KOPS12   Liczył: A.Żywiec'2006r.                             http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na MAXY

Gliwice "poniedziałek" 16.01.2006r.

F1 FERIE

 

WYNIKI PARY NR 1  C Michalak-J Prijma          11.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   3 W Wójtowicz-J Stempak         1.5 SL       1  NS    +50       60.00

                                                2  NS        -200   0.00

                                                3  NS   +800      100.00

  11 A Żywiec-M Mizgalski          5.0 SL       4  EW        +170  30.00

                                                5  EW         +90  80.00

                                                6  EW        +100  60.00

   9 Z Rożniatowska-B Rożniatowski 6.5 SL       7  NS        -660  40.00

                                                8  NS        -450   0.00

                                                9  NS        -250   0.00

   2 I Kaczyńska-T Kaczyńska           SL      10  EW   -690        0.00

                                               11  EW   -450       40.00

                                               12  EW        +200  90.00

   6 T Parylak-J Szwajkosz         4.0 SL      13  EW        +500 100.00

                                               14  EW        +550  80.00

                                               15  EW   -500        0.00

  10 J Michalski-J Lassota         9.5 SL      16  EW        +680  90.00

                                               17  EW   -130       80.00

                                               18  EW       60/50  50.00

  12 Z Mącior-M Ropska            16.0 SL      19  NS  +1510       70.00

                                               20  NS        -500   0.00

                                               21  NS    +90      100.00

   8 J Biernat-A Kawecki          11.0 SL      22  EW   -200       20.00

                                               23  EW        +130  20.00

                                               24  EW   -460       20.00

   5 E Szota-F Szota                   SL      25  NS   +460       40.00

                                               26  NS        -690  20.00

                                               27  NS        -140  20.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     44.81%

                                                           +/-     -0.56%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     44.26%

 

KOPS12   Liczył: A.Żywiec'2006r.                             http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na MAXY

Gliwice "poniedziałek" 16.01.2006r.

F1 FERIE

 

WYNIKI PARY NR 2  I Kaczyńska-T Kaczyńska           SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   6 T Parylak-J Szwajkosz         4.0 SL       1  NS        -420   0.00

                                                2  NS        -110  20.00

                                                3  NS         -90  10.00

   4 K Serwińska-R Serwiński       5.0 SL       4  NS        -650   0.00

                                                5  NS    +50       60.00

                                                6  NS        -100  40.00

  11 A Żywiec-M Mizgalski          5.0 SL       7  EW        +150   0.00

                                                8  EW        +170  20.00

                                                9  EW   -200       20.00

   1 C Michalak-J Prijma          11.0 SL      10  NS   +690      100.00

                                               11  NS   +450       60.00

                                               12  NS        -200  10.00

   3 W Wójtowicz-J Stempak         1.5 SL      13  EW   -650       30.00

                                               14  EW        +400  40.00

                                               15  EW        +100  50.00

   7 Z Gieras-K Gwóźdź             1.5 SL      16  EW        +200  20.00

                                               17  EW   -110      100.00

                                               18  EW        +460  98.00

  10 J Michalski-J Lassota         9.5 SL      19  EW  -1510       30.00

                                               20  EW   -630       10.00

                                               21  EW         +50  30.00

  12 Z Mącior-M Ropska            16.0 SL      22  NS         -50   0.00

                                               23  NS        -170  10.00

                                               24  NS   +100        0.00

   9 Z Rożniatowska-B Rożniatowski 6.5 SL      25  EW   -460       60.00

                                               26  EW        +100  20.00

                                               27  EW    -50       30.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     32.15%

                                                           +/-      0.00%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     32.15%

 

KOPS12   Liczył: A.Żywiec'2006r.                             http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na MAXY

Gliwice "poniedziałek" 16.01.2006r.

