Turniej nr 20 (18-01-2007) ; Wyniki pary : A.Rosikoń-Wł.Rosikoń (1)            

----------------------------------------------------------------------------   

NrR  Przeciwnicy (nr)                    Linia      NS      WE    Pkt      %   

----------------------------------------------------------------------------   

  1  Pauza                                                                     

  2                                                                            

  3  K.Skrzypek-W.Widlarz (4)               NS             -50   4.70  33.57   

  4                                         NS             -90   5.90  42.14   

  5  J.Kunce-S.Matuszkiewicz (10)           NS            -110   1.00   7.14   

  6                                         NS      50          14.00 100.00   

  7  M.Białożyt-Zb.Mącior (16)              NS     620           6.00  42.86   

  8                                         NS     450           8.00  57.14   

  9  St.Pawłowski-K.Pawłowski (3)           NS            -150   2.00  14.29   

 10                                         NS            -200   1.00   7.14   

 11  J.Rybski-W.Kozerski (5)                NS            -150   0.00   0.00   

 12                                         NS            -430   2.00  14.29   

 13  J.Karoń-Sz.Tomera (17)                 NS     110          10.00  71.43   

 14                                         NS             -50   8.00  57.14   

 15  W.Hareńczyk-M.Maruszczyk (8)           NS     110           9.00  64.29   

 16                                         NS     100          13.00  92.86   

 17  L.Jaworski-D.Grzywa (9)                NS            -450   4.00  28.57   

 18                                         NS     660          13.00  92.86   

 19  Z.Noga-M.Kalus (7)                     NS     800          12.00  85.71   

 20                                         NS            -110   7.00  50.00   

 21  Al.Kaczmarczyk-J.Styczyński (6)        NS     460          14.00 100.00    

 22                                         NS      50          14.00 100.00   

 23  D.Kujawa-B.Durtka (15)                 NS            -100   1.00   7.14   

 24                                         NS     490           6.00  42.86   

 25  R.Kiełczewski-Cz.Szostok (13)          NS  60%       40%    8.40  60.00   

 26                                         NS  60%       40%    8.40  60.00   

                                                  +/-           16.80          

                                                  --------------------------   

                                                  Wynik_pary   189.20  51.98   

----------------------------------------------------------------------------   

Turniej nr 20 (18-01-2007) ; Wyniki pary : R.Cholewa-E.Rosikoń (2)             

----------------------------------------------------------------------------   

NrR  Przeciwnicy (nr)                    Linia      NS      WE    Pkt      %   

----------------------------------------------------------------------------   

  1  R.Kiełczewski-Cz.Szostok (13)          NS     150           7.00  50.00   

  2                                         NS     140           5.00  35.71   

  3  Pauza                                                                     

  4                                                                            

  5  K.Skrzypek-W.Widlarz (4)               NS     110           8.00  57.14   

  6                                         NS            -650   7.00  50.00   

  7  J.Kunce-S.Matuszkiewicz (10)           NS     650          10.00  71.43   

  8                                         NS     450           8.00  57.14   

  9  M.Białożyt-Zb.Mącior (16)              NS     100          10.00  71.43   

 10                                         NS            -100   7.00  50.00   

 11  St.Pawłowski-K.Pawłowski (3)           NS            -110   9.00  64.29   

 12                                         NS            -420   4.00  28.57   

 13  J.Rybski-W.Kozerski (5)                NS     120          12.00  85.71   

 14                                         NS     300          13.00  92.86   

 15  J.Karoń-Sz.Tomera (17)                 NS            -100   1.00   7.14   

 16                                         NS            -150   3.00  21.43   

 17  W.Hareńczyk-M.Maruszczyk (8)           NS            -400  14.00 100.00   

 18                                         NS     660          13.00  92.86   

 19  L.Jaworski-D.Grzywa (9)                NS     450           5.00  35.71   

 20                                         NS           -1100   0.00   0.00   

 21  Z.Noga-M.Kalus (7)                     NS     430          12.00  85.71   

 22                                         NS            -400   6.00  42.86   

 23  Al.Kaczmarczyk-J.Styczyński (6)        NS     170           5.00  35.71   

 24                                         NS     520          10.00  71.43   

 25  D.Kujawa-B.Durtka (15)                 NS     940          10.40  74.29   

 26                                         NS            -130   7.00  50.00   

                                                  +/-           16.80          

                                                  --------------------------   

                                                  Wynik_pary   203.20  55.82   

----------------------------------------------------------------------------   

Turniej nr 20 (18-01-2007) ; Wyniki pary : St.Pawłowski-K.Pawłowski (3)        

