KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY Chorzów 16.01.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 1  I Poziemba-R Semen            2.5 SL/NZ

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   2 J Stachowski-J Staszak        5.5 SL       1  NS         -50   0.15

                                                2  NS   +650       -1.47 =-1.32

  41 K Buras-T Czajer             19.0 SL/MA    3  NS        -600   0.10

                                                4  NS        -620  -8.53 =-8.43

   4 H Kopernok-E Moś              8.0 SL       5  NS        -100  -9.50

                                                6  NS        -140  -8.21 =-17.71

  20 A Świątkowska-J Świątkowski  11.0 SL       7  NS   +100        3.90

                                                8  NS        -430  -5.05 =-1.15

  25 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL       9  NS   +420        1.58

                                               10  NS   +140        1.00 =2.58

  33 S Adamczyk-M Bojanowski       6.5 SL      11  NS        -110  -5.25

                                               12  NS  +1370        3.20 =-2.05

  40 L Budzyn-P Matkowski         11.0 SL      13  NS   +100        2.55

                                               14  NS   +100       10.15 =12.70

  18 S Fangor-H Grządziel         19.0 SL      15  NS    +50        5.70

                                               16  NS   +170        0.10 =5.80

  34 I Sapota-B Nazarewicz         4.0 SL      17  NS   +420        5.00

                                               18  NS        -450  -0.45 =4.55

   3 J Niemiec-J Kaniuk            3.0 SL      19  NS        -300  -7.35

                                               20  NS        -140   1.55 =-5.80

  12 I Kowalczyk-B Pazur          30.0 SL/WP   21  NS        -100  -8.70

                                               22  NS        -620  -7.45 =-16.15

   9 J Sobol-E Szenkelbach        14.0 SL      23  NS        -650  -2.90

                                               24  NS    +50       -1.00 =-3.90

  10 K Gawędzki-K Zieliński        5.0 SL      25  NS        -140  -2.95

                                               26  NS        -120  -2.95 =-5.90

  37 S Osadnik-J Szwachuła        11.0 SL      27  NS        -170   0.15

                                               28  NS        -500  -5.80 =-5.65

  27 M Nowakowski-A Pietrzak      11.0 SL      29  NS        -630   0.00

                                               30  NS   +400       -0.05 =-0.05

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -42.48

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -42.48

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY Chorzów 16.01.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 2  J Stachowski-J Staszak        5.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   1 I Poziemba-R Semen            2.5 SL/NZ    1  EW         +50  -0.15

                                                2  EW   -650        1.47 =1.32

  20 A Świątkowska-J Świątkowski  11.0 SL       3  NS        -600   0.10

                                                4  NS        -620  -8.53 =-8.43

  19 H Cofała-R Janiszewski        3.0 SL       5  EW   -650        0.30

                                                6  EW   -100        3.95 =4.25

  26 A Żuk-D Burek                 6.5 SL       7  NS        -110  -0.90

                                                8  NS        -300  -1.65 =-2.55

  39 T Bednarek-J Radomski         8.0 SL       9  EW   -400       -0.63

                                               10  EW        +100   4.30 =3.67

  27 M Nowakowski-A Pietrzak      11.0 SL      11  EW   -150       -1.15

                                               12  EW  -1390       -3.85 =-5.00

  41 K Buras-T Czajer             19.0 SL/MA   13  NS   +300        6.85

                                               14  NS        -430  -1.40 =5.45

  34 I Sapota-B Nazarewicz         4.0 SL      15  NS        -170  -0.10

                                               16  NS   +420        5.80 =5.70

  11 L Niemiec-Z Sienicki         19.0 SL      17  EW         +50   6.25

                                               18  EW        +450   0.45 =6.70

  28 T Biskup-L Lewicki            5.0 SL      19  NS   +110        2.35

                                               20  NS        -620  -7.25 =-4.90

  42 T Pilch-A Szymczak           19.0 MP      21  NS   +650        5.40

                                               22  NS   +100        5.70 =11.10

  38 S Drabczyk-A Włodarczyk       4.0 NZ/SL   23  NS        -650  -2.90

                                               24  NS         -50  -3.55 =-6.45

  17 B Kukuła-W Grzybowski         2.5 SL      25  EW        +170   3.45

                                               26  EW        +110   2.50 =5.95

  10 K Gawędzki-K Zieliński        5.0 SL      27  EW        +200   0.70

                                               28  EW         +90  -2.65 =-1.95

  18 S Fangor-H Grządziel         19.0 SL      29  EW        +630   0.00

                                               30  EW   -800       -8.55 =-8.55

                                                                   ------

                                                         WYNIK      6.31

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM      6.31

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY Chorzów 16.01.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 3  J Niemiec-J Kaniuk            3.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  12 I Kowalczyk-B Pazur          30.0 SL/WP    1  NS        -100  -1.80

                                                2  NS   +680       -0.53 =-2.33

   4 H Kopernok-E Moś              8.0 SL       3  NS        -660  -1.95

                                                4  NS   +100        4.79 =2.84

  11 L Niemiec-Z Sienicki         19.0 SL       5  EW  -1430       -9.05

                                                6  EW   -200        1.63 =-7.42

  28 T Biskup-L Lewicki            5.0 SL       7  NS        -140  -1.85

                                                8  NS        -180   1.15 =-0.70

  42 T Pilch-A Szymczak           19.0 MP       9  NS   +420        1.58

                                               10  NS   +140        1.00 =2.58

  38 S Drabczyk-A Włodarczyk       4.0 NZ/SL   11  NS   +150        1.15

                                               12  NS        -300 -15.85 =-14.70

  17 B Kukuła-W Grzybowski         2.5 SL      13  EW   -100       -2.55

                                               14  EW        +430   1.40 =-1.15

  40 L Budzyn-P Matkowski         11.0 SL      15  EW    -50       -5.70

                                               16  EW   -140        0.90 =-4.80

  41 K Buras-T Czajer             19.0 SL/MA   17  EW   -420       -5.00

                                               18  EW        +480   1.30 =-3.70

   1 I Poziemba-R Semen            2.5 SL/NZ   19  EW        +300   7.35

                                               20  EW        +140  -1.55 =5.80

  10 K Gawędzki-K Zieliński        5.0 SL      21  NS   +650        5.40

                                               22  NS        -620  -7.45 =-2.05

  19 H Cofała-R Janiszewski        3.0 SL      23  EW        +500  -0.75

                                               24  EW        +110   4.75 =4.00

  26 A Żuk-D Burek                 6.5 SL      25  NS        -140  -2.95

                                               26  NS   4 pasy      0.20 =-2.75

  39 T Bednarek-J Radomski         8.0 SL      27  EW    -50       -6.00

                                               28  EW   -110       -6.60 =-12.60

  34 I Sapota-B Nazarewicz         4.0 SL      29  EW        +660   1.05

                                               30  EW   -430       -0.70 =0.35

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -36.63

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -36.63

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY Chorzów 16.01.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 4  H Kopernok-E Moś              8.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  27 M Nowakowski-A Pietrzak      11.0 SL       1  EW         +50  -0.15

                                                2  EW   -650        1.47 =1.32

   3 J Niemiec-J Kaniuk            3.0 SL       3  EW        +660   1.95

                                                4  EW   -100       -4.79 =-2.84

   1 I Poziemba-R Semen            2.5 SL/NZ    5  EW        +100   9.50

                                                6  EW        +140   8.21 =17.71

  33 S Adamczyk-M Bojanowski       6.5 SL       7  NS        -110  -0.90

                                                8  NS        -180   1.15 =0.25

  19 H Cofała-R Janiszewski        3.0 SL       9  EW   -420       -1.58

                                               10  EW   -110       -0.15 =-1.73

  26 A Żuk-D Burek                 6.5 SL      11  NS   +120        0.35

                                               12  NS  +1390        3.85 =4.20

  39 T Bednarek-J Radomski         8.0 SL      13  EW        +120   2.70

                                               14  EW        +400   0.55 =3.25

  41 K Buras-T Czajer             19.0 SL/MA   15  EW        +200   0.85

                                               16  EW   -110        1.80 =2.65

  20 A Świątkowska-J Świątkowski  11.0 SL      17  NS   +420        5.00

                                               18  NS    +50        9.90 =14.90

  12 I Kowalczyk-B Pazur          30.0 SL/WP   19  NS   +110        2.35

                                               20  NS   +100        6.30 =8.65

  11 L Niemiec-Z Sienicki         19.0 SL      21  EW   -600       -3.80

                                               22  EW        +140  -1.00 =-4.80

  28 T Biskup-L Lewicki            5.0 SL      23  NS        -650  -2.90

                                               24  NS    +50       -1.00 =-3.90

  42 T Pilch-A Szymczak           19.0 MP      25  NS   +140        4.20

                                               26  NS        -110  -2.50 =1.70

  38 S Drabczyk-A Włodarczyk       4.0 NZ/SL   27  NS        -170   0.15

                                               28  NS        -800 -10.55 =-10.40

  17 B Kukuła-W Grzybowski         2.5 SL      29  EW        +660   1.05

                                               30  EW   -110        6.35 =7.40

                                                                   ------

                                                         WYNIK     38.37

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     38.37

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY Chorzów 16.01.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 5  A Geisler-K Łazikiewicz       3.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   6 J Fidler-H Waligórski         4.0 NZ/SL    1  NS        -100  -1.80

                                                2  NS   +650       -1.47 =-3.27

  16 J Pisarek-J Radomski         11.0 SL       3  NS        -630  -0.90

                                                4  NS   +100        4.79 =3.89

  31 L Szymaniec-J Wiszniewski     5.0 OP       5  NS  +1660       11.50

                                                6  NS   +200       -1.63 =9.87

  36 A Guła-J Ostrowski            6.5 SL       7  NS        -130  -1.80

                                                8  NS        -180   1.15 =-0.65

   8 J Hartleb-J Stokowacki        4.0 SL       9  NS   +420        1.58

                                               10  NS        -200  -6.50 =-4.92

  21 S Nykiel-J Wołodkiewicz       6.5 SL      11  NS   +430        7.75

                                               12  NS  +1830       11.15 =18.90

  29 T Nędzi-A Szepe               8.0 SL      13  NS        -100  -1.80

                                               14  NS        -400  -0.55 =-2.35

  24 Z Tymków-R Zając             14.0 SL      15  NS        -140   0.90

                                               16  NS   +590        9.05 =9.95

  22 U Lewicka-B Cholewik          4.0 NZ/SL   17  NS        -100  -7.50

                                               18  NS        -480  -1.30 =-8.80

  13 S Kowalczyk-J Sucharkiewicz  24.0 SL      19  NS   +110        2.35

                                               20  NS        -140   1.55 =3.90

  14 S Makuch-M Morawiec           2.0 SL      21  NS        -400 -12.15

                                               22  NS   +100        5.70 =-6.45

   7 A Bacik-M Nowacki             8.0 SL      23  NS        -650  -2.90

                                               24  NS   +100        0.70 =-2.20

  35 A Sładki-L Gajos              7.5 SL      25  NS   +140        4.20

                                               26  NS   +200        5.40 =9.60

  32 Z Urbańczyk-J Synowiec        6.5 SL      27  NS        -400  -5.60

                                               28  NS        -800 -10.55 =-16.15

  15 A Jarecki-M Białożyt         11.0 SL      29  NS        -650  -1.05

                                               30  NS   +110       -6.35 =-7.40

                                                                   ------

                                                         WYNIK      3.91

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM      3.91

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY Chorzów 16.01.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 6  J Fidler-H Waligórski         4.0 NZ/SL

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   5 A Geisler-K Łazikiewicz       3.5 SL       1  EW        +100   1.80

