KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Barometr 2 ZIMOWY Katowice 13.01.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 1  S Gałązka-K Borejsza              SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   5 A Geisler-S Osadnik           9.5 SL       1  EW   -480       -1.67

                                                2  EW         +90  -6.33

                                                3  EW   -170       -0.33

                                                4  EW        +100   2.67 =-5.67

   3 P Matkowski-T Nędzi          11.0 SL       5  EW   -600       -5.67

                                                6  EW   -140        0.00

                                                7  EW   -650       -7.00

                                                8  EW        +400  -1.33 =-14.00

   8 A Pasek-J Pasek               5.0 SL       9  EW        +150   6.00

                                               10  EW   -670      -11.67

                                               11  EW        +100   1.33

                                               12  EW    -50       -2.67 =-7.00

   7 A Bacik-I Kowalczyk          22.0 SL      13  NS        -800 -12.67

                                               14  NS   +150        3.67

                                               15  NS   +100        2.33

                                               16  NS         -50  -6.67 =-13.33

   2 T Biskup-J Wołodkiewicz       6.5 SL      17  EW         +90   2.67

                                               18  EW   -140       -1.67

                                               19  EW        +170   2.67

                                               20  EW        +680   5.67 =9.33

   4 W Konarzewski-Z Sienicki      7.5 SL      21  NS   +150        2.33

                                               22  NS   +130        1.33

                                               23  NS   +670       11.33

                                               24  NS        -420   0.67 =15.67

   6 M Nowakowski-Z Tymków        11.0 SL      25  NS   +150       -4.67

                                               26  NS        -680  -0.33

                                               27  NS        -110   0.00

                                               28  NS        -100  -1.67 =-6.67

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -21.67

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -21.67

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Barometr 2 ZIMOWY Katowice 13.01.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 2  T Biskup-J Wołodkiewicz       6.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   7 A Bacik-I Kowalczyk          22.0 SL       1  NS   +510        3.00

                                                2  NS        -110   5.00

                                                3  NS   +150       -1.00

                                                4  NS   +150        5.00 =12.00

   5 A Geisler-S Osadnik           9.5 SL       5  EW   -630       -7.00

                                                6  EW   -420       -8.33

                                                7  EW   -500       -2.67

                                                8  EW        +460   1.33 =-16.67

   4 W Konarzewski-Z Sienicki      7.5 SL       9  EW   -100       -2.00

                                               10  EW   -110        1.33

                                               11  EW         +50  -1.33

                                               12  EW    -50       -2.67 =-4.67

   6 M Nowakowski-Z Tymków        11.0 SL      13  EW   -100       -8.00

                                               14  EW   -110       -2.33

                                               15  EW    -90       -2.33

                                               16  EW   -300       -4.33 =-17.00

   1 S Gałązka-K Borejsza              SL      17  NS         -90  -2.67

                                               18  NS   +140        1.67

                                               19  NS        -170  -2.67

                                               20  NS        -680  -5.67 =-9.33

   3 P Matkowski-T Nędzi          11.0 SL      21  EW        +100   5.67

                                               22  EW         +50   4.33

                                               23  EW   -140        2.33

                                               24  EW        +450   0.67 =13.00

   8 A Pasek-J Pasek               5.0 SL      25  NS   +510        6.33

                                               26  NS        -650   1.00

                                               27  NS        -120   0.00

                                               28  NS        -100  -1.67 =5.67

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -17.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -17.00

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Barometr 2 ZIMOWY Katowice 13.01.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 3  P Matkowski-T Nędzi          11.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   6 M Nowakowski-Z Tymków        11.0 SL       1  NS   +230       -6.33