----------------------------------------------------------------------------   

NrR  Przeciwnicy (nr)                    Linia      NS      WE    Pkt      %   

----------------------------------------------------------------------------   

  1  L.Jaworski-D.Grzywa (9)                WE     -50          12.00  85.71   

  2                                         WE    -620           1.00   7.14   

  3  Al.Kaczmarczyk-J.Styczyński (6)        NS             -50   4.70  33.57   

  4                                         NS             -90   5.90  42.14   

  5  W.Hareńczyk-M.Maruszczyk (8)           WE     -50          10.00  71.43   

  6                                         WE             650   7.00  50.00   

  7  M.Ropska-R.Gabrysz (12)                NS     680          14.00 100.00   

  8                                         NS     650          14.00 100.00   

  9  A.Rosikoń-Wł.Rosikoń (1)               WE             150  12.00  85.71   

 10                                         WE             200  13.00  92.86   

 11  R.Cholewa-E.Rosikoń (2)                WE             110   5.00  35.71   

 12                                         WE             420  10.00  71.43   

 13  R.Kiełczewski-Cz.Szostok (13)          NS      90           4.00  28.57   

 14                                         NS     300          13.00  92.86   

 15  J.Drozd-Z.Zubielewicz (14)             WE    -110           5.00  35.71   

 16                                         WE             150  11.00  78.57   

 17  D.Kujawa-B.Durtka (15)                 WE             450  10.00  71.43   

 18                                         WE             100  14.00 100.00   

 19  Pauza                                                                     

 20                                                                            

 21  A.Drabczyk-S.Drabczyk (11)             NS             -50   2.00  14.29   

 22                                         NS            -400   6.00  42.86   

 23  Z.Noga-M.Kalus (7)                     WE             100  13.00  92.86   

 24                                         WE    -430          12.00  85.71   

 25  K.Skrzypek-W.Widlarz (4)               NS     940          10.40  74.29   

 26                                         NS            -710   2.40  17.14   

                                                  +/-           17.60          

                                                  --------------------------   

                                                  Wynik_pary   229.00  62.91   

----------------------------------------------------------------------------   

Turniej nr 20 (18-01-2007) ; Wyniki pary : K.Skrzypek-W.Widlarz (4)            

----------------------------------------------------------------------------   

NrR  Przeciwnicy (nr)                    Linia      NS      WE    Pkt      %   

----------------------------------------------------------------------------   

  1  M.Ropska-R.Gabrysz (12)                NS     110           4.00  28.57   

  2                                         NS     170           8.00  57.14   

  3  A.Rosikoń-Wł.Rosikoń (1)               WE              50   9.30  66.43   

  4                                         WE              90   8.10  57.86   

  5  R.Cholewa-E.Rosikoń (2)                WE    -110           6.00  42.86   

  6                                         WE             650   7.00  50.00   

  7  Z.Noga-M.Kalus (7)                     NS     650          10.00  71.43   

  8                                         NS     150           0.00   0.00   

  9  J.Drozd-Z.Zubielewicz (14)             WE    -110           1.00   7.14   

 10                                         WE    -110           1.00   7.14   

 11  L.Jaworski-D.Grzywa (9)                WE             110   5.00  35.71   

 12                                         WE             180   8.00  57.14   

 13  Al.Kaczmarczyk-J.Styczyński (6)        NS     100           7.00  50.00   

 14                                         NS            -120   0.00   0.00   

 15  A.Drabczyk-S.Drabczyk (11)             NS            -100   1.00   7.14   

 16                                         NS            -150   3.00  21.43   

 17  J.Karoń-Sz.Tomera (17)                 WE             420   3.00  21.43   

 18                                         WE    -600          10.00  71.43   

 19  D.Kujawa-B.Durtka (15)                 NS     450           5.00  35.71   

 20                                         NS     100          12.00  85.71   

 21  J.Rybski-W.Kozerski (5)                WE    -130           8.00  57.14   

 22                                         WE             150   3.00  21.43   

 23  W.Hareńczyk-M.Maruszczyk (8)           NS     930          13.00  92.86   

 24                                         NS     450           4.00  28.57   

 25  St.Pawłowski-K.Pawłowski (3)           WE    -940           3.60  25.71   

 26                                         WE             710  11.60  82.86   

                                                  --------------------------   

                                                  Wynik_pary   151.60  41.65   

----------------------------------------------------------------------------   

Turniej nr 20 (18-01-2007) ; Wyniki pary : J.Rybski-W.Kozerski (5)             