                                                2  EW   -650        1.47 =3.27

  30 W Kosiba-R Ochot              5.0 SL       3  NS        -630  -0.90

                                                4  NS        -620  -8.53 =-9.43

  32 Z Urbańczyk-J Synowiec        6.5 SL       5  EW        +200  10.65

                                                6  EW        +110   7.74 =18.39

  13 S Kowalczyk-J Sucharkiewicz  24.0 SL       7  EW   -100       -3.90

                                                8  EW    -50       -6.85 =-10.75

  31 L Szymaniec-J Wiszniewski     5.0 OP       9  NS   +420        1.58

                                               10  NS   +140        1.00 =2.58

  22 U Lewicka-B Cholewik          4.0 NZ/SL   11  NS         -50  -3.95

                                               12  NS  +1390        3.85 =-0.10

   7 A Bacik-M Nowacki             8.0 SL      13  NS   +100        2.55

                                               14  NS        -800  -9.70 =-7.15

  15 A Jarecki-M Białożyt         11.0 SL      15  EW        +170   0.10

                                               16  EW   -170       -0.10 =0.00

  16 J Pisarek-J Radomski         11.0 SL      17  NS         -50  -6.25

                                               18  NS        -480  -1.30 =-7.55

  29 T Nędzi-A Szepe               8.0 SL      19  NS   +110        2.35

                                               20  NS        -620  -7.25 =-4.90

   8 J Hartleb-J Stokowacki        4.0 SL      21  EW   -600       -3.80

                                               22  EW   -100       -5.70 =-9.50

  35 A Sładki-L Gajos              7.5 SL      23  EW        +140  -7.95

                                               24  EW    -50        1.00 =-6.95

  24 Z Tymków-R Zając             14.0 SL      25  EW   -140       -4.20

                                               26  EW        +110   2.50 =-1.70

  23 J Pawlas-S Gęga               2.5 SL/NZ   27  EW        +300   3.40

                                               28  EW   -800      -14.30 =-10.90

  36 A Guła-J Ostrowski            6.5 SL      29  NS        -630   0.00

                                               30  NS        -100 -10.00 =-10.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -54.69

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -54.69

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY Chorzów 16.01.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 7  A Bacik-M Nowacki             8.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  32 Z Urbańczyk-J Synowiec        6.5 SL       1  NS   +430       10.05

                                                2  NS   +650       -1.47 =8.58

   8 J Hartleb-J Stokowacki        4.0 SL       3  NS        -660  -1.95

                                                4  NS   +100        4.79 =2.84

  24 Z Tymków-R Zając             14.0 SL       5  NS  +1460        9.40

                                                6  NS   +500        5.00 =14.40

  14 S Makuch-M Morawiec           2.0 SL       7  EW        +110   0.90

                                                8  EW        +150  -2.20 =-1.30

  35 A Sładki-L Gajos              7.5 SL       9  NS   +400        0.63

                                               10  NS   +200        2.40 =3.03

  31 L Szymaniec-J Wiszniewski     5.0 OP      11  NS   +150        1.15

                                               12  NS  +1370        3.20 =4.35

   6 J Fidler-H Waligórski         4.0 NZ/SL   13  EW   -100       -2.55

                                               14  EW        +800   9.70 =7.15

  22 U Lewicka-B Cholewik          4.0 NZ/SL   15  EW        +140  -0.90

                                               16  EW        +100   6.80 =5.90

  36 A Guła-J Ostrowski            6.5 SL      17  EW   -300       -2.30

                                               18  EW        +480   1.30 =-1.00

  23 J Pawlas-S Gęga               2.5 SL/NZ   19  EW   -110       -2.35

                                               20  EW        +200  -0.15 =-2.50

  15 A Jarecki-M Białożyt         11.0 SL      21  NS   +130       -5.20

                                               22  NS   +200        7.90 =2.70

   5 A Geisler-K Łazikiewicz       3.5 SL      23  EW        +650   2.90

                                               24  EW   -100       -0.70 =2.20

  30 W Kosiba-R Ochot              5.0 SL      25  NS        -730 -12.10

                                               26  NS   +100        2.85 =-9.25

  13 S Kowalczyk-J Sucharkiewicz  24.0 SL      27  EW        +110  -2.05

                                               28  EW        +200  -0.50 =-2.55

  21 S Nykiel-J Wołodkiewicz       6.5 SL      29  EW        +630   0.00

                                               30  EW   -430       -0.70 =-0.70

                                                                   ------

                                                         WYNIK     33.85

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     33.85

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY Chorzów 16.01.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 8  J Hartleb-J Stokowacki        4.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  16 J Pisarek-J Radomski         11.0 SL       1  EW        +150   3.30

                                                2  EW   -650        1.47 =4.77

   7 A Bacik-M Nowacki             8.0 SL       3  EW        +660   1.95

                                                4  EW   -100       -4.79 =-2.84

  23 J Pawlas-S Gęga               2.5 SL/NZ    5  EW   -650        0.30

                                                6  EW        +150   8.21 =8.51

  24 Z Tymków-R Zając             14.0 SL       7  NS        -140  -1.85

                                                8  NS        -180   1.15 =-0.70

   5 A Geisler-K Łazikiewicz       3.5 SL       9  EW   -420       -1.58

                                               10  EW        +200   6.50 =4.92

  30 W Kosiba-R Ochot              5.0 SL      11  NS   +150        1.15

                                               12  NS  +1370        3.20 =4.35

  31 L Szymaniec-J Wiszniewski     5.0 OP      13  EW        +100   1.80

                                               14  EW        +400   0.55 =2.35

  32 Z Urbańczyk-J Synowiec        6.5 SL      15  EW        +430   6.20

                                               16  EW   -170       -0.10 =6.10

  29 T Nędzi-A Szepe               8.0 SL      17  NS   +110       -2.55

                                               18  NS        -480  -1.30 =-3.85

  35 A Sładki-L Gajos              7.5 SL      19  NS   4 pasy     -0.40

                                               20  NS   +110        6.30 =5.90

   6 J Fidler-H Waligórski         4.0 NZ/SL   21  NS   +600        3.80

                                               22  NS   +100        5.70 =9.50

  36 A Guła-J Ostrowski            6.5 SL      23  EW   -100      -10.95

                                               24  EW   -100       -0.70 =-11.65

  21 S Nykiel-J Wołodkiewicz       6.5 SL      25  NS         -50  -0.40

                                               26  NS   +200        5.40 =5.00

  14 S Makuch-M Morawiec           2.0 SL      27  NS        -170   0.15

                                               28  NS        -300  -1.85 =-1.70

  22 U Lewicka-B Cholewik          4.0 NZ/SL   29  EW        +630   0.00

                                               30  EW   -430       -0.70 =-0.70

                                                                   ------

                                                         WYNIK     29.97

                                                           +/-     -0.50

                                                                   ------

                                                         RAZEM     29.47

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY Chorzów 16.01.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 9  J Sobol-E Szenkelbach        14.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  39 T Bednarek-J Radomski         8.0 SL       1  EW         +50  -0.15

                                                2  EW   -650        1.47 =1.32

  12 I Kowalczyk-B Pazur          30.0 SL/WP    3  EW        +630   0.90

                                                4  EW   -100       -4.79 =-3.89

  10 K Gawędzki-K Zieliński        5.0 SL       5  NS  +2210       15.50

                                                6  NS   +200       -1.63 =13.87

  25 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL       7  NS   +400        9.85

                                                8  NS        -430  -5.05 =4.80

  11 L Niemiec-Z Sienicki         19.0 SL       9  EW   -400       -0.63

                                               10  EW        +110   4.35 =3.72

  28 T Biskup-L Lewicki            5.0 SL      11  NS   +100       -0.60

                                               12  NS  +2140       14.05 =13.45

  42 T Pilch-A Szymczak           19.0 MP      13  NS   +100        2.55

                                               14  NS        -430  -1.40 =1.15

  38 S Drabczyk-A Włodarczyk       4.0 NZ/SL   15  NS        -170  -0.10

                                               16  NS   +170        0.10 =0.00

  17 B Kukuła-W Grzybowski         2.5 SL      17  EW   -170        0.90

                                               18  EW        +420  -0.50 =0.40

  34 I Sapota-B Nazarewicz         4.0 SL      19  EW   -110       -2.35

                                               20  EW        +620   7.25 =4.90

  20 A Świątkowska-J Świątkowski  11.0 SL      21  EW   -650       -5.40

                                               22  EW        +930  11.60 =6.20

   1 I Poziemba-R Semen            2.5 SL/NZ   23  EW        +650   2.90

                                               24  EW    -50        1.00 =3.90

  27 M Nowakowski-A Pietrzak      11.0 SL      25  NS         -50  -0.40

                                               26  NS        -110  -2.50 =-2.90

  19 H Cofała-R Janiszewski        3.0 SL      27  EW        +170  -0.15

                                               28  EW        +300   1.85 =1.70

  26 A Żuk-D Burek                 6.5 SL      29  NS        -650  -1.05

                                               30  NS   +800        8.55 =7.50

                                                                   ------

                                                         WYNIK     56.12

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     56.12

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY Chorzów 16.01.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 10  K Gawędzki-K Zieliński        5.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  26 A Żuk-D Burek                 6.5 SL       1  NS         -50   0.15

                                                2  NS   +650       -1.47 =-1.32

  39 T Bednarek-J Radomski         8.0 SL       3  EW        +600  -0.10

                                                4  EW        +140   0.26 =0.16

   9 J Sobol-E Szenkelbach        14.0 SL       5  EW  -2210      -15.50

                                                6  EW   -200        1.63 =-13.87

  37 S Osadnik-J Szwachuła        11.0 SL       7  NS        -140  -1.85

                                                8  NS        -300  -1.65 =-3.50

  33 S Adamczyk-M Bojanowski       6.5 SL       9  NS   +420        1.58

                                               10  NS   +140        1.00 =2.58

  11 L Niemiec-Z Sienicki         19.0 SL      11  EW        +100   5.25

                                               12  EW  -1390       -3.85 =1.40

  28 T Biskup-L Lewicki            5.0 SL      13  NS   +100        2.55

                                               14  NS        -430  -1.40 =1.15

  42 T Pilch-A Szymczak           19.0 MP      15  NS        -420  -6.20

                                               16  NS   +170        0.10 =-6.10

  38 S Drabczyk-A Włodarczyk       4.0 NZ/SL   17  NS   +140       -1.85

                                               18  NS        -480  -1.30 =-3.15

  17 B Kukuła-W Grzybowski         2.5 SL      19  EW        +500  11.05

                                               20  EW        +140  -1.55 =9.50

   3 J Niemiec-J Kaniuk            3.0 SL      21  EW   -650       -5.40

                                               22  EW        +620   7.45 =2.05

  25 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL      23  EW        +620   1.85

                                               24  EW   -100       -0.70 =1.15

   1 I Poziemba-R Semen            2.5 SL/NZ   25  EW        +140   2.95

                                               26  EW        +120   2.95 =5.90

   2 J Stachowski-J Staszak        5.5 SL      27  NS        -200  -0.70

                                               28  NS         -90   2.65 =1.95

  19 H Cofała-R Janiszewski        3.0 SL      29  EW        +650   1.05

                                               30  EW   -110        6.35 =7.40

                                                                   ------

                                                         WYNIK      5.30

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM      5.30

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY Chorzów 16.01.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 11  L Niemiec-Z Sienicki         19.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  18 S Fangor-H Grządziel         19.0 SL       1  NS        -100  -1.80

                                                2  NS   +620       -2.42 =-4.22

  34 I Sapota-B Nazarewicz         4.0 SL       3  NS        -630  -0.90

                                                4  NS   +100        4.79 =3.89

   3 J Niemiec-J Kaniuk            3.0 SL       5  NS  +1430        9.05

                                                6  NS   +200       -1.63 =7.42

  12 I Kowalczyk-B Pazur          30.0 SL/WP    7  NS         -80  -0.20

                                                8  NS        -180   1.15 =0.95

   9 J Sobol-E Szenkelbach        14.0 SL       9  NS   +400        0.63

                                               10  NS        -110  -4.35 =-3.72

  10 K Gawędzki-K Zieliński        5.0 SL      11  NS        -100  -5.25

                                               12  NS  +1390        3.85 =-1.40

  37 S Osadnik-J Szwachuła        11.0 SL      13  NS        -100  -1.80

                                               14  NS        -420  -1.40 =-3.20

  27 M Nowakowski-A Pietrzak      11.0 SL      15  NS        -180  -0.10

                                               16  NS   +590        9.05 =8.95

   2 J Stachowski-J Staszak        5.5 SL      17  NS         -50  -6.25

                                               18  NS        -450  -0.45 =-6.70

  41 K Buras-T Czajer             19.0 SL/MA   19  NS   +110        2.35

                                               20  NS   +100        6.30 =8.65

   4 H Kopernok-E Moś              8.0 SL      21  NS   +600        3.80

                                               22  NS        -140   1.00 =4.80

  20 A Świątkowska-J Świątkowski  11.0 SL      23  NS        -620  -1.85

                                               24  NS   +200        3.30 =1.45

  25 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL      25  NS        -140  -2.95