                                                2  NS        -470  -5.67

                                                3  NS   +430        7.67

                                                4  NS        -200  -6.00 =-10.33

   1 S Gałązka-K Borejsza              SL       5  NS   +600        5.67

                                                6  NS   +140        0.00

                                                7  NS   +650        7.00

                                                8  NS        -400   1.33 =14.00

   5 A Geisler-S Osadnik           9.5 SL       9  EW   -100       -2.00

                                               10  EW        +200   9.00

                                               11  EW        +100   1.33

                                               12  EW        +100   2.67 =11.00

   8 A Pasek-J Pasek               5.0 SL      13  EW        +100  -2.33

                                               14  EW         +50   3.00

                                               15  EW        +200   7.00

                                               16  EW   -100        2.00 =9.67

   7 A Bacik-I Kowalczyk          22.0 SL      17  EW    -50       -2.67

                                               18  EW        +100   6.33

                                               19  EW        +170   2.67

                                               20  EW   -100      -12.33 =-6.00

   2 T Biskup-J Wołodkiewicz       6.5 SL      21  NS        -100  -5.67

                                               22  NS         -50  -4.33

                                               23  NS   +140       -2.33

                                               24  NS        -450  -0.67 =-13.00

   4 W Konarzewski-Z Sienicki      7.5 SL      25  EW   -400       -3.00

                                               26  EW        +680   0.33

                                               27  EW        +110   0.00

                                               28  EW        +100   1.67 =-1.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK      4.33

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM      4.33

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Barometr 2 ZIMOWY Katowice 13.01.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 4  W Konarzewski-Z Sienicki      7.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   8 A Pasek-J Pasek               5.0 SL       1  EW   -480       -1.67

                                                2  EW        +470   5.67

                                                3  EW         +50   7.00

                                                4  EW   -110       -3.67 =7.33

   7 A Bacik-I Kowalczyk          22.0 SL       5  NS   +180       -6.33

                                                6  NS        -130  -8.33

                                                7  NS        -140 -12.33

                                                8  NS        -400   1.33 =-25.67

   2 T Biskup-J Wołodkiewicz       6.5 SL       9  NS   +100        2.00

                                               10  NS   +110       -1.33

                                               11  NS         -50   1.33

                                               12  NS    +50        2.67 =4.67

   5 A Geisler-S Osadnik           9.5 SL      13  EW        +100  -2.33

                                               14  EW         +50   3.00

                                               15  EW   -100       -2.33

                                               16  EW   -300       -4.33 =-6.00

   6 M Nowakowski-Z Tymków        11.0 SL      17  EW         +90   2.67

                                               18  EW   -170       -3.00

                                               19  EW        +140   1.33

                                               20  EW        +620   3.33 =4.33

   1 S Gałązka-K Borejsza              SL      21  EW   -150       -2.33

                                               22  EW   -130       -1.33

                                               23  EW   -670      -11.33

                                               24  EW        +420  -0.67 =-15.67

   3 P Matkowski-T Nędzi          11.0 SL      25  NS   +400        3.00

                                               26  NS        -680  -0.33

                                               27  NS        -110   0.00

                                               28  NS        -100  -1.67 =1.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -30.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -30.00

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Barometr 2 ZIMOWY Katowice 13.01.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 5  A Geisler-S Osadnik           9.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   1 S Gałązka-K Borejsza              SL       1  NS   +480        1.67

                                                2  NS         -90   6.33

                                                3  NS   +170        0.33

                                                4  NS        -100  -2.67 =5.67

   2 T Biskup-J Wołodkiewicz       6.5 SL       5  NS   +630        7.00

                                                6  NS   +420        8.33

                                                7  NS   +500        2.67

                                                8  NS        -460  -1.33 =16.67

   3 P Matkowski-T Nędzi          11.0 SL       9  NS   +100        2.00

                                               10  NS        -200  -9.00

                                               11  NS        -100  -1.33

                                               12  NS        -100  -2.67 =-11.00

   4 W Konarzewski-Z Sienicki      7.5 SL      13  NS        -100   2.33

                                               14  NS         -50  -3.00

                                               15  NS   +100        2.33

                                               16  NS   +300        4.33 =6.00

   8 A Pasek-J Pasek               5.0 SL      17  NS    +50        2.67

                                               18  NS   +150        1.67

                                               19  NS   +100        6.67

                                               20  NS        -620  -3.33 =7.67

   6 M Nowakowski-Z Tymków        11.0 SL      21  NS   +110        1.00

                                               22  NS        -100  -6.33

                                               23  NS        -100  -8.67

                                               24  NS        -450  -0.67 =-14.67

   7 A Bacik-I Kowalczyk          22.0 SL      25  NS   +150       -4.67

                                               26  NS        -680  -0.33

                                               27  NS        -110   0.00

                                               28  NS   +100        5.00 =0.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     10.33

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     10.33

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Barometr 2 ZIMOWY Katowice 13.01.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 6  M Nowakowski-Z Tymków        11.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   3 P Matkowski-T Nędzi          11.0 SL       1  EW   -230        6.33