----------------------------------------------------------------------------   

NrR  Przeciwnicy (nr)                    Linia      NS      WE    Pkt      %   

----------------------------------------------------------------------------   

  1  J.Kunce-S.Matuszkiewicz (10)           NS     180          10.00  71.43   

  2                                         NS     600          10.00  71.43   

  3  Z.Noga-M.Kalus (7)                     WE             100  13.90  99.29   

  4                                         WE    -100           1.30   9.29   

  5  D.Kujawa-B.Durtka (15)                 NS     140          10.00  71.43   

  6                                         NS            -650   7.00  50.00   

  7  L.Jaworski-D.Grzywa (9)                WE             100  13.00  92.86   

  8                                         WE    -450           6.00  42.86   

  9  M.Ropska-R.Gabrysz (12)                NS             -50   6.00  42.86   

 10                                         NS     110          13.00  92.86   

 11  A.Rosikoń-Wł.Rosikoń (1)               WE             150  14.00 100.00   

 12                                         WE             430  12.00  85.71   

 13  R.Cholewa-E.Rosikoń (2)                WE    -120           2.00  14.29   

 14                                         WE    -300           1.00   7.14   

 15  Pauza                                                                     

 16                                                                            

 17  J.Drozd-Z.Zubielewicz (14)             WE             450  10.00  71.43   

 18                                         WE    -630           6.00  42.86   

 19  R.Kiełczewski-Cz.Szostok (13)          WE    -450           9.00  64.29   

 20                                         WE     -90           4.00  28.57   

 21  K.Skrzypek-W.Widlarz (4)               NS     130           6.00  42.86   

 22                                         NS            -150  11.00  78.57   

 23  A.Drabczyk-S.Drabczyk (11)             NS     650          10.00  71.43   

 24                                         NS            -100   0.00   0.00   

 25  Al.Kaczmarczyk-J.Styczyński (6)        WE    -940           3.60  25.71   

 26                                         WE    -100           1.30   9.29   

                                                  +/-           16.80          

                                                  --------------------------   

                                                  Wynik_pary   196.90  54.09   

----------------------------------------------------------------------------   

Turniej nr 20 (18-01-2007) ; Wyniki pary : Al.Kaczmarczyk-J.Styczyński (6)     

----------------------------------------------------------------------------   

NrR  Przeciwnicy (nr)                    Linia      NS      WE    Pkt      %   

----------------------------------------------------------------------------   

  1  J.Drozd-Z.Zubielewicz (14)             WE    -150           7.00  50.00   

  2                                         WE             100  13.00  92.86   

  3  St.Pawłowski-K.Pawłowski (3)           WE              50   9.30  66.43   

  4                                         WE              90   8.10  57.86   

  5  J.Karoń-Sz.Tomera (17)                 NS     170          12.00  85.71   

  6                                         NS            -650   7.00  50.00   

  7  A.Drabczyk-S.Drabczyk (11)             NS            -100   1.00   7.14   

  8                                         NS     450           8.00  57.14   

  9  J.Kunce-S.Matuszkiewicz (10)           WE             500  14.00 100.00   

 10                                         WE             100   7.00  50.00   

 11  W.Hareńczyk-M.Maruszczyk (8)           NS            -140   3.00  21.43   

 12                                         NS            -150   9.00  64.29   

 13  K.Skrzypek-W.Widlarz (4)               WE    -100           7.00  50.00   

 14                                         WE             120  14.00 100.00   

 15  M.Białożyt-Zb.Mącior (16)              NS     110           9.00  64.29   

 16                                         NS            -150   3.00  21.43   

 17  Pauza                                                                     

 18                                                                            

 19  M.Ropska-R.Gabrysz (12)                NS     450           5.00  35.71   

 20                                         NS            -140   3.00  21.43   

 21  A.Rosikoń-Wł.Rosikoń (1)               WE    -460           0.00   0.00   

 22                                         WE     -50           0.00   0.00   

 23  R.Cholewa-E.Rosikoń (2)                WE    -170           9.00  64.29   

 24                                         WE    -520           4.00  28.57   

 25  J.Rybski-W.Kozerski (5)                NS     940          10.40  74.29   

 26                                         NS     100          12.70  90.71   

                                                  +/-           16.80          

                                                  --------------------------   

                                                  Wynik_pary   192.30  52.83   

----------------------------------------------------------------------------   

Turniej nr 20 (18-01-2007) ; Wyniki pary : Z.Noga-M.Kalus (7)                  