                                               26  NS        -120  -2.95 =-5.90

  33 S Adamczyk-M Bojanowski       6.5 SL      27  NS        -420  -6.00

                                               28  NS   +140        7.35 =1.35

  40 L Budzyn-P Matkowski         11.0 SL      29  NS        -660  -1.05

                                               30  NS   +800        8.55 =7.50

                                                                   ------

                                                         WYNIK     19.82

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     19.82

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY Chorzów 16.01.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 12  I Kowalczyk-B Pazur          30.0 SL/WP

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   3 J Niemiec-J Kaniuk            3.0 SL       1  EW        +100   1.80

                                                2  EW   -680        0.53 =2.33

   9 J Sobol-E Szenkelbach        14.0 SL       3  NS        -630  -0.90

                                                4  NS   +100        4.79 =3.89

  20 A Świątkowska-J Świątkowski  11.0 SL       5  NS  +1430        9.05

                                                6  NS   +500        5.00 =14.05

  11 L Niemiec-Z Sienicki         19.0 SL       7  EW         +80   0.20

                                                8  EW        +180  -1.15 =-0.95

  28 T Biskup-L Lewicki            5.0 SL       9  NS   +430        1.58

                                               10  NS   +140        1.00 =2.58

  42 T Pilch-A Szymczak           19.0 MP      11  NS   +400        7.05

                                               12  NS   +640       -7.80 =-0.75

  38 S Drabczyk-A Włodarczyk       4.0 NZ/SL   13  NS        -600 -10.55

                                               14  NS        -400  -0.55 =-11.10

  17 B Kukuła-W Grzybowski         2.5 SL      15  EW   -100       -6.90

                                               16  EW   -140        0.90 =-6.00

  18 S Fangor-H Grządziel         19.0 SL      17  EW   -140        1.85

                                               18  EW        +480   1.30 =3.15

   4 H Kopernok-E Moś              8.0 SL      19  EW   -110       -2.35

                                               20  EW   -100       -6.30 =-8.65

   1 I Poziemba-R Semen            2.5 SL/NZ   21  EW        +100   8.70

                                               22  EW        +620   7.45 =16.15

  37 S Osadnik-J Szwachuła        11.0 SL      23  NS        -620  -1.85

                                               24  NS   +300        5.55 =3.70

  19 H Cofała-R Janiszewski        3.0 SL      25  EW   -140       -4.20

                                               26  EW        +110   2.50 =-1.70

  26 A Żuk-D Burek                 6.5 SL      27  NS        -150   1.10

                                               28  NS        -200   0.50 =1.60

  39 T Bednarek-J Radomski         8.0 SL      29  EW        +630   0.00

                                               30  EW   -800       -8.55 =-8.55

                                                                   ------

                                                         WYNIK      9.74

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM      9.74

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY Chorzów 16.01.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 13  S Kowalczyk-J Sucharkiewicz  24.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  21 S Nykiel-J Wołodkiewicz       6.5 SL       1  NS         -50   0.15

                                                2  NS   +650       -1.47 =-1.32

  22 U Lewicka-B Cholewik          4.0 NZ/SL    3  EW        +600  -0.10

                                                4  EW   -100       -4.79 =-4.89

  14 S Makuch-M Morawiec           2.0 SL       5  NS  +1430        9.05

                                                6  NS   +500        5.00 =14.05

   6 J Fidler-H Waligórski         4.0 NZ/SL    7  NS   +100        3.90

                                                8  NS    +50        6.85 =10.75

  32 Z Urbańczyk-J Synowiec        6.5 SL       9  EW   -140        5.58

                                               10  EW   -140       -1.00 =4.58

  29 T Nędzi-A Szepe               8.0 SL      11  EW   -150       -1.15

                                               12  EW   -620        8.25 =7.10

  16 J Pisarek-J Radomski         11.0 SL      13  EW        +200   4.05

                                               14  EW        +430   1.40 =5.45

  23 J Pawlas-S Gęga               2.5 SL/NZ   15  EW        +400   5.55

                                               16  EW         +50   5.65 =11.20

  35 A Sładki-L Gajos              7.5 SL      17  NS   +420        5.00

                                               18  NS        -480  -1.30 =3.70

   5 A Geisler-K Łazikiewicz       3.5 SL      19  EW   -110       -2.35

                                               20  EW        +140  -1.55 =-3.90

  30 W Kosiba-R Ochot              5.0 SL      21  NS   +600        3.80

                                               22  NS        -100   2.00 =5.80

  24 Z Tymków-R Zając             14.0 SL      23  EW        +620   1.85

                                               24  EW   -150       -2.15 =-0.30

  36 A Guła-J Ostrowski            6.5 SL      25  EW   -200       -5.75

                                               26  EW   -100       -2.85 =-8.60

   7 A Bacik-M Nowacki             8.0 SL      27  NS        -110   2.05

                                               28  NS        -200   0.50 =2.55

  31 L Szymaniec-J Wiszniewski     5.0 OP      29  NS   +100       12.60

                                               30  NS   +430        0.70 =13.30

                                                                   ------

                                                         WYNIK     59.47

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     59.47

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY Chorzów 16.01.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 14  S Makuch-M Morawiec           2.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  36 A Guła-J Ostrowski            6.5 SL       1  NS         -50   0.15

                                                2  NS  +1430       12.32 =12.47

  29 T Nędzi-A Szepe               8.0 SL       3  NS        -600   0.10

                                                4  NS        -140  -0.26 =-0.16

  13 S Kowalczyk-J Sucharkiewicz  24.0 SL       5  EW  -1430       -9.05

                                                6  EW   -500       -5.00 =-14.05

   7 A Bacik-M Nowacki             8.0 SL       7  NS        -110  -0.90

                                                8  NS        -150   2.20 =1.30

  16 J Pisarek-J Radomski         11.0 SL       9  NS   +420        1.58

                                               10  NS   +800       11.30 =12.88

  15 A Jarecki-M Białożyt         11.0 SL      11  EW   -150       -1.15

                                               12  EW  -1370       -3.20 =-4.35

  24 Z Tymków-R Zając             14.0 SL      13  EW   -100       -2.55

                                               14  EW    -50       -8.95 =-11.50

  31 L Szymaniec-J Wiszniewski     5.0 OP      15  EW        +180   0.10

                                               16  EW   -170       -0.10 =0.00

  23 J Pawlas-S Gęga               2.5 SL/NZ   17  EW   -140        1.85

                                               18  EW        +480   1.30 =3.15

  32 Z Urbańczyk-J Synowiec        6.5 SL      19  NS   +110        2.35

                                               20  NS        -140   1.55 =3.90

   5 A Geisler-K Łazikiewicz       3.5 SL      21  EW        +400  12.15

                                               22  EW   -100       -5.70 =6.45

  30 W Kosiba-R Ochot              5.0 SL      23  NS        -620  -1.85

                                               24  NS   +100        0.70 =-1.15

  22 U Lewicka-B Cholewik          4.0 NZ/SL   25  EW   -140       -4.20

                                               26  EW   -100       -2.85 =-7.05

   8 J Hartleb-J Stokowacki        4.0 SL      27  EW        +170  -0.15

                                               28  EW        +300   1.85 =1.70

  35 A Sładki-L Gajos              7.5 SL      29  NS        -630   0.00

                                               30  NS         -50  -9.00 =-9.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     -5.42

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     -5.42

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY Chorzów 16.01.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 15  A Jarecki-M Białożyt         11.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  30 W Kosiba-R Ochot              5.0 SL       1  NS        -100  -1.80

                                                2  NS   +650       -1.47 =-3.27

  35 A Sładki-L Gajos              7.5 SL       3  EW   -100      -12.15

                                                4  EW   -100       -4.79 =-16.94

  22 U Lewicka-B Cholewik          4.0 NZ/SL    5  EW   -680        0.05

                                                6  EW   -500       -5.00 =-4.95

  16 J Pisarek-J Radomski         11.0 SL       7  NS        -110  -0.90

                                                8  NS        -180   1.15 =0.25

  24 Z Tymków-R Zając             14.0 SL       9  NS   +420        1.58

                                               10  NS        -200  -6.50 =-4.92

  14 S Makuch-M Morawiec           2.0 SL      11  NS   +150        1.15

                                               12  NS  +1370        3.20 =4.35

  32 Z Urbańczyk-J Synowiec        6.5 SL      13  EW   -100       -2.55

                                               14  EW        +430   1.40 =-1.15

   6 J Fidler-H Waligórski         4.0 NZ/SL   15  NS        -170  -0.10

                                               16  NS   +170        0.10 =0.00

  21 S Nykiel-J Wołodkiewicz       6.5 SL      17  NS   +420        5.00

                                               18  NS        -480  -1.30 =3.70

  36 A Guła-J Ostrowski            6.5 SL      19  EW         +50   1.80

                                               20  EW   -100       -6.30 =-4.50

   7 A Bacik-M Nowacki             8.0 SL      21  EW   -130        5.20

                                               22  EW   -200       -7.90 =-2.70

  29 T Nędzi-A Szepe               8.0 SL      23  EW        +620   1.85

                                               24  EW   -300       -5.55 =-3.70

  23 J Pawlas-S Gęga               2.5 SL/NZ   25  EW        +180   3.95

                                               26  EW        +120   2.95 =6.90

  31 L Szymaniec-J Wiszniewski     5.0 OP      27  NS    +50        6.00

                                               28  NS   +110        6.60 =12.60

   5 A Geisler-K Łazikiewicz       3.5 SL      29  EW        +650   1.05

                                               30  EW   -110        6.35 =7.40

                                                                   ------

                                                         WYNIK     -6.93

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     -6.93

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY Chorzów 16.01.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 16  J Pisarek-J Radomski         11.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   8 J Hartleb-J Stokowacki        4.0 SL       1  NS        -150  -3.30

                                                2  NS   +650       -1.47 =-4.77

   5 A Geisler-K Łazikiewicz       3.5 SL       3  EW        +630   0.90

                                                4  EW   -100       -4.79 =-3.89

  30 W Kosiba-R Ochot              5.0 SL       5  NS   +680       -0.05

                                                6  NS   +500        5.00 =4.95

  15 A Jarecki-M Białożyt         11.0 SL       7  EW        +110   0.90

                                                8  EW        +180  -1.15 =-0.25

  14 S Makuch-M Morawiec           2.0 SL       9  EW   -420       -1.58

                                               10  EW   -800      -11.30 =-12.88

  36 A Guła-J Ostrowski            6.5 SL      11  NS   +150        1.15

                                               12  NS  +1390        3.85 =5.00

  13 S Kowalczyk-J Sucharkiewicz  24.0 SL      13  NS        -200  -4.05

                                               14  NS        -430  -1.40 =-5.45

  35 A Sładki-L Gajos              7.5 SL      15  NS        -420  -6.20

                                               16  NS   +140       -0.90 =-7.10

   6 J Fidler-H Waligórski         4.0 NZ/SL   17  EW         +50   6.25

                                               18  EW        +480   1.30 =7.55

  31 L Szymaniec-J Wiszniewski     5.0 OP      19  NS         -50  -1.80

                                               20  NS   +100        6.30 =4.50

  24 Z Tymków-R Zając             14.0 SL      21  NS        -100  -8.70

                                               22  NS        -730  -9.20 =-17.90

  21 S Nykiel-J Wołodkiewicz       6.5 SL      23  EW   -100      -10.95

                                               24  EW    -50        1.00 =-9.95

  32 Z Urbańczyk-J Synowiec        6.5 SL      25  EW         +50   0.40

                                               26  EW        +140   3.55 =3.95

  22 U Lewicka-B Cholewik          4.0 NZ/SL   27  EW        +110  -2.05

                                               28  EW        +200  -0.50 =-2.55

  23 J Pawlas-S Gęga               2.5 SL/NZ   29  EW        +650   1.05

                                               30  EW   -460       -1.50 =-0.45

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -39.24

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -39.24

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY Chorzów 16.01.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 17  B Kukuła-W Grzybowski         2.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  20 A Świątkowska-J Świątkowski  11.0 SL       1  NS        -100  -1.80

