64.3  35.7    12   5     -100  42.9  57.1 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  12   6  200     100.0   0.0    12   6     -530   0.0 100.0 

   3  13     -600  57.1  42.9     3  13   90      85.7  14.3 

  14   9     -800  14.3  85.7    14   9     -140  28.6  71.4 

   1  15     -630  35.7  64.3     1  15   50      71.4  28.6 

  16   5  100      85.7  14.3    16   5      -50  57.1  42.9  

   7  10    -1100   0.0 100.0     7  10     -140  28.6  71.4 

   2  11     -180  71.4  28.6     2  11  100     100.0   0.0 

   4   8     -630  35.7  64.3     4   8     -140  28.6  71.4 

 

ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  12   6     -100  28.6  71.4     5   9  530      85.7  14.3 

   3  13  140      78.6  21.4    12   7  300      57.1  42.9 

  14   9     -100  28.6  71.4     4  13     -100  21.4  78.6 

   1  15     -100  28.6  71.4    14  10     -140   0.0 100.0 

  16   5     -100  28.6  71.4     2  15  800     100.0   0.0 

   7  10  140      78.6  21.4    16   6  500      71.4  28.6 

   2  11  600     100.0   0.0     8   1     -100  21.4  78.6 

   4   8     -100  28.6  71.4     3  11  100      42.9  57.1 

 

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   5   9  180     100.0   0.0     5   9     -400   0.0 100.0 

  12   7   50      50.0  50.0    12   7      -90  42.9  57.1 

   4  13   50      50.0  50.0     4  13      -90  42.9  57.1 

  14  10     -300   0.0 100.0    14  10  200     100.0   0.0 

   2  15   50      50.0  50.0     2  15      -90  42.9  57.1 

  16   6     -260  14.3  85.7    16   6  100      85.7  14.3 

   8   1  100      85.7  14.3     8   1   50      71.4  28.6 

   3  11   50      50.0  50.0     3  11     -150  14.3  85.7 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   4  11  420      50.0  50.0     4  11  600      50.0  50.0 

   6  10  420      50.0  50.0     6  10  600      50.0  50.0 

  12   8  420      50.0  50.0    12   8  600      50.0  50.0 

   5  13  430     100.0   0.0     5  13     -500   0.0 100.0 

  14   1  420      50.0  50.0    14   1  630      92.9   7.1 

   3  15  420      50.0  50.0     3  15     -100  14.3  85.7 

  16   7  420      50.0  50.0    16   7  600      50.0  50.0 

   9   2     -670   0.0 100.0     9   2  630      92.9   7.1 

 

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   4  11     -110  78.6  21.4    10   3  420      57.1  42.9 

   6  10     -150  14.3  85.7     5  11  130      28.6  71.4 

  12   8     -130  50.0  50.0     7   1      -50   7.1  92.9 

   5  13   50     100.0   0.0    12   9      -50   7.1  92.9 

  14   1     -110  78.6  21.4     6  13  420      57.1  42.9 

   3  15     -130  50.0  50.0    14   2  430      92.9   7.1 

  16   7     -470   0.0 100.0     4  15  420      57.1  42.9 

   9   2     -140  28.6  71.4    16   8  430      92.9   7.1 

 

ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   3     -100   0.0 100.0    10   3  250     100.0   0.0 

   5  11   90      14.3  85.7     5  11   50      21.4  78.6 

   7   1  800     100.0   0.0     7   1  150      71.4  28.6 

  12   9  180      71.4  28.6    12   9  100      42.9  57.1 

   6  13  120      28.6  71.4     6  13   50      21.4  78.6 

  14   2  150      50.0  50.0    14   2     -570   0.0 100.0 

   4  15  150      50.0  50.0     4  15  150      71.4  28.6 

  16   8  200      85.7  14.3    16   8  150      71.4  28.6 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   1   4  450      50.0  50.0     1   4     -140   7.1  92.9 

   6  11  480      85.7  14.3     6  11  200      92.9   7.1 

   8   2  450      50.0  50.0     8   2  200      92.9   7.1 

  12  10  420      21.4  78.6    12  10     -110  42.9  57.1 

   7  13  480      85.7  14.3     7  13     -110  42.9  57.1 

  14   3  480      85.7  14.3    14   3     -110  42.9  57.1 

   5  15  200       0.0 100.0     5  15     -140   7.1  92.9 

  16   9  420      21.4  78.6    16   9      -90  71.4  28.6 

 

ROZDANIE NR 27                 ROZDANIE NR 28

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   1   4  140      64.3  35.7     2   5     -480   0.0 100.0 

   6  11  420      92.9   7.1     7  11   50      92.9   7.1 

   8   2      -50  21.4  78.6     9   3     -450  42.9  57.1 

  12  10      -50  21.4  78.6    12   1   50      92.9   7.1 

   7  13      -50  21.4  78.6     8  13     -450  42.9  57.1 

  14   3      -50  21.4  78.6    14   4     -450  42.9  57.1 

   5  15  420      92.9   7.1     6  15     -450  42.9  57.1 

  16   9  140      64.3  35.7    16  10     -450  42.9  57.1 

 

ROZDANIE NR 29                 ROZDANIE NR 30

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   2   5     -620  28.6  71.4     2   5      -90  85.7  14.3 

   7  11  100      78.6  21.4     7  11     -100  71.4  28.6 

   9   3     -650   0.0 100.0     9   3     -470   0.0 100.0 

  12   1  100      78.6  21.4    12   1     -110  35.7  64.3 

   8  13     -620  28.6  71.4     8  13      -50 100.0   0.0 

  14   4  100      78.6  21.4    14   4     -110  35.7  64.3 

   6  15  100      78.6  21.4     6  15     -110  35.7  64.3 

  16  10     -620  28.6  71.4    16  10     -110  35.7  64.3