F1 FERIE

 

WYNIKI PARY NR 3  W Wójtowicz-J Stempak         1.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   1 C Michalak-J Prijma          11.0 SL       1  EW    -50       40.00

                                                2  EW        +200 100.00

                                                3  EW   -800        0.00

   7 Z Gieras-K Gwóźdź             1.5 SL       4  NS        -170  70.00

                                                5  NS    +50       60.00

                                                6  NS   +140       80.00

   5 E Szota-F Szota                   SL       7  NS        -660  40.00

                                                8  NS    +50      100.00

                                                9  NS   +100       60.00

  11 A Żywiec-M Mizgalski          5.0 SL      10  EW   -650       50.00

                                               11  EW   -420       60.00

                                               12  EW        +120  60.00

   2 I Kaczyńska-T Kaczyńska           SL      13  NS   +650       70.00

                                               14  NS        -400  60.00

                                               15  NS        -100  50.00

   4 K Serwińska-R Serwiński       5.0 SL      16  EW        +500  40.00

                                               17  EW   -170       40.00

                                               18  EW   -100        2.00

   8 J Biernat-A Kawecki          11.0 SL      19  EW  -1510       30.00

                                               20  EW   -630       10.00

                                               21  EW        +110  90.00

  10 J Michalski-J Lassota         9.5 SL      22  EW   -130       70.00

                                               23  EW        +120   0.00

                                               24  EW   -200       80.00

  12 Z Mącior-M Ropska            16.0 SL      25  NS   +460       40.00

                                               26  NS       -1100   0.00

                                               27  NS        -200   0.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     48.22%

                                                           +/-      0.00%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     48.22%

 

KOPS12   Liczył: A.Żywiec'2006r.                             http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na MAXY

Gliwice "poniedziałek" 16.01.2006r.

F1 FERIE

 

WYNIKI PARY NR 4  K Serwińska-R Serwiński       5.0 SL   

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  12 Z Mącior-M Ropska            16.0 SL       1  NS        -140  40.00

                                                2  NS    +90       60.00

                                                3  NS         -90  10.00

   2 I Kaczyńska-T Kaczyńska           SL       4  EW        +650 100.00

                                                5  EW    -50       40.00

                                                6  EW        +100  60.00

   8 J Biernat-A Kawecki          11.0 SL       7  NS        -660  40.00

                                                8  NS        -400  50.00

                                                9  NS        -110  20.00

   6 T Parylak-J Szwajkosz         4.0 SL      10  NS   +650       50.00

                                               11  NS   +480       80.00

                                               12  NS   +100       90.00

  11 A Żywiec-M Mizgalski          5.0 SL      13  EW   -800        0.00

                                               14  EW        +400  40.00

                                               15  EW    -50       20.00

   3 W Wójtowicz-J Stempak         1.5 SL      16  NS        -500  60.00

                                               17  NS   +170       60.00

                                               18  NS   +100       98.00

   5 E Szota-F Szota                   SL      19  EW  -1510       30.00

                                               20  EW   -620       40.00

                                               21  EW        +110  90.00

   9 Z Rożniatowska-B Rożniatowski 6.5 SL      22  EW   -150       40.00

                                               23  EW        +170  90.00

                                               24  EW   -460       20.00

  10 J Michalski-J Lassota         9.5 SL      25  EW   -460       60.00

                                               26  EW        +200  60.00

                                               27  EW    -50       30.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     51.04%

                                                           +/-      0.00%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     51.04%

 

KOPS12   Liczył: A.Żywiec'2006r.                             http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na MAXY

Gliwice "poniedziałek" 16.01.2006r.

F1 FERIE

 

WYNIKI PARY NR 5  E Szota-F Szota                   SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  10 J Michalski-J Lassota         9.5 SL       1  EW   -100       10.00

                                                2  EW   -110        0.00

                                                3  EW   -200       20.00

  12 Z Mącior-M Ropska            16.0 SL       4  NS        -170  70.00

                                                5  NS    +50       60.00

                                                6  NS        -150   0.00

   3 W Wójtowicz-J Stempak         1.5 SL       7  EW        +660  60.00

                                                8  EW    -50        0.00

                                                9  EW   -100       40.00

   9 Z Rożniatowska-B Rożniatowski 6.5 SL      10  NS        -100   0.00

                                               11  NS   +140        0.00

                                               12  NS   +100       90.00

   7 Z Gieras-K Gwóźdź             1.5 SL      13  NS   +620       40.00

                                               14  NS        -400  60.00

                                               15  NS        -100  50.00

  11 A Żywiec-M Mizgalski          5.0 SL      16  EW   -530        0.00

                                               17  EW   -420       20.00

                                               18  EW    -50       50.00

   4 K Serwińska-R Serwiński       5.0 SL      19  NS  +1510       70.00

                                               20  NS   +620       60.00

                                               21  NS        -110  10.00

   6 T Parylak-J Szwajkosz         4.0 SL      22  EW   -130       70.00

                                               23  EW        +140  50.00

                                               24  EW   -400       60.00

   1 C Michalak-J Prijma          11.0 SL      25  EW   -460       60.00

                                               26  EW        +690  80.00

                                               27  EW        +140  80.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     41.11%

                                                           +/-      0.00%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     41.11%

 

KOPS12   Liczył: A.Żywiec'2006r.                             http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na MAXY

Gliwice "poniedziałek" 16.01.2006r.

