Turniej 2 ZIMOWY Bytom 12.01.2006r.

 

ROZDANIE NR1†††††††††††††††† ROZDANIE NR2

††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY††††††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY

NSEW†† NSEW††† NS†† EW†††† NSEW†† NSEW††† NS†† EW

----------------------------------------------------------

16†† 1†††† -430-5.2†† 5.2††† 16†† 1†††† -420†† 0.7-0.7

1514†††† -120†† 3.2-3.2††† 1514†††† -430†† 0.7-0.7

†† 611†††† -180†† 1.5-1.5†††† 611†††† -460-0.5†† 0.5

1012†††† -150†† 2.5-2.5††† 1012†††† -420†† 0.7-0.7

†† 5†† 8†††† -430-5.2†† 5.2†††† 5†† 8†††† -490-1.7†† 1.7

†† 7†† 3†††† -400-4.5†† 4.5†††† 7†† 3†††† -460-0.5†† 0.5

†† 9†† 2†† 50†††††† 7.7-7.7†††† 9†† 2†††† -430†† 0.7-0.7

13†† 4úrednia††††††††††††††† 13†† 4úrednia†††††††††††††

 

ROZDANIE NR3†††††††††††††††† ROZDANIE NR4

††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY††††††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY

NSEW†† NSEW††† NS†† EW†††† NSEW†† NSEW††† NS†† EW

----------------------------------------------------------

14 ††5430††††† 10.0 -10.0††† 14†† 5100†††††† 8.2-8.2

16†† 2†††† -150-4.3†† 4.3††† 16†† 2†††† -690-7.8†† 7.8

†† 115†††† -100-2.7†† 2.7†††† 115100†††††† 8.2-8.2

†† 712170†††††† 5.0-5.0†††† 712100†††††† 8.2-8.2

11 13úrednia††††††††††††††† 1113úrednia†††††††††††††

†† 6†† 9†††† -150-4.3†† 4.3†††† 6†† 9†††† -600-5.3†† 5.3

†† 8†† 4†††† -100-2.7†† 2.7†††† 8†† 4†††† -600-5.3†† 5.3

10†† 3††††† -50-1.0†† 1.0††† 10†† 3†††† -630-6.0†† 6.0

 

ROZDANIE NR5†††††††††††††††† ROZDANIE NR6

††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY††††††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY

NSEW†† NSEW††† NS†† EW†††† NSEW†† NSEW††† NS†† EW

----------------------------------------------------------

11†† 4†† 50†††††† 2.2-2.2††† 11†† 4100†††††† 7.8-7.8

15†† 6†††† -120-3.3†† 3.3††† 15†† 6†††† -150†† 2.2-2.2

16†† 3†††† -100-2.3†† 2.3††† 16†† 3†††† -150†† 2.2-2.2

†† 2†† 1†† 50†††††† 2.2-2.2†††† 2†† 1†††† -150†† 2.2-2.2

†† 813úrednia†††††††† ††††††††813úrednia†††††††††††††

1214†††† -170-4.8†† 4.8††† 1214†††† -110†† 3.0-3.0

†† 710100†††††† 4.0-4.0†††† 710†††† -600-8.7†† 8.7

†† 9†† 5†† 50†††††† 2.2-2.2†††† 9†† 5†††† -600-8.7†† 8.7

 

ROZDANIE NR7††††††††† †††††††ROZDANIE NR8

††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY††††††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY

NSEW†† NSEW††† NS†† EW†††† NSEW†† NSEW††† NS†† EW

----------------------------------------------------------

10†† 6†††† -100-5.5†† 5.5††† 10†† 6†††† -300-6.7†† 6.7

12†† 5200†††††† 0.7-0.7††† 12†† 5†††† -100-1.5†† 1.5

†† 1†† 7†††† -400 -11.311.3†††† 1†† 7†††† -300-6.7†† 6.7

16†† 4†††† -100-5.5†† 5.5††† 16†† 4100†††††† 4.2-4.2

†† 3†† 2200†††††† 0.7-0.7†††† 3†† 2150†† ††††5.7-5.7

†† 914730††††† 10.5 -10.5†††† 914†† 50†††††† 2.5-2.5

1315úrednia††††††††††††††† 1315úrednia†††††††††††††

†† 811730††††† 10.5 -10.5†††† 811†† 50†††††† 2.5-2.5

 