                                                2  NS   +650       -1.47 =-3.27

  25 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL       3  NS        -600   0.10

                                                4  NS        -620  -8.53 =-8.43

  33 S Adamczyk-M Bojanowski       6.5 SL       5  NS        -100  -9.50

                                                6  NS   +500        5.00 =-4.50

  40 L Budzyn-P Matkowski         11.0 SL       7  NS        -110  -0.90

                                                8  NS        -430  -5.05 =-5.95

  18 S Fangor-H Grządziel         19.0 SL       9  NS         -50  -9.21

                                               10  NS        -300  -8.70 =-17.91

  34 I Sapota-B Nazarewicz         4.0 SL      11  NS        -140  -6.10

                                               12  NS   +720       -6.80 =-12.90

   3 J Niemiec-J Kaniuk            3.0 SL      13  NS   +100        2.55

                                               14  NS        -430  -1.40 =1.15

  12 I Kowalczyk-B Pazur          30.0 SL/WP   15  NS   +100        6.90

                                               16  NS   +140       -0.90 =6.00

   9 J Sobol-E Szenkelbach        14.0 SL      17  NS   +170       -0.90

                                               18  NS        -420   0.50 =-0.40

  10 K Gawędzki-K Zieliński        5.0 SL      19  NS        -500 -11.05

                                               20  NS        -140   1.55 =-9.50

  37 S Osadnik-J Szwachuła        11.0 SL      21  NS   +650        5.40

                                               22  NS   +100        5.70 =11.10

  27 M Nowakowski-A Pietrzak      11.0 SL      23  NS        -650  -2.90

                                               24  NS    +50       -1.00 =-3.90

   2 J Stachowski-J Staszak        5.5 SL      25  NS        -170  -3.45

                                               26  NS        -110  -2.50 =-5.95

  41 K Buras-T Czajer             19.0 SL/MA   27  NS        -420  -6.00

                                               28  NS        -400  -3.95 =-9.95

   4 H Kopernok-E Moś              8.0 SL      29  NS        -660  -1.05

                                               30  NS   +110       -6.35 =-7.40

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -71.81

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -71.81

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY Chorzów 16.01.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 18  S Fangor-H Grządziel         19.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  11 L Niemiec-Z Sienicki         19.0 SL       1  EW        +100   1.80

                                                2  EW   -620        2.42 =4.22

  28 T Biskup-L Lewicki            5.0 SL       3  NS        -600   0.10

                                                4  NS   +100        4.79 =4.89

  42 T Pilch-A Szymczak           19.0 MP       5  NS   +650       -0.30

                                                6  NS   +200       -1.63 =-1.93

  38 S Drabczyk-A Włodarczyk       4.0 NZ/SL    7  NS   +100        3.90

                                                8  NS        -180   1.15 =5.05

  17 B Kukuła-W Grzybowski         2.5 SL       9  EW         +50   9.21

                                               10  EW        +300   8.70 =17.91

  25 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL      11  EW        +100   5.25

                                               12  EW   -620        8.25 =13.50

  27 M Nowakowski-A Pietrzak      11.0 SL      13  EW        +600  10.55

                                               14  EW        +430   1.40 =11.95

   1 I Poziemba-R Semen            2.5 SL/NZ   15  EW    -50       -5.70

                                               16  EW   -170       -0.10 =-5.80

  12 I Kowalczyk-B Pazur          30.0 SL/WP   17  NS   +140       -1.85

                                               18  NS        -480  -1.30 =-3.15

  19 H Cofała-R Janiszewski        3.0 SL      19  EW   4 pasy      0.40

                                               20  EW        +170  -0.90 =-0.50

  26 A Żuk-D Burek                 6.5 SL      21  NS   +660        5.40

                                               22  NS        -620  -7.45 =-2.05

  39 T Bednarek-J Radomski         8.0 SL      23  EW        +800   6.45

                                               24  EW   -100       -0.70 =5.75

  40 L Budzyn-P Matkowski         11.0 SL      25  EW   -140       -4.20

                                               26  EW   -100       -2.85 =-7.05

  34 I Sapota-B Nazarewicz         4.0 SL      27  NS        -140   1.10

                                               28  NS        -100   2.60 =3.70

   2 J Stachowski-J Staszak        5.5 SL      29  NS        -630   0.00

                                               30  NS   +800        8.55 =8.55

                                                                   ------

                                                         WYNIK     55.04

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     55.04

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY Chorzów 16.01.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 19  H Cofała-R Janiszewski        3.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  37 S Osadnik-J Szwachuła        11.0 SL       1  NS        -100  -1.80

                                                2  NS  +1430       12.32 =10.52

  27 M Nowakowski-A Pietrzak      11.0 SL       3  NS        -690  -2.95

                                                4  NS   +100        4.79 =1.84

   2 J Stachowski-J Staszak        5.5 SL       5  NS   +650       -0.30

                                                6  NS   +100       -3.95 =-4.25

  41 K Buras-T Czajer             19.0 SL/MA    7  NS        -600 -10.40

                                                8  NS        -430  -5.05 =-15.45

   4 H Kopernok-E Moś              8.0 SL       9  NS   +420        1.58

                                               10  NS   +110        0.15 =1.73

  20 A Świątkowska-J Świątkowski  11.0 SL      11  NS   +120        0.35

                                               12  NS   +170      -12.65 =-12.30

  25 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL      13  NS   +100        2.55

                                               14  NS        -430  -1.40 =1.15

  33 S Adamczyk-M Bojanowski       6.5 SL      15  NS        -140   0.90

                                               16  NS         -50  -5.65 =-4.75

  40 L Budzyn-P Matkowski         11.0 SL      17  NS         -50  -6.25

                                               18  NS        -980 -11.45 =-17.70

  18 S Fangor-H Grządziel         19.0 SL      19  NS   4 pasy     -0.40

                                               20  NS        -170   0.90 =0.50

  34 I Sapota-B Nazarewicz         4.0 SL      21  NS   +100       -5.75

                                               22  NS        -620  -7.45 =-13.20

   3 J Niemiec-J Kaniuk            3.0 SL      23  NS        -500   0.75

                                               24  NS        -110  -4.75 =-4.00

  12 I Kowalczyk-B Pazur          30.0 SL/WP   25  NS   +140        4.20

                                               26  NS        -110  -2.50 =1.70

   9 J Sobol-E Szenkelbach        14.0 SL      27  NS        -170   0.15

                                               28  NS        -300  -1.85 =-1.70

  10 K Gawędzki-K Zieliński        5.0 SL      29  NS        -650  -1.05

                                               30  NS   +110       -6.35 =-7.40

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -63.31

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -63.31

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY Chorzów 16.01.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 20  A Świątkowska-J Świątkowski  11.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  17 B Kukuła-W Grzybowski         2.5 SL       1  EW        +100   1.80

                                                2  EW   -650        1.47 =3.27

   2 J Stachowski-J Staszak        5.5 SL       3  EW        +600  -0.10

                                                4  EW        +620   8.53 =8.43

  12 I Kowalczyk-B Pazur          30.0 SL/WP    5  EW  -1430       -9.05

                                                6  EW   -500       -5.00 =-14.05

   1 I Poziemba-R Semen            2.5 SL/NZ    7  EW   -100       -3.90

                                                8  EW        +430   5.05 =1.15

  40 L Budzyn-P Matkowski         11.0 SL       9  NS   +420        1.58

                                               10  NS   +800       11.30 =12.88

  19 H Cofała-R Janiszewski        3.0 SL      11  EW   -120       -0.35

                                               12  EW   -170       12.65 =12.30

  26 A Żuk-D Burek                 6.5 SL      13  NS   +670       12.10

                                               14  NS   +100       10.15 =22.25

  39 T Bednarek-J Radomski         8.0 SL      15  EW        +140  -0.90

                                               16  EW   -300       -3.45 =-4.35

   4 H Kopernok-E Moś              8.0 SL      17  EW   -420       -5.00

                                               18  EW    -50       -9.90 =-14.90

  25 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL      19  NS         -50  -1.80

                                               20  NS        -140   1.55 =-0.25

   9 J Sobol-E Szenkelbach        14.0 SL      21  NS   +650        5.40

                                               22  NS        -930 -11.60 =-6.20

  11 L Niemiec-Z Sienicki         19.0 SL      23  EW        +620   1.85

                                               24  EW   -200       -3.30 =-1.45

  28 T Biskup-L Lewicki            5.0 SL      25  NS   +140        4.20

                                               26  NS        -140  -3.55 =0.65

  42 T Pilch-A Szymczak           19.0 MP      27  NS        -170   0.15

                                               28  NS        -200   0.50 =0.65

  38 S Drabczyk-A Włodarczyk       4.0 NZ/SL   29  NS        -660  -1.05

                                               30  NS   +150       -5.50 =-6.55

                                                                   ------

                                                         WYNIK     13.83

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     13.83

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY Chorzów 16.01.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 21  S Nykiel-J Wołodkiewicz       6.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  13 S Kowalczyk-J Sucharkiewicz  24.0 SL       1  EW         +50  -0.15

                                                2  EW   -650        1.47 =1.32

  31 L Szymaniec-J Wiszniewski     5.0 OP       3  EW        +630   0.90

                                                4  EW        +620   8.53 =9.43

  35 A Sładki-L Gajos              7.5 SL       5  EW        +300  11.85

                                                6  EW        +670  13.74 =25.59

  23 J Pawlas-S Gęga               2.5 SL/NZ    7  EW        +630  10.80

                                                8  EW        +430   5.05 =15.85

  22 U Lewicka-B Cholewik          4.0 NZ/SL    9  NS   +420        1.58

                                               10  NS        -200  -6.50 =-4.92

   5 A Geisler-K Łazikiewicz       3.5 SL      11  EW   -430       -7.75

                                               12  EW  -1830      -11.15 =-18.90

  30 W Kosiba-R Ochot              5.0 SL      13  NS        -120  -2.70

                                               14  NS        -430  -1.40 =-4.10

  36 A Guła-J Ostrowski            6.5 SL      15  EW        +150  -0.90

                                               16  EW   -170       -0.10 =-1.00

  15 A Jarecki-M Białożyt         11.0 SL      17  EW   -420       -5.00

                                               18  EW        +480   1.30 =-3.70

  24 Z Tymków-R Zając             14.0 SL      19  NS   +110        2.35

                                               20  NS        -620  -7.25 =-4.90

  32 Z Urbańczyk-J Synowiec        6.5 SL      21  NS   +600        3.80

                                               22  NS        -620  -7.45 =-3.65

  16 J Pisarek-J Radomski         11.0 SL      23  NS   +100       10.95

                                               24  NS    +50       -1.00 =9.95

   8 J Hartleb-J Stokowacki        4.0 SL      25  EW         +50   0.40

                                               26  EW   -200       -5.40 =-5.00

  29 T Nędzi-A Szepe               8.0 SL      27  NS        -140   1.10

                                               28  NS        -200   0.50 =1.60

   7 A Bacik-M Nowacki             8.0 SL      29  NS        -630   0.00

                                               30  NS   +430        0.70 =0.70

                                                                   ------

                                                         WYNIK     18.27

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     18.27

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY Chorzów 16.01.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 22  U Lewicka-B Cholewik          4.0 NZ/SL