----------------------------------------------------------------------------   

NrR  Przeciwnicy (nr)                    Linia      NS      WE    Pkt      %   

----------------------------------------------------------------------------   

  1  M.Białożyt-Zb.Mącior (16)              WE    -630           2.00  14.29   

  2                                         WE    -140           9.00  64.29   

  3  J.Rybski-W.Kozerski (5)                NS            -100   0.10   0.71   

  4                                         NS     100          12.70  90.71   

  5  A.Drabczyk-S.Drabczyk (11)             NS     300          14.00 100.00   

  6                                         NS            -660   0.00   0.00   

  7  K.Skrzypek-W.Widlarz (4)               WE    -650           4.00  28.57   

  8                                         WE    -150          14.00 100.00   

  9  J.Karoń-Sz.Tomera (17)                 NS            -100   4.00  28.57   

 10                                         NS            -100   7.00  50.00   

 11  Pauza                                                                     

 12                                                                             

 13  J.Kunce-S.Matuszkiewicz (10)           NS     200          14.00 100.00   

 14                                         NS            -100   3.00  21.43   

 15  R.Kiełczewski-Cz.Szostok (13)          WE    -110           5.00  35.71   

 16                                         WE             120   6.00  42.86   

 17  M.Ropska-R.Gabrysz (12)                NS            -450   4.00  28.57   

 18                                         NS     630           8.00  57.14   

 19  A.Rosikoń-Wł.Rosikoń (1)               WE    -800           2.00  14.29   

 20                                         WE             110   7.00  50.00   

 21  R.Cholewa-E.Rosikoń (2)                WE    -430           2.00  14.29   

 22                                         WE             400   8.00  57.14   

 23  St.Pawłowski-K.Pawłowski (3)           NS            -100   1.00   7.14   

 24                                         NS     430           2.00  14.29   

 25  J.Drozd-Z.Zubielewicz (14)             WE    -440          12.70  90.71   

 26                                         WE             950  13.90  99.29   

                                                  +/-           16.80          

                                                  --------------------------   

                                                  Wynik_pary   172.20  47.31   

----------------------------------------------------------------------------   

Turniej nr 20 (18-01-2007) ; Wyniki pary : W.Hareńczyk-M.Maruszczyk (8)        

----------------------------------------------------------------------------   

NrR  Przeciwnicy (nr)                    Linia      NS      WE    Pkt      %   

----------------------------------------------------------------------------   

  1  A.Drabczyk-S.Drabczyk (11)             NS     660          14.00 100.00   

  2                                         NS     620          13.00  92.86   

  3  R.Kiełczewski-Cz.Szostok (13)          WE               6   8.40  60.00   

  4                                         WE               6   8.40  60.00   

  5  St.Pawłowski-K.Pawłowski (3)           NS      50           4.00  28.57   

  6                                         NS            -650   7.00  50.00   

  7  D.Kujawa-B.Durtka (15)                 WE    -140          10.00  71.43   

  8                                         WE    -420          12.00  85.71   

  9  Pauza                                                                      

 10                                                                            

 11  Al.Kaczmarczyk-J.Styczyński (6)        WE             140  11.00  78.57   

 12                                         WE             150   5.00  35.71   

 13  M.Ropska-R.Gabrysz (12)                NS            -200   0.00   0.00   

 14                                         NS            -100   3.00  21.43   

 15  A.Rosikoń-Wł.Rosikoń (1)               WE    -110           5.00  35.71   

 16                                         WE    -100           1.00   7.14   

 17  R.Cholewa-E.Rosikoń (2)                WE             400   0.00   0.00   

 18                                         WE    -660           1.00   7.14   

 19  J.Kunce-S.Matuszkiewicz (10)           NS     450           5.00  35.71   

 20                                         NS     200          14.00 100.00   

 21  J.Drozd-Z.Zubielewicz (14)             WE    -400           4.00  28.57   

 22                                         WE             150   3.00  21.43   

 23  K.Skrzypek-W.Widlarz (4)               WE    -930           1.00   7.14   

 24                                         WE    -450          10.00  71.43   

 25  M.Białożyt-Zb.Mącior (16)              NS     800           4.70  33.57   

 26                                         NS     100          12.70  90.71   

                                                  +/-           16.80          

                                                  --------------------------   

                                                  Wynik_pary   174.00  47.80   

----------------------------------------------------------------------------   

Turniej nr 20 (18-01-2007) ; Wyniki pary : L.Jaworski-D.Grzywa (9)             