F1 FERIE

 

WYNIKI PARY NR 6  T Parylak-J Szwajkosz         4.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   2 I Kaczyńska-T Kaczyńska           SL       1  EW        +420 100.00

                                                2  EW        +110  80.00

                                                3  EW         +90  90.00

  10 J Michalski-J Lassota         9.5 SL       4  EW        +620  80.00

                                                5  EW        +470 100.00

                                                6  EW        +100  60.00

  12 Z Mącior-M Ropska            16.0 SL       7  NS        -660  40.00

                                                8  NS        -400  50.00

                                                9  NS   +300      100.00

   4 K Serwińska-R Serwiński       5.0 SL      10  EW   -650       50.00

                                               11  EW   -480       20.00

                                               12  EW   -100       10.00

   1 C Michalak-J Prijma          11.0 SL      13  NS        -500   0.00

                                               14  NS        -550  20.00

                                               15  NS   +500      100.00

   8 J Biernat-A Kawecki          11.0 SL      16  NS        -650  40.00

                                               17  NS   +470      100.00

                                               18  NS    +50       50.00

  11 A Żywiec-M Mizgalski          5.0 SL      19  EW  -1010       90.00

                                               20  EW        +100  60.00

                                               21  EW        +100  60.00

   5 E Szota-F Szota                   SL      22  NS   +130       30.00

                                               23  NS        -140  50.00

                                               24  NS   +400       40.00

   7 Z Gieras-K Gwóźdź             1.5 SL      25  EW   -650        0.00

                                               26  EW         +80   0.00

                                               27  EW    -50       30.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     53.70%

                                                           +/-      0.00%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     53.70%

 

KOPS12   Liczył: A.Żywiec'2006r.                             http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na MAXY

Gliwice "poniedziałek" 16.01.2006r.

F1 FERIE

 

WYNIKI PARY NR 7  Z Gieras-K Gwóźdź             1.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   8 J Biernat-A Kawecki          11.0 SL       1  EW   -100       10.00

                                                2  EW    -90       40.00

                                                3  EW   -140       40.00

   3 W Wójtowicz-J Stempak         1.5 SL       4  EW        +170  30.00

                                                5  EW    -50       40.00

                                                6  EW   -140       20.00

  10 J Michalski-J Lassota         9.5 SL       7  EW        +660  60.00

                                                8  EW        +420  80.00

                                                9  EW         +50  60.00

  12 Z Mącior-M Ropska            16.0 SL      10  NS   +650       50.00

                                               11  NS   +200       20.00

                                               12  NS    +50       60.00

   5 E Szota-F Szota                   SL      13  EW   -620       60.00

                                               14  EW        +400  40.00

                                               15  EW        +100  50.00

   2 I Kaczyńska-T Kaczyńska           SL      16  NS        -200  80.00

                                               17  NS   +110        0.00

                                               18  NS        -460   2.00

   9 Z Rożniatowska-B Rożniatowski 6.5 SL      19  NS  +1010       10.00

                                               20  NS        -300  20.00

                                               21  NS         -50  70.00

  11 A Żywiec-M Mizgalski          5.0 SL      22  EW   -280        0.00

                                               23  EW        +140  50.00

                                               24  EW   -460       20.00

   6 T Parylak-J Szwajkosz         4.0 SL      25  NS   +650      100.00

                                               26  NS         -80 100.00

                                               27  NS    +50       70.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     43.78%

                                                           +/-      0.00%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     43.78%

 

KOPS12   Liczył: A.Żywiec'2006r.                             http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na MAXY

Gliwice "poniedziałek" 16.01.2006r.