ROZDANIE NR9†††††††††††††††† ROZDANIE NR 10

††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY††††††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY

NSEW†† NSEW††† NS†† EW†††† NSEW†† NSEW††† NS†† EW

----------------------------------------------------------

†† 912††††† -50-7.5†† 7.5†††† 912200††††† 11.5 -11.5

11†† 7500†††††† 6.8-6.8††† 11†† 7†††† -630-3.7†† 3.7

13†† 6úrednia††††††††††††††† 13†† 6úrednia†††††††††††††

†† 2†† 8110††††† -3.5†† 3.5†††† 2†† 8†††† -600-3.0†† 3.0

16†† 5110††††† -3.5†† 3.5††† 16†† 5†††† -720-6.3†† 6.3

†† 4†† 3170††††† -1.7†† 1.7†††† 4†† 3100†††††† 9.8-9.8

1015420†††††† 4.7-4.7††† 1015†††† -620-3.7†† 3.7

14†† 1420†††††† 4.7-4.7††† 14†† 1†††† -650-4.7†† 4.7

 

ROZDANIE NR 11†††††††††††††††† ROZDANIE NR 12

††††††††††† ZAPIS††PUNKTY††††††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY

NSEW†† NSEW††† NS†† EW†††† NSEW†† NSEW††† NS†† EW

----------------------------------------------------------

15†† 2420†††††† 4.3-4.3††† 15†† 2†††† -200-2.7†† 2.7

1013úrednia††††††† ††††††††1013úrednia†††††††††††††

12†† 8††††† -50-7.2†† 7.2††† 12†† 8†††† -200-2.7†† 2.7

14†† 7†† 50††††† -5.0†† 5.0††† 14†† 7†††† -200-2.7†† 2.7

†† 3†† 9300†††††† 1.2-1.2†††† 3†† 9110†††††† 5.7-5.7

16†† 6670†††††† 9.5-9.5††† 16†† 6†††† -120-0.7†† 0.7

†† 5†† 4420†††††† 4.3-4.3†††† 5†† 4110†††††† 5.7-5.7

11†† 1††††† -50-7.2†† 7.2††† 11†† 1†††† -200-2.7†† 2.7

 

ROZDANIE NR 13†††††††††††††††† ROZDANIE NR 14

††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY†††††††††††† †††ZAPIS††† PUNKTY

NSEW†† NSEW††† NS†† EW†††† NSEW†† NSEW††† NS†† EW

----------------------------------------------------------

†† 1†† 3†††† -100-4.0†† 4.0†††† 1†† 3†††† -420-1.8†† 1.8

1114110†††††† 1.2-1.2††† 1114†††† -420-1.8†† 1.8

13†† 9úrednia††††††††††††††† 13†† 9úrednia†††††††††††††

15†† 8600††††† 11.2 -11.2††† 15†† 8100††††† 11.0 -11.0

†† 410†††† -200-6.7†† 6.7†††† 410†††† -420-1.8†† 1.8

16†† 7†††† -100-4.0†† 4.0††† 16†† 7†††† -420-1.8†† 1.8

†† 6†† 5110†††††† 1.2-1.2†††† 6†† 5†††† -420-1.8†† 1.8

12†† 2110†††††† 1.2-1.2††† 12†† 2†††† -420-1.8†† 1.8

 

ROZDANIE NR 15†††††††††††††††† ROZDANIE NR 16

††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY††††††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY

NSEW†† NSEW††† NS†† EW†††† NSEW†† NSEW††† NS†† EW

----------------------------------------------------------

13†† 3úrednia††††††††††††††† 13†† 3úrednia†††††††††††††

†† 2†† 4†††† -500-5.8†† 5.8†††† 2†† 4†††† -110-3.2†† 3.2

1215†††† -300-0.7†† 0.7††† 1215†††† -140-4.2†† 4.2

1410†††† -200†† 2.3-2.3††† 1410†††† -140-4.2†† 4.2

†† 1†† 9†††† -200†† 2.3-2.3†††† 1†† 9530††††† 11.3 -11.3

†† 511†††† -500-5.8†† 5.8†††† 511100†††††† 2.2-2.2

16†† 8†††† -200†† 2.3-2.3††† 16†† 8†††† -140-4.2†† 4.2

†† 7†† 6†††† -100†† 5.3-5.3†††† 7†† 6100†††††† 2.2-2.2

 

ROZDANIE NR 17†††††††††††††††† ROZDANIE NR 18

††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY††††††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY

NSEW†† NSEW†† NS†† EW†††† NSEW†† NSEW††† NS†† EW

----------------------------------------------------------

†† 8†† 7†††† -400-5.0†† 5.0†††† 8†† 7†††† -200†† 1.3-1.3

14†† 4††††† -90†† 3.0-3.0††† 14†† 4200††††† 10.0 -10.0

†† 3†† 5†††† -400-5.0 ††5.0†††† 3†† 5†††† -450-5.2†† 5.2

13†† 1úrednia††††††††††††††† 13†† 1úrednia†††††††††††††

1511†††† -300-2.0†† 2.0††† 1511100†††††† 8.0-8.0

†† 210†† 50†††††† 7.0-7.0†††† 210†††† -450-5.2†† 5.2

†† 612†††† -400-5.0 ††5.0†††† 612†††† -420-4.5†† 4.5

16†† 9†† 50†††††† 7.0-7.0††† 16†† 9†††† -420-4.5†† 4.5

 

ROZDANIE NR 19†††††††††††††††† ROZDANIE NR 20

††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY††††††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY

NSEW†† NSEW††† NS†† EW†††† NSEWNSEW††† NS†† EW

----------------------------------------------------------

†† 9†† 8††††† -50-3.3†† 3.3†††† 9†† 8†††† -650†† 0.0†† 0.0

15†† 5†††† -100-5.0†† 5.0††† 15†† 5†††† -620†† 1.2-1.2

†† 4†† 6450†††††† 9.2-9.2†††† 4†† 6†††† -650†† 0.0†† 0.0

14†† 2††††† -50-3.3†† 3.3††† 14†† 2†††† -680-1.2†† 1.2

†† 112††††† -50-3.3†† 3.3†††† 112†††† -650†† 0.0†† 0.0

†† 311††††† -50-3.3†† 3.3†††† 311†††† -650†† 0.0†† 0.0

†† 713úrednia†††††††††††††††† 713úrednia†††††††††††††

1610450†††††† 9.2-9.2††† 1610†††† -650†† 0.0†† 0.0

 

ROZDANIE NR 21†††††††††††††††† ROZDANIE NR 22

††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY††††††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY

NSEW†† NSEW††† NS†† EW†††† NSEW†† NSEW††† NS†† EW

----------------------------------------------------------

10†† 9600†††††† 6.3-6.3††† 10†† 9†††† -620†† 4.8-4.8

†† 1†† 6150††††† -3.3†† 3.3†††† 1†† 6†††† -650†† 3.7-3.7

†† 5†† 7600†††††† 6.3-6.3†††† 5†† 7††† -1370 -10.210.2

15†† 3600†††††† 6.3-6.3††† 15†† 3††† -1370 -10.210.2

†† 213úrednia†††††††††††††††† 213úrednia†††††††††††††

†† 412†††† -500 -13.213.2†††† 412†††† -660†† 3.7-3.7

†† 814†††† -200-8.8†† 8.8†††† 814†††† -630†† 4.5-4.5

1611600†††††† 6.3-6.3††† 1611†††† -660†† 3.7-3.7

 

ROZDANIE NR 23†††††††††††††††† ROZDANIE NR 24

††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY††††††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY

NSEW†† NSEW††† NS†† EW†††† NSEW†† NSEW††† NS†† EW

----------------------------------------------------------

1110130†††††† 3.7-3.7††† 1110100†††††† 4.8-4.8

†† 2†† 7†††† -200-5.7†† 5.7†††† 2†† 7†††† -100-1.0†† 1.0

†† 6†† 8200†††††† 5.5-5.5†††† 6†† 8†††† -470-9.8†† 9.8

†† 1†† 4†††† -100-2.8†† 2.8†††† 1†† 4††††† -50†† 0.5-0.5

†† 314†††† -200-5.7†† 5.7†††† 314†††† -110-1.2†† 1.2

†† 513úrednia†††††††††††††††† 513úrednia†††††††††††††

†† 915110†††††† 2.5-2.5†††† 915†† 50†††††† 3.3-3.3

1612110†††††† 2.5-2.5††† 1612†† 50†††††† 3.3-3.3

 

ROZDANIE NR 25†††††††††††††††† ROZDANIE NR 26

††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY††††††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY

NSEW†† NSEW††† NS†† EW†††† NSEW†† NSEW††† NS†† EW

----------------------------------------------------------

1211†††† -600-6.8†† 6.8††† 1211†††† -500-6.8†† 6.8

†† 3†† 8†††† -100†† 5.2-5.2†††† 3†† 8†††† -140†† 3.2-3.2

†† 7†† 9†††† -600-6.8†† 6.8†††† 7†† 9†††† -200†† 1.2-1.2

†† 2†† 5†††† -100†† 5.2-5.2†††† 2†† 5†††† -200†† 1.2-1.2

†† 415†††† -300†† 0.2-0.2†††† 415†††† -400-4.2†† 4.2

†† 614200††††† 10.7 -10.7†††† 614†††† -100†† 4.3-4.3

10†† 1†††† -630-7.5†† 7.5††† 10†† 1†††† -200†† 1.2-1.2

1613úrednia††††††††††††††† 1613úrednia†††††††††††††

 

ROZDANIE NR 27†††††††††††††††† ROZDANIE NR 28

††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY††††††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY

NSEW†† NSEW††† NS†† EW†††† NSEW†† NSEW††† NS†† EW

----------------------------------------------------------

1312úrednia††††††††††††††† 1312úrednia†††††††††††††

†† 4†† 9120††††† -4.3†† 4.3†††† 4†† 9†††† -490†† 5.0-5.0

†† 810400†††††† 3.8-3.8†††† 810†††† -920-6.5†† 6.5

†† 3†† 6180††††† -2.5†† 2.5†††† 3†† 6†††† -460†† 5.7-5.7

5†† 1180††††† -2.5†† 2.5†††† 5†† 1†††† -920-6.5†† 6.5

†† 715430†††††† 4.5-4.5†††† 715†††† -510†† 3.8-3.8

11†† 2430†††††† 4.5-4.5††† 11†† 2†††† -490†† 5.0-5.0

1614150††††† -3.5†† 3.5††† 1614†††† -920-6.5†† 6.5

 

ROZDANIE NR 29†††††††††††††††† ROZDANIE NR 30

††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY††††††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY

NSEW†† NSEW††† NS†† EW†††† NSEW†† NSEW††† NS†† EW

----------------------------------------------------------

1413úrednia†††† †††††††††††1413úrednia†††††††††††††

†† 510†††† -620-7.7†† 7.7†††† 510††††† -50-3.2†† 3.2

†† 911††††† -90†† 3.7-3.7†††† 911170†††††† 3.5-3.5

†† 4†† 7†††† -620-7.7†† 7.7†††† 4†† 7††††† -50-3.2†† 3.2

†† 6†† 2†††† -620-7.7†† 7.7†††† 6†† 2†† 50†††††† 0.0†† 0.0

†† 8†† 1†††† -200†† 1.0-1.0†††† 8†† 1††††† -50-3.2†† 3.2

12†† 3200†††††† 9.2-9.2††† 12†† 3420†††††† 9.2-9.2

1615200†††††† 9.2-9.2††† 1615††††† -50-3.2†† 3.2