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  24 Z Tymków-R Zając             14.0 SL       1  EW         +50  -0.15

                                                2  EW   -680        0.53 =0.38

  13 S Kowalczyk-J Sucharkiewicz  24.0 SL       3  NS        -600   0.10

                                                4  NS   +100        4.79 =4.89

  15 A Jarecki-M Białożyt         11.0 SL       5  NS   +680       -0.05

                                                6  NS   +500        5.00 =4.95

  35 A Sładki-L Gajos              7.5 SL       7  EW        +140   1.85

                                                8  EW        +180  -1.15 =0.70

  21 S Nykiel-J Wołodkiewicz       6.5 SL       9  EW   -420       -1.58

                                               10  EW        +200   6.50 =4.92

   6 J Fidler-H Waligórski         4.0 NZ/SL   11  EW         +50   3.95

                                               12  EW  -1390       -3.85 =0.10

  23 J Pawlas-S Gęga               2.5 SL/NZ   13  EW   -100       -2.55

                                               14  EW        +400   0.55 =-2.00

   7 A Bacik-M Nowacki             8.0 SL      15  NS        -140   0.90

                                               16  NS        -100  -6.80 =-5.90

   5 A Geisler-K Łazikiewicz       3.5 SL      17  EW        +100   7.50

                                               18  EW        +480   1.30 =8.80

  30 W Kosiba-R Ochot              5.0 SL      19  NS   +110        2.35

                                               20  NS   +100        6.30 =8.65

  29 T Nędzi-A Szepe               8.0 SL      21  EW   -650       -5.40

                                               22  EW   -200       -7.90 =-13.30

  31 L Szymaniec-J Wiszniewski     5.0 OP      23  EW   -100      -10.95

                                               24  EW    -50        1.00 =-9.95

  14 S Makuch-M Morawiec           2.0 SL      25  NS   +140        4.20

                                               26  NS   +100        2.85 =7.05

  16 J Pisarek-J Radomski         11.0 SL      27  NS        -110   2.05

                                               28  NS        -200   0.50 =2.55

   8 J Hartleb-J Stokowacki        4.0 SL      29  NS        -630   0.00

                                               30  NS   +430        0.70 =0.70

                                                                   ------

                                                         WYNIK     12.54

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     12.54

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY Chorzów 16.01.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 23  J Pawlas-S Gęga               2.5 SL/NZ

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  31 L Szymaniec-J Wiszniewski     5.0 OP       1  NS        -100  -1.80

                                                2  NS   +620       -2.42 =-4.22

  36 A Guła-J Ostrowski            6.5 SL       3  NS        -630  -0.90

                                                4  NS        -170  -1.00 =-1.90

   8 J Hartleb-J Stokowacki        4.0 SL       5  NS   +650       -0.30

                                                6  NS        -150  -8.21 =-8.51

  21 S Nykiel-J Wołodkiewicz       6.5 SL       7  NS        -630 -10.80

                                                8  NS        -430  -5.05 =-15.85

  29 T Nędzi-A Szepe               8.0 SL       9  NS         -50  -9.21

                                               10  NS        -200  -6.50 =-15.71

  24 Z Tymków-R Zając             14.0 SL      11  NS   +100       -0.60

                                               12  NS  +1390        3.85 =3.25

  22 U Lewicka-B Cholewik          4.0 NZ/SL   13  NS   +100        2.55

                                               14  NS        -400  -0.55 =2.00

  13 S Kowalczyk-J Sucharkiewicz  24.0 SL      15  NS        -400  -5.55

                                               16  NS         -50  -5.65 =-11.20

  14 S Makuch-M Morawiec           2.0 SL      17  NS   +140       -1.85

                                               18  NS        -480  -1.30 =-3.15

   7 A Bacik-M Nowacki             8.0 SL      19  NS   +110        2.35

                                               20  NS        -200   0.15 =2.50

  35 A Sładki-L Gajos              7.5 SL      21  NS   +630        4.50

                                               22  NS   +100        5.70 =10.20

  32 Z Urbańczyk-J Synowiec        6.5 SL      23  NS        -650  -2.90

                                               24  NS   +100        0.70 =-2.20

  15 A Jarecki-M Białożyt         11.0 SL      25  NS        -180  -3.95

                                               26  NS        -120  -2.95 =-6.90

   6 J Fidler-H Waligórski         4.0 NZ/SL   27  NS        -300  -3.40

                                               28  NS   +800       14.30 =10.90

  16 J Pisarek-J Radomski         11.0 SL      29  NS        -650  -1.05

                                               30  NS   +460        1.50 =0.45

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -40.34

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -40.34

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY Chorzów 16.01.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 24  Z Tymków-R Zając             14.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  22 U Lewicka-B Cholewik          4.0 NZ/SL    1  NS         -50   0.15

                                                2  NS   +680       -0.53 =-0.38

  32 Z Urbańczyk-J Synowiec        6.5 SL       3  NS        -600   0.10

                                                4  NS   +100        4.79 =4.89

   7 A Bacik-M Nowacki             8.0 SL       5  EW  -1460       -9.40

                                                6  EW   -500       -5.00 =-14.40

   8 J Hartleb-J Stokowacki        4.0 SL       7  EW        +140   1.85

                                                8  EW        +180  -1.15 =0.70

  15 A Jarecki-M Białożyt         11.0 SL       9  EW   -420       -1.58

                                               10  EW        +200   6.50 =4.92

  23 J Pawlas-S Gęga               2.5 SL/NZ   11  EW   -100        0.60

                                               12  EW  -1390       -3.85 =-3.25

  14 S Makuch-M Morawiec           2.0 SL      13  NS   +100        2.55

                                               14  NS    +50        8.95 =11.50

   5 A Geisler-K Łazikiewicz       3.5 SL      15  EW        +140  -0.90

                                               16  EW   -590       -9.05 =-9.95

  30 W Kosiba-R Ochot              5.0 SL      17  NS   +420        5.00

                                               18  NS        -480  -1.30 =3.70

  21 S Nykiel-J Wołodkiewicz       6.5 SL      19  EW   -110       -2.35

                                               20  EW        +620   7.25 =4.90

  16 J Pisarek-J Radomski         11.0 SL      21  EW        +100   8.70

                                               22  EW        +730   9.20 =17.90

  13 S Kowalczyk-J Sucharkiewicz  24.0 SL      23  NS        -620  -1.85

                                               24  NS   +150        2.15 =0.30

   6 J Fidler-H Waligórski         4.0 NZ/SL   25  NS   +140        4.20

                                               26  NS        -110  -2.50 =1.70

  36 A Guła-J Ostrowski            6.5 SL      27  NS        -170   0.15

                                               28  NS       -1100 -13.30 =-13.15

  29 T Nędzi-A Szepe               8.0 SL      29  EW        +650   1.05

                                               30  EW   -430       -0.70 =0.35

                                                                   ------

                                                         WYNIK      9.73

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM      9.73

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY Chorzów 16.01.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 25  Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  38 S Drabczyk-A Włodarczyk       4.0 NZ/SL    1  NS         -50   0.15

                                                2  NS   +650       -1.47 =-1.32

  17 B Kukuła-W Grzybowski         2.5 SL       3  EW        +600  -0.10

                                                4  EW        +620   8.53 =8.43

  41 K Buras-T Czajer             19.0 SL/MA    5  EW        +100   9.50

                                                6  EW   -500       -5.00 =4.50

   9 J Sobol-E Szenkelbach        14.0 SL       7  EW   -400       -9.85

                                                8  EW        +430   5.05 =-4.80

   1 I Poziemba-R Semen            2.5 SL/NZ    9  EW   -420       -1.58

                                               10  EW   -140       -1.00 =-2.58

  18 S Fangor-H Grządziel         19.0 SL      11  NS        -100  -5.25

                                               12  NS   +620       -8.25 =-13.50

  19 H Cofała-R Janiszewski        3.0 SL      13  EW   -100       -2.55

                                               14  EW        +430   1.40 =-1.15

  26 A Żuk-D Burek                 6.5 SL      15  NS        -140   0.90

                                               16  NS         -50  -5.65 =-4.75

  39 T Bednarek-J Radomski         8.0 SL      17  EW   -110        2.55

                                               18  EW    -50       -9.90 =-7.35

  20 A Świątkowska-J Świątkowski  11.0 SL      19  EW         +50   1.80

                                               20  EW        +140  -1.55 =0.25

  33 S Adamczyk-M Bojanowski       6.5 SL      21  NS   +650        5.40

                                               22  NS        -170   0.35 =5.75

  10 K Gawędzki-K Zieliński        5.0 SL      23  NS        -620  -1.85

                                               24  NS   +100        0.70 =-1.15

  11 L Niemiec-Z Sienicki         19.0 SL      25  EW        +140   2.95

                                               26  EW        +120   2.95 =5.90

  28 T Biskup-L Lewicki            5.0 SL      27  NS        -140   1.10

                                               28  NS        -300  -1.85 =-0.75

  42 T Pilch-A Szymczak           19.0 MP      29  NS        -650  -1.05

                                               30  NS   +460        1.50 =0.45

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -12.08

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -12.08

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY Chorzów 16.01.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 26  A Żuk-D Burek                 6.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  10 K Gawędzki-K Zieliński        5.0 SL       1  EW         +50  -0.15

                                                2  EW   -650        1.47 =1.32

  37 S Osadnik-J Szwachuła        11.0 SL       3  EW        +600  -0.10

                                                4  EW        +620   8.53 =8.43

  27 M Nowakowski-A Pietrzak      11.0 SL       5  EW        +100   9.50

                                                6  EW     średnia   0.00 =9.50

   2 J Stachowski-J Staszak        5.5 SL       7  EW        +110   0.90

                                                8  EW        +300   1.65 =2.55

  41 K Buras-T Czajer             19.0 SL/MA    9  EW     średnia   0.00

                                               10  EW  -1100      -13.95 =-13.95

   4 H Kopernok-E Moś              8.0 SL      11  EW   -120       -0.35

                                               12  EW  -1390       -3.85 =-4.20

  20 A Świątkowska-J Świątkowski  11.0 SL      13  EW   -670      -12.10

                                               14  EW   -100      -10.15 =-22.25

  25 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL      15  EW        +140  -0.90

                                               16  EW         +50   5.65 =4.75

  33 S Adamczyk-M Bojanowski       6.5 SL      17  EW   -300       -2.30

                                               18  EW        +480   1.30 =-1.00

  40 L Budzyn-P Matkowski         11.0 SL      19  EW         +50   1.80

                                               20  EW        +620   7.25 =9.05

  18 S Fangor-H Grządziel         19.0 SL      21  EW   -660       -5.40

                                               22  EW        +620   7.45 =2.05

  34 I Sapota-B Nazarewicz         4.0 SL      23  EW        +650   2.90

                                               24  EW   4 pasy      2.40 =5.30

   3 J Niemiec-J Kaniuk            3.0 SL      25  EW        +140   2.95

                                               26  EW   4 pasy     -0.20 =2.75

  12 I Kowalczyk-B Pazur          30.0 SL/WP   27  EW        +150  -1.10

                                               28  EW        +200  -0.50 =-1.60

   9 J Sobol-E Szenkelbach        14.0 SL      29  EW        +650   1.05

                                               30  EW   -800       -8.55 =-7.50

                                                                   ------

                                                         WYNIK     -4.80

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     -4.80

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY Chorzów 16.01.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 27  M Nowakowski-A Pietrzak      11.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   4 H Kopernok-E Moś              8.0 SL       1  NS         -50   0.15

