Wyniki   6/103  TP  z dn. 17.I.06.  TKKF  El. Łagisza

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

        M-ce   Nr                    Nazwisko                              + / -    IMP      Pkl    Pdf                                                        

-   -----------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                 

    1       8         K. Sieradzki – A. Modrzewski                           66          2       8        

    2       6         S. Popielecki – W. Smętek                                 16          1       6        

    3       5         T. Baran – I. Płocha                                           14                   4

    4       4         A. Malczewski – L. Zasadzień                              3                   2

    5       3         A. Kulawik – J. Marciniak                                  -4                    

    6       2         A. Jaszczura – J. Rusak                                     -15           

    7       7         K. Grabowski – W. Sibielak                             -22

    8       1         E. Kucharski – W. Operacz                              -58

                       

                       

     

     

     

     

    Wynik w systemie IMP- Cavendish uśr.

     --------------------------------------------------------------------------------

     M-ce    Nr               Nazwisko                               + / -        IMP

     --------------------------------------------------------------------------------

    1       8         K. Sieradzki – A. Modrzewski                           60,35

    2       6         S. Popielecki – W. Smętek                                 24,35

    3       5         T. Baran – I. Płocha                                           22,32

    4       4         A. Malczewski – L. Zasadzień                              3,87

    5       7         K. Grabowski – W. Sibielak                             -12,34

    6       3         A. Kulawik – J. Marciniak                                -13,01

    7       2         A. Jaszczura – J. Rusak                                     -26,67

    8       1         E. Kucharski – W. Operacz                              -58,67

                                                                                                     

 

 

 

 

 

  Wynik w systemie na  „maksy

       --------------------------------------------------------------------------------------

       M-ce  Nr                Nazwisko                                   +/-        PT         %

       --------------------------------------------------------------------------------------

    1       6         S. Popielecki – W. Smętek                               101        60,1

    2       5         T. Baran – I. Płocha                                           95        56,5

    3       8         K. Sieradzki – A. Modrzewski                           94        56,0

    4       2         A. Jaszczura – J. Rusak                                      86        51,2

    5       7         K. Grabowski – W. Sibielak                               85        50,6

    6       4         A. Malczewski – L. Zasadzień                            84        50,0

    7       3         A. Kulawik – J. Marciniak                                  73        43,5

    8       1         E. Kucharski – W. Operacz                                54        32,1