----------------------------------------------------------------------------   

NrR  Przeciwnicy (nr)                    Linia      NS      WE    Pkt      %   

----------------------------------------------------------------------------   

  1  St.Pawłowski-K.Pawłowski (3)           NS      50           2.00  14.29   

  2                                         NS     620          13.00  92.86   

  3  A.Drabczyk-S.Drabczyk (11)             NS     120          10.40  74.29   

  4                                         NS     100          12.70  90.71   

  5  Pauza                                                                     

  6                                                                             

  7  J.Rybski-W.Kozerski (5)                NS            -100   1.00   7.14   

  8                                         NS     450           8.00  57.14   

  9  R.Kiełczewski-Cz.Szostok (13)          WE    -110           1.00   7.14   

 10                                         WE             100   7.00  50.00   

 11  K.Skrzypek-W.Widlarz (4)               NS            -110   9.00  64.29   

 12                                         NS            -180   6.00  42.86   

 13  D.Kujawa-B.Durtka (15)                 WE             100  12.00  85.71   

 14                                         WE     -50           4.00  28.57   

 15  M.Ropska-R.Gabrysz (12)                NS     130          14.00 100.00   

 16                                         NS            -110  10.00  71.43   

 17  A.Rosikoń-Wł.Rosikoń (1)               WE             450  10.00  71.43   

 18                                         WE    -660           1.00   7.14   

 19  R.Cholewa-E.Rosikoń (2)                WE    -450           9.00  64.29   

 20                                         WE            1100  14.00 100.00   

 21  M.Białożyt-Zb.Mącior (16)              NS             -50   2.00  14.29   

 22                                         NS            -420   2.00  14.29   

 23  J.Drozd-Z.Zubielewicz (14)             WE    -930           1.00   7.14   

 24                                         WE    -520           4.00  28.57   

 25  J.Kunce-S.Matuszkiewicz (10)           WE    -940           3.60  25.71   

 26                                         WE             130   7.00  50.00   

                                                  +/-           16.80          

                                                  --------------------------   

                                                  Wynik_pary   180.50  49.59   

----------------------------------------------------------------------------   

Turniej nr 20 (18-01-2007) ; Wyniki pary : J.Kunce-S.Matuszkiewicz (10)         

----------------------------------------------------------------------------   

NrR  Przeciwnicy (nr)                    Linia      NS      WE    Pkt      %   

----------------------------------------------------------------------------   

  1  J.Rybski-W.Kozerski (5)                WE    -180           4.00  28.57   

  2                                         WE    -600           4.00  28.57   

  3  M.Ropska-R.Gabrysz (12)                NS             -50   4.70  33.57   

  4                                         NS             -90   5.90  42.14   

  5  A.Rosikoń-Wł.Rosikoń (1)               WE             110  13.00  92.86   

  6                                         WE     -50           0.00   0.00   

  7  R.Cholewa-E.Rosikoń (2)                WE    -650           4.00  28.57   

  8                                         WE    -450           6.00  42.86   

  9  Al.Kaczmarczyk-J.Styczyński (6)        NS            -500   0.00   0.00   

 10                                         NS            -100   7.00  50.00   

 11  J.Drozd-Z.Zubielewicz (14)             WE              90   2.00  14.29   

 12                                         WE             460  14.00 100.00   

 13  Z.Noga-M.Kalus (7)                     WE    -200           0.00   0.00   

 14                                         WE             100  11.00  78.57   

 15  D.Kujawa-B.Durtka (15)                 NS      90           4.00  28.57   

 16                                         NS     100          13.00  92.86   

 17  A.Drabczyk-S.Drabczyk (11)             NS            -450   4.00  28.57   

 18                                         NS     110           2.00  14.29   

 19  W.Hareńczyk-M.Maruszczyk (8)           WE    -450           9.00  64.29   

 20                                         WE    -200           0.00   0.00   

 21  R.Kiełczewski-Cz.Szostok (13)          NS     140           8.00  57.14   

 22                                         NS            -490   0.00   0.00   

 23  J.Karoń-Sz.Tomera (17)                 WE    -620           6.00  42.86   

 24                                         WE    -520           4.00  28.57   

 25  L.Jaworski-D.Grzywa (9)                NS     940          10.40  74.29   

 26                                         NS            -130   7.00  50.00   

                                                  --------------------------   

                                                  Wynik_pary   143.00  39.29   

----------------------------------------------------------------------------   

Turniej nr 20 (18-01-2007) ; Wyniki pary : A.Drabczyk-S.Drabczyk (11)          