F1 FERIE

 

WYNIKI PARY NR 8  J Biernat-A Kawecki          11.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   7 Z Gieras-K Gwóźdź             1.5 SL       1  NS   +100       90.00

                                                2  NS    +90       60.00

                                                3  NS   +140       60.00

   9 Z Rożniatowska-B Rożniatowski 6.5 SL       4  EW        +170  30.00

                                                5  EW   -150        0.00

                                                6  EW   -400        0.00

   4 K Serwińska-R Serwiński       5.0 SL       7  EW        +660  60.00

                                                8  EW        +400  50.00

                                                9  EW        +110  80.00

  10 J Michalski-J Lassota         9.5 SL      10  EW   -650       50.00

                                               11  EW  -1010        0.00

                                               12  EW        +200  90.00

  12 Z Mącior-M Ropska            16.0 SL      13  NS   +650       70.00

                                               14  NS        -650   0.00

                                               15  NS        -500   0.00

   6 T Parylak-J Szwajkosz         4.0 SL      16  EW        +650  60.00

                                               17  EW   -470        0.00

                                               18  EW    -50       50.00

   3 W Wójtowicz-J Stempak         1.5 SL      19  NS  +1510       70.00

                                               20  NS   +630       90.00

                                               21  NS        -110  10.00

   1 C Michalak-J Prijma          11.0 SL      22  NS   +200       80.00

                                               23  NS        -130  80.00

                                               24  NS   +460       80.00

  11 A Żywiec-M Mizgalski          5.0 SL      25  EW   -460       60.00

                                               26  EW        +150  40.00

                                               27  EW    -50       30.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     47.78%

                                                           +/-      0.00%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     47.78%

 

KOPS12   Liczył: A.Żywiec'2006r.                             http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na MAXY

Gliwice "poniedziałek" 16.01.2006r.

F1 FERIE

 

WYNIKI PARY NR 9  Z Rożniatowska-B Rożniatowski 6.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  11 A Żywiec-M Mizgalski          5.0 SL       1  EW        +200  80.00

                                                2  EW    -90       40.00

                                                3  EW   -110       60.00

   8 J Biernat-A Kawecki          11.0 SL       4  NS        -170  70.00

                                                5  NS   +150      100.00

                                                6  NS   +400      100.00

   1 C Michalak-J Prijma          11.0 SL       7  EW        +660  60.00

                                                8  EW        +450 100.00

                                                9  EW        +250 100.00

   5 E Szota-F Szota                   SL      10  EW        +100 100.00

                                               11  EW   -140      100.00

                                               12  EW   -100       10.00

  10 J Michalski-J Lassota         9.5 SL      13  EW        +200  80.00

                                               14  EW        +150   0.00

                                               15  EW        +200  80.00

  12 Z Mącior-M Ropska            16.0 SL      16  NS        -680  10.00

                                               17  NS   +140       40.00

                                               18  NS    +50       50.00

   7 Z Gieras-K Gwóźdź             1.5 SL      19  EW  -1010       90.00

                                               20  EW        +300  80.00

                                               21  EW         +50  30.00

   4 K Serwińska-R Serwiński       5.0 SL      22  NS   +150       60.00

                                               23  NS        -170  10.00

                                               24  NS   +460       80.00

   2 I Kaczyńska-T Kaczyńska           SL      25  NS   +460       40.00

                                               26  NS        -100  80.00

                                               27  NS    +50       70.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     63.70%

                                                           +/-      0.00%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     63.70%

 

KOPS12   Liczył: A.Żywiec'2006r.                             http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na MAXY

Gliwice "poniedziałek" 16.01.2006r.

F1 FERIE

 

WYNIKI PARY NR 10  J Michalski-J Lassota         9.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   5 E Szota-F Szota                   SL       1  NS   +100       90.00