                                                2  EW        +470   5.67

                                                3  EW   -430       -7.67

                                                4  EW        +200   6.00 =10.33

   8 A Pasek-J Pasek               5.0 SL       5  NS   +180       -6.33

                                                6  NS   +140        0.00

                                                7  NS   +500        2.67

                                                8  NS        -460  -1.33 =-5.00

   7 A Bacik-I Kowalczyk          22.0 SL       9  EW   -100       -2.00

                                               10  EW   -110        1.33

                                               11  EW         +50  -1.33

                                               12  EW        +100   2.67 =0.67

   2 T Biskup-J Wołodkiewicz       6.5 SL      13  NS   +100        8.00

                                               14  NS   +110        2.33

                                               15  NS    +90        2.33

                                               16  NS   +300        4.33 =17.00

   4 W Konarzewski-Z Sienicki      7.5 SL      17  NS         -90  -2.67

                                               18  NS   +170        3.00

                                               19  NS        -140  -1.33

                                               20  NS        -620  -3.33 =-4.33

   5 A Geisler-S Osadnik           9.5 SL      21  EW   -110       -1.00

                                               22  EW        +100   6.33

                                               23  EW        +100   8.67

                                               24  EW        +450   0.67 =14.67

   1 S Gałązka-K Borejsza              SL      25  EW   -150        4.67

                                               26  EW        +680   0.33

                                               27  EW        +110   0.00

                                               28  EW        +100   1.67 =6.67

                                                                   ------

                                                         WYNIK     40.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     40.00

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Barometr 2 ZIMOWY Katowice 13.01.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 7  A Bacik-I Kowalczyk          22.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   2 T Biskup-J Wołodkiewicz       6.5 SL       1  EW   -510       -3.00

                                                2  EW        +110  -5.00

                                                3  EW   -150        1.00

                                                4  EW   -150       -5.00 =-12.00

   4 W Konarzewski-Z Sienicki      7.5 SL       5  EW   -180        6.33

                                                6  EW        +130   8.33

                                                7  EW        +140  12.33

                                                8  EW        +400  -1.33 =25.67

   6 M Nowakowski-Z Tymków        11.0 SL       9  NS   +100        2.00

                                               10  NS   +110       -1.33

                                               11  NS         -50   1.33

                                               12  NS        -100  -2.67 =-0.67

   1 S Gałązka-K Borejsza              SL      13  EW        +800  12.67

                                               14  EW   -150       -3.67

                                               15  EW   -100       -2.33

                                               16  EW         +50   6.67 =13.33

   3 P Matkowski-T Nędzi          11.0 SL      17  NS    +50        2.67

                                               18  NS        -100  -6.33

                                               19  NS        -170  -2.67

                                               20  NS   +100       12.33 =6.00

   8 A Pasek-J Pasek               5.0 SL      21  NS   +150        2.33

                                               22  NS   +400        9.33

                                               23  NS   +200       -0.33

                                               24  NS        -420   0.67 =12.00

   5 A Geisler-S Osadnik           9.5 SL      25  EW   -150        4.67

                                               26  EW        +680   0.33

                                               27  EW        +110   0.00

                                               28  EW   -100       -5.00 =0.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     44.33

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     44.33

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Barometr 2 ZIMOWY Katowice 13.01.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 8  A Pasek-J Pasek               5.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   4 W Konarzewski-Z Sienicki      7.5 SL       1  NS   +480        1.67

                                                2  NS        -470  -5.67

                                                3  NS         -50  -7.00

                                                4  NS   +110        3.67 =-7.33

   6 M Nowakowski-Z Tymków        11.0 SL       5  EW   -180        6.33

                                                6  EW   -140        0.00

                                                7  EW   -500       -2.67

                                                8  EW        +460   1.33 =5.00

   1 S Gałązka-K Borejsza              SL       9  NS        -150  -6.00

                                               10  NS   +670       11.67

                                               11  NS        -100  -1.33

                                               12  NS    +50        2.67 =7.00

   3 P Matkowski-T Nędzi          11.0 SL      13  NS        -100   2.33

                                               14  NS         -50  -3.00

                                               15  NS        -200  -7.00

                                               16  NS   +100       -2.00 =-9.67

   5 A Geisler-S Osadnik           9.5 SL      17  EW    -50       -2.67

                                               18  EW   -150       -1.67

                                               19  EW   -100       -6.67

                                               20  EW        +620   3.33 =-7.67

   7 A Bacik-I Kowalczyk          22.0 SL      21  EW   -150       -2.33

                                               22  EW   -400       -9.33

                                               23  EW   -200        0.33

                                               24  EW        +420  -0.67 =-12.00

   2 T Biskup-J Wołodkiewicz       6.5 SL      25  EW   -510       -6.33

                                               26  EW        +650  -1.00

                                               27  EW        +120   0.00

                                               28  EW        +100   1.67 =-5.67

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -30.33

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -30.33