                                                2  NS   +650       -1.47 =-1.32

  19 H Cofała-R Janiszewski        3.0 SL       3  EW        +690   2.95

                                                4  EW   -100       -4.79 =-1.84

  26 A Żuk-D Burek                 6.5 SL       5  NS        -100  -9.50

                                                6  NS     średnia   0.00 =-9.50

  39 T Bednarek-J Radomski         8.0 SL       7  EW   -100       -3.90

                                                8  EW        +180  -1.15 =-5.05

  37 S Osadnik-J Szwachuła        11.0 SL       9  EW   -420       -1.58

                                               10  EW   -140       -1.00 =-2.58

   2 J Stachowski-J Staszak        5.5 SL      11  NS   +150        1.15

                                               12  NS  +1390        3.85 =5.00

  18 S Fangor-H Grządziel         19.0 SL      13  NS        -600 -10.55

                                               14  NS        -430  -1.40 =-11.95

  11 L Niemiec-Z Sienicki         19.0 SL      15  EW        +180   0.10

                                               16  EW   -590       -9.05 =-8.95

  28 T Biskup-L Lewicki            5.0 SL      17  NS   +420        5.00

                                               18  NS        -480  -1.30 =3.70

  42 T Pilch-A Szymczak           19.0 MP      19  NS   +110        2.35

                                               20  NS        -620  -7.25 =-4.90

  38 S Drabczyk-A Włodarczyk       4.0 NZ/SL   21  NS        -100  -8.70

                                               22  NS   +100        5.70 =-3.00

  17 B Kukuła-W Grzybowski         2.5 SL      23  EW        +650   2.90

                                               24  EW    -50        1.00 =3.90

   9 J Sobol-E Szenkelbach        14.0 SL      25  EW         +50   0.40

                                               26  EW        +110   2.50 =2.90

  40 L Budzyn-P Matkowski         11.0 SL      27  EW        +170  -0.15

                                               28  EW   -110       -6.60 =-6.75

   1 I Poziemba-R Semen            2.5 SL/NZ   29  EW        +630   0.00

                                               30  EW   -400        0.05 =0.05

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -40.29

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -40.29

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY Chorzów 16.01.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 28  T Biskup-L Lewicki            5.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  40 L Budzyn-P Matkowski         11.0 SL       1  EW        +100   1.80

                                                2  EW   -680        0.53 =2.33

  18 S Fangor-H Grządziel         19.0 SL       3  EW        +600  -0.10

                                                4  EW   -100       -4.79 =-4.89

  34 I Sapota-B Nazarewicz         4.0 SL       5  EW  -1430       -9.05

                                                6  EW   -200        1.63 =-7.42

   3 J Niemiec-J Kaniuk            3.0 SL       7  EW        +140   1.85

                                                8  EW        +180  -1.15 =0.70

  12 I Kowalczyk-B Pazur          30.0 SL/WP    9  EW   -430       -1.58

                                               10  EW   -140       -1.00 =-2.58

   9 J Sobol-E Szenkelbach        14.0 SL      11  EW   -100        0.60

                                               12  EW  -2140      -14.05 =-13.45

  10 K Gawędzki-K Zieliński        5.0 SL      13  EW   -100       -2.55

                                               14  EW        +430   1.40 =-1.15

  37 S Osadnik-J Szwachuła        11.0 SL      15  EW        +140  -0.90

                                               16  EW   -170       -0.10 =-1.00

  27 M Nowakowski-A Pietrzak      11.0 SL      17  EW   -420       -5.00

                                               18  EW        +480   1.30 =-3.70

   2 J Stachowski-J Staszak        5.5 SL      19  EW   -110       -2.35

                                               20  EW        +620   7.25 =4.90

  41 K Buras-T Czajer             19.0 SL/MA   21  EW   -150        5.00

                                               22  EW        +140  -1.00 =4.00

   4 H Kopernok-E Moś              8.0 SL      23  EW        +650   2.90

                                               24  EW    -50        1.00 =3.90

  20 A Świątkowska-J Świątkowski  11.0 SL      25  EW   -140       -4.20

                                               26  EW        +140   3.55 =-0.65

  25 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL      27  EW        +140  -1.10

                                               28  EW        +300   1.85 =0.75

  33 S Adamczyk-M Bojanowski       6.5 SL      29  EW        +650   1.05

                                               30  EW   -430       -0.70 =0.35

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -17.91

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -17.91

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY Chorzów 16.01.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 29  T Nędzi-A Szepe               8.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  35 A Sładki-L Gajos              7.5 SL       1  NS   +420       10.05

                                                2  NS   +680       -0.53 =9.52

  14 S Makuch-M Morawiec           2.0 SL       3  EW        +600  -0.10

                                                4  EW        +140   0.26 =0.16

  36 A Guła-J Ostrowski            6.5 SL       5  EW        +100   9.50

                                                6  EW   -500       -5.00 =4.50

  32 Z Urbańczyk-J Synowiec        6.5 SL       7  EW   -200       -6.20

                                                8  EW        +180  -1.15 =-7.35

  23 J Pawlas-S Gęga               2.5 SL/NZ    9  EW         +50   9.21

                                               10  EW        +200   6.50 =15.71

  13 S Kowalczyk-J Sucharkiewicz  24.0 SL      11  NS   +150        1.15

                                               12  NS   +620       -8.25 =-7.10

   5 A Geisler-K Łazikiewicz       3.5 SL      13  EW        +100   1.80

                                               14  EW        +400   0.55 =2.35

  30 W Kosiba-R Ochot              5.0 SL      15  NS        -140   0.90

                                               16  NS   +170        0.10 =1.00

   8 J Hartleb-J Stokowacki        4.0 SL      17  EW   -110        2.55

                                               18  EW        +480   1.30 =3.85

   6 J Fidler-H Waligórski         4.0 NZ/SL   19  EW   -110       -2.35

                                               20  EW        +620   7.25 =4.90

  22 U Lewicka-B Cholewik          4.0 NZ/SL   21  NS   +650        5.40

                                               22  NS   +200        7.90 =13.30

  15 A Jarecki-M Białożyt         11.0 SL      23  NS        -620  -1.85

                                               24  NS   +300        5.55 =3.70

  31 L Szymaniec-J Wiszniewski     5.0 OP      25  NS        -140  -2.95

                                               26  NS        -110  -2.50 =-5.45

  21 S Nykiel-J Wołodkiewicz       6.5 SL      27  EW        +140  -1.10

                                               28  EW        +200  -0.50 =-1.60

  24 Z Tymków-R Zając             14.0 SL      29  NS        -650  -1.05

                                               30  NS   +430        0.70 =-0.35

                                                                   ------

                                                         WYNIK     37.15

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     37.15

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY Chorzów 16.01.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 30  W Kosiba-R Ochot              5.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  15 A Jarecki-M Białożyt         11.0 SL       1  EW        +100   1.80

                                                2  EW   -650        1.47 =3.27

   6 J Fidler-H Waligórski         4.0 NZ/SL    3  EW        +630   0.90

                                                4  EW        +620   8.53 =9.43

  16 J Pisarek-J Radomski         11.0 SL       5  EW   -680        0.05

                                                6  EW   -500       -5.00 =-4.95

  31 L Szymaniec-J Wiszniewski     5.0 OP       7  EW        +170   2.75

                                                8  EW        +180  -1.15 =1.60

  36 A Guła-J Ostrowski            6.5 SL       9  EW   -420       -1.58

                                               10  EW   -200       -2.40 =-3.98

   8 J Hartleb-J Stokowacki        4.0 SL      11  EW   -150       -1.15

                                               12  EW  -1370       -3.20 =-4.35

  21 S Nykiel-J Wołodkiewicz       6.5 SL      13  EW        +120   2.70

                                               14  EW        +430   1.40 =4.10

  29 T Nędzi-A Szepe               8.0 SL      15  EW        +140  -0.90

                                               16  EW   -170       -0.10 =-1.00

  24 Z Tymków-R Zając             14.0 SL      17  EW   -420       -5.00

                                               18  EW        +480   1.30 =-3.70

  22 U Lewicka-B Cholewik          4.0 NZ/SL   19  EW   -110       -2.35

                                               20  EW   -100       -6.30 =-8.65

  13 S Kowalczyk-J Sucharkiewicz  24.0 SL      21  EW   -600       -3.80

                                               22  EW        +100  -2.00 =-5.80

  14 S Makuch-M Morawiec           2.0 SL      23  EW        +620   1.85

                                               24  EW   -100       -0.70 =1.15

   7 A Bacik-M Nowacki             8.0 SL      25  EW        +730  12.10

                                               26  EW   -100       -2.85 =9.25

  35 A Sładki-L Gajos              7.5 SL      27  EW        +170  -0.15

                                               28  EW        +200  -0.50 =-0.65

  32 Z Urbańczyk-J Synowiec        6.5 SL      29  EW        +650   1.05

                                               30  EW   -460       -1.50 =-0.45

                                                                   ------

                                                         WYNIK     -4.73

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     -4.73

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY Chorzów 16.01.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 31  L Szymaniec-J Wiszniewski     5.0 OP  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  23 J Pawlas-S Gęga               2.5 SL/NZ    1  EW        +100   1.80

                                                2  EW   -620        2.42 =4.22

  21 S Nykiel-J Wołodkiewicz       6.5 SL       3  NS        -630  -0.90

                                                4  NS        -620  -8.53 =-9.43

   5 A Geisler-K Łazikiewicz       3.5 SL       5  EW  -1660      -11.50

                                                6  EW   -200        1.63 =-9.87

  30 W Kosiba-R Ochot              5.0 SL       7  NS        -170  -2.75

                                                8  NS        -180   1.15 =-1.60

   6 J Fidler-H Waligórski         4.0 NZ/SL    9  EW   -420       -1.58

                                               10  EW   -140       -1.00 =-2.58

   7 A Bacik-M Nowacki             8.0 SL      11  EW   -150       -1.15

                                               12  EW  -1370       -3.20 =-4.35

   8 J Hartleb-J Stokowacki        4.0 SL      13  NS        -100  -1.80

                                               14  NS        -400  -0.55 =-2.35

  14 S Makuch-M Morawiec           2.0 SL      15  NS        -180  -0.10

                                               16  NS   +170        0.10 =0.00

  32 Z Urbańczyk-J Synowiec        6.5 SL      17  NS   +170       -0.90

                                               18  NS        -480  -1.30 =-2.20

  16 J Pisarek-J Radomski         11.0 SL      19  EW         +50   1.80

                                               20  EW   -100       -6.30 =-4.50

  36 A Guła-J Ostrowski            6.5 SL      21  NS        -100  -8.70

                                               22  NS        -300  -2.00 =-10.70

  22 U Lewicka-B Cholewik          4.0 NZ/SL   23  NS   +100       10.95

                                               24  NS    +50       -1.00 =9.95

  29 T Nędzi-A Szepe               8.0 SL      25  EW        +140   2.95

                                               26  EW        +110   2.50 =5.45

  15 A Jarecki-M Białożyt         11.0 SL      27  EW    -50       -6.00

                                               28  EW   -110       -6.60 =-12.60

  13 S Kowalczyk-J Sucharkiewicz  24.0 SL      29  EW   -100      -12.60

                                               30  EW   -430       -0.70 =-13.30

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -53.85

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -53.85

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY Chorzów 16.01.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 32  Z Urbańczyk-J Synowiec        6.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   7 A Bacik-M Nowacki             8.0 SL       1  EW   -430      -10.05