----------------------------------------------------------------------------   

NrR  Przeciwnicy (nr)                    Linia      NS      WE    Pkt      %   

----------------------------------------------------------------------------   

  1  W.Hareńczyk-M.Maruszczyk (8)           WE    -660           0.00   0.00   

  2                                         WE    -620           1.00   7.14   

  3  L.Jaworski-D.Grzywa (9)                WE    -120           3.60  25.71   

  4                                         WE    -100           1.30   9.29   

  5  Z.Noga-M.Kalus (7)                     WE    -300           0.00   0.00   

  6                                         WE             660  14.00 100.00   

  7  Al.Kaczmarczyk-J.Styczyński (6)        WE             100  13.00  92.86   

  8                                         WE    -450           6.00  42.86   

  9  D.Kujawa-B.Durtka (15)                 WE     -90           6.00  42.86   

 10                                         WE             200  13.00  92.86   

 11  R.Kiełczewski-Cz.Szostok (13)          WE             130   8.00  57.14   

 12                                         WE             150   5.00  35.71   

 13  Pauza                                                                     

 14                                                                             

 15  K.Skrzypek-W.Widlarz (4)               WE             100  13.00  92.86   

 16                                         WE             150  11.00  78.57   

 17  J.Kunce-S.Matuszkiewicz (10)           WE             450  10.00  71.43   

 18                                         WE    -110          12.00  85.71   

 19  M.Białożyt-Zb.Mącior (16)              WE   -1100           0.00   0.00   

 20                                         WE             110   7.00  50.00   

 21  St.Pawłowski-K.Pawłowski (3)           WE              50  12.00  85.71   

 22                                         WE             400   8.00  57.14   

 23  J.Rybski-W.Kozerski (5)                WE    -650           4.00  28.57   

 24                                         WE             100  14.00 100.00   

 25  J.Karoń-Sz.Tomera (17)                 WE    -440          12.70  90.71   

 26                                         WE             130   7.00  50.00   

                                                  +/-           16.80          

                                                  --------------------------   

                                                  Wynik_pary   198.40  54.51   

----------------------------------------------------------------------------   

Turniej nr 20 (18-01-2007) ; Wyniki pary : M.Ropska-R.Gabrysz (12)             

----------------------------------------------------------------------------   

NrR  Przeciwnicy (nr)                    Linia      NS      WE    Pkt      %   

----------------------------------------------------------------------------   

  1  K.Skrzypek-W.Widlarz (4)               WE    -110          10.00  71.43   

  2                                         WE    -170           6.00  42.86   

  3  J.Kunce-S.Matuszkiewicz (10)           WE              50   9.30  66.43   

  4                                         WE              90   8.10  57.86   

  5  M.Białożyt-Zb.Mącior (16)              WE    -100           8.00  57.14   

  6                                         WE             650   7.00  50.00   

  7  St.Pawłowski-K.Pawłowski (3)           WE    -680           0.00   0.00   

  8                                         WE    -650           0.00   0.00   

  9  J.Rybski-W.Kozerski (5)                WE              50   8.00  57.14   

 10                                         WE    -110           1.00   7.14   

 11  J.Karoń-Sz.Tomera (17)                 WE             140  11.00  78.57   

 12                                         WE     -50           0.00   0.00   

 13  W.Hareńczyk-M.Maruszczyk (8)           WE             200  14.00 100.00   

 14                                         WE             100  11.00  78.57   

 15  L.Jaworski-D.Grzywa (9)                WE    -130           0.00   0.00   

 16                                         WE             110   4.00  28.57   

 17  Z.Noga-M.Kalus (7)                     WE             450  10.00  71.43   

 18                                         WE    -630           6.00  42.86   

 19  Al.Kaczmarczyk-J.Styczyński (6)        WE    -450           9.00  64.29   

 20                                         WE             140  11.00  78.57   

 21  D.Kujawa-B.Durtka (15)                 WE              50  12.00  85.71   

 22                                         WE             400   8.00  57.14   

 23  R.Kiełczewski-Cz.Szostok (13)          WE    -170           9.00  64.29   

 24                                         WE   -1020           0.00   0.00   

 25  Pauza                                                                     

 26                                                                            

                                                  +/-           16.80          

                                                  --------------------------   

                                                  Wynik_pary   179.20  49.23   

----------------------------------------------------------------------------   

Turniej nr 20 (18-01-2007) ; Wyniki pary : R.Kiełczewski-Cz.Szostok (13)       

----------------------------------------------------------------------------   

NrR  Przeciwnicy (nr)                    Linia      NS      WE    Pkt      %   

----------------------------------------------------------------------------   

  1  R.Cholewa-E.Rosikoń (2)                WE    -150           7.00  50.00   

  2                                         WE    -140           9.00  64.29   

  3  W.Hareńczyk-M.Maruszczyk (8)           NS   40%      60%    5.60  40.00   

  4                                         NS   40%      60%    5.60  40.00   

  5  J.Drozd-Z.Zubielewicz (14)             WE             110  13.00  92.86   

  6                                         WE             650   7.00  50.00   

  7  J.Karoń-Sz.Tomera (17)                 WE    -650           4.00  28.57   

  8                                         WE    -450           6.00  42.86   

  9  L.Jaworski-D.Grzywa (9)                NS     110          13.00  92.86   

 10                                         NS            -100   7.00  50.00   

 11  A.Drabczyk-S.Drabczyk (11)             NS            -130   6.00  42.86   

 12                                         NS            -150   9.00  64.29   

 13  St.Pawłowski-K.Pawłowski (3)           WE     -90          10.00  71.43   

 14                                         WE    -300           1.00   7.14   

 15  Z.Noga-M.Kalus (7)                     NS     110           9.00  64.29   

 16                                         NS            -120   8.00  57.14   

 17  M.Białożyt-Zb.Mącior (16)              WE             420   3.00  21.43   

 18                                         WE    -630           6.00  42.86   

 19  J.Rybski-W.Kozerski (5)                NS     450           5.00  35.71   

 20                                         NS      90          10.00  71.43   

 21  J.Kunce-S.Matuszkiewicz (10)           WE    -140           6.00  42.86   

 22                                         WE             490  14.00 100.00   

 23  M.Ropska-R.Gabrysz (12)                NS     170           5.00  35.71   

 24                                         NS    1020          14.00 100.00   

 25  A.Rosikoń-Wł.Rosikoń (1)               WE  60%       40%    5.60  40.00   

 26                                         WE  60%       40%    5.60  40.00   

                                                  --------------------------   

                                                  Wynik_pary   194.40  53.41   

----------------------------------------------------------------------------   

Turniej nr 20 (18-01-2007) ; Wyniki pary : J.Drozd-Z.Zubielewicz (14)          