                                                2  NS   +110      100.00

                                                3  NS   +200       80.00

   6 T Parylak-J Szwajkosz         4.0 SL       4  NS        -620  20.00

                                                5  NS        -470   0.00

                                                6  NS        -100  40.00

   7 Z Gieras-K Gwóźdź             1.5 SL       7  NS        -660  40.00

                                                8  NS        -420  20.00

                                                9  NS         -50  40.00

   8 J Biernat-A Kawecki          11.0 SL      10  NS   +650       50.00

                                               11  NS  +1010      100.00

                                               12  NS        -200  10.00

   9 Z Rożniatowska-B Rożniatowski 6.5 SL      13  NS        -200  20.00

                                               14  NS        -150 100.00

                                               15  NS        -200  20.00

   1 C Michalak-J Prijma          11.0 SL      16  NS        -680  10.00

                                               17  NS   +130       20.00

                                               18  NS       60/50  60.00

   2 I Kaczyńska-T Kaczyńska           SL      19  NS  +1510       70.00

                                               20  NS   +630       90.00

                                               21  NS         -50  70.00

   3 W Wójtowicz-J Stempak         1.5 SL      22  NS   +130       30.00

                                               23  NS        -120 100.00

                                               24  NS   +200       20.00

   4 K Serwińska-R Serwiński       5.0 SL      25  NS   +460       40.00

                                               26  NS        -200  40.00

                                               27  NS    +50       70.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     50.00%

                                                           +/-      0.00%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     50.00%

 

KOPS12   Liczył: A.Żywiec'2006r.                             http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na MAXY

Gliwice "poniedziałek" 16.01.2006r.

F1 FERIE

 

WYNIKI PARY NR 11  A Żywiec-M Mizgalski          5.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   9 Z Rożniatowska-B Rożniatowski 6.5 SL       1  NS        -200  20.00

                                                2  NS    +90       60.00

                                                3  NS   +110       40.00

   1 C Michalak-J Prijma          11.0 SL       4  NS        -170  70.00

                                                5  NS         -90  20.00

                                                6  NS        -100  40.00

   2 I Kaczyńska-T Kaczyńska           SL       7  NS        -150 100.00

                                                8  NS        -170  80.00

                                                9  NS   +200       80.00

   3 W Wójtowicz-J Stempak         1.5 SL      10  NS   +650       50.00

                                               11  NS   +420       40.00

                                               12  NS        -120  40.00

   4 K Serwińska-R Serwiński       5.0 SL      13  NS   +800      100.00

                                               14  NS        -400  60.00

                                               15  NS    +50       80.00

   5 E Szota-F Szota                   SL      16  NS   +530      100.00

                                               17  NS   +420       80.00

                                               18  NS    +50       50.00

   6 T Parylak-J Szwajkosz         4.0 SL      19  NS  +1010       10.00

                                               20  NS        -100  40.00

                                               21  NS        -100  40.00

   7 Z Gieras-K Gwóźdź             1.5 SL      22  NS   +280      100.00

                                               23  NS        -140  50.00

                                               24  NS   +460       80.00

   8 J Biernat-A Kawecki          11.0 SL      25  NS   +460       40.00

                                               26  NS        -150  60.00

                                               27  NS    +50       70.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     59.26%

                                                           +/-      0.00%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     59.26%

 

KOPS12   Liczył: A.Żywiec'2006r.                             http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na MAXY

Gliwice "poniedziałek" 16.01.2006r.

F1 FERIE

 

WYNIKI PARY NR 12  Z Mącior-M Ropska            16.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   4 K Serwińska-R Serwiński       5.0 SL       1  EW        +140  60.00

                                                2  EW    -90       40.00

                                                3  EW         +90  90.00

   5 E Szota-F Szota                   SL       4  EW        +170  30.00

                                                5  EW    -50       40.00

                                                6  EW        +150 100.00

   6 T Parylak-J Szwajkosz         4.0 SL       7  EW        +660  60.00

                                                8  EW        +400  50.00

                                                9  EW   -300        0.00

   7 Z Gieras-K Gwóźdź             1.5 SL      10  EW   -650       50.00

                                               11  EW   -200       80.00

                                               12  EW    -50       40.00

   8 J Biernat-A Kawecki          11.0 SL      13  EW   -650       30.00

                                               14  EW        +650 100.00

                                               15  EW        +500 100.00

   9 Z Rożniatowska-B Rożniatowski 6.5 SL      16  EW        +680  90.00

                                               17  EW   -140       60.00

                                               18  EW    -50       50.00

   1 C Michalak-J Prijma          11.0 SL      19  EW  -1510       30.00

                                               20  EW        +500 100.00

                                               21  EW    -90        0.00

   2 I Kaczyńska-T Kaczyńska           SL      22  EW         +50 100.00

                                               23  EW        +170  90.00

                                               24  EW   -100      100.00

   3 W Wójtowicz-J Stempak         1.5 SL      25  EW   -460       60.00

                                               26  EW       +1100 100.00

                                               27  EW        +200 100.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     64.81%

                                                           +/-      0.00%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     64.81%