Turniej 3 ZIMOWY Bytom 19.01.2006r.

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  18   1  100      13.0   3.0    18   1     -170  10.0   6.0 

  10   6     -300   0.0  16.0    10   6     -200   4.0  12.0 

  15  16     -140   2.0  14.0    15  16     -200   4.0  12.0 

   7  13  200      16.0   0.0     7  13     -200   4.0  12.0 

  17   3  100      13.0   3.0    17   3     -140  12.0   4.0 

   2   5     -110   5.0  11.0     2   5     -200   4.0  12.0 

  12  14     -110   5.0  11.0    12  14     -200   4.0  12.0 

   8   9   50       9.0   7.0     8   9     -100  14.0   2.0 

  11   4   50       9.0   7.0    11   4  100      16.0   0.0 

 

ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  12   5     -620  12.0   4.0    12   5     -620   2.0  14.0 

  18   2     -690   8.0   8.0    18   2     -170  10.0   6.0 

  11   7    -1370   3.0  13.0    11   7     -200   8.0   8.0 

   1  16     -620  12.0   4.0     1  16     -140  12.0   4.0 

   8  14    -1370   3.0  13.0     8  14     -800   0.0  16.0 

  17   4     -620  12.0   4.0    17   4     -100  14.0   2.0 

   3   6    -1370   3.0  13.0     3   6     -500   5.0  11.0 

  13  15  300      16.0   0.0    13  15     -500   5.0  11.0 

   9  10    -1370   3.0  13.0     9  10  200      16.0   0.0 

 

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10  11     -850   0.0  16.0    10  11  150       7.0   9.0 

  13   6     -400  12.0   4.0    13   6  140       4.0  12.0 

  18   3     -400  12.0   4.0    18   3  430      13.0   3.0 

  12   8     -400  12.0   4.0    12   8  430      13.0   3.0 

   2  16     -520   2.0  14.0     2  16  130       1.0  15.0 

   9  15     -460   4.0  12.0     9  15  500      16.0   0.0 

  17   5     -400  12.0   4.0    17   5  150       7.0   9.0 

   4   7     -420   6.0  10.0     4   7  130       1.0  15.0 

  14   1     -400  12.0   4.0    14   1  400      10.0   6.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  15   2  600      15.0   1.0    15   2     -170   6.0  10.0 

  11  12     -100   6.0  10.0    11  12     -140  11.0   5.0 

  14   7     -100   6.0  10.0    14   7     -300   3.0  13.0 

  18   4     -100   6.0  10.0    18   4     -140  11.0   5.0 

  13   9  120      11.0   5.0    13   9     -300   3.0  13.0 

   3  16  600      15.0   1.0     3  16     -140  11.0   5.0 

  10   1     -200   1.0  15.0    10   1     -140  11.0   5.0 

  17   6  120      11.0   5.0    17   6     -110  16.0   0.0 

   5   8     -200   1.0  15.0     5   8     -420   0.0  16.0 

 

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   6   9      -50  11.0   5.0     6   9  130       9.0   7.0 

   1   3      -50  11.0   5.0     1   3  130       9.0   7.0 

  12  13  140      16.0   0.0    12  13  130       9.0   7.0 

  15   8      -50  11.0   5.0    15   8   90       2.0  14.0 

  18   5     -150   2.0  14.0    18   5  130       9.0   7.0 

  14  10      -50  11.0   5.0    14  10  200      16.0   0.0 

   4  16     -200   0.0  16.0     4  16  130       9.0   7.0 

  11   2     -100   5.0  11.0    11   2      -80   0.0  16.0 

  17   7     -100   5.0  11.0    17   7  130       9.0   7.0 

 

ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  17   8  420      10.0   6.0    17   8   50       4.0  12.0 

   7  10  420      10.0   6.0     7  10  150      12.0   4.0 

   2   4  420      10.0   6.0     2   4   50       4.0  12.0 

  13  14  400       4.0  12.0    13  14  110      10.0   6.0 

   1   9  420      10.0   6.0     1   9  100       8.0   8.0 

  18   6  170       1.0  15.0    18   6     -100   0.0  16.0 

  15  11  170       1.0  15.0    15  11   50       4.0  12.0 

   5  16  800      16.0   0.0     5  16  500      15.0   1.0 

  12   3  420      10.0   6.0    12   3  500      15.0   1.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  13   4  800      16.0   0.0    13   4     -150   9.0   7.0 

  17   9  500       8.0   8.0    17   9     -400   5.0  11.0 

   8  11  790      13.0   3.0     8  11     -150   9.0   7.0 

   3   5  600      10.0   6.0     3   5     -430   2.0  14.0 

  14  15     -200   4.0  12.0    14  15     -130  13.0   3.0 

   2  10     -500   0.0  16.0     2  10  100      16.0   0.0 

  18   7     -200   4.0  12.0    18   7     -750   0.0  16.0 

   1  12  790      13.0   3.0     1  12     -400   5.0  11.0 

   6  16     -200   4.0  12.0     6  16     -130  13.0   3.0 

 

ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   7  16  100      15.0   1.0     7  16     -660  16.0   0.0 