                                                2  EW   -650        1.47 =-8.58

  24 Z Tymków-R Zając             14.0 SL       3  EW        +600  -0.10

                                                4  EW   -100       -4.79 =-4.89

   6 J Fidler-H Waligórski         4.0 NZ/SL    5  NS        -200 -10.65

                                                6  NS        -110  -7.74 =-18.39

  29 T Nędzi-A Szepe               8.0 SL       7  NS   +200        6.20

                                                8  NS        -180   1.15 =7.35

  13 S Kowalczyk-J Sucharkiewicz  24.0 SL       9  NS   +140       -5.58

                                               10  NS   +140        1.00 =-4.58

  35 A Sładki-L Gajos              7.5 SL      11  EW   -150       -1.15

                                               12  EW  -1390       -3.85 =-5.00

  15 A Jarecki-M Białożyt         11.0 SL      13  NS   +100        2.55

                                               14  NS        -430  -1.40 =1.15

   8 J Hartleb-J Stokowacki        4.0 SL      15  NS        -430  -6.20

                                               16  NS   +170        0.10 =-6.10

  31 L Szymaniec-J Wiszniewski     5.0 OP      17  EW   -170        0.90

                                               18  EW        +480   1.30 =2.20

  14 S Makuch-M Morawiec           2.0 SL      19  EW   -110       -2.35

                                               20  EW        +140  -1.55 =-3.90

  21 S Nykiel-J Wołodkiewicz       6.5 SL      21  EW   -600       -3.80

                                               22  EW        +620   7.45 =3.65

  23 J Pawlas-S Gęga               2.5 SL/NZ   23  EW        +650   2.90

                                               24  EW   -100       -0.70 =2.20

  16 J Pisarek-J Radomski         11.0 SL      25  NS         -50  -0.40

                                               26  NS        -140  -3.55 =-3.95

   5 A Geisler-K Łazikiewicz       3.5 SL      27  EW        +400   5.60

                                               28  EW        +800  10.55 =16.15

  30 W Kosiba-R Ochot              5.0 SL      29  NS        -650  -1.05

                                               30  NS   +460        1.50 =0.45

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -22.23

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -22.23

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY Chorzów 16.01.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 33  S Adamczyk-M Bojanowski       6.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  42 T Pilch-A Szymczak           19.0 MP       1  NS        -100  -1.80

                                                2  NS   +650       -1.47 =-3.27

  38 S Drabczyk-A Włodarczyk       4.0 NZ/SL    3  NS        -600   0.10

                                                4  NS   +100        4.79 =4.89

  17 B Kukuła-W Grzybowski         2.5 SL       5  EW        +100   9.50

                                                6  EW   -500       -5.00 =4.50

   4 H Kopernok-E Moś              8.0 SL       7  EW        +110   0.90

                                                8  EW        +180  -1.15 =-0.25

  10 K Gawędzki-K Zieliński        5.0 SL       9  EW   -420       -1.58

                                               10  EW   -140       -1.00 =-2.58

   1 I Poziemba-R Semen            2.5 SL/NZ   11  EW        +110   5.25

                                               12  EW  -1370       -3.20 =2.05

  34 I Sapota-B Nazarewicz         4.0 SL      13  NS   +200        4.95

                                               14  NS        -430  -1.40 =3.55

  19 H Cofała-R Janiszewski        3.0 SL      15  EW        +140  -0.90

                                               16  EW         +50   5.65 =4.75

  26 A Żuk-D Burek                 6.5 SL      17  NS   +300        2.30

                                               18  NS        -480  -1.30 =1.00

  39 T Bednarek-J Radomski         8.0 SL      19  EW         +50   1.80

                                               20  EW       +1080  13.15 =14.95

  25 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL      21  EW   -650       -5.40

                                               22  EW        +170  -0.35 =-5.75

  40 L Budzyn-P Matkowski         11.0 SL      23  NS        -620  -1.85

                                               24  NS   +100        0.70 =-1.15

  37 S Osadnik-J Szwachuła        11.0 SL      25  NS   +100        3.25

                                               26  NS   +100        2.85 =6.10

  11 L Niemiec-Z Sienicki         19.0 SL      27  EW        +420   6.00

                                               28  EW   -140       -7.35 =-1.35

  28 T Biskup-L Lewicki            5.0 SL      29  NS        -650  -1.05

                                               30  NS   +430        0.70 =-0.35

                                                                   ------

                                                         WYNIK     27.09

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     27.09

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY Chorzów 16.01.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 34  I Sapota-B Nazarewicz         4.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  41 K Buras-T Czajer             19.0 SL/MA    1  NS        -100  -1.80

                                                2  NS     średnia   0.00 =-1.80

  11 L Niemiec-Z Sienicki         19.0 SL       3  EW        +630   0.90

                                                4  EW   -100       -4.79 =-3.89

  28 T Biskup-L Lewicki            5.0 SL       5  NS  +1430        9.05

                                                6  NS   +200       -1.63 =7.42

  42 T Pilch-A Szymczak           19.0 MP       7  NS   +200        6.20

                                                8  NS    +50        6.85 =13.05

  38 S Drabczyk-A Włodarczyk       4.0 NZ/SL    9  NS   +420        1.58

                                               10  NS        -130  -5.15 =-3.57

  17 B Kukuła-W Grzybowski         2.5 SL      11  EW        +140   6.10

                                               12  EW   -720        6.80 =12.90

  33 S Adamczyk-M Bojanowski       6.5 SL      13  EW   -200       -4.95

                                               14  EW        +430   1.40 =-3.55

   2 J Stachowski-J Staszak        5.5 SL      15  EW        +170   0.10

                                               16  EW   -420       -5.80 =-5.70

   1 I Poziemba-R Semen            2.5 SL/NZ   17  EW   -420       -5.00

                                               18  EW        +450   0.45 =-4.55

   9 J Sobol-E Szenkelbach        14.0 SL      19  NS   +110        2.35

                                               20  NS        -620  -7.25 =-4.90

  19 H Cofała-R Janiszewski        3.0 SL      21  EW   -100        5.75

                                               22  EW        +620   7.45 =13.20

  26 A Żuk-D Burek                 6.5 SL      23  NS        -650  -2.90

                                               24  NS   4 pasy     -2.40 =-5.30

  39 T Bednarek-J Radomski         8.0 SL      25  EW        +140   2.95

                                               26  EW   -100       -2.85 =0.10

  18 S Fangor-H Grządziel         19.0 SL      27  EW        +140  -1.10

                                               28  EW        +100  -2.60 =-3.70

   3 J Niemiec-J Kaniuk            3.0 SL      29  NS        -660  -1.05

                                               30  NS   +430        0.70 =-0.35

                                                                   ------

                                                         WYNIK      9.36

                                                           +/-     -2.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM      7.36

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY Chorzów 16.01.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 35  A Sładki-L Gajos              7.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  29 T Nędzi-A Szepe               8.0 SL       1  EW   -420      -10.05

                                                2  EW   -680        0.53 =-9.52

  15 A Jarecki-M Białożyt         11.0 SL       3  NS   +100       12.15

                                                4  NS   +100        4.79 =16.94

  21 S Nykiel-J Wołodkiewicz       6.5 SL       5  NS        -300 -11.85

                                                6  NS        -670 -13.74 =-25.59

  22 U Lewicka-B Cholewik          4.0 NZ/SL    7  NS        -140  -1.85

                                                8  NS        -180   1.15 =-0.70

   7 A Bacik-M Nowacki             8.0 SL       9  EW   -400       -0.63

                                               10  EW   -200       -2.40 =-3.03

  32 Z Urbańczyk-J Synowiec        6.5 SL      11  NS   +150        1.15

                                               12  NS  +1390        3.85 =5.00

  36 A Guła-J Ostrowski            6.5 SL      13  NS        -630 -10.90

                                               14  NS        -430  -1.40 =-12.30

  16 J Pisarek-J Radomski         11.0 SL      15  EW        +420   6.20

                                               16  EW   -140        0.90 =7.10

  13 S Kowalczyk-J Sucharkiewicz  24.0 SL      17  EW   -420       -5.00

                                               18  EW        +480   1.30 =-3.70

   8 J Hartleb-J Stokowacki        4.0 SL      19  EW   4 pasy      0.40

                                               20  EW   -110       -6.30 =-5.90

  23 J Pawlas-S Gęga               2.5 SL/NZ   21  EW   -630       -4.50

                                               22  EW   -100       -5.70 =-10.20

   6 J Fidler-H Waligórski         4.0 NZ/SL   23  NS        -140   7.95

                                               24  NS    +50       -1.00 =6.95

   5 A Geisler-K Łazikiewicz       3.5 SL      25  EW   -140       -4.20

                                               26  EW   -200       -5.40 =-9.60

  30 W Kosiba-R Ochot              5.0 SL      27  NS        -170   0.15

                                               28  NS        -200   0.50 =0.65

  14 S Makuch-M Morawiec           2.0 SL      29  EW        +630   0.00

                                               30  EW         +50   9.00 =9.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -34.90

                                                           +/-     -0.50

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -35.40

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY Chorzów 16.01.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 36  A Guła-J Ostrowski            6.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  14 S Makuch-M Morawiec           2.0 SL       1  EW         +50  -0.15

                                                2  EW  -1430      -12.32 =-12.47

  23 J Pawlas-S Gęga               2.5 SL/NZ    3  EW        +630   0.90

                                                4  EW        +170   1.00 =1.90

  29 T Nędzi-A Szepe               8.0 SL       5  NS        -100  -9.50

                                                6  NS   +500        5.00 =-4.50

   5 A Geisler-K Łazikiewicz       3.5 SL       7  EW        +130   1.80

                                                8  EW        +180  -1.15 =0.65

  30 W Kosiba-R Ochot              5.0 SL       9  NS   +420        1.58

                                               10  NS   +200        2.40 =3.98

  16 J Pisarek-J Radomski         11.0 SL      11  EW   -150       -1.15

                                               12  EW  -1390       -3.85 =-5.00

  35 A Sładki-L Gajos              7.5 SL      13  EW        +630  10.90

                                               14  EW        +430   1.40 =12.30

  21 S Nykiel-J Wołodkiewicz       6.5 SL      15  NS        -150   0.90

                                               16  NS   +170        0.10 =1.00

   7 A Bacik-M Nowacki             8.0 SL      17  NS   +300        2.30

                                               18  NS        -480  -1.30 =1.00

  15 A Jarecki-M Białożyt         11.0 SL      19  NS         -50  -1.80

                                               20  NS   +100        6.30 =4.50

  31 L Szymaniec-J Wiszniewski     5.0 OP      21  EW        +100   8.70

                                               22  EW        +300   2.00 =10.70

   8 J Hartleb-J Stokowacki        4.0 SL      23  NS   +100       10.95

                                               24  NS   +100        0.70 =11.65

  13 S Kowalczyk-J Sucharkiewicz  24.0 SL      25  NS   +200        5.75

                                               26  NS   +100        2.85 =8.60

  24 Z Tymków-R Zając             14.0 SL      27  EW        +170  -0.15

                                               28  EW       +1100  13.30 =13.15

   6 J Fidler-H Waligórski         4.0 NZ/SL   29  EW        +630   0.00

                                               30  EW        +100  10.00 =10.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     57.46

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     57.46

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY Chorzów 16.01.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 37  S Osadnik-J Szwachuła        11.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  19 H Cofała-R Janiszewski        3.0 SL       1  EW        +100   1.80

                                                2  EW  -1430      -12.32 =-10.52

  26 A Żuk-D Burek                 6.5 SL       3  NS        -600   0.10

                                                4  NS        -620  -8.53 =-8.43

  39 T Bednarek-J Radomski         8.0 SL       5  EW        +200  10.65

                                                6  EW   -500       -5.00 =5.65

  10 K Gawędzki-K Zieliński        5.0 SL       7  EW        +140   1.85

                                                8  EW        +300   1.65 =3.50

  27 M Nowakowski-A Pietrzak      11.0 SL       9  NS   +420        1.58

                                               10  NS   +140        1.00 =2.58

  40 L Budzyn-P Matkowski         11.0 SL      11  NS   +150        1.15

                                               12  NS  +1390        3.85 =5.00

  11 L Niemiec-Z Sienicki         19.0 SL      13  EW        +100   1.80

                                               14  EW        +420   1.40 =3.20

  28 T Biskup-L Lewicki            5.0 SL      15  NS        -140   0.90

                                               16  NS   +170        0.10 =1.00

  42 T Pilch-A Szymczak           19.0 MP      17  NS   +170       -0.90

                                               18  NS   +100       10.25 =9.35

  38 S Drabczyk-A Włodarczyk       4.0 NZ/SL   19  NS   +110        2.35

                                               20  NS   +300       10.05 =12.40

  17 B Kukuła-W Grzybowski         2.5 SL      21  EW   -650       -5.40

                                               22  EW   -100       -5.70 =-11.10

  12 I Kowalczyk-B Pazur          30.0 SL/WP   23  EW        +620   1.85

                                               24  EW   -300       -5.55 =-3.70

  33 S Adamczyk-M Bojanowski       6.5 SL      25  EW   -100       -3.25

                                               26  EW   -100       -2.85 =-6.10

   1 I Poziemba-R Semen            2.5 SL/NZ   27  EW        +170  -0.15

                                               28  EW        +500   5.80 =5.65

  41 K Buras-T Czajer             19.0 SL/MA   29  NS        -630   0.00

                                               30  NS   +430        0.70 =0.70

                                                                   ------

                                                         WYNIK      9.19

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM      9.19

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY Chorzów 16.01.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 38  S Drabczyk-A Włodarczyk       4.0 NZ/SL