----------------------------------------------------------------------------   

NrR  Przeciwnicy (nr)                    Linia      NS      WE    Pkt      %   

----------------------------------------------------------------------------   

  1  Al.Kaczmarczyk-J.Styczyński (6)        NS     150           7.00  50.00   

  2                                         NS            -100   1.00   7.14   

  3  D.Kujawa-B.Durtka (15)                 NS     140          13.90  99.29   

  4                                         NS             -90   5.90  42.14   

  5  R.Kiełczewski-Cz.Szostok (13)          NS            -110   1.00   7.14   

  6                                         NS            -650   7.00  50.00   

  7  Pauza                                                                      

  8                                                                            

  9  K.Skrzypek-W.Widlarz (4)               NS     110          13.00  92.86   

 10                                         NS     110          13.00  92.86   

 11  J.Kunce-S.Matuszkiewicz (10)           NS             -90  12.00  85.71   

 12                                         NS            -460   0.00   0.00   

 13  M.Białożyt-Zb.Mącior (16)              NS     100           7.00  50.00   

 14                                         NS             -90   6.00  42.86   

 15  St.Pawłowski-K.Pawłowski (3)           NS     110           9.00  64.29   

 16                                         NS            -150   3.00  21.43   

 17  J.Rybski-W.Kozerski (5)                NS            -450   4.00  28.57   

 18                                         NS     630           8.00  57.14   

 19  J.Karoń-Sz.Tomera (17)                 NS     450           5.00  35.71   

 20                                         NS            -140   3.00  21.43   

 21  W.Hareńczyk-M.Maruszczyk (8)           NS     400          10.00  71.43   

 22                                         NS            -150  11.00  78.57   

 23  L.Jaworski-D.Grzywa (9)                NS     930          13.00  92.86   

 24                                         NS     520          10.00  71.43   

 25  Z.Noga-M.Kalus (7)                     NS     440           1.30   9.29   

 26                                         NS            -950   0.10   0.71   

                                                  +/-           16.80          

                                                  --------------------------   

                                                  Wynik_pary   181.00  49.73   

----------------------------------------------------------------------------   

Turniej nr 20 (18-01-2007) ; Wyniki pary : D.Kujawa-B.Durtka (15)              

----------------------------------------------------------------------------   

NrR  Przeciwnicy (nr)                    Linia      NS      WE    Pkt      %   

----------------------------------------------------------------------------   

  1  J.Karoń-Sz.Tomera (17)                 NS            -150   0.00   0.00   

  2                                         NS            -100   1.00   7.14   

  3  J.Drozd-Z.Zubielewicz (14)             WE    -140           0.10   0.71   

  4                                         WE              90   8.10  57.86   

  5  J.Rybski-W.Kozerski (5)                WE    -140           4.00  28.57   

  6                                         WE             650   7.00  50.00   

  7  W.Hareńczyk-M.Maruszczyk (8)           NS     140           4.00  28.57   

  8                                         NS     420           2.00  14.29   

  9  A.Drabczyk-S.Drabczyk (11)             NS      90           8.00  57.14   

 10                                         NS            -200   1.00   7.14   

 11  M.Białożyt-Zb.Mącior (16)              WE              50   0.00   0.00   

 12                                         WE             130   2.00  14.29   

 13  L.Jaworski-D.Grzywa (9)                NS            -100   2.00  14.29   

 14                                         NS      50          10.00  71.43   

 15  J.Kunce-S.Matuszkiewicz (10)           WE     -90          10.00  71.43   

 16                                         WE    -100           1.00   7.14   

 17  St.Pawłowski-K.Pawłowski (3)           NS            -450   4.00  28.57   

 18                                         NS            -100   0.00   0.00   

 19  K.Skrzypek-W.Widlarz (4)               WE    -450           9.00  64.29   

 20                                         WE    -100           2.00  14.29   

 21  M.Ropska-R.Gabrysz (12)                NS             -50   2.00  14.29   

 22                                         NS            -400   6.00  42.86   

 23  A.Rosikoń-Wł.Rosikoń (1)               WE             100  13.00  92.86   

 24                                         WE    -490           8.00  57.14   

 25  R.Cholewa-E.Rosikoń (2)                WE    -940           3.60  25.71   

 26                                         WE             130   7.00  50.00   

                                                  --------------------------   

                                                  Wynik_pary   114.80  31.54   

----------------------------------------------------------------------------   

Turniej nr 20 (18-01-2007) ; Wyniki pary : M.Białożyt-Zb.Mącior (16)           