  14   5  100      15.0   1.0    14   5    -1440   0.0  16.0 

  17  10   50      12.0   4.0    17  10    -1430   4.0  12.0 

   9  12     -400   6.0  10.0     9  12     -680  11.0   5.0 

   4   6     -400   6.0  10.0     4   6     -680  11.0   5.0 

  15   1     -430   1.0  15.0    15   1    -1430   4.0  12.0 

   3  11      -90  10.0   6.0     3  11     -680  11.0   5.0 

  18   8     -400   6.0  10.0    18   8     -680  11.0   5.0 

   2  13     -430   1.0  15.0     2  13    -1430   4.0  12.0 

 

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3  14     -400   6.0  10.0     3  14 1100       9.0   7.0 

   8  16   50      15.0   1.0     8  16 1100       9.0   7.0 

  15   6     -400   6.0  10.0    15   6  680       4.0  12.0 

  17  11   50      15.0   1.0    17  11 1660      16.0   0.0 

  10  13     -430   1.0  15.0    10  13 1430      13.0   3.0 

   5   7     -130  10.0   6.0     5   7  680       4.0  12.0 

   1   2     -110  12.0   4.0     1   2  500       0.0  16.0 

   4  12     -430   1.0  15.0     4  12  680       4.0  12.0 

  18   9     -400   6.0  10.0    18   9 1430      13.0   3.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   4  15     -110   5.0  11.0     4  15     -120   2.0  14.0 

   9  16     -110   5.0  11.0     9  16     -110   6.0  10.0 

   1   7     -110   5.0  11.0     1   7     -140   0.0  16.0 

  17  12     -150   0.0  16.0    17  12  100      12.0   4.0 

  11  14  100      12.0   4.0    11  14     -100  10.0   6.0 

   6   8  300      16.0   0.0     6   8  200      15.0   1.0 

   2   3     -100  10.0   6.0     2   3     -110   6.0  10.0 

   5  13  140      14.0   2.0     5  13     -110   6.0  10.0 

  18  10     -110   5.0  11.0    18  10  200      15.0   1.0 

 

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   5   1  650      10.0   6.0     5   1  420       9.0   7.0 

  10  16  150       8.0   8.0    10  16  450      15.0   1.0 

   2   8  850      13.0   3.0     2   8      -50   1.0  15.0 

  17  13  850      13.0   3.0    17  13  200       4.0  12.0 

  12  15  100       5.0  11.0    12  15      -50   1.0  15.0 

   7   9     -110   1.0  15.0     7   9  420       9.0   7.0 

   3   4     -110   1.0  15.0     3   4  450      15.0   1.0 

   6  14 1480      16.0   0.0     6  14  420       9.0   7.0 

  18  11  100       5.0  11.0    18  11  420       9.0   7.0 

 

ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   6   2  110      14.0   2.0     6   2  500      16.0   0.0 

  11  16     -100   7.0   9.0    11  16  100       6.0  10.0 

   3   9     -100   7.0   9.0     3   9  480      14.0   2.0 

  17  14     -100   7.0   9.0    17  14  100       6.0  10.0 

  13   1     -200   2.0  14.0    13   1     -300   0.0  16.0 

   8  10     -910   0.0  16.0     8  10      -50   2.0  14.0 

   4   5  110      14.0   2.0     4   5  100       6.0  10.0 

   7  15     -100   7.0   9.0     7  15  300      10.0   6.0 

  18  12  110      14.0   2.0    18  12  460      12.0   4.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   7   3     -650   8.0   8.0     7   3  600       4.0  12.0 

  12  16  400      16.0   0.0    12  16 1430      16.0   0.0 

   4  10    -1430   1.0  15.0     4  10     -100   0.0  16.0 

  17  15    -1430   1.0  15.0    17  15  650       9.0   7.0 

  14   2     -680   5.0  11.0    14   2  650       9.0   7.0 

   9  11  100      12.0   4.0     9  11  650       9.0   7.0 

   5   6  100      12.0   4.0     5   6  680      14.0   2.0 

   8   1  100      12.0   4.0     8   1  200       2.0  14.0 

  18  13     -680   5.0  11.0    18  13  650       9.0   7.0 

 

ROZDANIE NR 27                 ROZDANIE NR 28

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   8   4     -280   2.0  14.0     8   4  130      13.0   3.0 

  13  16  130      12.0   4.0    13  16     -400   0.0  16.0 

   5  11  130      12.0   4.0     5  11     -100   8.0   8.0 

  17   1  130      12.0   4.0    17   1     -200   4.0  12.0 

  15   3   50       8.0   8.0    15   3     -200   4.0  12.0 

  10  12     -280   2.0  14.0    10  12     -200   4.0  12.0 

   6   7     -280   2.0  14.0     6   7  130      13.0   3.0 

   9   2  150      16.0   0.0     9   2  300      16.0   0.0 

  18  14     -110   6.0  10.0    18  14   90      10.0   6.0 

 

ROZDANIE NR 29                 ROZDANIE NR 30

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   9   5  100       3.0  13.0     9   5     -100   5.0  11.0 

  14  16  100       3.0  13.0    14  16     -590   1.0  15.0 

   6  12  800      16.0   0.0     6  12  100      14.0   2.0 

  17   2  500      12.0   4.0    17   2   50       9.0   7.0 

   1   4  110       8.0   8.0     1   4   50       9.0   7.0 

  11  13  200      10.0   6.0    11  13  100      14.0   2.0 

   7   8  600      14.0   2.0     7   8  100      14.0   2.0 

  10   3  100       3.0  13.0    10   3     -590   1.0  15.0 

  18  15  100       3.0  13.0    18  15     -100   5.0  11.0