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  25 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL       1  EW         +50  -0.15

                                                2  EW   -650        1.47 =1.32

  33 S Adamczyk-M Bojanowski       6.5 SL       3  EW        +600  -0.10

                                                4  EW   -100       -4.79 =-4.89

  40 L Budzyn-P Matkowski         11.0 SL       5  EW  -1430       -9.05

                                                6  EW   -500       -5.00 =-14.05

  18 S Fangor-H Grządziel         19.0 SL       7  EW   -100       -3.90

                                                8  EW        +180  -1.15 =-5.05

  34 I Sapota-B Nazarewicz         4.0 SL       9  EW   -420       -1.58

                                               10  EW        +130   5.15 =3.57

   3 J Niemiec-J Kaniuk            3.0 SL      11  EW   -150       -1.15

                                               12  EW        +300  15.85 =14.70

  12 I Kowalczyk-B Pazur          30.0 SL/WP   13  EW        +600  10.55

                                               14  EW        +400   0.55 =11.10

   9 J Sobol-E Szenkelbach        14.0 SL      15  EW        +170   0.10

                                               16  EW   -170       -0.10 =0.00

  10 K Gawędzki-K Zieliński        5.0 SL      17  EW   -140        1.85

                                               18  EW        +480   1.30 =3.15

  37 S Osadnik-J Szwachuła        11.0 SL      19  EW   -110       -2.35

                                               20  EW   -300      -10.05 =-12.40

  27 M Nowakowski-A Pietrzak      11.0 SL      21  EW        +100   8.70

                                               22  EW   -100       -5.70 =3.00

   2 J Stachowski-J Staszak        5.5 SL      23  EW        +650   2.90

                                               24  EW         +50   3.55 =6.45

  41 K Buras-T Czajer             19.0 SL/MA   25  EW        +140   2.95

                                               26  EW   -100       -2.85 =0.10

   4 H Kopernok-E Moś              8.0 SL      27  EW        +170  -0.15

                                               28  EW        +800  10.55 =10.40

  20 A Świątkowska-J Świątkowski  11.0 SL      29  EW        +660   1.05

                                               30  EW   -150        5.50 =6.55

                                                                   ------

                                                         WYNIK     23.96

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     23.96

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY Chorzów 16.01.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 39  T Bednarek-J Radomski         8.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   9 J Sobol-E Szenkelbach        14.0 SL       1  NS         -50   0.15

                                                2  NS   +650       -1.47 =-1.32

  10 K Gawędzki-K Zieliński        5.0 SL       3  NS        -600   0.10

                                                4  NS        -140  -0.26 =-0.16

  37 S Osadnik-J Szwachuła        11.0 SL       5  NS        -200 -10.65

                                                6  NS   +500        5.00 =-5.65

  27 M Nowakowski-A Pietrzak      11.0 SL       7  NS   +100        3.90

                                                8  NS        -180   1.15 =5.05

   2 J Stachowski-J Staszak        5.5 SL       9  NS   +400        0.63

                                               10  NS        -100  -4.30 =-3.67

  41 K Buras-T Czajer             19.0 SL/MA   11  NS   +150        1.15

                                               12  NS   +500       -9.20 =-8.05

   4 H Kopernok-E Moś              8.0 SL      13  NS        -120  -2.70

                                               14  NS        -400  -0.55 =-3.25

  20 A Świątkowska-J Świątkowski  11.0 SL      15  NS        -140   0.90

                                               16  NS   +300        3.45 =4.35

  25 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL      17  NS   +110       -2.55

                                               18  NS    +50        9.90 =7.35

  33 S Adamczyk-M Bojanowski       6.5 SL      19  NS         -50  -1.80

                                               20  NS       -1080 -13.15 =-14.95

  40 L Budzyn-P Matkowski         11.0 SL      21  NS   +650        5.40

                                               22  NS   +100        5.70 =11.10

  18 S Fangor-H Grządziel         19.0 SL      23  NS        -800  -6.45

                                               24  NS   +100        0.70 =-5.75

  34 I Sapota-B Nazarewicz         4.0 SL      25  NS        -140  -2.95

                                               26  NS   +100        2.85 =-0.10

   3 J Niemiec-J Kaniuk            3.0 SL      27  NS    +50        6.00

                                               28  NS   +110        6.60 =12.60

  12 I Kowalczyk-B Pazur          30.0 SL/WP   29  NS        -630   0.00

                                               30  NS   +800        8.55 =8.55

                                                                   ------

                                                         WYNIK      6.09

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM      6.09

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY Chorzów 16.01.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 40  L Budzyn-P Matkowski         11.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  28 T Biskup-L Lewicki            5.0 SL       1  NS        -100  -1.80

                                                2  NS   +680       -0.53 =-2.33

  42 T Pilch-A Szymczak           19.0 MP       3  NS        -630  -0.90

                                                4  NS     średnia   0.00 =-0.90

  38 S Drabczyk-A Włodarczyk       4.0 NZ/SL    5  NS  +1430        9.05

                                                6  NS   +500        5.00 =14.05

  17 B Kukuła-W Grzybowski         2.5 SL       7  EW        +110   0.90

                                                8  EW        +430   5.05 =5.95

  20 A Świątkowska-J Świątkowski  11.0 SL       9  EW   -420       -1.58

                                               10  EW   -800      -11.30 =-12.88

  37 S Osadnik-J Szwachuła        11.0 SL      11  EW   -150       -1.15

                                               12  EW  -1390       -3.85 =-5.00

   1 I Poziemba-R Semen            2.5 SL/NZ   13  EW   -100       -2.55

                                               14  EW   -100      -10.15 =-12.70

   3 J Niemiec-J Kaniuk            3.0 SL      15  NS    +50        5.70

                                               16  NS   +140       -0.90 =4.80

  19 H Cofała-R Janiszewski        3.0 SL      17  EW         +50   6.25

                                               18  EW        +980  11.45 =17.70

  26 A Żuk-D Burek                 6.5 SL      19  NS         -50  -1.80

                                               20  NS        -620  -7.25 =-9.05

  39 T Bednarek-J Radomski         8.0 SL      21  EW   -650       -5.40

                                               22  EW   -100       -5.70 =-11.10

  33 S Adamczyk-M Bojanowski       6.5 SL      23  EW        +620   1.85

                                               24  EW   -100       -0.70 =1.15

  18 S Fangor-H Grządziel         19.0 SL      25  NS   +140        4.20

                                               26  NS   +100        2.85 =7.05

  27 M Nowakowski-A Pietrzak      11.0 SL      27  NS        -170   0.15

                                               28  NS   +110        6.60 =6.75

  11 L Niemiec-Z Sienicki         19.0 SL      29  EW        +660   1.05

                                               30  EW   -800       -8.55 =-7.50

                                                                   ------

                                                         WYNIK     -4.01

                                                           +/-     -2.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     -6.01

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY Chorzów 16.01.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 41  K Buras-T Czajer             19.0 SL/MA

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  34 I Sapota-B Nazarewicz         4.0 SL       1  EW        +100   1.80

                                                2  EW     średnia   0.00 =1.80

   1 I Poziemba-R Semen            2.5 SL/NZ    3  EW        +600  -0.10

                                                4  EW        +620   8.53 =8.43

  25 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL       5  NS        -100  -9.50

                                                6  NS   +500        5.00 =-4.50

  19 H Cofała-R Janiszewski        3.0 SL       7  EW        +600  10.40

                                                8  EW        +430   5.05 =15.45

  26 A Żuk-D Burek                 6.5 SL       9  NS     średnia   0.00

                                               10  NS  +1100       13.95 =13.95

  39 T Bednarek-J Radomski         8.0 SL      11  EW   -150       -1.15

                                               12  EW   -500        9.20 =8.05

   2 J Stachowski-J Staszak        5.5 SL      13  EW   -300       -6.85

                                               14  EW        +430   1.40 =-5.45

   4 H Kopernok-E Moś              8.0 SL      15  NS        -200  -0.85

                                               16  NS   +110       -1.80 =-2.65

   3 J Niemiec-J Kaniuk            3.0 SL      17  NS   +420        5.00

                                               18  NS        -480  -1.30 =3.70

  11 L Niemiec-Z Sienicki         19.0 SL      19  EW   -110       -2.35

                                               20  EW   -100       -6.30 =-8.65

  28 T Biskup-L Lewicki            5.0 SL      21  NS   +150       -5.00

                                               22  NS        -140   1.00 =-4.00

  42 T Pilch-A Szymczak           19.0 MP      23  NS        -620  -1.85

                                               24  NS        -110  -4.75 =-6.60

  38 S Drabczyk-A Włodarczyk       4.0 NZ/SL   25  NS        -140  -2.95

                                               26  NS   +100        2.85 =-0.10

  17 B Kukuła-W Grzybowski         2.5 SL      27  EW        +420   6.00

                                               28  EW        +400   3.95 =9.95

  37 S Osadnik-J Szwachuła        11.0 SL      29  EW        +630   0.00

                                               30  EW   -430       -0.70 =-0.70

                                                                   ------

                                                         WYNIK     28.68

                                                           +/-     -0.80

                                                                   ------

                                                         RAZEM     27.88

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 6 ZIMOWY Chorzów 16.01.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 42  T Pilch-A Szymczak           19.0 MP  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  33 S Adamczyk-M Bojanowski       6.5 SL       1  EW        +100   1.80

                                                2  EW   -650        1.47 =3.27

  40 L Budzyn-P Matkowski         11.0 SL       3  EW        +630   0.90

                                                4  EW     średnia   0.00 =0.90

  18 S Fangor-H Grządziel         19.0 SL       5  EW   -650        0.30

                                                6  EW   -200        1.63 =1.93

  34 I Sapota-B Nazarewicz         4.0 SL       7  EW   -200       -6.20

                                                8  EW    -50       -6.85 =-13.05

   3 J Niemiec-J Kaniuk            3.0 SL       9  EW   -420       -1.58

                                               10  EW   -140       -1.00 =-2.58

  12 I Kowalczyk-B Pazur          30.0 SL/WP   11  EW   -400       -7.05

                                               12  EW   -640        7.80 =0.75

   9 J Sobol-E Szenkelbach        14.0 SL      13  EW   -100       -2.55

                                               14  EW        +430   1.40 =-1.15

  10 K Gawędzki-K Zieliński        5.0 SL      15  EW        +420   6.20

                                               16  EW   -170       -0.10 =6.10

  37 S Osadnik-J Szwachuła        11.0 SL      17  EW   -170        0.90

                                               18  EW   -100      -10.25 =-9.35

  27 M Nowakowski-A Pietrzak      11.0 SL      19  EW   -110       -2.35

                                               20  EW        +620   7.25 =4.90

   2 J Stachowski-J Staszak        5.5 SL      21  EW   -650       -5.40

                                               22  EW   -100       -5.70 =-11.10

  41 K Buras-T Czajer             19.0 SL/MA   23  EW        +620   1.85

                                               24  EW        +110   4.75 =6.60

   4 H Kopernok-E Moś              8.0 SL      25  EW   -140       -4.20

                                               26  EW        +110   2.50 =-1.70

  20 A Świątkowska-J Świątkowski  11.0 SL      27  EW        +170  -0.15

                                               28  EW        +200  -0.50 =-0.65

  25 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL      29  EW        +650   1.05

                                               30  EW   -460       -1.50 =-0.45

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -15.57

                                                           +/-      1.20

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -14.37