Turniej par na IMPY

"poniedziałki" Gliwice 22.01.2007r.

Turniej długofalowy nr 15

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  18   1  150       1.0  -1.0    18   1  650       0.0   0.0 

  13  15  150       1.0  -1.0    13  15  200     -10.0  10.0 

  16   4     -100  -5.0   5.0    16   4  650       0.0   0.0 

  12   6  120       0.0   0.0    12   6  650       0.0   0.0 

  11   9  100       0.0   0.0    11   9     -200 -13.0  13.0 

   2   5  100       0.0   0.0     2   5  650       0.0   0.0 

  14  10  średnia                14  10  średnia             

   8   3   50      -2.0   2.0     8   3  800       4.0  -4.0 

   7  17  150       1.0  -1.0     7  17  650       0.0   0.0 

ŚREDNIA ROZD:   110 NS         ŚREDNIA ROZD:   650 NS

 

ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   8  17     -100   0.0   0.0     8  17     -110  -2.0   2.0 

  18   2  100       5.0  -5.0    18   2      -80  -1.0   1.0 

  14  15  średnia                14  15  średnia             

  16   5      -50   2.0  -2.0    16   5   90       4.0  -4.0 

  13   7     -140  -1.0   1.0    13   7     -110  -2.0   2.0 

  12  10      -90   0.0   0.0    12  10     -110  -2.0   2.0 

   3   6     -200  -3.0   3.0     3   6  200       6.0  -6.0 

   1  11     -760 -12.0  12.0     1  11     -110  -2.0   2.0 

   9   4      -90   0.0   0.0     9   4   90       4.0  -4.0 

ŚREDNIA ROZD:   100 EW         ŚREDNIA ROZD:    50 EW

 

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   5     -200  -7.0   7.0    10   5  450       0.0   0.0 

   9  17   50      -1.0   1.0     9  17  450       0.0   0.0 

  18   3  180       3.0  -3.0    18   3  450       0.0   0.0 

   1  15     -100  -5.0   5.0     1  15  450       0.0   0.0 

  16   6   50      -1.0   1.0    16   6  450       0.0   0.0 

  14   8  średnia                14   8  średnia             

  13  11  150       2.0  -2.0    13  11  450       0.0   0.0 

   4   7 1400      16.0 -16.0     4   7  450       0.0   0.0 

   2  12  100       1.0  -1.0     2  12  450       0.0   0.0 

ŚREDNIA ROZD:    80 NS         ŚREDNIA ROZD:   450 NS

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3  13  600      12.0 -12.0     3  13  460       0.0   0.0 

  11   6     -100  -1.0   1.0    11   6  460       0.0   0.0 

  10  17     -200  -4.0   4.0    10  17  480       1.0  -1.0 

  18   4  140       5.0  -5.0    18   4  480       1.0  -1.0 

   2  15     -200  -4.0   4.0     2  15  400      -2.0   2.0 

  16   7     -200  -4.0   4.0    16   7  480       1.0  -1.0 

   1   9     -100  -1.0   1.0     1   9  450       0.0   0.0 

  14  12  średnia                14  12  średnia             

   5   8  140       5.0  -5.0     5   8  450       0.0   0.0 

ŚREDNIA ROZD:    60 EW         ŚREDNIA ROZD:   460 NS

 

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   6   9     -100  -8.0   8.0     6   9     -150   6.0  -6.0 

   4  14  średnia                 4  14  średnia             

  12   7      -50  -7.0   7.0    12   7     -600  -6.0   6.0 

  11  17  150      -2.0   2.0    11  17     -130   6.0  -6.0 

  18   5  430       5.0  -5.0    18   5     -150   6.0  -6.0 

   3  15      -50  -7.0   7.0     3  15     -750  -9.0   9.0 

  16   8  430       5.0  -5.0    16   8     -150   6.0  -6.0 

   2  10  460       6.0  -6.0     2  10     -600  -6.0   6.0 

   1  13  400       5.0  -5.0     1  13     -600  -6.0   6.0 

ŚREDNIA ROZD:   230 NS         ŚREDNIA ROZD:   370 EW

 

ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   2  14  średnia                 2  14  średnia             

   7  10      -50  -6.0   6.0     7  10   50      -2.0   2.0 

   5   1  420       6.0  -6.0     5   1     -110  -5.0   5.0 

  13   8  420       6.0  -6.0    13   8  100       0.0   0.0 

  12  17      -50  -6.0   6.0    12  17  100       0.0   0.0 

  18   6  450       7.0  -7.0    18   6  500       9.0  -9.0 

   4  15  450       7.0  -7.0     4  15  500       9.0  -9.0 

  16   9      -50  -6.0   6.0    16   9  100       0.0   0.0 

   3  11      -50  -6.0   6.0     3  11  130       1.0  -1.0 

ŚREDNIA ROZD:   180 NS         ŚREDNIA ROZD:   100 NS

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   4  12     -140  -5.0   5.0     4  12   50       0.0   0.0 

   3   1  100       2.0  -2.0     3   1     -800 -13.0  13.0 

   8  11     -170  -5.0   5.0     8  11  100       1.0  -1.0 

   6   2  100       2.0  -2.0     6   2   50       0.0   0.0 

  14   9  średnia                14   9  średnia             

  13  17  100       2.0  -2.0    13  17  100       1.0  -1.0 

  18   7     -140  -5.0   5.0    18   7     -120  -5.0   5.0 

   5  15  100       2.0  -2.0     5  15  100       1.0  -1.0 

  16  10  100       2.0  -2.0    16  10   50       0.0   0.0 

ŚREDNIA ROZD:    40 NS         ŚREDNIA ROZD:    60 NS

 

ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  16  11  620       6.0  -6.0    16  11     -100   4.0  -4.0 

   5  13  170      -6.0   6.0     5  13     -140   3.0  -3.0 

   4   2  620       6.0  -6.0     4   2     -620  -8.0   8.0 

   9  12  620       6.0  -6.0     9  12     -170   3.0  -3.0 

   7   3  170      -6.0   6.0     7   3     -110   4.0  -4.0 

   1  10  200      -5.0   5.0     1  10     -800 -11.0  11.0 

  14  17  średnia                14  17  średnia             

  18   8  620       6.0  -6.0    18   8     -110   4.0  -4.0 

   6  15  170      -6.0   6.0     6  15     -930 -12.0  12.0 

ŚREDNIA ROZD:   400 NS         ŚREDNIA ROZD:   260 EW

 

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   7  15     -430  -7.0   7.0     7  15   50      -1.0   1.0 

  16  12     -120   1.0  -1.0    16  12     -100  -5.0   5.0 

   6  14  średnia                 6  14  średnia             

   5   3     -170   0.0   0.0     5   3     -200  -7.0   7.0 

  10  13     -150   0.0   0.0    10  13  650      11.0 -11.0 

   8   4     -180  -1.0   1.0     8   4  100       1.0  -1.0 

   2  11     -150   0.0   0.0     2  11  600      11.0 -11.0 

   1  17     -430  -7.0   7.0     1  17  100       1.0  -1.0 

  18   9     -170   0.0   0.0    18   9   50      -1.0   1.0 

ŚREDNIA ROZD:   160 EW         ŚREDNIA ROZD:    70 NS

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   8  15  100       8.0  -8.0     8  15     -140   0.0   0.0 

  16  13  170       9.0  -9.0    16  13  100       6.0  -6.0 

   7   1  530      13.0 -13.0     7   1     -140   0.0   0.0 

   6   4     -500  -7.0   7.0     6   4     -170  -1.0   1.0 

  11  14  średnia                11  14  średnia             

   9   5  110       8.0  -8.0     9   5     -140   0.0   0.0 

   3  12     -630  -9.0   9.0     3  12     -140   0.0   0.0 

   2  17     -630  -9.0   9.0     2  17     -100   1.0  -1.0 

  18  10     -630  -9.0   9.0    18  10     -170  -1.0   1.0 

ŚREDNIA ROZD:   230 EW         ŚREDNIA ROZD:   140 EW

 

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   9  15 1370      14.0 -14.0     9  15     -620  -5.0   5.0 

  16  14  średnia                16  14  średnia             

   8   2  300      -2.0   2.0     8   2  100      11.0 -11.0 

   7   5  300      -2.0   2.0     7   5  100      11.0 -11.0 

  12   1  300      -2.0   2.0    12   1     -620  -5.0   5.0 

  10   6  100      -7.0   7.0    10   6  100      11.0 -11.0 

   4  13  300      -2.0   2.0     4  13     -620  -5.0   5.0 

   3  17  630       6.0  -6.0     3  17     -620  -5.0   5.0 

  18  11  630       6.0  -6.0    18  11     -620  -5.0   5.0 

ŚREDNIA ROZD:   380 NS         ŚREDNIA ROZD:   440 EW

 

ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10  15      -90  -3.0   3.0    10  15     -100  -6.0   6.0 

  16   1  300       7.0  -7.0    16   1  430       7.0  -7.0 

   9   3  160       4.0  -4.0     9   3  140       1.0  -1.0 

   8   6     -120  -3.0   3.0     8   6  140       1.0  -1.0 

  13   2  100       3.0  -3.0    13   2     -100  -6.0   6.0 

  11   7      -90  -3.0   3.0    11   7  300       5.0  -5.0 

   5  14  średnia                 5  14  średnia             

   4  17      -90  -3.0   3.0     4  17  300       5.0  -5.0 

  18  12  100       3.0  -3.0    18  12     -150  -7.0   7.0 

ŚREDNIA ROZD:     0            ŚREDNIA ROZD:   120 NS

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  11  15  420       4.0  -4.0    11  15  300      13.0 -13.0 

  16   2      -50  -8.0   8.0    16   2     -660  -5.0   5.0 

  10   4      -50  -8.0   8.0    10   4     -660  -5.0   5.0 

   9   7  420       4.0  -4.0     9   7  300      13.0 -13.0 

  14   3  średnia                14   3  średnia             

  12   8  170      -3.0   3.0    12   8     -660  -5.0   5.0 

   6   1  200      -2.0   2.0     6   1     -630  -5.0   5.0 

   5  17  300       1.0  -1.0     5  17  100      11.0 -11.0 

  18  13  420       4.0  -4.0    18  13     -660  -5.0   5.0 

ŚREDNIA ROZD:   270 NS         ŚREDNIA ROZD:   460 EW

 

ROZDANIE NR 27                 ROZDANIE NR 28

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  12  15  430       0.0   0.0    12  15     -430   1.0  -1.0 

  16   3  460       1.0  -1.0    16   3     -430   1.0  -1.0 

  11   5  140      -7.0   7.0    11   5     -430   1.0  -1.0 

  10   8  400      -1.0   1.0    10   8     -490  -1.0   1.0 

   1   4  420      -1.0   1.0     1   4     -490  -1.0   1.0 

  13   9  460       1.0  -1.0    13   9     -460   0.0   0.0 

   7   2  490       2.0  -2.0     7   2     -490  -1.0   1.0 

   6  17  480       1.0  -1.0     6  17     -490  -1.0   1.0 

  18  14  średnia                18  14  średnia             

ŚREDNIA ROZD:   440 NS         ŚREDNIA ROZD:   460 EW