----------------------------------------------------------------------------   

NrR  Przeciwnicy (nr)                    Linia      NS      WE    Pkt      %   

----------------------------------------------------------------------------   

  1  Z.Noga-M.Kalus (7)                     NS     630          12.00  85.71   

  2                                         NS     140           5.00  35.71   

  3  J.Karoń-Sz.Tomera (17)                 WE    -120           3.60  25.71   

  4                                         WE             120  13.90  99.29   

  5  M.Ropska-R.Gabrysz (12)                NS     100           6.00  42.86   

  6                                         NS            -650   7.00  50.00   

  7  A.Rosikoń-Wł.Rosikoń (1)               WE    -620           8.00  57.14   

  8                                         WE    -450           6.00  42.86   

  9  R.Cholewa-E.Rosikoń (2)                WE    -100           4.00  28.57   

 10                                         WE             100   7.00  50.00   

 11  D.Kujawa-B.Durtka (15)                 NS             -50  14.00 100.00   

 12                                         NS            -130  12.00  85.71   

 13  J.Drozd-Z.Zubielewicz (14)             WE    -100           7.00  50.00   

 14                                         WE              90   8.00  57.14   

 15  Al.Kaczmarczyk-J.Styczyński (6)        WE    -110           5.00  35.71   

 16                                         WE             150  11.00  78.57   

 17  R.Kiełczewski-Cz.Szostok (13)          NS            -420  11.00  78.57   

 18                                         NS     630           8.00  57.14   

 19  A.Drabczyk-S.Drabczyk (11)             NS    1100          14.00 100.00   

 20                                         NS            -110   7.00  50.00   

 21  L.Jaworski-D.Grzywa (9)                WE              50  12.00  85.71   

 22                                         WE             420  12.00  85.71   

 23  Pauza                                                                     

 24                                                                            

 25  W.Hareńczyk-M.Maruszczyk (8)           WE    -800           9.30  66.43   

 26                                         WE    -100           1.30   9.29   

                                                  +/-           17.00           

                                                  --------------------------   

                                                  Wynik_pary   221.10  60.74   

----------------------------------------------------------------------------   

Turniej nr 20 (18-01-2007) ; Wyniki pary : J.Karoń-Sz.Tomera (17)              

----------------------------------------------------------------------------   

NrR  Przeciwnicy (nr)                    Linia      NS      WE    Pkt      %   

----------------------------------------------------------------------------   

  1  D.Kujawa-B.Durtka (15)                 WE             150  14.00 100.00   

  2                                         WE             100  13.00  92.86   

  3  M.Białożyt-Zb.Mącior (16)              NS     120          10.40  74.29   

  4                                         NS            -120   0.10   0.71   

  5  Al.Kaczmarczyk-J.Styczyński (6)        WE    -170           2.00  14.29   

  6                                         WE             650   7.00  50.00   

  7  R.Kiełczewski-Cz.Szostok (13)          NS     650          10.00  71.43   

  8                                         NS     450           8.00  57.14   

  9  Z.Noga-M.Kalus (7)                     WE             100  10.00  71.43   

 10                                         WE             100   7.00  50.00   

 11  M.Ropska-R.Gabrysz (12)                NS            -140   3.00  21.43   

 12                                         NS      50          14.00 100.00   

 13  A.Rosikoń-Wł.Rosikoń (1)               WE    -110           4.00  28.57   

 14                                         WE              50   6.00  42.86   

 15  R.Cholewa-E.Rosikoń (2)                WE             100  13.00  92.86   

 16                                         WE             150  11.00  78.57   

 17  K.Skrzypek-W.Widlarz (4)               NS            -420  11.00  78.57   

 18                                         NS     600           4.00  28.57   

 19  J.Drozd-Z.Zubielewicz (14)             WE    -450           9.00  64.29   

 20                                         WE             140  11.00  78.57   

 21  Pauza                                                                     

 22                                                                            

 23  J.Kunce-S.Matuszkiewicz (10)           NS     620           8.00  57.14   

 24                                         NS     520          10.00  71.43   

 25  A.Drabczyk-S.Drabczyk (11)             NS     440           1.30   9.29   

 26                                         NS            -130   7.00  50.00   

                                                  +/-           16.80          

                                                  --------------------------   

                                                  Wynik_pary   210.60  57.86   

----------------------------------------------------------------------------   

Władysław Rosikoń (18-01-2007)